Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Talouskatsaus

Fazer noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), ja laatii konsernitilinpäätöksen IFR Standardien mukaisesti.
TULOSLASKELMA   2021 2020 2019 2018
Liikevaihto, MEUR *   1 139,8 1 101,2 1 097,0 1 029,2
EBITDA. MEUR *   104,6 117,4 111,2 120,8
% liikevaihdosta *   9,2 % 10,7 % 10,01 % 11,7 %
Liikevoitto, MEUR *   39,9 51,9 49,1 55,9
Liikevoitto, % *   3,5 % 4,7 % 4,5 % 5,4 %
Voitto ennen veroja, MEUR *   45,9 41,8 51,6 53,5
% liikevaihdosta *   4,0 % 3,8 % 4,7 % 5,2 %
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot, MEUR   31,6 % 32,6 38,9 41,6
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot, MEUR   0,4 407,8 35,4 22,3
Tilikauden tulos, MEUR   32,0 440,4 74,4 63,9
Jakautuminen emoyhtiön omistajille, MEUR   29,9 366,7 66,4 58,5
Jakautuminen määräysvallattomille omistajille, MEUR   2,1 73,7 8,0 5,3

 

TASE 2021 2020 2019 2018
Pitkäaikaiset varat, MEUR 770,5 731,2 628,2 627,0
Lyhytaikaiset varat, MEUR 281,2 246,1 231,7 293,6
Rahat ja pankkisaamiset, MEUR 226,5 345,6 40,6 39,3
Myytävänä olevat omaisuuserät, MEUR - - 171,9 -
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, MEUR 805,3 869,3 494,1 484,9
Määräysvallattomat omistajat, MEUR 67,9 65,2 69,6 59,4
Korollinen vieras pääoma, MEUR 131,3 132,3 167,6 134,4
Koroton vieras pääoma, MEUR 273,8 256,0 224,0 281,2
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat, MEUR - - 117,1 -
Taseen loppusumma, MEUR 1 278,2 1 322,8 1 072,4 959,9

 

AVAINLUVUT 2021 2020 2019 2018
Bruttoinvestoinnit, MEUR 82,4 104,1 107,1 50,5
Osinko / osake, EUR ** 13,60 14,40 9,10 9,50
Korolliset nettovelat, MEUR -95,2 -213,3 127,0 95,0
Nettovelkaantumisaste -10,9 % -22,8 % 22,5 % 17,5 %
Oman pääoman tuotto 3,5 % 58,8 % 13,4 % 11,6 %
Omavaraisuus 68,3 % 70,7 % 52,6 % 56,8 %
Henkilöstö, keskimäärin vuoden aikana * 7 123 7 316 7 532 7 646
Henkilöstö, 31.12. * 8 049 8 496 8 805 8 884

 

*) Vuosien 2021-2017 luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja. Taseessa lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät on vuoden 2019 osalta raportoitu rivillä 'Myytävänä olevat omaisuuserät' ja velat rivillä 'Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat'.

Tunnusluvut on laskettu vastaavasti edellä mainittujen tuloksen ja taseen esittämisperiaatteiden mukaisesti.

**) 2021 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle