Vuonna 2019 Fazer jatkoi uudistumistaan moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Konserni päätti myydä Fazer Food Servicesin voidakseen keskittyä kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Laadukkaita kaurapohjaisia elintarvikkeita valmistavan Kaslinkin hankinta sekä strateginen investointipäätös Lahden ja Ruotsin Lidköpingin kauramyllyjen kapasiteetin kaksinkertaistamiseen veivät Fazerin lähemmäs tavoitetta tulla Pohjois-Euroopan johtavaksi kasvipohjaisten tuotteiden valmistajaksi. Fazer käynnisti 50 miljoonan euron investoinnin uraauurtavan ksylitolitehtaan rakentamiseksi Lahteen. Tässä innovaatiossa kauramyllyn sivutuotteita käytetään ksylitolin valmistukseen ja ksylitolituotannosta syntyvä sivuvirta käytetään polttoaineena biolämmityslaitoksessa, joka tuottaa energiaa Fazerin koko tehdasalueelle Lahdessa. Lisäksi Fazer keskittyi vahvasti kuluttajalähtöisen lähestymistapansa terävöittämiseen.

Fazer-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto pieneni edellisvuoteen verrattuna. Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna toimintona Fazer-konsernin tilinpäätöksessä.

Markkinat, liiketoimintaympäristö ja myynti

Suomessa talouskehitys jatkui positiivisena, mutta BKT:n kasvu hidastui edellisvuoteen verrattuna. Myös Ruotsin talouden kasvu hidastui ja Venäjän BKT:n kasvu heikkeni edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutoksista Fazeriin vaikuttivat eniten Ruotsin kruunu, joka heikentyi suhteessa euroon 3 %, ja Venäjän rupla, joka vahvistui suhteessa euroon 2 %. Valuuttakurssimuutosten nettovaikutus liikevaihtoon oli negatiivinen, mutta liikevoittoon aavistuksen positiivinen.

Fazer Leipomoiden liiketoiminnassa kilpailu oli ankaraa erityisesti Ruotsissa ja Venäjällä. Samalla Suomen ja Baltian maiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti, ja Fazer Leipomot kasvatti markkinaosuuttaan Suomessa ja Latviassa. Artesaanileipä säilytti suosionsa, ja Fazer Leipomot investoi myymäläleipomoiden ja paistopisteiden artesaanileivontaan. Suomessa avattiin 21 uutta myymäläleipomoa, ja konseptia laajennettiin Baltian maihin. Tuoreiden, valmiiksi pakattujen leipien kategoriassa Fazer Street Food -uutuudet, hapanjuuri- ja kauratuotteet saivat markkinoilla hyvän vastaanoton. Fazer Leipomoiden liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 565,2 M€ (2018: 552,3). Fazer Leipomoiden liiketoiminta-alueen organisaatiota yksinkertaistettiin lokakuussa päätöksenteon tuomiseksi lähemmäs asiakkaita. Kaikissa Fazer Leipomoiden toiminnoissa on käynnissä arvonluontiohjelmia toiminnan tehostamiseksi.

Fazer Makeisten keskittyminen kannattavaan kasvuun tuotti erinomaisia tuloksia ja myynti kasvoi kaikissa pääkategorioissa. Vahvat uutuudet ja markkinointikampanjat kasvattivat suklaapatukoiden, makeispussien ja suklaalevyjen myyntiä. Myös kausivalikoiman myynti jatkui vahvana. Fazer Makeisten liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 353,1 M€ (2018: 333,1). Suomessa Fazer Makeiset kasvatti markkinaosuuttaan, ja markkinaosuudet kehittyivät positiivisesti myös valtaosalla muista markkinoista. Kansainvälistä kasvua tukivat vahva kehitys Tanskassa, onnistuneet myyntitoimenpiteet Aasiassa ja Fazer Nordi -premium -suklaiden lanseeraus Yhdysvalloissa. Vuonna 2018 avattua, kuluttajille suunnattua Fazer Candy Store -verkkokauppaa laajennettiin vuoden lopussa. Nyt se sisältää Fazerin kaikkien liiketoiminta-alueiden tuotteita ja on nimeltään Fazer Store.

