1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Oy Karl Fazer Ab:n (jäljempänä ”Fazer”) omistamiin verkkosivustoihin alisivustoineen (fazer.fi, fazer.com, fazergroup.com, fazer.ee, fazer.lv, fazer.lt, fazer.dk, fazer.no, fazer.se, fazer.ru, amica.fi, amica.se, oululainen.fi) verkkosivustot (”verkkosivusto”) ja verkkosisältöön (jäljempänä yhteisesti ”Palvelu”).
Käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua, mikäli hän ei hyväksy ja noudata näitä käyttöehtoja.

Alle 18-vuotiaalla käyttäjällä tulee olla huoltajan lupa Palvelun käyttämiseen.

Palvelun tarkoituksena on tarjota ilmaiseksi tietoa Fazerin tuotteista ja palveluista sekä ylläpitää vuorovaikutteisia toimintoja ja sisältöä, kuten blogeja, kilpailuja, tutkimuksia ja äänestyksiä, joissa käyttäjät voivat halutessaan mm. luoda sisältöä, antaa palautetta, kommentoida sisältöä ja keskustella siitä muiden käyttäjien kanssa (jäljempänä ”verkkopalvelun sisältö”).

2. Immateriaalioikeudet
Palvelun ja sen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Fazerille. Kaikki oikeudet pidätetään, ellei niitä ole tässä erikseen myönnetty. Verkkosivuston, verkkosivuston sisällön tai sen osan kopiointi, siirtäminen, levittäminen tai varastointi kaikissa muodoissa ilman Fazerin kirjallista lupaa on kielletty, elleivät nämä käyttöehdot anna siihen oikeutta.

Palvelussa mainitut suojatut tavaramerkit, tuotteet tai toiminimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Käyttöehdoilla tai Palvelun käytöllä ei sellaisenaan tai välillisesti myönnetä lisenssiä tai muuta oikeutta tekijänoikeuteen, patentteihin, tavaramerkkeihin tai muihin Palvelussa oleviin immateriaalioikeuksiin.

3. Käyttöoikeus
Palvelun käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua omalla tietokoneellaan tai muulla siihen sopivalla laitteella sekä tulostaa Palvelusta sisältöä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Palvelun yksittäiseen sisältöön tai materiaaliin voivat soveltua erikseen ilmoitetut ehdot. Palvelussa olevien kuvien käyttö ei ole sallittu ilman Fazerin erillistä suostumusta. Kuvapankin tuotteita saa kuitenkin käyttää kuvapankin käyttöehtojen mukaisesti.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltavien asiakirjojen käyttö on sallittu julkisessa viestinnässä, jos tiedonlähde mainitaan.

4. Käyttäjien luoma sisältö
Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tekijän- ja muut oikeudet sisältöön tai materiaaliin, jonka hän luo tai julkaisee Palvelussa (”käyttäjän sisältö”) sekä ettei käyttäjän sisältö riko sovellettavaa lainsäädäntöä, eikä ole muulla tavalla sopimatonta. Fazer ei ole vastuussa käyttäjien sisällöstä.

Fazer ei takaa käyttäjän sisällön julkaisemista Palvelussa. Fazer varaa oikeuden poistaa Palvelusta harkintansa mukaan ja siitä ilmoittamatta mitä tahansa käyttäjän sisältöä, joka rikkoo tai jonka voidaan epäillä rikkovan näitä käyttöehtoja, tekijänoikeuksia, lainsäädäntöä tai joka on loukkaavaa tai muuten sopimatonta.

Käyttäjän sisältö, kommentit, lausunnot tai huomautukset ovat käyttäjän henkilökohtaisia mielipiteitä. Fazer ei ole vastuussa niiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta.

Käyttäjän on huomioitava, että kaikki Palvelussa luotu tai Palveluun ladattu käyttäjän sisältö saattaa olla toisten käyttäjien saatavilla, käytettävissä, kommentoitavissa sekä jaettavissa.

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, Fazer pidättää oikeuden estää käyttäjää käyttämästä Palvelua.

