Vuotta 2020 hallitsi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja sen tuomat haasteet. Koronavirus vaikutti kaikkiin Fazerin markkina-alueisiin, mutta Fazer osoitti sitkeytensä selvitä kriisistä ketterien toimenpiteidensä ja työntekijöidensä ammattimaisuuden ansiosta.

Vuonna 2020 Fazer jatkoi uudistumistaan moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, joka keskittyy kuluttajatuotteisiin. Tätä kehitystä tuki Fazer Food Servicesin myynti. Uuden toimintamallin jalkauttaminen aloitettiin, ja muutoksia tehtiin myyntiorganisaatioon, markkinointiin ja hankintaan. Lisäksi konsernin tukitoimintoja organisoitiin uudelleen. Tuotannon tehostamistoimia olivat esimerkiksi ksylitolipastilli- ja purukumituotannon siirto Karkkilasta Lappeenrannan tehtaalle ja Fazer Yosa -kauratuotteiden tuotannon siirto Kaarinasta Korialle. Vuoden aikana toiminnallista tehokkuutta, synergioita ja arvonluontia kehitettiin edelleen usein eri toimenpitein.

Raportointijakson jälkeen Fazer ilmoitti ottavansa käyttöön uuden toimintamallin Fazer Leipomot Ruotsissa. Uuteen malliin kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus ruotsalaisen leipomoalan yrityksen Polfärsktin kanssa sekä leipomoiden määrän vähentäminen neljästä kolmeen.

Vuonna 2020 Fazerin jatkuvien toimintojen liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja liikevoitto kasvoi.

Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Fazer keskittyy toiminnassaan leipomotuotteisiin, makeisiin, maidottomiin ja kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin sekä myllytuotteisiin kolmella liiketoiminta-alueellaan. Ne ovat Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Lifestyle Foods. Aiemmin erillisenä liiketoimintayksikkönä toiminut Fazer Retail integroitiin makeisliiketoimintaan vuonna 2020. Lisäksi hapankorppuliiketoiminta siirrettiin Fazer Leipomoilta Fazer Makeisiin. Maantieteellisesti konsernin päämarkkina-alueita ovat Pohjoismaat, Venäjä ja Baltian maat. Vientiä konsernilla on maailmanlaajuisesti noin 40 maahan.

Poikkeuksellinen tilanne muutti kuluttajakäyttäytymistä monin tavoin vuonna 2020. Taloudellinen epävarmuus kasvatti hintatietoisuutta, ja edullisempien tuotteiden kysyntä lisääntyi. Lähiruoka ja lähellä tuotetut raaka-aineet vetosivat edelleen läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta arvostaviin kuluttajiin. Kotimaan matkailu tuki tätä kehitystä. Ruoanlaitto kotona lisääntyi, kun siirryttiin etätöihin ja ravintoloita suljettiin tai niissä käymistä välteltiin. Sosiaalisen kanssakäymisen vähentäminen lisäsi myös verkko-ostamista ja ruoan kotiinkuljetusta huomattavasti.

Tietyt jo ennen koronaviruspandemiaa nähtävillä olleet trendit nopeutuivat, mutta pandemia myös polarisoi kulutuskäyttäytymisen ajureita. Hyvinvointitrendi on ollut kasvussa vuosia, ja se kiihtyi entisestään, kun ruoan roolia osana terveellistä elämäntapaa alettiin tiedostaa yhä enemmän. Pandemian aikana hygieniasta tuli äkkiä tärkein kulutuspäätösten ajuri, mikä verotti nopeasti esimerkiksi pakkaamattomien tuotteiden, kuten irtokarkkien, suosiota.

Suomessa pandemia vaikutti leipomotuotteiden markkinaan heikentävästi keväällä, mutta se nousi kasvuun loppuvuodesta. Paistopistemarkkinat elpyivät nopeasti, ja valmiiksi pakattuja tuotteita myytiin vahvasti läpi koko vuoden pakatun leivän kysynnän kasvaessa merkittävästi. Pakasteiden kysyntä laski, kun ravintolat ja hotellit joutuivat rajoittamaan toimintaansa ja sulkemaan ovensa. Ruotsissa markkinat kasvoivat läpi vuoden. Venäjällä markkinat alkoivat hiljalleen elpyä loppuvuotta kohden, mutta lisääntyneen hintatietoisuuden vuoksi edullisempien leipomotuotteiden segmentit jatkoivat kasvuaan läpi vuoden. Samanlaista kehitystä oli nähtävässä myös Baltian maissa. Fazer tunnetaan Baltian maissa ja Venäjällä pääosin premium-brändinä.