Fazer Lifestyle Foods tarjoaa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia Fazerille. Maidottomien tuotteiden markkinat jatkoivat voimakasta kehittymistä, ja Fazer Yosan ydinvalikoiman myynti edistyi hyvin useimmilla markkina-alueilla. Smoothie-kategoriassa kasvu ei ollut toivotulla tasolla, mutta toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen parantamiseksi. Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 158,1 M€ (2018:121,8). Kasvua edistivät merkittävät investoinnit Fazer Lifestyle Foodsin brändeihin ja kategorioihin. Fazer hankki kotimaan markkinoilla vakiintuneen toimijan Kaslinkin, joka valmistaa pohjoismaisia ruokatuotteita, kuten ruuanvalmistustuotteita, juomia ja välipaloja. Vastatakseen kauran kasvavaan kysyntään Fazer päätti investoida 30 miljoonaa euroa kauramyllyjensä kapasiteetin kaksinkertaistamiseksi Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä. Näin Fazer voi tarjota liiketoiminnoilleen laadukkaita raaka-aineita etenkin maidottomien, kasvipohjaisten ruokien ja aamiaistuotteiden valmistukseen. Uraauurtava 50 miljoonan euron investointi ksylitolitehtaan rakentamiseksi Lahteen käynnistyi. Fazer Retailin liikevaihto kasvoi hieman ja oli 47,1 M€ (2018: 46,4), vaikka markkinatilanne oli haastava etenkin Ruotsissa. Uudet toimijat lisäsivät markkinanäkyvyyttään, ja pakkaamattoman leivän osuus kasvoi ruokakaupoissa. Vuonna 2019 Fazer Retail avasi kuusi uutta myymälää Suomessa ja Ruotsissa. Fazer Experience -vierailukeskuksessa kävi vuoden 2019 aikana yli 230 000 ihmistä, mikä on uusi ennätys.

Lopetetut toiminnot

Fazer keskittyy kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Osana tätä kehitystä ja strategiaa Fazer-konserni ilmoitti kesäkuussa myyvänsä Fazer Food Services -liiketoiminnan Compass Groupille. Euroopan Komission kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 28.1.2020, ja se saatettiin päätökseen 31.1.2020. Vuonna 2019 Fazer Food Servicesin tulos parani edellisvuoteen verrattuna operatiivisen toiminnan tehostamisen ja olemassa olevien sopimusten hyvän pysyvyyden tukemana. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 597,3 M€ (2018: 593,2). Neljään kannattavuutta parantavaan alueeseen – palveluportfolion, myynnin, katekehityksen ja kiinteiden kustannusten hallintaan – tähtäävä ohjelma käynnistettiin onnistuneesti toiminnan tehostamiseksi. Vertailukelpoisten yksiköiden myynti kasvoi kaikissa maissa, mutta etenkin Suomessa. Voitettujen uusien sopimusten arvo ylitti menetettyjen sopimusten arvon, mikä tukee kannattavaa kasvua.

Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna toimintona Fazer-konsernin tilinpäätöksessä. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen on esitetty tuloslaskelmassa rivillä ”Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot”, ja vertailutietoja on oikaistu vastaavasti. Lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät on raportoitu taseessa rivillä ”Myytävänä olevat omaisuuserät” ja velat rivillä ”Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat”. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu eli se sisältää lopetetut toiminnot vuosilta 2019 ja 2018.

Jatkuvien toimintojen taloudellinen tulos

Fazerin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 097,0 M€ (1 029,2). Valuuttakurssimuutokset pienensivät liikevaihtoa 4,4 M€. Vuonna 2019 ostetut liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoa 23,6 M€ edellisvuoteen verrattuna.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto pieneni 49,1 miljoonaan euroon (55,9). Liikevoitto sisälsi 4,2 M€ (2,7) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia (netto) liittyen pääasiassa Ruotsin leipomomyymäläverkoston ja Venäjän leipomotoimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä Oulun leipomon sulkemiseen Suomessa. Vuoden 2019 tulosta rasittivat myös Kaslinkin hankintaan liittyvät kulut sekä luottotappiovaraus liittyen maksukyvyttömyyteen ajautuneeseen venäläiseen kauppaketjuun, yhteensä 5,2 M€. Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto oli 38,9 M€ (41,6).

