Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa Fazer-konsernin ylintä päätösvaltaa. Vuotuinen yhtiökokous pidetään viimeistään kesäkuussa Helsingissä tai Vantaalla. Yhtiökokouksessa käsitellään sen vastuualaan kuuluvia kysymyksiä voimassa olevan lainsäädännön ja Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan, muun muassa hyväksytään konsernin tilinpäätökset, päätetään osinkojen jaosta, nimitetään yhtiön hallitus ja tilintarkastajat sekä päätetään heidän palkkioistaan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksista ilmoitetaan postitse viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokouksen ajankohtaa.