Makeismarkkinat kasvoivat Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa Fazerin markkinaosuus pysyi lähellä edellisvuoden tasoa, ja Ruotsissa markkinaosuus kasvoi. Pandemian alusta saakka voimassa olleet matkustusrajoitukset vaikuttivat merkittävästi Fazerille tärkeään matkustajamyyntimarkkinaan läpi koko vuoden. Etätyöt, kokoontumisrajoitukset ja -suositukset sekä yleinen varovaisuus vaikuttivat erityisesti kaupunkien keskustojen ja kauppakeskusten asiakasmääriin, ja tämän seurauksena vaikutukset näkyivät myös kahviloissa ja leipomomyymälöissä.

Fazer Lifestyle Foodsin maidottomien tuotteiden markkinat jatkoivat kasvuaan ja aamiaiskategoria vahvistui. Kaura- ja ruisjauhon kysyntä jatkui vahvana myllyliiketoiminnassa. Smoothiekategoriassa oli laskua erityisesti myyntikanavissa, jotka palvelevat liikkuvia asiakkaita mukaan otettavissa tuotteissa, kun kuluttajat vähensivät päivittäistä matkustamistaan ja työmatkojaan koronaviruksen takia.

Lopetetut toiminnot

Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille saatiin päätökseen 31. tammikuuta 2020. Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna toimintona Fazer-konsernin vuoden 2019 tilinpäätöksessä sekä 31.1.2020 päättyvän kuukauden osalta. Vuonna 2020 Fazer Food Servicesin liikevaihto oli yhteensä 50,8 M€ (597,3). Lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Fazer Food Servicesin liiketoiminnan myynnistä saatu voitto 414,3 M€. Lopetettujen toimintojen tulos on esitetty tuloslaskelmassa verojen jälkeen rivillä ”Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot”. Fazer Food Servicesin myynnin jälkeen myytävänä oleviin omaisuuseriin luokiteltavia omaisuuseriä tai niihin liittyviä velkoja ei vuoden 2020 lopussa ollut. Vertailukaudella lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät on raportoitu taseen rivillä ”Myytävänä olevat omaisuuserät” ja velat rivillä ”Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat”. Rahavirtalaskelma sisältää lopetetut toiminnot vuosilta 2019 ja 2020.

Jatkuvien toimintojen taloudellinen tulos

Avainluvut

2020

2019

2018

Liikevaihto, M€

1 101,2

1 097,0

1 029,2

Liikevoitto, M€

51,9

49,1

55,9

- Osuus liikevaihdosta, %

4,7

4,5

5,4

Oman pääoman tuotto, %

58,8

13,4

11,6

Omavaraisuus, %

70,7

52,6

56,8

Nettovelkaantumisaste, %

-22,8

22,5

17,5

__net_sales_by_country.png __net_sales.png __operating_profit.png

Liikevaihto ja kannattavuus

Fazerin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli yhteensä 1 101,2 M€
(1 097,0). Valuuttakurssimuutokset pienensivät konsernin liikevaihtoa 18,6 M€. Vuonna 2020 ostetut liiketoiminnot, eli Vuohelan Herkku, kasvattivat liikevaihtoa 5,3 M€ edellisvuoteen verrattuna.

Fazer Leipomoiden vuoden 2020 liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli yhteensä 548,6 M€ (555,6 vuonna 2019 ilman Fazer Makeisiin siirretyn hapankorppuliiketoiminnan liikevaihtoa). Fazer osti Vuohelan Herkun leipomo- ja myllyliiketoiminnan tammikuussa 2020, mikä teki Fazerista yhden suurimmista gluteenittomien leipomotuotteiden valmistajista Suomessa. Suomessa Fazerin pakatun leivän kysyntä kasvoi vahvasti koronaviruspandemian alettua. Pakasteiden myynti laski, kun ravintolat ja hotellit joutuivat rajoittamaan toimintaansa ja sulkemaan ovensa. Kysyntä palautui hiljalleen loppuvuotta kohti. Myymäläleipomoiden myynti laski jyrkästi kriisin alussa, mutta palautui nopeasti ja saavutti loppuvuodesta ennätystason. Vuoden 2020 lopussa Fazerilla oli yhteensä 105 myymäläleipomoa Suomessa. Ruotsissa myynti kasvoi kaikissa kanavissa strategisissa segmenteissä tehtyjen vahvojen tuotelanseerausten ja hyvän vientikehityksen myötä. Fazer Leipomot vahvisti markkina-asemaansa Venäjällä. Kasvua oli paistopisteleivässä, ja uusien digitaalisten kanavien myynnissä. Baltian maissa koronaviruspandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus sai kuluttajat kiinnostumaan valtavirtatuotteista premium-tuotteiden sijaan. Samankaltainen trendi oli nähtävillä myös Venäjällä. Hintakilpailu Baltian maissa lisääntyi, kun markkinoille tuli uusia toimijoita. Kaksi uutta myymäläleipomoa avattiin Virossa, missä Fazerilla on nyt yhteensä viisi myymäläleipomoa. Muutos- ja tehostamisohjelmat Fazer Leipomoiden Ruotsin- ja Venäjän-toiminnoissa etenivät hyvin ja paransivat toiminnan tuloksia.

Fazer Makeisten liikevaihto laski edellisvuodesta 2,3 % ja oli yhteensä 400,1 M€ (409,4 vuonna 2019 mukaan lukien Fazer Makeisiin siirretyn Fazer Retailin ja hapankorppuliiketoiminnan liikevaihto). Lasku johtui Fazer Retailista, sillä koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat merkittävästi Fazer Café- ja Gateau-liiketoimintoihin. Lisäksi matkustusrajoitukset pysäyttivät makeisten matkustajamyynnin kokonaan. Makeismyynti Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Baltian maissa oli suhteellisen vakaata. Erityisesti Suomessa myyntiä tuki kuluttajien taipumus luottaa tunnettuihin brändeihin epävarmoina aikoina. Koronavirus muutti kuluttajakäyttäytymistä, mikä polarisoi kysyntää. Suklaalevyt myivät edelleen hyvin, ja makeispussien myynti kasvoi huomattavasti, kun taas keksien, irtokarkkien ja impulssiostoskategorian tuotteiden, kuten pastillien ja purukumin, myynti laski. Sesongit ovat Fazerille erittäin tärkeitä. Vuonna 2020 rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti pääsiäis- ja halloween-sesonkeihin, mutta joulumyynti ylitti odotukset erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Matkustajamyynnin pysähtyminen johti liikevaihdon pienenemiseen ja lomautuksiin Vantaan ja Lappeenrannan tehtailla. Vahvat uutuudet ja markkinointikampanjat kasvattivat suklaapatukoiden, makeispussien ja suklaalevyjen myyntiä, ja sesonkituotteiden tulos oli jälleen hyvä.

Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto kasvoi 11,8 % ja oli 176,7 M€ (158,1). Kasvu tuli elokuussa 2019 ostetun Kaslinkin liikevaihdosta. Aamiaistuotteiden kysyntä oli hyvällä tasolla, mutta mukaan otettavien tuotteiden kategoriassa, kuten smoothieissa ja mehuissa, oli haasteita. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti mukaan otettavien välipalatuotteiden myynnin lasku sekä hotelli- ja ravintola-alan ja matkustajamyynnin pysähtyminen. Fazer aloitti kauramyllyjensä kapasiteetin kaksinkertaistamisen Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä vastatakseen kauran kasvavaan kysyntään ja tuottaakseen laadukkaita raaka-aineita Fazerin liiketoiminnoille, erityisesti maidottomien tuotteiden, kasvipohjaisten aterioiden ja aamiaistuotteiden kategorioille. Investointiohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti, ja lisäkapasiteetti saadaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi ja oli 51,9 M€ (49,1). Liikevoitto sisälsi 6,2 M€ (4,0) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia (netto), jotka liittyivät pääasiassa Fazer Makeisten ja Fazer Lifestyle Foodsin tuotannon tehostamistoimiin, Fazer Leipomoiden muutos- ja tehostamisohjelmiin Ruotsissa ja Venäjällä, Venäjän maaomaisuuden uudelleen arvostamiseen sekä Vuohelan Herkun negatiivisen liikearvon tulouttamiseen. Vuoden 2020 tulosta rasittivat myös 2,7 M€:n (5,9) kertaluontoiset kulut ja alaskirjaukset liittyen pääasiassa Vuohelan Herkun ostoon, Fazer Food Servicesin myyntiin ja Fazerin kirjanpitoperiaatteiden käyttöönottoon ostetuissa yrityksissä. Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto oli 32,6 M€ (38,9).

Taloudellinen asema ja kassavirta

Konsernin taloudellinen asema vahvistui entisestään Fazer Food Servicesin myynnin myötä. Korolliset nettovelat olivat -213,3 M€ (127,0) ja nettovelkaantumisaste oli -22,8 % (22,5 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 70,7 % (52,6 %).

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 152,4 M€ (144,8) ja bruttoinvestoinnit 104,1 M€ (107,1). Lukuun eivät sisälly rahoitusomaisuuteen tehdyt sijoitukset. Pääosa suurimmista investoinneista tehtiin Fazer Lifestyle Foodsissa: uuteen ksylitolitehtaaseen, kapasiteetin kaksinkertaistamiseen Suomen ja Ruotsin kauramyllyillä ja maidottomien tuotteiden tuotantolaitteisiin Korialla. Muut keskeiset investoinnit liittyivät uusiin tuotantolaitteisiin ja nykyisten koneiden ja laitteiden päivittämiseen leipomo- ja makeisliiketoiminnassa.

Henkilöstö

Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 8 496 työntekijää (8 805) jatkuvissa toiminnoissa eikä yhtään työntekijää (6 958) lopetetuissa toiminnoissa. Fazer Leipomoissa oli vuoden lopussa 5 880 (5 903) työntekijää, Fazer Makeisilla
1 904 (2 113), Fazer Lifestyle Foodsissa 428 (471) ja konsernin tukifunktioissa 284 (318).

Henkilöstö,
jatkuvat toiminnot

2020

2019

2018

Henkilöstön määrä 31.12.

8 496

8 805

8 884

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana 

    7 316

7 532

7 646

Palkat ja palkkiot, M€

251,8

249,6

227,5

 

31.12.,
jatkuvat toiminnot

2020

2019

2018

Suomi

Venäjä

3 681

2 376

3 808

2 416

3 527

2 894

Ruotsi

1 762

1 886

1 804

Latvia

Liettua

Viro

Tanska

Norja

USA

296

250

72

52

7

-

317

267

63

39

8

1

296

265

57

33

8

-

Strategia ja sen toteuttaminen vuonna 2020

130-vuotisjuhliaan vuonna 2021 viettävä Fazer on taloudellisesti vahvassa asemassa, ja sillä on selkeä strategia tulevaisuutta varten. Tulevaisuudessa kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Fazerilla on kunnianhimoiset tulevaisuuden kasvutavoitteet, ja osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin voi mahdollisesti tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa.

Tulevina vuosina Fazer keskittyy edelleen neljään strategiseen kehitysalueeseensa. Nämä ovat:
1) johtavan kuluttajatuotebrändin hyödyntäminen markkina-aseman vahvistamiseksi Suomessa,
2) kasvun vauhdittaminen innovaatioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian avulla,
3) johtavien asemien kehittäminen Pohjois-Euroopassa ja
4) toiminnan laadun ja työtapojen kehittäminen alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi.

Vastuullisuus on oleellinen osa konsernin strategiaa, ja vastuullisuustyössään Fazer keskittyy päästöjen ja ruokahävikin vähentämiseen, vastuulliseen hankintaan ja kasvipohjaisten tuotteiden määrän lisäämiseen valikoimassamme.

Fazer päivitetty visio on Kohti täydellisiä päiviä, ja se jatkoi strategiansa toteuttamista sen mukaisesti vuonna 2020. Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille saatiin päätökseen 31.1.2020, ja se tukee Fazerin keskittymistä kuluttajaliiketoimintaan.

