Vuonna 2018 Fazer aloitti uuden strategiansa toteuttamisen, transformaation nykyaikaiseksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Vaikka Fazerin päämarkkina-alueiden taloudessa jatkui suotuisa kehitys, kilpailu kiristyi kaikissa liiketoiminnoissa. Lisäksi poikkeuksellisen kuuma kesä, leipomoliiketoiminnan heikko tulos Venäjällä ja Ruotsissa sekä kaikkien Fazerin päävaluuttojen heikentyminen vaikuttivat negatiivisesti vuoden 2018 tulokseen. Tästä johtuen Fazer-konsernin liikevaihto ja liikevoitto pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2018 Fazerin brändipositiointi määriteltiin uudelleen, jotta se vahvistaisi kuluttajalähtöistä lähestymistapaa. Vuoden 2018 alussa perustettiin erillinen Fazer Retail -liiketoimintayksikkö vahvistamaan suoraa kuluttajaliiketoimintaa. Lisäksi Fazer Lifestyle Foods -organisaation kehittämistä jatkettiin. Tehokkuuden parantamista jatkettiin monella saralla. Työturvallisuus ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen olivat yhä tärkeitä teemoja, ja työ tuotti positiivisia tuloksia.

Markkinat, liiketoimintaympäristö ja myynti

Vuonna 2018 monien Fazerin päämarkkinoiden taloustilanne kehittyi positiivisesti. Toisaalta kaikki Fazerin päävaluutat heikentyivät suhteessa euroon, mikä vaikutti Fazerin taloudelliseen tulokseen negatiivisesti. Valuuttakurssimuutoksista Ruotsin kruunun vaikutus oli suurin. Kruunu heikentyi suhteessa euroon 6 %.

Vuosi 2018 oli Fazer Leipomoille haastava Venäjällä ja Ruotsissa. Samaan aikaan Suomen tulokset ylsivät ennätystasolle ja Baltian liiketoiminta kehittyi positiivisesti: näillä markkinoilla Fazerin markkinaosuus myös kasvoi. Artesaanileipä on pysynyt suosittuna erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Venäjällä leivänkulutus siirtyi edullisempien segmenttien suuntaan. Poikkeuksellisen kuuma kesä vaikutti leivänkulutusta vähentävästi kaikilla markkinoilla. Fazer Leipomoiden liikevaihto supistui 552,3 miljoonaan euroon (2017: 583,2 ilman Fazer Retailiin siirrettyjen leipomomyymälöiden ja Fazer Lifestyle Foodsiin siirrettyjen Fazer Alku -puurojen liikevaihtoa). Ohjelmat kehityksen kääntämiseksi ja Fazer Leipomoiden kaikkien toimintojen tehostamiseksi on käynnistetty.

Fazer Makeisten vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 333,1 miljoonaan euroon (2017: 331,2). Suklaalevyjen markkinaosuus kasvoi ja keksien myynti lisääntyi Suomessa. Ruotsissa Fazer säilytti markkinaosuutensa. Fazer Candy Store avattiin palvelemaan kuluttajia verkossa. Tällä hetkellä verkkokauppa toimittaa EU-alueelle, ja maantieteellinen laajennus on suunnitteilla. Yhteistyö JD.comverkkokaupan kanssa on aloitettu Kiinan markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien tutkimiseksi.

Fazer Food Servicesillä on yli 1 000 ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja sen liikevaihto oli 593,2 M€ (607,7). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Voimassa olevia sopimuksia saatiin pidettyä hyvin ja muutamista kannattamattomista sopimuksista irtaannuttiin. Fazer Food Services alkoi toteuttaa tehostamistoimenpiteitä, joita jatketaan vuoden 2019 aikana liiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Fazer Food Servicesin Suomen ja Ruotsin Fazer Culinary Teamit ottivat marraskuussa kaksoisvoiton ruoanlaiton maailmanmestaruuskilpailuissa Luxemburgissa.