Luomalla tai lataamalla käyttäjän sisältöä käyttäjä antaa Fazerille jatkuvan, siirrettävän, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, kopioida, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville ja julkaista käyttäjän sisältöä sekä liittää käyttäjän sisältöä Palveluun ilman erillistä suostumusta ja ilman eri korvausta.

5. Yksityisyys ja henkilötiedot

5.1 Evästeiden käyttö
Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat olennainen osa Palvelun toimivuutta. Jotta verkkosivustoa voidaan parantaa ja taata hyvä käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa.

Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen heikentää Palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.
Evästeiden käytöllä voimme tunnistaa ja laskea anonyymisti Palvelun käyttäjät ja kerätä tietoa siitä miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää Palvelua ja parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä hyödyntää niitä Palvelun tilastollisessa seurannassa sekä sisällön kohdentamisessa.

Evästeet tai muut vastaavat tekniikat, kuten selaimen paikallinen tietovarasto, eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.
Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

5.2 Henkilötiedot
Fazer saattaa kerätä käyttäjien henkilötietoja Palveluun rekisteröityessä tai muussa tapauksessa, jossa käyttäjä luovuttaa Palveluun henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen, verkkosivuston rekisteriselosteen ja henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tietojen tekninen käsittely Fazerin puolesta sitä vaadi. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Ellei kilpailun, kisan, arvonnan tai muun kampanjan yhteydessä ole tosin ilmoitettu, henkilötietoja kerätään Palvelun tai Fazerin sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi, analysointi- ja tilastointitarkoituksiin sekä palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon.

6. Tekninen tuki
Fazer ei tarjoa Palvelun käyttäjille teknistä tai muuta tukea. 

7. Fazerin vastuu
Fazer ei ole vastuussa Palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta Palveluun tai Palvelussa.

Palvelua tarjotaan SELLAISENAAN ja ilman minkäänlaisia takuita. Fazer ei anna takuita Palvelun tietojen yleisen käyttötarkoituksen mukaisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeuksista tai siitä, että Palvelu ei loukkaisi kolmansien oikeuksia.

Fazer ei ole vastuussa Palvelun, verkkosivuston tai niiden sisällön tietojen oikea-aikaisuudesta, tarkkuudesta, saatavuudesta tai häiriöistä saatavuudessa, vioista (mukaan lukien virukset) Palvelussa tai sen sisällössä. Missään tapauksessa Fazer ole vastuussa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, ei edes huolimattomuudesta tai tilanteessa, jossa Fazeria on informoitu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa virheestä tai ongelmatilanteesta Fazerille palautelomakkeella.

Fazer saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.

8. Yhteystiedot
Palveluntarjoajan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettu yhteyspiste on:

Oy Karl Fazer Ab, PL 4, 00941, Helsinki, Vantaa
Sähköposti online (at) fazer.com
Puh +358 20 555 3000

Käyttäjät voivat ilmoittaa sopimattomasta tai mukaan lukien tekijänoikeuksia loukkaavasta sisällöstä palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen: online (at) fazer.com. Viestin otsikoksi on laitettava ”Fazerin verkkosivuston sisältö”. Loukkaavaan sisältöön liittyviin tapauksiin puututaan mahdollisimman pian.

9. Muut ehdot
Palvelussa voi olla linkkejä tai yhteyksiä verkkosivuille, jotka ovat kolmannen osapuolen omistamia tai ylläpitämiä. Fazer ei kontrolloi kolmannen osapuolen verkkosivujen sisältöä eikä voi ottaa vastuuta materiaalista, jonka kolmas osapuoli on tehnyt tai julkaissut verkkosivuillaan.

Verkkosivuilla voi olla myös sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). Kolmansien osapuolten ylläpitämät laajennukset latautuvat kyseisten palvelujen omilta palvelimilta. Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai välittämiin laajennuksiin sovelletaan kyseisten palvelujen omia käyttö- ja muita ehtoja.

10. Riidanratkaisu kuluttajariitalautakunnassa
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa Asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Fazer pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja siitä ilmoittamatta.

© Oy Karl Fazer Ab 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.