Moderni vastuullinen ruokayhtiö

Fazerin tavoitteena on nopeuttaa tulevina vuosina kehitystään nykyaikaiseksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Vuonna 2018 käynnistimme tärkeitä toimenpiteitä uuden strategiamme toteuttamiseksi. Liikevaihto oli vuoden 2017 tasolla, mutta liiketoiminnan tulos jäi viime vuotta alhaisemmaksi.

Elämme nopeatempoisessa maailmassa. Perusteet, joiden pohjalta ihmiset tekevät valintoja, ovat muuttuneet. Yrityksenä meidän tulisi osata ennakoida ihmisten tarpeet. Fazerille tämä tarkoittaa, että meidän on tultava entistä älykkäämmiksi ja nopeammiksi ymmärtääksemme, mihin suuntaan kuluttajakäyttäytyminen on menossa. Haluamme vastata trendeihin ja luoda innovaatioita kaikissa kategorioissa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa markkinapotentiaalimme hyödyntämiseksi. Näiden kykyjen kehittäminen vaikuttaa työtapoihimme ja kulttuuriimme.

Trendit muokkaavat ruokamaailmaa. Uudet proteiininlähteet ja kasvipohjaiset vaihtoehdot lihalle ovat yhä suositumpia. Ruuantuotannon ilmastovaikutukset herättävät paljon keskustelua, ja monet ovat valmiita vähentämään lihankulutustaan. Fazer Lifestyle Foods vastaa vastuullisuutta ja terveyttä painottavan elämäntavan tarpeisiin, ja sillä on merkittävä rooli toimintamme laajentamisessa Pohjoismaiden ulkopuolelle. Kasvikset ja kaura kuuluvat vastuullisten välipalainnovaatioiden ydinaineksiin. Myös hyvinvointia edistävät leipomotuotteet sekä artesaanituotteet kiinnostavat edelleen kuluttajia. Joustavat ruokailutottumukset vaikuttavat myös Fazer Food Servicesin tarjoomaan. Fazer Makeisilla olemme yhdistäneet klassikkotuotteita ja uusia innovaatioita, minkä ansiosta olemme onnistuneet uusien suklaalevyjen lanseerauksissa. Olemme vahvistaneet kuluttajatarpeiden huomioimista avaamalla Fazer Candy Store -verkkokaupan. Fazer Retail keskittyy vahvistamaan suoraa kuluttajaliiketoimintaamme ja ainutlaatuista Fazer-kokemusta.

Vuonna 2018 aloimme toteuttaa uutta strategiaamme. Kuljemme kohti yhteistä strategista päämääräämme toimimalla vahvemmin kuluttajakeskeisesti ja Fazerin uudistuneen brändipositioinnin tukemana. Panostamme arvon luomiseen liiketoimintaportfoliovalinnoilla, ylläpitämällä toiminnan huippulaatua ja toteuttamalla rakenteellisia parannuksia. Investoimme tuote- ja liiketoimintaportfolion kehittämiseen ja uudistamiseen vahvan kuluttajatuntemuksen ja tutkimuksen pohjalta. Haemme kasvua valitsemissamme kategorioissa ja tavoittelemme uusia asiakkaita Pohjois-Euroopassa ja muilla valikoiduilla markkinoilla tarjoomalla, joka perustuu vahvoihin brändeihin kasvavissa kategorioissa. Fazer Lifestyle Foodsin tuotteet ja suklaa ovat ykköstuotteitamme, kun siirrymme kansainvälisille markkinoille.

Keskitymme strategiamme toteutukseen valmistautumalla digitalisoituvan maailman tarpeisiin ja edistämällä tavoitteellista työskentely- ja turvallisuuskulttuuria. Olemme sitoutuneet parantamaan tulostamme strategisten toimenpiteiden avulla kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Olemme asettaneet tavoitteet korkealle ja panostamme niiden saavuttamiseen. Luomme uusia houkuttelevia tuotteita ja ratkaisuja hyödyntämällä vahvaa asiakastuntemusta ja tekemällä tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa. Innovoimme yhdessä ja luomme arvoa sekä asiakkaille että kumppaneille.

Investointi Lahteen rakennettavaan uuteen tuotantolaitokseen, jossa valmistetaan kauramyllyn sivutuotteena syntyvästä kauran kuoresta ksylitolia uusinta teknologiaa käyttäen, edistää osaltaan innovaation keinoin saavutettavaa yhä suurempaa vastuullisuutta ja kiertotaloutta. Työt tontilla on jo aloitettu.

Fazerin brändiuudistus varmistaa, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa. ”Northern Magic. Made Real.” on ainutlaatuinen ja eteenpäin katsova, kunnianhimoinen lupaus, joka pohjautuu perinteisiimme ja kurkottaa tulevaisuuteen. Se tukee tavoitettamme laajentua voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Sen lisäksi, että kuluttajat haluavat brändien tarjoavan erinomaisia tuotteita ja palveluita, he myös haluavat niiden edustavan syvällisempää tarkoitusta ja heijastavan yhteiskuntaa hyödyttäviä arvoja ja asenteita. Me haluamme kuluttajien valitsevan Fazerin. Uudistettu brändimme auttaa meitä viestimään paremmin, keitä olemme, mitä tarjoamme ja mitä edustamme.

