Noudatamme vastuullisia toimintatapoja resurssien käytössä ja koko arvoketjussamme. Kohtelemme henkilöstöämme, toimittajiamme, asiakkaitamme ja ympäristöä kunnioittavasti.

Kuten uudessa missiossamme todetaan, Fazer edustaa ruokaa, jolla on merkitys. Luomme merkityksellisiä ruokakokemuksia, jotka ravitsevat, ilahduttavat ja tukevat ihmisten hyvinvointia, ympäristöä kunnioittaen. Ruoka on merkittävä tekijä sosiaalisessa, taloudellisessa ja ympäristön kehityksessä. Haluamme omalta osaltamme tukea tätä kehitystä yritysvastuutyömme avulla.

Yritysvastuu on osa päivittäistä toimintaamme. Se on erottamaton osa yrityskulttuuriamme ja liiketoimintamme kehittämistä. Se huomioidaan arvoketjussa. Fazerin yritysvastuustrategiassa keskeistä on turvata liiketoiminnan kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2017 laadimme yhtiölle uuden strategian. Nyt työn alla on yritysvastuun linjaaminen ja integroiminen osaksi uutta strategiaa. Lisäksi jatkamme yritysvastuuohjelmamme kehittämistä priorisoimalla hankkeita, asettamalla tavoitteita ja tukemalla liiketoimintojamme ohjelman toteuttamisessa.

Resurssien tehokas käyttö ei ole ainoastaan ympäristöasia – se vaikuttaa myös kustannuksiin ja kannattavuuteen. Tukemalla henkilöstömme hyvinvointia pyrimme saamaan energisiä ja motivoituneita työntekijöitä, jotka suoriutuvat työstään paremmin. Kiinnittämällä huomiota arvoketjun vastuulliseen hallintaan voimme taata laadukkaiden raaka-aineiden saatavuuden myös tulevaisuudessa. Yritysvastuu on siis hyväksi liiketoiminnalle.

Fazerin yritysvastuuohjelma

Fazerin yritysvastuuvisio, -strategia ja -ohjelma perustuvat konsernin liiketoimintastrategiaan, ja niitä tukee syvä ymmärrys asiakkaiden ja markkinoiden kehittyvistä vaatimuksista. Yritysvastuuohjelma rakentuu viiden strategisen painopistealueen ympärille, jotka ohjaavat toimintaamme.