Fazerin arvoketjuun kuuluu sidosryhmiä kuluttajista asiakkaisiin, osakkeenomistajiin, tavarantoimittajiin ja työntekijöihin. Luomme yhdessä arvoa konsernina ja liiketoimintojemme kautta.

Kun luomme ruokaelämyksiä, luomme myös arvoa kaikille sidosryhmillemme. Tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat ovat osa arvoketjuamme. He antavat oman panoksensa työhömme ja myös hyötyvät siitä. Maksamme veroja ja työllistämme ihmisiä kaikissa toimintamaissamme. Luomme arvoa myös ympäristölle vastuullisten toimintatapojemme kautta sekä investoimalla kasvipohjaisiin ruokiin ja ruokateknologioihin.

Ympäristövaikutusten vähentäminen on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassamme. Toimitusketjun tarkan hallinnan avulla voimme varmistaa, että raaka-aineet, resurssit ja palvelut on tuotettu vastuullisesti ja resurssitehokkaasti ympäristöseikat huomioiden. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa investoinnit, laajentumisen ja kasvun.

Arvon luomiseen vaikuttavat liiketoimintaympäristön muutokset, megatrendit, riskit, mahdollisuudet ja hallinnointikäytännöt. Tarkastelemme säännöllisesti näiden tekijöiden vaikutuksia liiketoimintaamme.

2020_Value_Creation_Finnish.jpg