Fazer-konsernin eettiset periaatteet

Fazerin eettiset periaatteet perustuvat Fazerin yhteisiin arvoihin ja kansainvälisiin periaatteisiin, jotka on kirjattu YK:n Global Compact -aloitteeseen. Aloitteella halutaan edistää hyvää yrityskansalaisuutta ja yritysten kestävää kehitystä. Eettiset periaatteet ohjaavat fazerilaisia kohtelemaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omia työtovereitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Eettisten periaatteidensa kautta Fazer työnantajana sitoutuu järjestämään kaikille työntekijöilleen kaikissa maissa ajantasaiset ja turvalliset työolosuhteet, huolehtimaan henkilöstön terveydestä, työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä sekä kohtelemaan tasapuolisesti jokaista työntekijää.