Fazer tavoittelee jatkuvaa parantamista raaka-aineiden hankinnassa korostamalla turvallisuutta, vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä.

Fazer-konserni seuraa tarkasti käyttämiensä raaka-aineiden hankintaketjujen laatu-, alkuperä- ja vastuullisuuskäytäntöjä. Fazer on soveltanut jo 1990-luvulta lähtien prosessia, jossa toimittajia koskevaa tietoa kerätään johdonmukaisesti ennen toimittajien valintaa ja hyväksyntää. Potentiaalisten toimittajien auditointi on osa tätä prosessia. Auditoinneissa arvioidaan toimittajia elintarviketurvallisuuden, tuotannon, laadun ja ympäristöasioiden näkökulmista. Fazer-konserni tekee toimittajiensa kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaakseen Fazerin hankintaketjun vastuullisuuden.

"Teemme kovasti töitä vastuullisuuden eteen hankintaprosessissa samalla, kun kansainvälinen kasvumme jatkuu. Olivat raaka-aineet sitten kotimaisia tai muualta maailmasta tarpeen vaatiessa hankittuja, me vastaamme kuluttajiemme terveydestä ja turvallisuudesta ja luotamme ainoastaan turvallisiin raaka-ainelähteisiin," sanoo Fazer-konsernin hankintatoimesta vastaava johtaja Jukka Rautavalta.

Raaka-aineiden riskianalyysin parantaminen

Fazer on jo usean vuoden ajan kehittänyt hankintaketjun vastuullisuutta keskeisten raaka-aineryhmien kuten palmuöljyn, kaakaon, kalan ja viljan hankinnassa. Vuonna 2012 konserni jatkoi työtä ottamalla käyttöön raaka-aineriskejä analysoivan työkalun. Työkalu täydentää toimittajien valintaa ja auditointiprosesseja yhdistämällä niihin yritysvastuuarvioinnit, ja sen avulla on kartoitettu olennaisimmat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskit raaka-aineryhmittäin. Vuonna 2013 konserni tarkasteli analyysin tuloksia ja kohdensi toimenpiteitä niihin raaka-aineryhmiin, jotka vaativat erityistä huomiota. Työ jatkuu vuoden 2014 aikana.

Fazer tukee vastuullista palmuöljyn tuotantoa

Fazer tukee vastuullista palmuöljyn tuotantoa GreenPalm-sertifiikaattien muodossa. Vuosi 2013 oli toinen peräkkäinen vuosi, kun Fazerin käyttämä palmuöljy oli sataprosenttisesti katettu GreenPalm-sertifikaatein. Tämä tarkoittaa sitä, että Fazer maksoi käyttämästään palmuöljystä vapaaehtoisen lisämaksun, joka ohjataan palmuöljyn tuottajille, joiden toiminta on RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) tiukan ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvän ohjeistuksen mukaista. Fazer jatkaa palmuöljyn hankintaketjun vastuullisuuden ja jäljitettävyyden kehittämistä. Konsernin sijoitus WWF:n maailmanlaajuisessa palmuöljypisteytyksessä vuonna 2013 oli hyvä: Fazer sai 11 pistettä 12:sta.

Eteneminen kohti kaakaovisiota 

Fazerin kaakaovision mukaan vuoteen 2017 mennessä kaiken Fazerin käyttämän kaakaoraaka-aineen alkuperä on jäljitettävissä ja täyttää  vastuullisuuskriteerit. Vuonna 2013 konserni nosti vastuullisuusohjelmien mukaisen kaakaon osuuden 40 prosenttiin ostamastaan kaakaosta. Tähän osuuteen sisältyvät muun muassa UTZ-sertifioitu kaakao sekä jäljitettävä kaakaovoi, joka perustuu Source Trust -ohjelmaan.

Fazerin vastuullinen kaakaonhankinta perustuu jäljitettävyyden kehittämiseen sekä World Cocoa Foundationin vastuullisuusperiaatteisiin, jotka koskevat ihmisten hyvinvointia, elinympäristöstä huolehtimista ja elinkeinon kannattavuutta (People, Planet and Profit). 

Viljan laadun auditoinnissa ennätyksellisen hyvä tulos

Fazer Mylly on saavuttanut elintarviketurvallisuusauditointeja suorittavan AIB-organisaation vuosittaisten auditointiprosessien kansainvälisissä vertailuissa erinomaisen tuloksen jo useana vuonna peräkkäin. Vuonna 2013 tulos on ennätyksellisen hyvä. Viljan alkuperä ja kotimaisuus ovat tärkeitä tekijöitä Fazerille ja sen myllyliiketoiminnalle. Suomessa käytettävä vehnä ja kaura on sataprosenttisesti suomalaista. Tavoitteena on lisätä suomalaisen rukiin osuutta esimerkiksi tekemällä jatkuvaa yhteistyötä Pro Ruis -yhdistyksen kanssa, jonka perustajajäseniä Fazer on.

Vastuullisen kalanhankinnan edistäminen

Vuosittain päivitettävä Fazer Food Servicesin kalanhankintastrategia keskittyy vastuullisuuskysymyksiin. Fazerin ravintolat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa noudattavat WWF:n kalaa ja äyriäisiä koskevia suosituksia. Myös Norjan ravintoloissa WWF:n suositusten noudattaminen on vakiintunut käytäntö. Fazer on myös asettanut kalanhankinnalle täsmälliset tavoitteet kussakin toimintamaassaan.

Suomessa tavoitteena on kaksinkertaistaa vuoteen 2015 mennessä suositeltavien kalalajien osuus, joka 2011 oli 27 prosenttia ja 2013 39 prosenttia. Ruotsissa tavoite on kasvattaa MSC-sertifioidun kalan osuutta, joka 2013 oli 50 prosenttia. 2012–2013 Fazer teki WWF Suomen kanssa yhteistyötä vastuullisen kalanhankinnan edistämiseksi.