Uudistuva yhtiö

Vuonna 2019 Fazer jatkoi strategiansa toteuttamista ja kertoi myyvänsä Fazer Food Servicesin keskittyäkseen kuluttajatuotteisiin sekä suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Taloudellisesti vuosi oli tyydyttävä. Jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 % ja liikevoitto oli lähes edellisvuoden tasolla.

Trendit vaikuttavat vahvasti ruokamaailmaan. Kuluttajien elämäntyyli muuttuu kiihtyvään tahtiin, ja disruptiiviset trendit haastavat yrityksiä. Helppous on yhä tärkeämpää, ja samaan aikaan yrityksiltä vaaditaan vastuullisuutta. Kuluttajat odottavat, että yritykset ovat paitsi hyviä siinä, mitä ne tekevät, myös hyviä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Jotta pysyisimme vauhdissa mukana, meidän on ymmärrettävä, miten kuluttajakäyttäytyminen kehittyy, ja toimittava sen mukaisesti.

Fazer myi Fazer Food Servicesin Compass Groupille tammikuussa 2020 keskittääkseen toimintaansa ja selkiyttääkseen liiketoimintaportfoliotaan. Toivotan kaikille Fazer Food Servicesin entisille työntekijöille kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Olen varma, että työntekijät ja liiketoiminta menestyvät ja kehittyvät osana Compass Groupia.

Fazer Food Servicesin myynnistä saadut varat investoidaan Fazer-konsernin kuluttajatuoteliiketoimintoihin, jotta voimme vahvistaa asemaamme Suomen johtavana kuluttajatuotebrändinä ja asemaamme Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Kasvamme trendikkäissä kategorioissa, kuten maidottomissa tuotteissa ja kasvipohjaisissa aterioissa, sekä investoimme tuote- ja liiketoimintaportfoliomme kehittämiseen ja uudistamiseen syvällisen kuluttajatuntemuksen ja -tutkimuksen pohjalta. Meistä tulee yhtenäisempi ja ketterämpi, ja me luomme arvoa portfoliovalinnoilla, kasvulla ja toiminnan laadulla. Toimimme aina kuluttajalähtöisesti ja hyödynnämme uudistunutta brändipositiointia – Northern Magic. Made Real. –, jotta erottuisimme merkityksellisellä tavalla kuluttajien mielissä.

Fazer on ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö. Hyödynnämme saavutuksiamme ja käytämme tukenamme koko yhtiön laajuista lähestymistapaa vastuullisuuteen. Vastuullisuus on keskeinen osa Fazerin strategiaa. Fazer näkee ruuan ratkaisuna. Ruuan kasvatus-, tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin. Fazer on sitoutunut kehittämään vastuullisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan lisätä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Vastuullisuustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä – 50 % vähemmän päästöjä, 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 100 % vastuullisesti hankittua, enemmän kasvipohjaista – ohjaavat päivittäistä työtämme.

Vastuullisuus liittyy vahvasti ruokateknologiaan. Ruokateknologian avulla elintarvikejärjestelmästä saadaan tuottavampi, edullisempi, kestävämpi ja terveellisempi. Kehitämme Fazerin asemaa ruokateknologia-alalla sekä kykyämme kaupallistaa merkittäviä innovaatioita. Näillä toimilla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli kunnianhimoisen kasvustrategiamme toteutuksessa. Luomme uutta, kehitymme uusien ruokaratkaisujen alalla ja hyödynnämme niiden koko potentiaalin kehittämällä vahvuuksiamme tutkimuksessa, kehityksessä ja innovoinnissa sekä tekemällä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimusverkostojen kanssa.

Vuoden 2019 alussa aloimme rakentaa ksylitolitehdasta kauramyllymme viereen Lahdessa. Tämä on yksi Fazerin merkittävimmistä investoinneista vuosiin ja hieno esimerkki siitä, kuinka ruokateknologia voidaan yhdistää vastuullisuustavoitteisiimme. Tehdas valmistaa myllytoiminnan sivutuotteena syntyvästä kauran kuoresta ksylitolia patentoidun huipputeknologian avulla.

