Fazer luo toiminnallaan arvoa kaikille sidosryhmilleen – sekä liiketoiminta-alueiden kautta että konsernitasolla.

Fazer luo arvoa asiakkaille, omistajilleen ja koko yhteiskunnalle. Toimintamme hyödyttää myös tavarantoimittajia, alihankkijoita, palveluntoimittajia ja muita kumppaneita arvoketjussa. Lisäksi tuotamme hyötyä yhteiskunnalle työllistämällä ihmisiä ja olemalla hyvä yrityskansalainen.

Arvonluontimalli esittelee käyttämämme resurssit ja prosessit sekä toimintamme vaikutukset ympäröivään maailmaan. Teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Hallinnoimme arvoketjujamme tarkasti, jotta voimme varmistaa, että hankintamme on reilua, resurssitehokasta ja ympäristöystävällistä. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa investoinnit, yritysostot ja kasvun.

Arvon luomiseen vaikuttavia tekijöitä ovat liiketoimintaympäristön muutokset, megatrendit, riskit, mahdollisuudet ja hallinnointikäytännöt. Tarkastelemme säännöllisesti tällaisten muutosten vaikutuksia liiketoimintaamme.

Value_Creation_Update_Finnish (002).jpg