Olemme määrittäneet uuden lähestymistavan vastuullisuuteen ottaaksemme vahvemmin kantaa ja saavuttaaksemme konkreettisia tuloksia. Lähestymistapa noudattaa Fazerin mission, strategian ja uudistetun Fazer-brändin linjauksia ja koostuu neljästä päätavoitteesta: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4) enemmän kasvipohjaista. Tiedämme, että se, miten ruokaa viljellään, tuotetaan ja kulutetaan, vaikuttaa merkittävästi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme. Ruuan kautta voimme saada muutoksia aikaan. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, ja työskentelemällä kohti vuoden 2030 päätavoitteitamme edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tukeakseen Fazerin tavoitetta uudistua nykyaikaiseksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi Fazerin tutkimus- ja innovaatioyksikkö Fazer Lab kutsui keväällä 2018 kaikki työntekijät mukaan Fazerin sisäiseen innovaatiohaasteeseen kehittämään uusia ideoita. Fazer Innovation Challenge synnytti 110 ideaa ja huipentui pitching-tapahtumaan, jossa 24 innovaatiotiimiä esitti ideoitaan. Tiimit kehittivät laajan kirjon ideoita, ja ensimmäinen valmis tuote, hamppua sisältävä artesaanileipä, on jo kuluttajien saatavilla Suomessa. Arvostamme yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa ja tavoitteenamme on lisätä tietämystämme ja innovaatiotoimintaa eri kategorioissa. Uskomme avoimeen ja ketterään innovointiin. Edellisen vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä muun muassa uusiutuvista materiaaleista valmistettavien ja kierrätettävien pakkausmateriaalien kehittämiseksi.

Vuonna 2018 monien päämarkkinoidemme taloustilanne kehittyi positiivisesti. Suomen talouden kasvua edistivät yksityinen kulutus, työttömyyden vähentyminen ja hidas inflaatio. Myös Ruotsin talous kasvoi tasaisesti vuonna 2018. Työmarkkinatilanne pysyi vaikeana, mutta palkkakehitys oli melko tasaista ja inflaatio pysyi normaalilla tasolla. Venäjän taloutta uhkaavat edelleen talouspakotteet ja sisäiset uudistukset, vaikka niiden vaikutuksia lieventävätkin vahvat makrotalouden indikaattorit ja varovainen rahapolitiikka. Maan työttömyysaste pysyi alhaisena. Sen sijaan inflaatioriski kasvoi.

Kilpailu on äärimmäisen kovaa kaikilla markkinoilla, ja se on edelleen kiristynyt. Fazerilla on kuitenkin hyvät edellytykset vahvistaa asemaansa kotimarkkinoilla ja kasvaa Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa.

Fazer Leipomoiden Suomen ja Baltian yksiköissä kehitys oli vahvaa. Myymäläleipomoiden menestys Suomessa jatkui: leipomoita avattiin lisää ja tarjoomaan otettiin mukaan uusia tuotteita. Fazer sai Venäjällä ennätysmäärän laatu- ja innovointipalkintoja. Valitettavasti kuluttajien heikentyvä ostovoima vaikutti negatiivisesti volyymiin ja liiketoiminnan tulokseen Venäjällä. Ruotsissa tuloksen osalta oli yhä haasteita, mutta investoinnit markkinointiin alkoivat tuottaa tulosta vuoden loppupuolella.

Fazer Makeisissa kaikki kaupalliset yksiköt tekivät hyvän tuloksen. Fazer Makeiset edisti kansainvälistä kasvuaan tekemällä sopimuksen kiinalaisen jakelijan kanssa ja aloittamalla organisaation rakentamisen Yhdysvalloissa.

Uuden ilmeen saaneiden Fazer Yosa -tuotteiden lanseerauksen myötä Fazer Lifestyle Foodsin näkyvyys vahvistui pohjoismaisten kauppojen hyllyillä. Fazer Retailin luominen avasi uusia mahdollisuuksia yksiköiden väliselle yhteistyölle ja vahvisti suoran kuluttajaliiketoiminnan mahdollisuuksia.

Fazer Food Servicesin tulos oli hyvällä tasolla etenkin Tanskassa ja Suomessa. Fazer Food Servicesissä on testattu uusia, tämänhetkisiä trendejä ja joustavia ruokailutapoja heijastavia konsepteja ja ideoita, ja tämän vuoden lopussa juhlimme Ruotsin ja Suomen Fazer Culinary -tiimien menestystä, kun tiimit toivat kaksoisvoiton Culinary World Cupista: Fazer Team Ruotsi ensimmäisellä ja Fazer Team Suomi toisella sijallaan.

Fazer Experience -vierailukeskuksen suosio on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2018 keskuksessa kävi yli 200 000 vierailijaa. Fazer Experience on ainutlaatuinen paikka, jossa jokainen voi kokea Fazerin omalla tavallaan. Keskus on ihmisiä kiinnostava käyntikohde, ja monet vierailijat palaavat sinne yhä uudelleen. Vastavuoroiset kohtaamiset edistävät jatkuvaa kehitystä ja vuoropuhelua ja parantavat käsitystämme asiakkaiden tarpeista.

Fazerilla me tähtäämme korkealle ja uskallamme ajatella isosti. Olemme vahvistuneet yrityksenä ja markkinoilla meidät nähdään uudessa valossa – entistä edistyksellisempänä ja tulevaisuuteen suuntautuneena yhtiönä. Tämä on erinomaisten työntekijöidemme ansiota. Yhdessä kehitämme yhtiötä ja varmistamme sen menestyksen myös jatkossa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme ja sidosryhmiämme sitoutumisesta ja tuesta vuonna 2018.

Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja