Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Fazerin hallitus nimittää – ja tarpeen vaatiessa erottaa – toimitusjohtajan, joka on samalla myös koko konsernin toimitusjohtaja. Suomen osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön päivittäisestä hallinnoinnista hallituksen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja yhtiön taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi toimistaan hallitukselle ja tekee selkoa hallitukselle Fazerin toimintaympäristöä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta sekä Fazerin taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Christoph Vitzthum on konsernin toimitusjohtaja ja Jouni Grönroos varatoimitusjohtaja.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja (puheenjohtaja), liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat ja tiettyjen konsernitoimintojen johtajat. Konsernin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi konsernin johtoryhmä muun muassa koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla. Tällä hetkellä konsernin johtoryhmään kuuluvat Christoph Vitzthum (konsernin toimitusjohtaja, puheenjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja), Nathalie Ahlström (Fazer Makeiset -liiketoiminta- alueen toimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja), Mats Liedholm (Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Ulrika Romantschuk (viestintä- ja brändijohtaja) ja Lara Saulo (EVP, People & Transformation). Andreas Berggren (Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) toimi johtoryhmän jäsenenä 31.1.2020 asti, jolloin Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille tuli voimaan.

Christoph Vitzthum
s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja ja
toimitusjohtaja

Jouni Grönroos
s. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja,
Fazer-konserni

Nathalie Ahlström
s. 1974
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset,
ja Executive Vice President, 
Fazer-konserni

Sebastian Jägerhorn
s. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Mats Liedholm
s. 1965
Kauppatieteen maisteri,
Toimitusjohtaja, Fazer Lifestyle
Foods ja Executive Vice President,
Fazer-konserni

Ulrika Romantschuk
s. 1966
Valtiotieteen kandidaatti
Viestintä- ja brändijohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Lara Saulo
s.1972
Kauppatieteiden maisteri
People & Transformation ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Fazer-konsernilla on myös liiketoiminnan johtoryhmä – Fazer Leadership Team –, johon kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi myös Fazer Leipomoiden liiketoimintayksiköiden johtajat Klavs Berzins, Fazer Leipomot Baltia, Markus Hellström, Fazer Leipomot Suomi, Vladimir Kalyavin, Fazer Leipomot Venäjä, Petri Kujala, Fazer Leipomot Ruotsi ja Fazer Retailin johtaja Johan Rosenblom.