Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset parantamalla energiatehokkuutta, tukemalla kestävää vedenkäyttöä ja viljelyä ja ehkäisemällä jätteen syntymistä.

Missiomme on ”Ruokaa, jolla on merkitys”. Tällä viittaamme iloon, jota haluamme herättää tuotteillamme ja palveluillamme, mutta myös tavoitteeseen tarjota asiakkaillemme vastuullisesti tuotettua ruokaa. Haluamme edistää ympäristön ja ihmisten hyvinvointia.

Painopisteet ja päämäärät

  • Vähennämme ilmastovaikutuksia ja parannamme energiatehokkuutta
  • Ehkäisemme jätteen syntymistä ja raaka-ainehävikkiä
  • Hallitsemme ja käytämme vesiresursseja vastuullisesti
  • Tuemme kestävää viljelyä ja suojelemme luonnon monimuotoisuutta
  • Lisäämme ympäristötietoisuutta

Vuodesta 2018 eteenpäin

  • Vähennämme energiankulutusta vuoden 2011 tasosta 20 prosenttia tuotettua tonnia kohti vuoteen 2020 mennessä
  • Toteutamme pakkausvisiota tutkimalla kestävämpiä pakkausvaihtoehtoja
  • Vähennämme leipomokuljetusten kasvihuonepäästöjä jakamalla kuljetuksia muiden yritysten kanssa
  • Jatkamme metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän sitoumuksen toteuttamista
  • Toteutamme Fazerin viljavisiota

Saavutukset vuonna 2017

Tarkastimme energiaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelmamme ja tavoitteemme vuonna 2017. Vuonna 2017 energiankulutuksemme oli 0,85 MWh tuotantotonnia kohti, ja uusiutuvan energian osuus oli 88 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Vaikka yritysostot muuttivat Fazerin ympäristöjalanjälkeä merkittävästi, olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutustamme tuotettua tonnia kohti 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Käytämme Suomen, Ruotsin ja Latvian tuotantolaitoksissa 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.

Jatkoimme vesisuunnitelman kehittämistä ja liityimme SIWI Swedish Water Housen ylläpitämään ”Water and Food” -ryhmään. Pyrimme ymmärtämään ja käsittelemään paremmin vesiin liittyviä riskejä  sekä tuotannossa että raaka-aineiden hankinnassa. Tavoitteemme on tunnistaa ja vähentää vesiin kohdistuvia haittavaikutuksia arvoketjussamme, tunnistaa merkittävimmät riskit ja laatia toimintasuunnitelma. Tutkimme jäteveden laatua tuotantolaitoksissa ja laadimme jätevettä koskevan etenemissuunnitelman kolmelle teollisuuslaitokselle (Nevalle, Smolenskajalle ja Zvjozdnyille Venäjällä). Näin voimme parantaa jäteveden laatua ja jakaa parhaita käytäntöjä. Vuonna 2017 veden kulutuksemme laski hieman.

Uusimme Itämeri-sitoumuksemme vuosiksi 2018–2022. Olemme sitoutuneet kehittämään tuotantoamme, toimintatapojamme ja tarjontaamme tavoilla, jotka tukevat Itämeren ekologista tasapainoa. Sitoumusta toteutetaan kiertotaloutta, kestävää viljanviljelyä, vesivastuullisuutta ja tarjooman kehittämistä koskevilla toimilla ja tavoitteilla.

Julkaisimme kestävän viljanviljelyn periaatteet, jotka on kehitetty yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Jatkamme tiivistä vuoropuhelua viljelijäyhteisöjen kanssa, jotta nämä periaatteet viedään käytäntöön ja jotta viljelyn vastuullisuutta voidaan parantaa. Seuraamme viljelijäkyselyjen avulla, kuinka periaatteiden täytäntöönpanossa edistytään.

Jatkamme kasvisten käytön edistämistä, sillä kasvisten vaikutus ilmastoon on vähäisempi kuin lihan. Ruotsissa aloimme muutamissa ravintoloissa käyttää hiililaskuria ruokalistojen suunnittelussa. Laskimme yksittäisten aterioiden hiilijalanjäljen ja annoimme tiedot asiakkaille, jotta he voisivat tehdä niiden perusteella vastuullisia valintoja.

