Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Fazerin hallitus nimittää – ja tarpeen vaatiessa erottaa – toimitusjohtajan, joka on samalla myös koko konsernin toimitusjohtaja. Suomen osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön päivittäisestä hallinnoinnista hallituksen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja yhtiön taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi toimistaan hallitukselle ja tekee selkoa hallitukselle Fazerin toimintaympäristöä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta ja Fazerin taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä. Toimitusjohtajaa avustavat konsernin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Tällä hetkellä toimitusjohtajana ja konsernijohtajana toimii Christoph Vitzthum ja varatoimitusjohtajana Jouni Grönroos.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluu konsernin toimitusjohtaja, joka toimii puheenjohtajana, liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat ja tiettyjen konsernitoimintojen johtajat. Konsernin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi konsernin johtoryhmä muun muassa koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla. Konsernin johtoryhmään kuuluvat tällä hetkellä Christoph Vitzthum (konsernijohtaja, puheenjohtaja), Andreas Berggren (Fazer Food Services
-liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Marko Bergholm (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen vt. toimitusjohtaja), Brendan Harris (Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Petri Kujala (Fazer leipomot -liiketoiminta- alueen toimitusjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja), Ulrika Romantschuk (viestintä- ja brändijohtaja), Lara Saulo (EVP, Transformation) ja Mika Videman (henkilöstöjohtaja).

Christoph Vitzthum
b. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja ja
toimitusjohtaja
Jouni Grönroos
b. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja,
Fazer-konserni

Andreas Berggren
b. 1966
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Food Services
ja Executive Vice President,
Fazer-konserni
     
Marko Bergholm
b. 1970
Kauppatieteiden kandidaatti
vt toimitusjohtaja,
Fazer Makeiset

Brendan Harris
b. 1962
Master of Business Administration, 
B.A. in Politics, Philosophy 
and Economics
Toimitusjohtaja, Fazer Lifestyle Foods
ja Executive Vice President,
Fazer-konserni
Sebastian Jägerhorn
b. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni
Petri Kujala
b. 1962
Kauppatieteiden kandidaatti
Toimitusjohtaja, Fazer Leipomot ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni
Ulrika Romantschuk
b. 1966
Valtiotieteen kandidaatti
Viestintä- ja brändijohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni
Lara Saulo
b.1972
Kauppatieteiden maisteri
Transfromaatio ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni
   
Mika Videman
b. 1967
Diplomi-insinööri
Henkilöstöjohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni