Fazer keskittyy ruokaelämyksiin ja näkee ruuan ratkaisuna vastuullisempaan tulevaisuuteen. Tavallamme kasvattaa, tuottaa ja kuluttaa ruokaa on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme. Edistääkseen kunnianhimoisen vastuullisuustyönsä toteutumista, Fazer on nyt sitoutunut Science Based Targets-aloitteeseen (Science Based Targets Initiative, SBTi,) eli asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. SBT:n mukaisesti Fazer tulee määrittämään uudet ilmastotavoitteet ja kehittämään yhteistyömalliaan toimittajiensa kanssa vähentääkseen päästöjään niin omassa toiminnassaan kuin koko toimitusketjussa.

Fazerilla on ollut kunnianhimoiset tavoitteet ilmastotyölleen jo vuosien ajan. Yksi yhtiön neljästä keskeisestä vastuullisuustavoitteesta, päästöjen vähentämiseen liittyvä tavoite, on oman toiminnan lisäksi kattanut myös koko toimitusketjun. Fazerin sitoutuessa tieteellisiin ilmastotavoitteisiin, se tulee määrittämään uudet ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Fazer-konsernin vuosittaiset hiilidioksidi (CO\2\) päästöt ovat noin 1,3 miljoona tonnia. Valtaosa päästöistä syntyy raaka-aineiden tuotannossa. Siitä syystä koko toimitusketjun kattavalla yhteistyöllä tulee myös jatkossa olemaan keskeinen rooli yhtiön päästöjen vähentämisessä.  “Fazer on aina ollut edelläkävijä vastuullisuudessa. Se on ylpeydenaihe työntekijöillemme ja merkityksellinen asiakkaillemme. Vastuullisuustyömme on linjassa missiomme kanssa: Ruokaa, jolla on merkitys. Meidän on mahdollista ottaa ja me tulemme ottamana entistä aktiivisemman roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa,” toteaa Christoph Vitzthum, Fazer-konsernin konsernijohtaja. “Fazer tunnistaa kansainvälisen yritysmaailman kriittisen roolin sellaisten riskien torjunnassa, joita ilmastonmuutos aiheuttaa meidän planeettamme tulevaisuudelle. Asettamalla ilmastotyöllemme tieteeseen perustuvat tavoitteet, sitoudumme vähentämään päästöjä paitsi omassa toiminnassamme, myös koko arvoketjussamme,” jatkaa Sari Sarin, Fazer-konsernin vastuullisuusjohtaja.   Science Based Targets-aloite on UN Global Compactin, CDP:n, WRI:n ja WWF:n yhteistyöhanke Aloitteen tarkoituksena on edistää yritysten ilmastotyötä asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähennyksille. Yritysten asettamia tavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – eli ilmaston lämpenemisen rajoittamisen alle 2 °C:seen ja mieluiten 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan.  Lisätietoja Fazerin vastuullisuustyöstä: www.fazergroup.com. Fazerin vastuullisuusraportti vuodelta 2020 sisältyy konsernin viikolla 15 julkaistavaan vuosikertomukseen. Lisätietoja: Sari Sarin, Vastuullisuusjohtaja, Fazer-konserni, puh. 0050 599 4980, sari.sarin@fazer.com Fazerin mediapuhelin on avoinna ma-pe klo 8-16, puh. 040 668 2998, media@fazer.com