Tammikuussa Fazer osti Vuohelan Herkun leipomo- ja myllyliiketoiminnan. Vuohelan Herkku on yksi gluteenittomien leipomotuotteiden edelläkävijöistä Suomessa, ja sillä on uusi gluteeniton leipomo Lahdessa. Yritysoston myötä Fazerista tuli yksi gluteenittomien leipomotuotteiden markkinoiden suurimmista toimijoista Suomessa.

Fazerin tavoitteena on tulla yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuottajista tunnistamalla jatkuvasti uusia tuotekategorioita ja kasvattamalla nykyisiä. Investoimalla innovaatioihin ja ruokateknologiaan Fazer keskittyy kehittämään tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Fazerin ainutlaatuinen kauramyllyn sivutuotteena syntyvää kauran kuorta hyödyntävä ksylitolitehdas vihitään käyttöön vuonna 2021, jolloin se alkaa tuottaa ksylitolia huippumodernilla tekniikalla. Elintarvikeliitto ry tunnusti Fazerin strategisen keskittymisen innovaatioihin ja palkitsi ksylitolitehtaan Tähtiteko 2020 -palkinnolla marraskuussa 2020.

Vuonna 2020 Fazer kasvatti omistusosuuttaan Solar Foodsissa. Fazer on nyt sen suurin osakkeenomistaja 15 %:n omistusosuudellaan. Solar Foods on suomalainen ruokateknologian start-up, joka on kehittänyt uuden Solein®-proteiiniainesosan hiilidioksidista. Yhtiön tavoitteena on kehittää proteiiniainesosaa edelleen, jotta sitä voidaan hyödyntää laajemmin kuluttajatuotteissa. Fazer jatkaa Solar Foodsin tukemista tutkimuksessa, innovaatioissa ja kaupallisessa kehittämisessä aktiivisen omistajuuden lisäksi.

Fazer kaksinkertaistaa kauramyllyjensä kapasiteetin Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä vuonna 2021 vastakseen kauran kysynnän kasvuun ja tarjotakseen omille liiketoiminnoilleen laadukkaita raaka-aineita. Kaura on jatkossakin Fazer Lifestyle Foodsin liiketoiminnan ytimessä ja tärkeä ainesosa erityisesti leipomoliiketoiminnassa. Kauran käyttö eri tuotekategorioissa tulee kehittymään. Erinomainen esimerkki todellisesta kuluttajien tarpeisiin vastaavasta innovaatiosta on Fazer Ruokakaura, joka lanseerattiin kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2020. Uusi innovaatio sai ruotsalaisen ruoka-alan Livsmedelspriset-palkinnon vuonna 2020. Keskiössä ovat jatkossakin maidottomat tuotteet, kasvipohjaiset ateriat ja aamiaiskategoriat. Järjestelmällinen tutkimus- ja kehitystyö johtaa laajaan innovaatioportfolioon, jonka perustalle voidaan rakentaa. Valikoidut yritysostot ovat tärkeässä roolissa kasvusuunnitelman toteuttamisessa. Vuoden 2020 aikana toiminnallista tehokkuutta kehitettiin, synergioita hyödynnettiin ja arvoa luotiin edelleen usein eri toimenpitein. Uuden liiketoimintamallin jalkauttaminen aloitettiin, ja muutoksia tehtiin myyntiorganisaatioon, markkinointiin ja hankintaan. Lisäksi konsernin tukitoimintoja organisoitiin uudelleen. Lisäksi tuotannon tehostamistoimiin kuului tuotannon siirtoja niin Fazer Makeisissa kuin Fazer Lifestyle Foodsissa Suomessa.

Fazer Leipomot Ruotsin 9. helmikuuta 2021 julkistama muutos- ja tehostamishanke on erinomainen esimerkki uusien työskentelytapojen kehittämisestä kannattavan kasvun tueksi. Uuden toimintamallin on tarkoitus tulla käyttöön kesään 2021 mennessä, ja siihen kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus ruotsalaisen leipomoalan jakeluyrityksen Polfärsktin kanssa sekä leipomoiden määrän vähentäminen neljästä kolmeen. Uusi toimintamalli parantaa Fazerin ketteryyttä ja asiakaspalvelun tasoa ja rakentaa samalla leipomoliiketoiminnalle entistä vastuullisemman ja ympäristöystävällisemmän tavan toimia.