Kilpailu kiristyi smoothiejuomien ja maidottomien tuotteiden markkinoilla, kun brändituotteet ja suurten kauppojen omat tuotemerkit kilpailivat markkinaosuuksista. Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 21 % 121,8 miljoonaan euroon (100,4). Vuoden aikana lanseerattiin useita uusia tuotteita. Froosh-smoothievalikoima täydentyi terveysvaikutteisilla smoothieilla. Fazer Alku -aamiaisbrändillä lanseerattiin muroja ja luomupuuroja. Fazer Yosa -kauratuoteperhe laajeni kahdeksalla tuotteella, ja brändiä päivitettiin muun muassa pakkausten uudella ulkoasulla. Kaurapohjaiset tuotteet ovat herättäneet maailmanlaajuista kiinnostusta, ja pohjoismainen kaura on arvossaan maailmalla. Fazer Lifestyle Foodsin organisaation kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin tehtiin merkittäviä investointeja kasvun varmistamiseksi.

Erillinen Fazer Retail -liiketoimintayksikkö perustettiin vuoden 2018 alussa vahvistamaan Fazerin suoraa kuluttajaliiketoimintaa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat Gateau-leipomomyymälät Suomessa ja Ruotsissa sekä Fazer Cafét Suomessa. Uusi liiketoimintayksikkö yhdistää artesaanileipomotuotteet ja laadukkaat herkut ensiluokkaiseen kokemukseen. Vuonna 2018 painopiste oli organisaation ja toiminta-alustan rakentamisessa tulevaa kasvua ja vähittäiskauppaosaamisen laajentamista varten. Uuden liiketoimintayksikön liikevaihto oli 46,4 M€ sen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Fazer Experience -vierailukeskuksessa kävi vuoden 2018 aikana yli 200 000 ihmistä, mikä on uusi ennätys.

Tulos ja taloudellinen tilanne

Fazerin liikevaihto supistui 1 % edellisestä vuodesta ja oli 1 618,2 M€ (1 641,6). Heikentyneet valuuttakurssit pienensivät liikevaihtoa 48,6 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 ostetut liiketoiminnot kasvattivat vuoden 2018 liikevaihtoa 18,8 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liikevoitto pieneni 84,2 miljoonaan euroon (92,1). Liikevoitto sisältää 4,2 M€ (3,5) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia (netto). Tilikauden voitto oli 63,9 M€ (72,1). Fazer Makeiset oli ainoa liiketoiminta-alue, joka paransi kannattavuuttaan.

Kassavirta ja taloudellinen asema

Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat 95,0 M€ (79,0). Konsernin omavaraisuusaste oli 56,8 % (55,1 %).

Liiketoiminnan kassavirta oli 114,6 M€ (149,6) ja bruttoinvestoinnit 50,5 M€ (108,0). Valtaosa investoinneista tehtiin uusiin tuotantolaitteisiin ja nykyisten koneiden ja laitteiden uudistamiseen leipomo- ja makeisliiketoiminnassa.

Net Sales FI.jpgNet Sales by Country FI.jpg

Operating Profit FI.jpgCapital Employed and Profitability FI.jpg

Key Figures table FI.jpg

Strategian toteuttaminen

Vuonna 2018 Fazer aloitti uuden strategiansa toteuttamisen tavoitteenaan tulla johtavaksi nykyaikaiseksi ja vastuulliseksi ruokayhtiöksi pohjoisessa Euroopassa ja kansainvälisesti. Tämän strategisen tavoitteen pohjalta Fazer vahvisti asiakaslähtöisyyttään ja päivitti brändipositiointiaan. Fazer pyrkii luomaan arvoa portfoliovalintojen, jatkuvan toiminnan laadun parantamisen ja rakenteellisten uudistusten avulla. Vaikka 2018 oli haastava vuosi, Fazer on sitoutunut tuloksensa parantamiseen kaikilla liiketoiminta- ja markkinaalueillaan. Fazerin uuden strategian toteuttaminen sisälsi vuonna 2018 lukuisia arvoa luovia toimenpiteitä eri liiketoiminta-alueilla ja konsernifunktioissa, uuden Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen organisaation ja osaamispohjan kehittämistä, uuden Fazer Retail -liiketoimintayksikön luomisen, jakeluyhtiön perustamisen Fazer Makeisille Yhdysvalloissa sekä kannattavuuden, kasvun ja maantieteellisen laajentumisen mahdollistavien keinojen suunnittelun ja kehittämisen.