Avainluvut

2019 

2018 

2017 

Liikevaihto, M€

1,097.0 

1,029.2 

1,038.2 

Liikevoitto, M€

49.1 

55.9 

60.5 

− osuus liikevaihdosta, %

4.5 

5.4 

5.8 

Oman pääoman tuotto, %

13.4 

11.6 

13.3 

Omavaraisuus, %

52.6 

56.8 

55.1 

Nettovelkaantumisaste, %

22.5 

17.5 

14.2 

FI_FINANCIAL_Net_Sales_By_Country_144ppi.png

FI_FINANCIAL_Net_Sales_BoD_Report_144ppi.pngFI_FINANCIAL_Operating_Profit_144ppi.png
Kassavirta ja taloudellinen asema

Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat 127,0 M€ (95,0), ja nettovelkaantumisaste oli 22,5 % (17,5 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 52,6 % (56,8 %).Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 144,8 M€ (114,6) ja bruttoinvestoinnit 107,1 M€ (50,5). Kaslinkin yrityskaupan ohella valtaosa investoinneista tehtiin uusiin tuotantolaitteisiin ja nykyisten koneiden ja laitteiden uudistamiseen leipomo- ja makeisliiketoiminnassa sekä uuden ksylitolitehtaan rakentamiseen.

FI_FINANCIAL_Interest-bearing_Net_Debt_144ppi.pngFI_FINANCIAL_Gearing_144ppi.pngFI_FINANCIAL_Gross_Investments_144ppi.pngFI_FINANCIAL_Cash_Flows_From_Operating_Activities_144ppi.png
Henkilöstö

Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 8 805 työntekijää (8 884) jatkuvissa toiminnoissa ja 6 958 työntekijää (6 857) lopetetuissa toiminnoissa. Näistä 65 (91) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa.

Henkilöstö, jatkuvat toiminnot

2019 

2018 

2017 

Henkilöstön määrä 31.12.

8,805 

8,884 

9,094 

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

7,532 

7,646 

7,589 

Palkat ja palkkiot, M€

249.6 

227.5 

237.0 

 

Henkilöstö, lopetetut toiminnot

2019 

2018 

2017 

Henkilöstön määrä 31.12.

6,958 

6,857 

6,939 

Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana

5,541 

5,596 

5,609 

Palkat ja palkkiot, M€

196.0 

196.2 

196.3 

Strategian toteuttaminen

Vuonna 2019 Fazer jatkoi strategiansa mukaisesti uudistumistaan moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta Pohjois-Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Fazer pyrkii luomaan kasvua ja arvoa portfoliovalintojen, tutkimuksen ja innovaatioiden, foodtech-investointien, jatkuvan toiminnan tehokkuuden parantamisen ja rakenteellisten uudistusten avulla.

Portfoliovalinnoissa Fazer päätti keskittyä kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan ja myydä Fazer Food Servicesin Compass Groupille. Kauppa tuli voimaan 31.1.2020. Lisäksi Fazer vahvisti Fazer Lifestyle Foods -liiketoimintaa ostamalla Kaslinkin. Innovaatioiden ja foodtechin saralla Fazer aloitti ksylitolitehtaan rakentamisen Lahteen, toi markkinoille ensimmäiset vatsaystävälliset Low Fodmap -tuotteet (Fazer LOFO) ja solmi Solar Foodsin kanssa strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on tutkia uuden vastuullisen proteiiniainesosan käyttöä tulevaisuuden ruokasovelluksissa. Fazer päätti myös kaksinkertaistaa kauramyllyjensä kapasiteetin voidakseen vastata etenkin maidottomien tuotteiden, kasvipohjaisten aterioiden ja aamiaistuotteiden kasvavaan kauran tarpeeseen. Vahva keskittyminen strategian toteuttamiseen näkyi myös Fazer Makeisten liiketoiminnassa, jossa keskityttiin kasvuun ja toiminnalliseen tehokkuuteen. Tämän tuloksena saavutettiin 6 % orgaaninen kasvu ja aloitettiin merkittävä tuotantotoiminnan päivittämisen ja parantamisen suunnittelu. Fazer Leipomoilla fokus oli myymäläleipomoverkoston kasvattamisessa, jossa saavutettiin 24 % orgaaninen vuositason kasvu sekä Vuohelan Herkun gluteenitonta leipomotoimintaa koskevissa neuvotteluissa, jotka johtivat sen liiketoiminnan hankintaan tammikuussa 2020. Lukuisia arvonluontia kasvattavia hankkeita jatkettiin toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi eri liiketoiminta-alueilla ja konsernifunktioissa.

Laatu, ympäristö, työterveys, työturvallisuus jaelintarviketurvallisuus

Fazer jatkoi laadun, työterveyden ja työturvallisuuden sekä ympäristöasioiden hallinnan parantamista sisäisillä ohjelmilla ja kolmannen osapuolen sertifioinneilla. Fazer otti myös käyttöön QEHS-hallinnointijärjestelmän Suomessa. Järjestelmä on tehnyt tapaturmien ja poikkeamien hallinnasta järjestelmällisempää sekä parantanut tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus kasvoi jatkuvissa toiminnoissa 15 % vuoteen 2018 verrattuna.