Tutkimus ja kehitys

Fazer jatkoi vahvaa ruokateknologian tutkimusta ja kehittämistä useissa projekteissa. Fazer Oathow -projekti keskittyy kauraan ja tulevaisuuden kaurateknologiaan. Fazer Xtech -projekti panostaa ruokateknologiaan ja erityisesti kasviproteiineihin, sivuvirtoihin ja sokerin vähentämiseen. Fazer ja Solar Foods jatkoivat strategista tutkimus- ja kehityskumppanuuttaan Solein2Food-projektissa, jonka tavoitteena on kaupallistaa Solar Foodsin uusi proteiiniainesosa uusiksi tuotteiksi.

Fazer jatkoi työtään myös ravitsemuksen alueella. Fazerin Brainhow-hanke eteni tutkimusvaiheesta toteutukseen. Fazer tutkii Uppsalassa sijaitsevassa Ruotsin maataloustieteellisessä yliopistossa viljakuituja ja suoliston ja aivojen välistä yhteyttä kliinisessä interventiotutkimuksessa. Fazer ja Nordic Rye Forum järjestivät yhdessä ruissymposiumin osana 12. Pohjoismaista ravitsemuskongressia NNC2020:tä.

Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 8,4 M€ (9,3).

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Fazerin strategiaa ja ohjaa työtä kohti neljää päätavoittamme: 50 % vähemmän päästöjä, 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 100 % vastuullisesti hankittua ja enemmän kasvipohjaista. Lisätietoja Fazerin vastuullisuustyöstä, kuten laadusta, ympäristöstä, työterveydestä ja
-turvallisuudesta, ruokaturvallisuudesta ja vuonna 2020 saavutetusta edistyksestä, voi lukea vastuullisuus- ja muita kuin taloudellisia tietoja sisältävästä raportista, joka julkaistaan osana vuosikertomusta viikolla 15. Tiedot julkaistaan Fazer-konsernin verkkosivuilla www.fazergroup.com Raportointi & hallinnointi-osiossa.

Riskien hallinta

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Fazer arvioi ja analysoi säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuonna 2020 koronaviruspandemiaan liittyvien välittömien liiketoiminnallisten ja taloudellisten riskien hallinnointi ja minimoiminen olivat tärkeysjärjestyksessä etusijalla. Fazer ryhtyi ripeästi toimiin turvatakseen työntekijöidensä turvallisuuden ja terveyden sekä yhtiön taloudellisen vakauden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Fazer pystyi jatkamaan tuotantoa läpi vuoden pandemian alkuvaiheessa käyttöön otettujen ennalta ehkäisevien toimien ansiosta. Fazer seuraa tilannetta edelleen erittäin tarkasti. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta on tilinpäätöksen liitetiedossa 11.3.

Muutoksia konsernirakenteessa

Fazer jatkoi konsernirakenteensa yksinkertaistamista hallinnollisen työn vähentämiseksi ja organisaation ketteryyden lisäämiseksi. Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedosta 24.

Osakkeet ja osakepääoma

Kesäkuussa 2020 emoyhtiö järjesti suunnatun osakeannin, jossa annettiin 382 276 uutta etuoikeutettua osaketta. Osakekohtainen merkintähinta oli 303,17 euroa. Annista saaduista varoista 20 euron osakekohtainen nimellisarvo, yhteensä 7,6 M€, kirjattiin osakepääomaan ja loput, yhteensä 108,2 M€, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeista maksettava määrä, 115,9 M€, kuitattiin antamalla loput Fazer Food AB:n vähemmistön omistamat osakkeet apporttina, jonka jälkeen yhtiö fuusioitiin Oy Karl Fazer Ab:hen.

Vuoden 2020 lopussa emoyhtiö Oy Karl Fazer Ab:llä oli 4 341 039 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 % osinkoon osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Hallitus ja tilintarkastajat

1. huhtikuuta 2020 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow ja Juhani Mäkinen. Casper von Koskull valittiin hallitukseen uutena jäsenenä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.10.2020.

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell, KHT

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Fazer Leipomot Ruotsi ilmoitti 9. helmikuuta 2021, että se on allekirjoittanut jälleenmyyntisopimuksen leipomoalan myyntiyritys Polfärsktin kanssa parantaakseen Fazer Leipomot Ruotsin asiakkailleen tarjoamaa palvelutasoa. Sopimus astuu voimaan kesään 2021 mennessä. Sopimuksen seurauksena Fazer Leipomoiden oma kenttämyynti- ja jakeluorganisaatio Ruotsissa lakkautetaan. Lisäksi Fazer suunnittelee sulkevansa leipomonsa Lundissa syksyllä 2021. Keskitetympi leipomoverkosto sopii paremmin Fazerin tuotevalikoimalle ja luo paremmat edellytykset tehokkaammalle ja vastuullisemmalle leipomiselle. Suunnitelmana on siirtää tuotanto Lundista Fazerin leipomoihin Uumajaan, Eskilstunaan ja Lidköpingiin. Neuvottelut liittojen kanssa ovat käynnissä. Muutosten vaikutuspiirissa on 495 työntekijää mukaan lukien myynti- ja jakeluorganisaatiossa työskentelevät osa-aikaiset sekä Lundin leipomon 69 työntekijää. Fazer tukee kaikkia työntekijöitä, joihin muutos vaikuttaa.

COVID-19-pandemia on vaikuttanut Fazerin liiketoimintaan myös vuoden vaihteen jälkeen. Pandemian suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat johtaneet uusiin yhteistoimintaneuvotteluihin.

Riskit ja lyhyen aikavälin liiketoiminnan epävarmuustekijät

COVID-19 -pandemian aiheuttama epävarmuus on yhä suuri vuonna 2021. Uudet tartunta-aallot ja virusmuunnokset muuttavat tilannetta nopeasti ja vaikuttavat markkinoihin eri tavoin ja eri aikoina. Pitkittyneen poikkeustilanteen vuoksi talouden epävarmuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti ja kuluttajatuotteiden hinnanvaihteluihin reagoidaan herkemmin. Hallitusten määräämät rajoitukset ja suositukset saattavat vaikuttaa kaikkiin Fazerin avainmarkkinoihin ja liiketoimintoihin. Vuoden 2020 tapaan pääasialliset vaikutukset Fazerin liiketoimintoihin odotetaan kohdistuvan leipomopakasteihin, joiden myyntiin HoReCa-kanavan synkät näkymät vaikuttavat, pysähdyksissä olevaan matkustajamyyntiin sekä kahviloihin ja leipomomyymälöihin, joiden asiakasvirtaan pandemia vaikuttaa kaupunkien keskustoissa ja ostoskeskuksissa. COVID-19 -pandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden lisäksi ja osittain niihin liittyen Fazerin 2021 toiminnallisiin riskeihin vaikuttavat myös uuden ksylitolitehtaan ja kahden uuden kauramyllyn valmistuminen ajallaan ja niiden toiminnan tehokas käynnistäminen.

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Fazerin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan parantuvan edellisvuodesta, mikäli koronaviruspandemian ja yleisen taloustilanteen kehitys eivät pahene. Ennusteisiin liittyy operatiivisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. COVID-19 pandemiasta johtuen, näkyvyys on tavallista heikompi.

Vuonna 2021 Fazer jatkaa uudistumistaan ja keskittyy kuluttajatuotteisiin. Tätä tukee Fazerin poistuminen ruokapalveluliiketoiminnasta vuoden 2020 alussa. Kasvun vauhdittaminen innovaatioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian avulla sekä johtavien asemienkehittäminen Pohjois-Euroopassa ovat strategisia painopistealueita myös vuonna 2021. Lisäksi Fazerin tavoitteena on rakentaa entistä vahvempi asema johtavana kuluttajatuotebrändinä Suomessa. Toiminnan tehokkuus ja parhaat toimintatavat parantavat kannattavuuttamme. Orgaanisen kasvun lisäksi Fazer jatkaa aktiivisia yritysostoja kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 1 081 446 262,60 €, mistä tilikauden voitto on 406 791 490,38 €.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:

- osinkoja maksetaan 14,40 €/osake eli yhteensä             96 569 841,60 €
- voittovaroiksi jätetään                                                984 876 421,00 €
                                                                               1 081 446 262,60 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

__FI_equity_and_return_on_equity.png __FI_equity_ratio.png