Laatu, ympäristö, työterveys, työturvallisuus ja elintarviketurvallisuus

Vuonna 2018 laadun, ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden (QEHS) painopiste oli hallintajärjestelmän kehittämisessä ja digitalisoinnissa, säädösten noudattamisessa, osaamisen parantamisessa, riskien hallinnan vahvistamisessa ja turvallisuusjohtamisen edistämisessä.

Työterveyttä ja -turvallisuutta parannettiin uusilla viestintäkeinoilla ja johtamistoimenpiteillä. Johdon turvallisuuskävelyt, turvallisuuskatsaukset ja -sitoumukset sekä muut turvallisuuskäytännöt ovat osa päivittäistä työtä. Tapaturmataajuus väheni 17 % vuodesta 2017. Kaikilla liiketoiminta-alueilla on turvallisuussuunnitelmat.

Fazer jatkoi myös laadun ja elintarviketurvallisuuden kehittämistä monin tavoin. Esimerkiksi uusi digitaalinen QEHS-ratkaisu otettiin käyttöön, ohjelmaa kaikkien tuotantolaitosten sertifioimiseksi globaaliin elintarviketurvallisuusjärjestelmään jatkettiin ja allergeenien hallintaa kehitettiin.

Fazerin kaikki tuotantolaitokset on sertifioitu Global Food Safety System -järjestelmän mukaisesti (FSSC 22000 -sertifiointi). Tämän lisäksi myös muita QEHS-hallintajärjestelmiä on sertifioitu markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Fazer Food Servicesin HACCP (ennalta ehkäisevä elintarviketurvallisuus) -prosessi digitalisoitiin ja yhdenmukaistettiin Pohjoismaissa. Vuonna 2018 ei ollut tuotteiden takaisinvetoja.

Fazerin ympäristöasioiden hallinta parani edelleen sisäisten ohjelmien ja kolmannen osapuolen sertifiointien ansiosta. Fazer jatkoi energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja suoritti energiatehokkuuskartoituksia ja itsearviointeja. Konsernissa toteutettiin jätteen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joissa keskityttiin ruokahävikin torjuntaan ja sivuvirtojen kierrättämiseen. Fazer oli ensimmäinen elintarvikealan yritys, joka teki Suomessa vesivastuullisuussitoumuksen.

Vastuullisuus

Vuonna 2018 Fazer tarkisti ja päivitti lähestymistapansa vastuullisuuteen, jotta se tukisi yhtiön muutosta johtavaksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Fazerin vie kohti vuotta 2030 neljä kunnianhimoista päätavoitetta, jotka edistävät Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista ruuan avulla. Päätavoitteet ovat: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100-prosenttisesti vastuullisesti hankituttua ja 4) enemmän kasvipohjaista. Fazerin vastuullisuustyön kohokohtia vuonna 2018 olivat energiatehokkuuden järjestelmällinen parantaminen ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja keskittyminen ruokahävikin vähentämiseen. Fazer jatkoi sitoutumistaan kaakaon, viljan, soijan, palmuöljyn ja kalan vastuulliseen hankintaan ja kasvipohjaisen tarjooman kasvattamiseen. Fazerin maine pysyi hyvänä kaikilla päämarkkinoilla.

Riskienhallinta

Fazer arvioi ja analysoi riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuoden 2018 aikana yhtään merkittävää riskiä ei toteutunut. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta on tilinpäätöksen liitetiedostossa 11.3.