Vuonna 2019 tehtiin kolme elintarviketurvallisuuteen liittyvää takaisinvetoa. Takaisinvedot johtuivat mikrobiologisista syistä ja allergeenipoikkeamista.

Fazerin kaikilla tuotantolaitoksilla on Global Food Safety Intiativen (GFSI) hyväksymä elintarviketurvallisuussertifiointi (FSSC 22000 ja/tai IFS). Elintarvikepetosten ehkäisemiseen ja elintarvikesuojeluun liittyviä toimenpiteitä jatkettiin. Useimmissa toimintamaissa otettiin käyttöön uusi, koko konsernin laajuinen kulunvalvontajärjestelmä.

Energiatehokkuustoimenpiteitä jatkettiin, ja Fazer ryhtyi laatimaan pitkän aikavälin energiasuunnitelmaa, jota aletaan toteuttaa vuodesta 2021 lähtien. Suomessa toteutettiin lainsäädännön mukaisia energiakatselmointeja. Konsernissa toteutettiin jätteen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joissa keskityttiin ruokahävikin vähentämiseen ja sivuvirtojen kierrättämiseen. Osana vesivastuullisuussitoumustaeri tuotantolaitoksissa arvioitiin veteen liittyviä riskejä, ja tämä työ jatkuu edelleen. Energiankulutus tuotantotonnia kohti laski, kun taas jätteen ja sivutuotteiden määrä sekä vedenkulutus tuotantotonnia kohti nousivat.

Vastuullisuus

Järjestelmällinen työ kohti vuoden 2030 vastuullisuustavoitteita jatkui. Fazerin neljä päätavoitetta ovat: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4) enemmän kasvipohjaista. Fazerin vastuullisuustyön kohokohtia vuonna 2019 olivat energiatehokkuuden järjestelmällinen parantaminen ilmastopäästöjen vähentämiseksi sekä keskittyminen ruokahävikin vähentämiseen ja veteen liittyviin asioihin. Fazer jatkoi sitoumuksiaan kaakaon, viljan, soijan, palmuöljyn, kalan ja häkittömästi tuotettujen kananmunien vastuulliseen hankintaan ja kasvipohjaisen tarjoomansa kasvattamiseen. Vuonna

2019 Fazer edistyi päätavoitteissaan seuraavasti: päästöt vähenivät, ruokahävikin määrä lisääntyi hieman, toimittajien vaatimuksia selkiytettiin ja hankintaan liittyviä sitoumuksia jatkettiin. Lisäksi kasvipohjaista tarjoomaa laajennettiin. Fazerin maine pysyi hyvänä kaikilla päämarkkinoilla.

Riskienhallinta

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Fazer arvioi ja analysoi säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuonna 2019 yksi merkittävistä riskeistä toteutui, kun Fazer Lifestyle Foodsin Lidköpingin myllyssä sattui tulipalo. Henkilökunnan nopean toiminnan ansiosta henkilövahingoilta vältyttiin, vahingot saatiin rajattua ja vaikutus asiakastoimituksiin jäi pieneksi. Tämän tulipalon lisäksi muita merkittäviä riskejä ei toteutunut. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta on tilinpäätöksen liitetiedossa 11.3.

Tutkimus ja kehitys

Ravitsemuksen ja terveyden tutkimuskentällä Fazer Brainhow -ohjelman kliinisten tutkimusten ensimmäiset tulokset julkaistiin kansainvälisissä tiedekongresseissa. Niin kutsuttu Brave-tutkimus osoitti, että aivoystävällisellä ruokavaliolla on suotuisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveydelle, kognitiiviselle suorituskyvylle ja jaksamiselle. Power Meals -tutkimuksessa osoitettiin, että runsaasti proteiinia sisältävä kotiin toimitettava ateria paransi kotona asuvien vanhusten proteiinin saantia, fyysistä suorituskykyä ja terveyteen liittyvää elämänlaatua.

