Fazer luo arvoa asiakkaille, omistajilleen ja koko yhteiskunnalle. Olemme myös osa arvoketjua, jonka osana toimintamme hyödyttää tavarantoimittajia ja alihankkijoita sekä palveluntoimittajia ja muita kumppaneita. Olemme myös osa yhteiskuntaa ja tuemme sitä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla esimerkiksi työllistämällä ihmisiä ja maksamalla veroja.

Arvonluontimalli esittelee käyttämämme resurssit ja prosessit sekä toimintamme vaikutukset ympäröivään maailmaan. Teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Hallinnoimme arvoketjujamme tarkasti, jotta voimme varmistua hankintojemme toteutuvan reilusti ja oikeudenmukaisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristö huomioiden. Liiketoiminnan kannattavuus mahdollistaa investoinnit, yritysostot ja kasvun.

Arvon luomiseen vaikuttavat liiketoimintaympäristön muutokset, megatrendit, riskit, mahdollisuudet ja hallinnointikäytännöt. Tarkastelemme säännöllisesti tällaisten muutosten vaikutuksia liiketoimintaamme.

Value Creation 750px wide FI.jpg