Interest-Bearing Net Debt FI.jpgGearing FI.jpg

Tutkimus ja kehitys

Fazer jatkoi ruuan ja kognitiivisen suorituskyvyn suhteeseen keskittyvän Fazer Brainhow -ohjelman toteuttamista. Kaksi uutta kliinistä koetta saatiin menestyksekkäästi päätökseen vuoden 2018 aikana. BRAVE-nimisen tutkimuksen yhteistyökumppanit ovat Nokia ja Nightingale Health. BRAVE tutkii aivoystävällisen ruuan vaikutusta kognitiiviseen toimintaan, fysiologiaan ja veren biomarkkereihin. Tulokset ovat olleet lupaavia, ja ne julkaistaan vuonna 2019.

Fazer Lifestyle Foodsin teknologia ja tuotekehitystyö tuottivat uusia kaurapohjaisia tuotteita, jotka lanseerattiin Fazer Yosa -brändillä. Fazer LOFO -paranne, joka on pitkäaikaisen tutkimus- ja kehitystyön tulosta, esiteltiin kansainvälisillä IBA-leipomomessuilla Münchenissä. Patentoitu paranne on maailman ensimmäinen entsyymipohjainen ratkaisu, joka vähentää leivän sisältämien FODMAPyhdisteiden määrää tehden leivästä vatsaystävällisempää.

Fazerin yhteistyö yliopistojen ja tutkijoiden kanssa jatkui. Vuoden aikana julkaistiin yksi väitöskirja ja useita pro gradu -töitä.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 9,8 M€ (9,9).

Muutoksia konsernirakenteessa

Fazer jatkoi konsernirakenteensa yksinkertaistamista ja useita juridisia yksiköitä fuusioitiin vuonna 2018. Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedosta 22.

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2018 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 % osinkoon osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Hallitus ja tilintarkastajat

10.4.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder, Cecilia Marlow ja Juhani Mäkinen.

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell, KHT.

Näkymät vuodelle 2019

BKT:n kasvun odotetaan jatkuvan useimmilla Fazerin päämarkkinoilla, mutta hidastuvan vuonna 2019. Kilpailuympäristön odotetaan pysyvän kovana kaikissa Fazerin liiketoiminnoissa.

Gross Investments FI.jpgCash Flow FI.jpg

Fazer jatkaa transformaatiotaan ja keskittyy vahvasti toimeenpanoon. Fazerin liiketoiminta- ja tuoteportfolioiden kehittäminen on avainasemassa strategian toteuttamisessa uudistetun Fazer-brändin ja useiden kasvutoimenpiteiden lisäksi. Orgaanisen kasvun lisäksi tutkitaan aktiivisesti mahdollisuuksia vahvistaa kasvua ja kansainvälistymistä yritysostojen avulla. Fazer jatkaa myös kilpailukykynsä vahvistamista arvonluontiohjelmien sekä organisaation ja rakenteen jatkuvan kehittämisen avulla. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Equity and return on Equity FI.jpgEquity Ratio FI.jpg

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2019 Fazer julkisti suunnittelevansa Oulun leipomon sulkemista leipomoverkostonsa toiminnan tehostamiseksi. Oulun leipomoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa 2019. Leipomon toiminnot siirretään muihin Fazer leipomoihin vaiheittain. Oulun leipomon toiminta loppuu ja kaikkien 83 työntekijän työsuhde päättyy syyskuussa 2019.

Fazer julkisti tammikuussa myös suunnitelmansa 40 miljoonan euron investoinnista uuteen tuotantolaitokseen Lahdessa. Tämän investoinnin myötä Fazer tuo kotimaiseen raaka-aineeseen pohjautuvan ksylitolin valmistuksen takaisin Suomeen rakentamalla maailman ensimmäisen kauran kuoresta ksylitolia valmistavan tuotantolaitoksen. Ksylitolimarkkinoiden odotetaan kasvavan, ja Fazerin tavoitteena on myydä tätä kasvipohjaista tuotetta maailmanlaajuisesti.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 634 028 543,13 €, mistä tilikauden voitto on 51 507 792,36 €.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:

- osinkoja maksetaan 9,50 €/osake 60 077 648,50 €
- voittovaroiksi jätetään 573 950 894,63 €
  634 028 543,13 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.