Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Fazerin hallitus nimittää – ja tarpeen vaatiessa erottaa – toimitusjohtajan, joka on samalla myös koko konsernin toimitusjohtaja. Suomen osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön päivittäisestä hallinnoinnista hallituksen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja yhtiön taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi toimistaan hallitukselle ja tekee selkoa hallitukselle Fazerin toimintaympäristöä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta sekä Fazerin taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Christoph Vitzthum on konsernin toimitusjohtaja ja Jouni Grönroos varatoimitusjohtaja.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja (puheenjohtaja), liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat ja tiettyjen konsernitoimintojen johtajat. Konsernin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi konsernin johtoryhmä muun muassa koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla. Tällä hetkellä konsernin johtoryhmään kuuluvat Christoph Vitzthum (konsernin toimitusjohtaja, puheenjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja), Marko Bergholm (toimitusjohtaja, Fazer Leipomot Suomi), Markus Hellström (Fazer Makeiset-liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja), Mats Liedholm (Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Joséphine Mickwitz (viestintä- ja vastuullisuusjohtaja) ja Lara Saulo (EVP, People & Transformation). Andreas Berggren (Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) toimi johtoryhmän jäsenenä 31.1.2020 asti, jolloin Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille tuli voimaan. Marko Bergholmista ja Markus Hellströmistä tuli johtoryhmän jäseniä 1.10.2020 ja Joséphine Mickwitzista 9.11.2020.  

Christoph Vitzthum
s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja ja
toimitusjohtaja

Jouni Grönroos
s. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja,
Fazer-konserni

Marko Bergholm
s. 1970 
 
Kauppatieteiden kandidaatti 
Toimitusjohtaja, Fazer Leipomot Suomi 

Markus Hellström
s. 1974 
Diplomi-insinööri 
Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset ja Executive Vice President, Fazer-konserni  

Sebastian Jägerhorn
s. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Mats Liedholm
s. 1965
Kauppatieteen maisteri,
Toimitusjohtaja, Fazer Lifestyle
Foods ja Executive Vice President,
Fazer-konserni

Joséphine Mickwitz 
s. 1968
Kauppatieteiden maisteri 
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja ja Executive Vice President
Fazer-konserni

Lara Saulo
s.1972
Kauppatieteiden maisteri
People & Transformation ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Fazer-konsernilla on myös liiketoiminnan johtoryhmä – Fazer Leadership Team –, johon kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi myös Fazer Leipomot Baltian toimitusjohtaja Klavs BerzinsFazer Leipomot Venäjän toimitusjohtaja Vladimir Kalyavin, Fazer Leipomot Ruotsin toimitusjohtaja Petri Kujala, Fazer Retailin toimitusjohtaja Johan Rosenblom, Fazer-konsernin konsernimarkkinoinnin johtaja Aaron Barsness, Fazer-konsernin hankintatoimen johtaja Bengt Erlandsson ja Fazer Makeisten Kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad.