Meneillään on Fazerin strateginen muutos nykyaikaiseksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Vuonna 2018 uudistimme Fazerin brändipositiointia ja nostimme kuluttajan keskeiseen asemaan muutoksessamme. Loimme ruokainnovaatioita yrityksen sisällä ja yhdessä kumppaneidemme kanssa ja kehitimme tavoitteellista työskentelykulttuuriamme.

Vuosi 2018 oli uuden strategiakautemme ensimmäinen vuosi, ja aloitimme strategian toteuttamisen kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa yksiköissä. Vahvistimme kuluttajakeskeistä lähestymistapaamme ja teimme siitä vankan pohjan brändin ja liiketoiminnan kehittämiselle. Fazerin uudistettu brändipositiointi, ”Northern Magic. Made Real.”, varmistaa, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa. Kyseessä on kunnianhimoinen lupaus, joka perustuu missioomme ja visioomme, heijastaa perinteitämme ja kurkottaa tulevaisuuteen.

Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1618 miljoonaa euroa, jääden hieman edellisvuoden liikevaihdosta. Fazer Leipomoiden liikevaihto oli 552 miljoonaa euroa, Fazer Makeisten liikevaihto oli 333 miljoonaa euroa, Fazer Food Servicesin liikevaihto oli 593 miljoonaa euroa, Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto oli 122 miljoonaa euroa ja Fazer Retailin liikevaihto oli 46 miljoonaa euroa. 

Jatkoimme tarjoomamme kehittämistä läpi vuoden ja valmistelimme liiketoimintojamme tulevaa kansainvälistä laajentumista varten. Loimme tutkimus- ja kehitystyöllä uusia tuotteita ja palveluita, jotka ylläpitävät ja edistävät hyvinvointia ja tukevat vastuullista elämäntapaa. Loimme arvoa asiakkaille, kumppaneille, omistajille, toimitusketjulle ja koko yhteiskunnalle ja toimimme vastuullisten käytäntöjemme mukaisesti.