Tavoitteet

Saavutukset vuonna 2017

Eteneminen

 

Päivittäinen liiketoiminta

 
 • Tuottavuuden ja kasvun  varmistaminen 
 • Yritysvastuun luomien uusien liiketoiminta- ja säästömahdollisuuksien tunnistaminen 
 • Fazerin maineeseen vaikuttavien asioiden hallinta 
 • Fazerin eettisten periaatteiden noudattaminen kaikessa liiketoiminnassa 
 • Brändiarvon turvaaminen ja lisääminen 
 • Lisäarvon luominen sidosryhmille
 • Kävimme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja muista yritysvastuuasioista
 • Yksilöimme merkityksellisimmäksi kestävän kehityksen tavoitteen 9 - teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri Päivittäinen liiketoiminta -yritysvastuualueelle
 • Paransimme whistleblowing-ilmoituskanavaamme siten, että kolmannet osapuolet voivat ottaa meihin yhteyttä valitustapauksissa
 • Maineemme parani kaikilla päämarkkinoilla
 • Varmistamme liiketoiminnan jatkuvuuden pitkällä aikavälillä 
 • Pyrimme ymmärtämään paremmin globaaleja riskejä ja työskentelemme niiden vaikutusten vähentämiseksi 
 • Jatkamme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 
 • Pyrimme tunnistamaan uusia, kestävää kehitystä tukevia liiketoimintamahdollisuuksia 
 • Jatkamme ihmisoikeustyötä: kehitämme valitus- ja sovitteluprosesseja 
 • Tutkimme yritysvastuutyön tarjoamia kustannussäästömahdollisuuksia
 • Perehdymme edelleen syvemmin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja mahdollisuuksiimme vaikuttaa niiden saavuttamiseen
 • Päivitämme yritysvastuuohjelmamme ja sisällytämme Fazer Lifestyle Foodsin siihen 
 • Lisäämme tietämystämme paikallisista kuluttajista

Terveyttä ja hyvinvointia 

 • Vastuullisen tarjonnan kehittäminen 
 • Läpinäkyvä viestintä sidosryhmien kanssa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista 
 • Osallistuminen ruokaa, terveyttä ja vastuullisuutta koskeviin tutkimuksiin 
 • Aivojen terveyttä edistävien ruokien tutkiminenja kehittäminen Fazer Brainhow -ohjelman kautta 
 • Kasvisruuan käytön lisääminen 
 • Perustimme Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen vastaamaan terveystietoisten kuluttajien tarpeisiin
 • Lanseerasimme hyvinvointia edistäviä tuotteita, kuten Fazer Siemenleivän Suomessa ja Fazer-juuresleivät Baltian maissa ja Venäjällä
 • Lanseerasimme Fazer Sirkkaleivän, joka sisältää hyönteisproteiinia
 • Jatkoimme kasvisten osuuden kasvattamista aterioissa
 • Aloitimme uuden tutkimusyhteistyön Fazer Brainhow -ohjelmassa
 • Lanseerasimme Wicked Rabbit -kasvisruokakonseptin
 • Järjestimme Fazer Foodathonin kasvisruokainnovaatioiden löytämiseksi
 • Jatkamme terveyteen liittyvää tutkimustoimintaa sekä Fazerin omana tutkimustyönä että yhteistyössä eri kumppanien kanssa 
 • Jatkamme Fazer Brainhow -ohjelmaa 
 • Lanseeraamme uusia innovatiivisia kasvipohjaisia tuotteita 
 • Jatkamme #moregreens -tavoitteen edistämistä Fazer Food Servicesissä nudging-menetelmän siivittämänä 
 • Jatkamme tuoteportfoliomme kehittämistä
 • Jatkamme annoskokojen ilmoittamista ylipainon vähentämiseksi
 

Ihmisten Fazer

 
 • Tasavertaisen työyhteisön, motivoivan ja mielekkään työn ja turvallisen työympäristön tarjoaminen kaikille työntekijöille
 • Työntekijöiden kannustaminen työn ja vapaa-ajan tasapainon rakentamiseen ja ylläpitämiseen 
 • Työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen
 • Monimuotoisen työyhteisön kehittäminen vahvuutena ja menestystekijänä
 • Johtajuustaitojen kehittäminen kaikilla tasoilla
 • Kaikkien työyhteisömme jäsenten kunnioittavan kohtelun varmistaminen
 •  Laadimme ohjeet häirinnän torjumiseksi
 • Pilotoimme uuden digitalisaatiokoulutuksen
 • Ryhdyimme suunnittelemaan Fazer Akatemian uudistusprojektia
 • Jatkoimme 125 mahdollisuutta työelämään -ohjelmaa
 • Tarjosimme työpaikkoja Venäjän SOS-Lapsikylässä kasvaneille nuorille
 • Lisäsimme roolinvaihtoa ja työkiertoa
 • Viimeistelimme Fazerin HR-vision 2022
 • Toteutimme People Power -kyselyn hyvin tuloksin 
 • Toteutamme HR-visiota 2022
 • Kasvatamme sisäistä yrittäjyyttä ja toimintakykyä
 • Jatkamme roolinvaihdon ja työkierron kehittämistä
 • Jatkamme häirinnän vastaista työtä
 • Kehitämme HRIS- ja analytiikkaosaamistamme
 • Vahvistamme konsernitason johtajuustaitoja
 

Oikeudenmukainen arvoketju

 
 • Vastuullisuustason jatkuva parantaminen ja yhteistyön vahvistaminen arvoketjussa
 • Jäljitettävyyden parantaminen arvoketjussa ja ruoan laadun ja turvallisuuden varmistaminen
 • Raaka-ainekantaan liittyvien vastuullisuusriskien hallinta ja vähentäminen
 • Saavutimme tavoitteemme käyttää 100-prosenttisesti vastuullisesti tuotettua kaakaota
 • Liityimme The Roundtable on Responsible Soy -yhdistykseen ja julkaisimme sitoumuksemme käyttää vastuullista soijaa
 • Käytimme 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua palmuöljyä ja uusimme palmuöljysitoumuksemme
 • Julkaisimme kestävän viljanviljelyn periaatteet
 • Kehitimme hankintaprosessin korkean vastuullisuusriskin raaka-aineiden priorisointiin
 • Kävimme sidosryhmäkeskustelua eläinten hyvinvoinnista
 • Teimme työtä ruokahävikin vähentämiseksi koko arvoketjussa
 • Otimme konsernitasolla käyttöön asiakirjojen hallintajärjestelmän ja järjestimme koulutuksia elintarviketurvallisuuden edistämiseksi 
 • Saavutimme tavoitteemme käyttää 100-prosenttisesti sertifioitua kahvia Fazer Caféissa
 • Käytämme edelleen 100-prosenttisesti vastuullisesti tuotettua kaakaota
 • Jatkamme vastuullisen viljanviljelyn periaatteiden soveltamista siten, että kaikki Suomessa ja Ruotsissa käytetty jauho täyttää vaatimukset vuoteen 2025 mennessä
 • Nostamme vastuullisesti tuotetun soijan osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä
 • Käytämme 100 prosenttisesti RSPO-sertifioitua segregoitua tai massabalanssiin perustuvaa palmuöljyä kaikissa toimintamaissa vuoteen 2020 mennessä 
 • Jatkamme WWF:n kalaoppaan suositusten noudattamista
 • Jatkamme kausi- ja kakkoslaadun hedelmien ja vihannesten käyttämistä ruokahävikin vähentämiseksi arvoketjussa

 

Osana ympäristöä

 
 • Ilmastovaikutusten vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 
 • Jätteen syntymisen ja raaka-ainehävikin ehkäiseminen
 • Vesiresurssien vastuullinen hallinta ja käyttö 
 • Kestävän viljelyn tukeminen ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen
 • Kokonaisvaltaisten kestävien pakkausratkaisujen kehittäminen koko arvoketjussa
 • Uusimme pitkän aikavälin energiasuunnitelman ja -tavoitteet
 •  Jatkoimme vesienhoitosuunnitelman kehittämistä
 • Uusimme Itämeri-sitoumuksemme vuosiksi 2018–2022
 • Jatkoimme kasvisten käytön edistämistä ruuan ilmastovaikutusten vähentämiseksi
 • Jatkoimme työtämme jätteen ja raaka-ainehävikin vähentämiseksi
 • Vähennämme Fazerin energiankulutusta 20 prosenttia tuotettua tonnia kohti vuoteen 2020 mennessä
 • Toteutamme pakkausvisiota tutkimalla vastuullisia pakkausvaihtoehtoja
 • Vähennämme leipomokuljetusten kasvihuonepäästöjä jakamalla kuljetuksia muiden yritysten kanssa
 • Alamme toteuttaa vesienhoitosuunnitelmaa
 • Jatkamme metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän sitoumuksen toteuttamista
 • Toteutamme Fazerin viljavisiota
 • Jatkamme työtä raaka-ainehävikin ja jätteen vähentämiseksi kaikilla liiketoiminta-alueilla