Vuonna 2018 otimme käyttöön uuden lähestymistavan vastuullisuuteen. Se koostuu kolmesta osa-alueesta: Ihmisille, Ympäristölle ja Liiketoiminnalle.

Ihmisille

 • Fazerin 125 mahdollisuutta työelämään -hanke palkittiin Vuoden rekrytointitekona.
 • Tapaturmataajuus oli 17 % matalampi kuin vuonna 2017 ja 46 % matalampi kuin vuonna 2013.
 • Fazer Lab järjesti Fazerin sisäisen innovaatiohaasteen, jossa fazerilaisista koostuvat tiimit loivat ja kehittivät uusia tuote- ja palveluideoita. Haasteen tuloksena syntyneistä innovaatioista hamppua sisältävä artesaanileipä on jo tuotu markkinoille.
 • Jatkoimme viljavision ohjeistuksen kehittämistä. Jaoimme tietoa ja käynnistimme pilottiviljelmillä projektin sen tulosten mittaamiseksi.
 • Kaikki liiketoimintamme panostivat kasvipohjaisen tarjooman kasvattamiseen ja kehittivät uusia kasvipohjaisia tuotteita.
 • Fazer, Nokia ja Nightingale Health toteuttivat Fazer Brainhow -ohjelmaan kuuluvan yhteisprojektin. Siinä tutkittiin uusia keinoja,
  joiden avulla ihmiset voivat tarkkailla terveyttään ja ottaa siitä paremmin vastuuta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää tietoa aivojen hyvinvointia edistävän ruokavalion vaikutuksesta työtehoon, kognitiiviseen suorituskykyyn ja elämänlaatuun.

Ympäristölle

 • Teimme ensimmäisenä suomalaisena elintarvikealan yrityksenä vesivastuusitoumuksen.
 • Fazer uudisti Itämeri-sitoumuksensa Baltic Sea Action Groupille jälleen viideksi vuodeksi. Uuden sitoumuksen painopistealueita ovat kiertotalous, kestävä viljanviljely, vesivastuullisuus sekä Fazerin tarjooman kehittäminen.
 • Energiankulutus tuotantotonnia kohti nousi hieman vuoteen 2017 verrattuna: 0,85 MWh:sta 0,86 MWh:iin. Tämä johtui pääasiassa tuotantotonnimäärän laskusta sekä vaihtelevien sääolosuhteiden seurauksena kasvaneista jäähdytys- ja lämmitystarpeista. Uusiutuvan sähkön osuus oli 88 %.
 • Jätteen kokonaismäärä laski edellisvuoteen verrattuna, mikä oli positiivista, mutta jätteen vähentämiseen tähtääviä toimia on edelleen tehostettava. Kierrätysprosentti laski 83 %:sta 76 %:iin, ja jätteen energiakäyttö lisääntyi. Vuonna 2018 jätteestä 97 % kierrätettiin tai käytettiin energiantuotantoon.
 • Fazer Food Services jatkoi jätteenvähennyskampanjoita ravintoloissaan. Saavutimme ruokajätteen vähentämiselle asetetut tavoitteet Norjassa ja Tanskassa. Myös Ruotsissa näimme hyvää kehitystä, mutta Suomessa toimenpiteitä on edelleen tehostettava. 
 • Onnistuimme vähentämään muovin kulutusta entistä kestävämpien pakkausratkaisujen ja pakkausten optimoinnin avulla. Laadimme Fazer-konsernille kestävän pakkaamisen lähestymistavan ja sitouduimme lopettamaan muovin käytön kertakäyttötuotteissa vuoteen 2020 mennessä.

Liiketoiminnalle

 • Vuonna 2018 arvioimme ja päivitimme lähestymistapaamme vastuullisuuteen. Fazer etenee kohti vuotta 2030 suuntana neljä kunnianhimoista päätavoitetta, jotka edistävät Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista ruuan avulla. Päätavoitteet ovat: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4) enemmän kasvipohjaista. 
 • Fazerin maine säilyi hyvällä tasolla kaikilla päämarkkinoilla. Erityisen hyvällä tasolla se oli Venäjällä ja Suomessa. Vuonna 2018 Fazer oli Sustainable Brand Index -tutkimuksessa Suomen kolmanneksi vastuullisin brändi ja T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa Suomen neljänneksi maineikkain yritys. 
 • Toteutimme edelleen kaakaon, viljan, soijan, palmuöljyn ja kalan vastuullista hankintaa koskevia sitoumuksiamme. Käyttämästämme kaakaosta 100 % oli vastuullisesti hankittua. Käynnistimme uuden Fazer for Better Cocoa -ohjelman alaisen viljelijäohjelman Norsunluurannikolla.

Lisää vastuullisuustyöstä Fazer-konsernin vuosikatsauksessa (PDF)