Osakkeenomistajien yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa Fazer-konsernin ylintä päätösvaltaa. Vuotuinen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa toimintavuoden päättymisestä, viimeistään kesäkuussa, Helsingissä tai Vantaalla. Vuotuisessa yhtiökokouksessa käsitellään sen vastuualaan kuuluvia kysymyksiä voimassa olevan lainsäädännön ja Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan, muiden muassa hyväksytään konsernin tilinpäätökset, päätetään osinkojen jaosta, nimitetään yhtiön hallitus ja tilintarkastajat ja päätetään heidän palkkioistaan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien yhtiökokouksista ilmoitetaan postitse viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokouksen ajankohtaa.

Ylimääräinen kokous järjestetään esimerkiksi, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.