Elintarviketeknologian tutkimisessa Fazer käynnisti Fazer Oathow -kehityshankkeen, joka keskittyy kauran ainesosateknologiaan. Lisäksi Fazer ja suomalainen startup-yritys Solar Foods solmivat strategisen tutkimus- ja kehityskumppanuuden, jonka tavoitteena on kehittää uutta vastuullista proteiiniainesosaa tulevaisuuden elintarvikkeisiin. Proteiini on hiilineutraali, ja sitä voidaan tuottaa ilman kielteisiä vaikutuksia maaperälle, ilmastolle ja maankäytölle. Fazerin yhteistyö yliopistojen kanssa jatkui, ja vuoden aikana julkaistiin useita pro gradu -töitä. Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehityskulut olivat 9,3 M€ (8,5).

Muutoksia konsernirakenteessa

Fazer jatkoi konsernirakenteensa yksinkertaistamista. Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedosta 24.

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2019 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 % osinkoon osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Hallitus ja tilintarkastajat

3. huhtikuuta 2019 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow ja Juhani Mäkinen.

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell, KHT.

Näkymät vuodelle 2020

Fazer jatkaa uudistumistaan ja keskittyy kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Fazerin liiketoiminta- ja tuoteportfolioiden kehittäminen on avainasemassa strategian toteuttamisessa uudistetun Fazer-brändin ja useiden kasvutoimenpiteiden lisäksi. Orgaanisen kasvun lisäksi tutkitaan aktiivisesti mahdollisuuksia vahvistaa kasvua ja kansainvälistymistä yritysostojen avulla. Fazer jatkaa myös kilpailukykynsä vahvistamista arvonluontiohjelmien avulla sekä parantamalla jatkuvasti organisatorista ja rakenteellista tehokkuuttaan. Työ vuoden 2020 liikevaihdon kasvattamiseksi ja liikevoiton parantamiseksi etenee, mutta lopputulos riippuu talouden kokonaiskehityksestä, mihin vaikuttaa merkittävästi koronaviruksen (COVID-19) aiheuttama epävarmuus.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2020 Fazer ilmoitti suunnittelevansa Kaarinan tehtaan sulkemista ja käynnisti koko Kaarinan tehtaan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Fazer arvioi eri vaihtoehtoja Fazer Yosa -kauratuotteiden tuotannon tehostamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi, ja päätti helmikuussa 2020 Kaarinan tehtaan sulkemisesta ja sen toimintojen siirtämisestä Korian tehtaalle.

Lisäksi Fazer ilmoitti tammikuussa 2020 ostavansa Vuohelan Herkun leipomo- ja myllyliiketoiminnot. Vuohelan Herkku on yksi gluteenittomien leipomotuotteiden edelläkävijöistä Suomessa, ja sillä on uusi gluteeniton leipomo Lahdessa.

Yritysoston myötä Fazerista tulee gluteenittomien leipomotuotteiden markkinajohtaja Suomessa. Fazer-konserni ilmoitti kesäkuussa 2019 myyvänsä Fazer Food Servicesin Compass Groupille. Tämä on osa muutosta, jossa Fazer aikoo jatkossa keskittyä kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Euroopan Komission kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 28.1.2020, ja se tuli voimaan 31.1.2020.

Helmikuussa 2020, Fazer päätti uudelleenorganisoida eri liiketoimintojen Suomen kenttämyynnin kahteen yhteiseen organisaatioon: yksi tuoretuotteille ja toinen pitkään säilyville tuotteille.

Maaliskuussa 2020, Fazer ilmoitti suunnittelevansa muutoksia makeisliiketoiminnan toimitusketjun ja tuotekehityksen organisaatioihin, ja käynnisti yt-neuvottelut. Fazer on arvioinut eri vaihtoehtoja toimitusketjun sekä tuotekehitystoimintojen yhteistyön tehostamiseksi ja päätynyt siihen, että roolien ja vastuiden selkiyttämiseksi organisaatiorakennetta on kehitettävä.

Muiden koronavirusepidemiasta (COVID-19) johtuvien jo käynnissä olevien lieventämistoimien lisäksi Fazer käynnisti koko Fazer Ravintolat Oy:n (suurimmalta osaltaan Fazer Retail Suomi) noin 400 hengen henkilöstön lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut maaliskuussa 2020.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 623 953 740,60 €, mistä tilikauden voitto on 50 002 845,97 €.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:

osinkoja maksetaan 9,10 €/osake eli yhteensä 57 548 063,30 €
voittovaroiksi jätetään 566 405 677,30 €
  623 953 740,60 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

FI_FINANCIAL_Equity_And_Return_On_Equity_144ppi.pngFI_FINANCIAL_Equity_Ratio_144ppi.png