Yli puolet nuorista toivoo, että aikuiset kuuntelisivat, mitä nuorille kuuluu. Ikoninen, kaikkien tuntema Reissumies haluaa nostaa nuorten syrjäytymisen keskustelunaiheeksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa, ja kannustaa meistä jokaista huomaamaan nuoret kysymällä sen tärkeimmän kysymyksen – Mitä sulle kuuluu?

Jo 50 000 nuorta on kadonnut. He ovat jääneet yhteisön ulkopuolelle ja muuttuneet yhteiskunnalle näkymättömiksi. Nuorten syrjäytyminen on Suomessa suuri haaste. Reissumies haluaa olla mukana auttamassa jokaista löytämään oman tiensä.

”Yksikin syrjään jäänyt nuori on liikaa. Haluamme avata yhteiskunnallista keskustelua nuorten tilanteesta ja hyvinvoinnista, jotta kaikki nuoret voisivat paremmin. Viime vuonna toteuttamamme tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia nuorista aikuisista koki, että yritysten ja brändien on hyvä nostaa ajankohtaisia aiheita esiin. Koemme, että isona yrityksenä meillä on mahdollisuus – jopa vastuu – ottaa esille arvopohjaiset asiat. Kampanjan avulla Reissumies on tukemassa syrjäytymistä ehkäisevää työtä, jotta oma polku olisi helpompi kulkea”, kertoo Reissumiehen brändistä Fazer Leipomoilla vastaava Ari Ahola.

Lähes jokainen tuntee hankalassa elämäntilanteessa olevan nuoren

Fazerin nuorilla teettämä tutkimus kertoo karua kieltä. Nuorten mielipiteitä ja tarpeita ei huomioida riittävästi, eivätkä nuoret saa tarpeeksi tukea ja kannustusta. Vaikeudet eivät tule yllätyksenä – vastaajista yli 80 % tuntee hankalassa elämäntilanteessa olevia nuoria. Joka kymmenes nuori (14 %) sanoo, ettei muista, koska aikuinen olisi viimeksi kysynyt mitä hänelle kuuluu.

”Tulokset noudattelevat yleistä nuorten hyvinvoinnin tilaa Suomessa. Suurimmalla osalla menee hyvin, mutta viidesosa nuorista on tyytymätön elämäänsä. Se on maailman onnellisimmassa maassa liian paljon. Tuloksista kuultaa myös normaalistikin nuorten elämään kuuluvan epävarmuuden ja eksyksissä olon lisäksi toiveikkuutta ja muista huolehtimista. Se valaa uskoa valoisaan huomiseen”, kertoo sosiaalilääketieteen dosentti Reija Paananen Diakista.

Kun nuorilta kysyttiin, millaisia tunteita nuorten tilanne heissä herättää, vastauksissa toistuivat adjektiivit ”epävarma”, ”huolestunut" ja ”eksyksissä”.

”Korvat, ne ovat tärkeimmät työkalut toiminnassamme. Nuoret eivät aina saa apua silloin kuin sitä tarvitsevat, eivätkä he aina edes tiedä, mistä hakea apua. On hyvä muistaa, että jokaisen nuoren tulee saada kokea tulleensa kuulluksi ja nähdyksi – ja siitä on vastuussa ihan jokainen meistä. Upeaa, että Reissumies nostaa aiheen esille ja omalla esimerkillään tukee työtä nuorten hyväksi”, kertoo Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela Aseman Lapsista.

Tutkimuksesta käy ilmi myös asioita, jotka huolettavat nuoria juuri nyt. Sellaisiksi nuoret nimeävät muun muassa maailman tilan (31 %), yleisen taloudellisen tilanteen (23 %) ja oman toimeentulon (20 %).

Nuoret kokevat perheen suurena voimavarana, mutta he kaipaavat myös muita ihmisiä tuekseen. Kaksi kolmesta (64 %) vastaajasta kokee, että nuoria voisi auttaa, jos useampaa aikuista kiinnostaisi nuorten elämä. Valtaosa (76 %) kertoo, että tuntuu kivalta, kun joku välittää nuoren omista asioista.

Hassan Maikal, Deata ja Sandra Kurki mukana Reissumiehen matkassa

Nuoret näkevät myös valoa tunnelin päässä. Kyselystä selvisi, että monet nuoret kokevat oman elämäntilanteensa melko positiiviseksi – samalla, kuin muiden nuorten tilanteen omaansa huonommaksi. Kaksi kolmesta näkee, että he voivat itse vaikuttaa elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Vastaajista suurin osa, 84 %, olisi valmis käyttämään aikaansa nuorten tukemiseen itselle sopivalla tavalla.

