Yritysvastuu on Fazerilla keskeinen osa jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista.

Fazer-konsernin johtamisjärjestelmät varmistavat yritysvastuutavoitteiden asettamisen ja toimenpiteiden toteuttamisen. Olennaiset vastuullisuuden näkökulmat huomioidaan konsernin ja liiketoiminta-alueiden strategiaprosesseissa. Perimmäisen vastuun yritysvastuutyöstä kantaa konsernin toimitusjohtaja. Viestinnästä ja brändeistä vastaava konsernin johtoryhmän jäsen on vastuussa konsernin yritysvastuusta.

Fazerilla on yritysvastuun ohjausryhmä, joka kehittää konsernin yritysvastuuta ja varmistaa, että se otetaan huomioon liiketoimintaprosesseissa. Ohjausryhmä koostuu konsernin ylimmän johdon edustajista.

Yritysvastuukäytäntöjä ja niihin liittyviä ohjeistuksia ja toimintamalleja toteuttavat liiketoiminta-alueiden johtajat. He asettavat tavoitteet ja ohjaavat työtä tavoitteiden saavuttamiseksi omilla liiketoiminta-alueillaan. Liiketoiminta-alueet ja maayksiköt toteuttavat konsernin yritysvastuuohjelman hankkeita.

Fazer-konserni laati eettiset periaatteensa vuonna 2007. Nämä YK:n Global Compact -aloitteeseen perustuvat periaatteet ohjaavat konsernin toimintoja kaikilla sen liiketoiminta-alueilla ja kaikissa sen toimintamaissa. YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajana Fazer-konserni on sitoutunut julkaisemaan sidosryhmilleen vuosittaisen raportin edistymisestään aloitteen kymmenen periaatteen toteuttamisessa (COP-raportti). Seuraava COP-raportti julkaistaan huhtikuussa 2014. Vuonna 2014 Fazerin yritysvastuutyön yksi painopiste on yritysvastuuraportoinnin kehittäminen.