Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Fazerin hallitus nimittää – ja tarpeen vaatiessa erottaa – toimitusjohtajan, joka on samalla myös koko konsernin toimitusjohtaja. Suomen osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön päivittäisestä hallinnoinnista hallituksen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja yhtiön taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi toimistaan hallitukselle ja tekee selkoa hallitukselle Fazerin toimintaympäristöä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta ja Fazerin taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä. Toimitusjohtajaa avustaa Fazerin johtoryhmä (ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Christoph Vitzthum on konsernin toimitusjohtaja ja Jouni Grönroos varatoimitusjohtaja.

Fazerin johtoryhmä

Fazerin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja (puheenjohtaja), liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat ja johtajat sekä tiettyjen konsernitoimintojen johtajat. Fazerin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi Fazerin johtoryhmä muun muassa koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla.

Tällä hetkellä konsernin johtoryhmään kuuluvat Christoph Vitzthum (konsernin toimitusjohtaja, puheenjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja), Jenni Gallagher (henkilöstöjohtaja), Markus Hellström (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja), Mats Liedholm (Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Joséphine Mickwitz (viestintä- ja vastuullisuusjohtaja), ja Lara Saulo (Fazer Leipomot -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja). Andreas Berggren (Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) toimi johtoryhmän jäsenenä 31.1.2020 asti, jolloin Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille tuli voimaan. Nathalie Ahlström (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) toimi johtoryhmän jäsenenä 30.9.2020 asti, Ulrika Romantschuk (viestintä- ja brändijohtaja) 31.10.2020 asti ja Marko Bergholm (Fazer Leipomot Suomen -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) 1.10.2020–28.2.2021. Markus Hellströmistä tuli Fazerin johtotiimin jäsen 1.10.2020, Joséphine Mickwitzistä 9.11.2020 ja Jenni Gallagherista 1.3.2021.

Christoph Vitzthum
s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja ja
toimitusjohtaja

Jenni Gallagher
s. 1972
Humanististen tieteiden kandidaatti (liikkeenjohto ja henkilöstöhallinto), Maisteri (henkilöstön johtaminen ja henkilöstöstrategia)
Henkilöstöjohtaja ja Executive Vice President,Fazer-konserni

Jouni Grönroos
s. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja,
Fazer-konserni

Markus Hellström
s. 1974 
Diplomi-insinööri 
Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset ja Executive Vice President, Fazer-konserni  

Sebastian Jägerhorn
s. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Mats Liedholm
s. 1965
Kauppatieteen maisteri,
Toimitusjohtaja, Fazer Lifestyle
Foods ja Executive Vice President,
Fazer-konserni

Joséphine Mickwitz 
s. 1968
Kauppatieteiden maisteri 
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja ja Executive Vice President
Fazer-konserni

Lara Saulo
s.1972
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Leipomot ja Executive Vice President,
Fazer-konserni

Fazer-konsernilla on myös laajennettu johtotiimi. Tähän laajennettuun johtotiimiin kuuluvat johtotiimin lisäksi Aaron Barness (Fazer-konsernin konsernimarkkinoinnin johtaja), Marko Bergholm (Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja), Bengt Erlandsson (Fazer-konsernin hankintatoimen johtaja), Patrik Hellgren (Fazer Leipomot Ruotsin toimitusjohtaja), Vladimir Kalyavin (Fazer Leipomot Venäjän toimitusjohtaja), Tom Lindblad (Fazer Makeiset Kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja), Anne Mere (Fazer Leipomot Baltian toimitusjohtaja) ja Johan Rosenblom (Fazer Retailin toimitusjohtaja).