Järjestimme Fazer Foodathonin, jossa etsimme innovatiivisia kasvisruokia, ja lanseerasimme Wicked Rabbit -kasvisruokakonseptin . Liityimme kestävä ruokaketju -hankkeeseen (”Hållbar Livsmedelkedja”) Ruotsissa. Hankkeessa työskentelemme yhdessä avainsidosryhmien ja WWF Ruotsin kanssa kestävämmän ruokaketjun saavuttamiseksi. Fazer-konserni liittyi Climate Leadership Counciliin (CLC), joka haastaa yritykset ja yhteiskunnan ryhtymään toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Fazer Leipomot Suomi kehitti pakkausvision 2018–2020. Sen mukaisesti tutkimme mahdollisuuksia käyttää ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja, kun uudistamme tuotepakkauksia tai suunnittelemme pakkauksia uusille tuotteille. Ruotsissa ryhdyimme etsimään keinoja käyttää kierrätettyjä ja kestävästi tuotettuja pakkausmateriaaleja. Syksyllä 2017 aloitimme  analyysin siitä, kuinka voimme saavuttaa tämän tavoitteen koko arvoketjussa. Suunnitelmaa ei vielä ole viimeistelty, mutta olemme jo onnistuneet vähentämään muovipakkausmateriaaleja 65 tonnilla toukokuusta 2016 toukokuuhun 2017.

Jatkoimme työtämme jätteen ja raaka-ainehävikin vähentämiseksi. Lisäsimme tietoisuutta aiheesta järjestämällä konsernitason työpajan, ohjeistamalla kauppojen henkilökuntaa, ottamalla Ruotsin Gateau-leipomomyymälöissä käyttöön kuluttajasovelluksen, jonka avulla tuotteita myydään suurella alennuksella lähellä sulkemisaikaa, ja lahjoittamalla ylijäämätuotteita hyväntekeväisyyteen. 

Fazer Food Servicesillä järjestimme jätteenvähennyskampanjoita, joiden ansiosta ruokajätteen määrä ravintoloissa väheni Ruotsissa , Tanskassa ja Norjassa. Suomen ravintoloissa muutimme laskentatapaa, minkä vuoksi lukujen vertailu edellisvuoteen on haastavaa. Lisää toimenpiteitä ruokajätteen vähentämiseksi on suunniteltu, jotta tavoitellut vähennykset saavutetaan.

Yritysostojen seurauksena jätteen ja sivutuotteiden määrä sekä raaka-ainekulutuksemme tuotettua tonnia kohti lisääntyivät. Vertailukelpoiset luvut kuitenkin osoittavat laskevaa suuntausta myös näillä osa-alueilla. Ympäristövahinkojen kokonaismäärä vuonna 2017 oli 14. Vahingot liittyivät tulipalon alkuihin, jauhon sumuamiseen, läikkymisiin ja vuotoihin. Kaikki tapaukset luokiteltiin vähäisiksi.

Jatkamme työskentelyä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Yksilöimme seuraavat tavoitteet tärkeimmiksi ympäristötyössämme:

Tulevaisuuden Fazer

Jatkamme työtämme energiankulutuksen vähentämiseksi tuotettua tonnia kohti ja pyrimme kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta. Seuraamme erityisesti uusiutuvan energian markkinoiden kehittymistä Venäjällä.

Jatkamme järjestelmällistä työtä raaka-ainehävikin ja jätteen vähentämiseksi kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Keskitymme vuonna 2018 yhä vahvemmin veteen liittyviin kysymyksiin.  Ryhdymme toteuttamaan Fazerin vesisuunnitelmaa. Käsittelemme muun muassa puhtaan veden saatavuutta, raaka-ainetuotantoa veden kannalta mahdollisesti haavoittuvilla alueilla ja jätevesihuoltoa. Toteutamme kestävän viljanviljelyn periaatteita ja tällä tavoin jatkamme työtä Itämeren rehevöitymisen torjumiseksi.

Vastuulliset pakkaukset on tulevina vuosina meille tärkeä aihe. Tavoitteemme on kokonaisvaltaisesti kestävät pakkausratkaisut koko arvoketjussa.

Jatkamme uusien kasvipohjaisten tuotteiden kehittämistä Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminnassa ja edistämme kasvisten käyttöä Fazer Food Servicesillä.

Ympäristötunnusluvut 2017

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017 PDF