Reissumies on saanut mukaan kolme omakohtaisen kokemuksensa jakavaa nuorta aikuista. Reissumiehen syksyn kampanjakasvoina ovat artisti Hassan Maikal, vaikuttaja ja tubettaja Deata ja MS-tautia sairastava vaikuttaja ja opiskelija Sandra Kurki. Heistä jokainen on puhunut syrjäytymisen ehkäisemisestä ja edistää omalla työllään myös monimuotoisuuden hyväksymistä, ja on siksi valikoitunut kampanjan kasvoiksi.

”Nuorten syrjäytyminen ja ahdistus on meidän kaikkien vastuulla niin yksilö- kuin kansallisellakin tasolla. Voimme nimenomaan jokainen vaikuttaa nuorten hyvinvointiin omalla toiminnallamme, ja joskus yksikin pieni teko voi olla ratkaiseva. Emme voi tuudittautua siihen, että terveydenhuolto hoitaa. Voin kuitenkin omasta kokemuksesta sanoa, että aivan kaikilla on toivoa: meidän pitää vain nähdä se”, kertoo Sandra Kurki.

Reissumies haluaa yhdessä Aseman Lasten kanssa auttaa heitä, joilla oma polku on hukassa

Reissumiehen kampanja on jatkoa viime vuoden kampanjalle, jonka tavoitteena oli laajentaa edustamaansa mieskuvaa monimuotoisemmaksi, jotta yhä useampi kokisi olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. Tänä vuonna Reissumies kampanjoi nuorten syrjäytymistä vastaan ja poistaa marraskuun ajaksi kuvansa leipäpusseistaan. Tyhjät etiketit hätähuutavat: Jo 50 000 nuorta on kadonnut. Pusseja valmistetaan miljoona kappaletta. Kampanja kannustaa myös osallistumaan Aseman Lapset ry:n vapaaehtoistyöhön.

Tutkimustulokset lyhyesti:

Yli 80 % vastaajista tuntee nuoria tai nuoria aikuisia, joilla on juuri nyt hankala elämäntilanne. Vastaajien näkökulmasta nuorten mielipiteitä ja tarpeita ei huomioida riittävästi, eivätkä nuoret saa riittävästi tukea ja kannustusta. Myös väylät avun hakemiseen koetaan yleisesti hankalana: nuorilla ei ole tiedossa mistä tai keneltä hakea apua, kun sille olisi tarvetta.

Perhe koetaan suurena voimavarana, mutta nuoret kaipaavat myös muita ihmisiä tuekseen. Kaksi kolmesta (64 %) vastaajasta kokee, että nuoria voisi auttaa, jos useampaa aikuista kiinnostaisi nuorten elämä. Valtaosa (76 %) kertoo, että tuntuu kivalta, kun joku välittää nuoren omista asioista.

Fazer teki Mitä mulle kuuluu? Nuorten elämää nuorten silmin -kyselytutkimuksen lokakuussa 2022 yhdessä Norstatin kanssa. Kyselyyn vastasi 1011 suomalaista 16–29-vuotiasta nuorta valtakunnallisesti.

Lisätiedot:

Tarja Kuusela, viestintäjohtaja, Fazer Leipomot Suomipuh. +358 40 587 6063, tarja.kuusela@fazer.com

Aseman Lapset: viestintävastaava Teemu Hanhineva,puh. 040 900 4888, teemu.hanhineva@asemanlapset.fi

Fazerin mediapuhelin palvelee ma–pe kello 8–16, puh. 040 668 2998, media@fazer.com

Kampanjasivu: www.oululainen.fi/mita-sulle-kuuluu

Sosiaalinen media:

Facebook: www.facebook.com/fazersuomi/Instagram: www.instagram.com/fazersuomiLinkedIn: www.linkedin.com/company/fazer/Twitter: https://twitter.com/FazerGroup

Fazer Leipomot Suomi

Fazer on leipomoalan markkinajohtaja Suomessa. Fazerin isot leipomot sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa ja Lappeenrannassa. Yrityksellä on myös yli 120 päivittäistavarakauppojen sisällä toimivaa myymäläleipomoa, joissa artesaanileipurit leipovat leipää paikan päällä käsin kotimaisista jauhoista. Fazer Leipomot työllistää Suomessa yhteensä noin 1 600 henkilöä.

Fazer-konserni 

Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Missiomme, Ruokaa, jolla on merkitys, rakentuu vankalle 130-vuotiaalle perinnöllemme, kuluttajalähtöisyydelle ja innovaatioille kehittäessämme tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Noin 6 000 omistautuneen ammattilaisemme voimin keskitymme kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaamme Pohjois-Euroopassa. Lisäksi myymme tuotteita noin 40 eri maahan. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä ohjeita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK:n Global Compactin periaatteisiin. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 1,1 miljardia euroa.

Northern Magic. Made Real.  

Aseman Lapset ry

Aseman Lapset ry tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua sekä luontevaa vuorovaikutusta aikuisten kanssa. Järjestö tekee työtä lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiirinsä kanssa ja haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava. Vuonna 1990 perustettu Aseman Lapset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. www.asemanlapset.fi