Fazer-konsernin eettiset periaatteet

Fazerin eettiset periaatteet perustuvat kansainvälisiin periaatteisiin, jotka on kirjattu YK:n Global Compact -aloitteeseen, jolla halutaan edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Fazer-konsernin eettiset periaatteet perustuvat Fazerin yhteisiin arvoihin, ja niiden avulla edesautetaan sitä, että Fazerin työntekijät kohtelevat asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työtovereita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Eettisten periaatteidensa kautta Fazer työnantajana sitoutuu järjestämään kaikille työntekijöilleen kaikissa maissa ajanmukaiset ja turvalliset työolosuhteet, huolehtimaan henkilöstön terveydestä, työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä sekä kohtelemaan tasapuolisesti jokaista työntekijää.