Strateginen kumppanuutemme suomalaisen start-up-yrityksen Solar Foodsin kanssa on hyvä esimerkki yhdessä innovoinnista. Kumppanuuden tarkoituksena on yhdessä tutkia, kehittää ja kaupallistaa Solar Foodsin kehittämää uutta proteiiniainesosaa. Meidän kaikkien on muutettava ajattelutapojamme ja toimiamme, jotta ruuan ilmastovaikutuksia saadaan vähennettyä. Tässä työssä tarvitaan rohkeaa luovuutta, joka ei rajoitu pelkkään teknologiaan, vaan ilmenee monilla muillakin tavoilla. Muutamia esimerkkejä tästä ovat kertakäyttöisistä muoviaterimista, -pilleistä ja -mukeista luopuminen kahviloissamme ja leipomomyymälöissämme, muovin vähentäminen leipäpakkauksissamme sekä sokerimakeisten sivutuotteena syntynyt Makea Moka -konsepti, jossa kuluttajat voivat ostaa muodoltaan tai väriltään virheellisiä makeisia ruokahävikin torjumiseksi.

Kasvipohjaiset tuotteet ja ratkaisut ovat tärkeä strateginen kasvualue Fazerille. Kaurapohjaisia tuotteita valmistavan Kaslinkin hankinta on myös hyvä esimerkkikonsernin tulevaisuuden suunnasta. Kaslink tuli osaksi Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-aluetta elokuussa 2019.

Marraskuussa 2019 julkistettu 30 miljoonan euron investointi kauramyllyliiketoimintaamme kertoo kansainvälisen kysynnän nopeasta kasvusta. Investointi kaksinkertaistaa kauramyllykapasiteettimme Lahdessa ja Lidköpingissä.

Vuosi 2019 oli Fazerille monien merkittävien kehitysaskelien ja muutosten vuosi. Odotamme jo tulevaisuuden tarjoamia innostavia mahdollisuuksia, vaikka kasvu onkin hidastunut useilla markkinoilla.

Fazer Leipomoiden yksiköt sekä Baltiassa että Suomessa kasvoivat vahvasti. Myymäläleipomoiden menestys Suomessa jatkui: leipomoita avattiin lisää ja tarjoomaan otettiin mukaan uusia tuotteita. Lisäksi myymäläleipomokonseptia laajennettiin Baltian maihin. Markkinatilanne Ruotsissa ja Venäjällä on edelleen haastava. Venäjällä Fazer toteuttaa kunnianhimoista kehityssuunnitelmaa leipomoliiketoiminnan tehostamiseksi. Fazer Leipomoiden liiketoiminta-alueen organisaatiota yksinkertaistettiin lokakuussa, jotta päätöksenteko saataisiin lähemmäs asiakkaita.

Fazer Makeisten kaikkien yksiköiden tulokset olivat hyviä, ja onnistuneet lanseeraukset varmistivat markkinaosuuden kasvun. Kansainvälistä kasvua tukivat vahva kehitys Tanskassa, onnistunut myyntityö Aasiassa sekä Fazer Nordi -premium-suklaiden lanseeraus Yhdysvalloissa.

Fazer Lifestyle Foodsin kehitys oli positiivista Suomessa ja Tanskassa. Kilpailuympäristö on edelleen haastava etenkin Ruotsissa. Maidottomien tuotteiden ja aamiaistuotteiden markkinat kehittyivät suotuisasti. Froosh-brändiä piristettiin erilaisilla toimenpiteillä.

Fazer Retailin markkinatilanne on haastava etenkin Ruotsissa, mutta uudistettu myymäläkonsepti ja uusien toimipisteiden avaaminen tuovat mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Suomessa Fazer Retail kasvatti kahvilaliiketoimintaansa. Vuosi oli onnistunut myös Fazer Experience -vierailukeskukselle: vieraiden määrässä saavutettiin jälleen uusi ennätys.

Kaikki Fazer Food Servicesin yksiköt ylsivät hyvään tulokseen huolimatta sovitun kaupan luomasta hienoisesta epävarmuudesta. Fazer Food Services Suomi saavutti kaikkien aikojen parhaan tuloksensa vuonna 2019.

Fazer on liikkeessä, ja matkamme jatkuu. Muutoksemme ei olisi mahdollinen ilman työntekijöidemme sitoutumista, taitoja ja päättäväisyyttä. Yhdessä jatkamme yhtiömme menestyksekästä kehittämistä.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia jokapäiväinen elämämme on muuttunut nopeasti helmikuusta 2020 lähtien. Sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus Fazerin toimintoihin. Missiomme on Ruokaa, jolla on merkitys. Kautta historiamme olemme olleet osa kuluttajien elämää, tehden hyvistä päivistä täydellisiä ja tuoden iloa ja lohtua huonoihin hetkiin. Me jatkamme missiomme toteuttamista myös näiden vaativien olosuhteiden vallitessa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme ja sidosryhmiämme yhteistyöstä ja tuesta vuonna 2019.

Christoph Vitzthum
Fazer-konserni
Konsernijohtaja