Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on vahvistaa ja suojata organisaation arvoa tarjoamalla riippumatonta ja objektiivista laadunvalvontaa. Sen tarkoituksena on myötävaikuttaa jatkuvan riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan parantamiseen. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus laatii vuotuisen tarkastusohjelman, jonka hyväksyy tarkastusvaliokunta, ja josta saadut tulokset raportoidaan säännöllisesti konsernin johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle.

Tilintarkastajat

Vuotuinen yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajat yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa konsernin kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Nämä velvollisuudet on määritelty tarkemmin asiaa koskevassa lainsäädännössä ja hyvää tilintarkastustapaa koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat hallituksen vuotuiseen kokoukseen, jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä, ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.