Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hallituksen toimintakertomus 2021

Fazer on kansainvälinen perheomisteinen konserni, joka keskittyy kuluttajatuotteisiin ja tarjoaa leipomo-, makeis- ja kasvipohjaisia tuotteita, sekä on-the-go-ruokaa ja kahvilapalveluja Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja yli 40 muussa maassa. Fazer on myös merkittävä toimija Pohjoismaisilla myllymarkkinoilla, ja sen merkitys ruokateknologiassa on kasvava. Konsernilla on kolme liiketoiminta-aluetta – Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Lifestyle Foods - sekä niitä tukevat konsernin tukifunktiot.

LIIKETOIMINTAMALLI

Fazer on kansainvälinen perheomisteinen konserni, joka keskittyy kuluttajatuotteisiin ja tarjoaa leipomo-, makeis- ja kasvipohjaisia tuotteita, sekä on-the-go-ruokaa ja kahvilapalveluja Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja yli 40 muussa maassa. Fazer on myös merkittävä toimija Pohjoismaisilla myllymarkkinoilla, ja sen merkitys ruokateknologiassa on kasvava. Konsernilla on kolme liiketoiminta-aluetta – Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Lifestyle Foods - sekä niitä tukevat konsernin tukifunktiot.

Fazer myy leipomotuotteita yli 20 maahan. Suomessa Fazerin leipomot sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa ja Lappeenrannassa. Fazerilla on lisäksi elintarvikemyymälöissä 120 myymäläleipomoa (vuoden 2021 lopussa). Konseptia on myös laajennettu Baltian maihin ja Fazerilla on tällä hetkellä Virossa 10 myymäläleipomoa. Baltian leipomot sijaitsevat Ogressa Latviassa ja Kaunasissa Liettuassa. Ruotsissa Fazerilla on kolme leipomoa Uumajassa, Eskilstunassa ja Lidköpingissä. Venäjällä Fazer keskittyy maan päämarkkinoille Pietarissa ja Moskovassa. Smolenskajan, Murinskajan ja Nevan leipomot sijaitsevat Pietarissa ja Zvezdnajan leipomo Moskovassa.

Fazerin Makeisliiketoiminta koostuu makeismyynnistä, keksi- ja korppumyynnistä, Fazer Café-kahviloista, Gateauleipomomyymälöistä sekä matkustajamyynnistä (Travel Retail). Fazerin tuotantolaitokset sijaitsevat Vantaalla, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Liiketoiminta-alue myy tuotteitaan yli 40 maahan laajan asiakasverkoston ja kuluttajakanaviensa kautta.

Vuonna 2017 perustettu Fazer Lifestyle Foodsin tuote valikoimaan sisältyy kaurasta valmisteltuja kasvipohjaisia välipaloja ja -juomia sekä Froosh-smoothiet. Fazerin Myllyt, jotka sijaitsevat Suomessa Lahdessa ja Ruotsissa Lidköpingissa, myyvät tuotteitaan ensisijaisesti yritysasiakkaille. Kasvipohjaisia tuotteita valmistetaan Korian tehtaalla Suomessa.

Muutokset liiketoimintamallissa vuonna 2021

Fazer jatkoi yhtiön aktiivista kehittämistä läpi vuoden. Keväällä Fazer Leipomot Ruotsi otti käyttöön uuden toimintamallin, johon kuului jälleenmyynti- ja jakelusopimus Polfärsktin kanssa sekä Fazerin omasta kenttämyynnistä ja jakeluorganisaatiosta luopuminen. Syyskuussa Lundin leipomo suljettiin.

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi toimintamalli Fazer Lifestyle Foodsissa, joka käsittää viisi itsenäistä liiketoimintayksikköä, joilla on vastuu toiminnan kaikista osa-alueista. Lisäksi toteutettiin ohjelmia tärkeimpien osa-alueiden kehittämiseksi. Liiketoiminta-alueelle perustettiin myös uusi liiketoimintayksikkö, Fazer Foodtech, jonka tehtävänä on vauhdittaa Fazerin innovaatio-ohjelmaa ja vahvistaa Fazerin asemaa innovaatioyrityksenä. Kasvipohjaisten tuotteiden markkinat kasvoivat Suomessa, ja kuluttajien valinnoissa näkyi yhä siirtyminen maidosta kasvipohjaisiin juomavaihtoehtoihin.

Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja ylitti selkeästi Fazerin tuotantokapasiteetin. Orgaanisen kasvun vauhdittamiseksi Fazer investoi kasvipohjaisten tuotteiden kapasiteetin kasvattamiseen ja Korian tehtaan toimintojen tehokkuuden parantamiseen. Syksyllä avattiin uudet kauramyllyt Ruotsissa ja Suomessa. Niiden myötä Fazerin kauramyllykapasiteetti kaksinkertaistui. Joulukuussa Fazer ilmoitti sopineensa ruotsalaisen johtavan kasvipohjaisten juomien tuottajan Trensums Foodin hankinnasta. Huipputeknologiaa hyödyntävän Lahden ksylitolitehtaan toimintoja alettiin käynnistämään syksyllä. Kaikki toimenpiteet vahvistivat merkittävällä tavalla Fazer Lifestyle Foodsin asemaa nopeasti kasvavilla globaaleilla kauramarkkinoilla Fazerin kaurastrategian mukaisesti.

Tilikauden päättymisen jälkeen Fazer ilmoitti suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi tehdas korvaisi olemassa olevat Vantaan ja Lappeenrannan makeistehtaat. Muutos astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2025. Mahdollinen rakennuspäätös ja päätös uuden tehtaan sijainnista tehdään vuoden 2022 aikana.

FAZER-KONSERNIN STRATEGIA

Fazer on taloudellisesti vahva yritys, jolla on selkeä strategia. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Edistääkseen kannattavaa kasvua keskittymällä kuuteen strategiseen painopistealueeseen, Fazer

 1. rakentaa entistä vahvempaa asemaa Suomen parhaana kuluttajatuotebrändinä.
 2. vauhdittaa kasvua innovaatioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian avulla.
 3. kehittää johtavaa asemaa Pohjois-Euroopassa.
 4. kehittää työtapoja alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi.
 5. kehittää ruokaa ratkaisuna ympäristön ja liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi.
 6. vahvistaa kulttuurista muutosta ja kehittää osaamista muutoksen tueksi.

Strategian toimeenpano vuonna 2021

 • Fazer Leipomot Ruotsissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, johon kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus leipomotuotteiden jakeluyritys Polfärsktin kanssa. Lisäksi leipomoiden määrää vähennettiin neljästä kolmeen. Uusi toimintamalli parantaa Fazerin ketteryyttä ja asiakaspalvelua sekä tukee vastuullista ja ympäristöystävällistä leipomoliiketoimintaa.
 • Fazer Lifestyle Foodsin liiketoimintarakenne organisoitiin uudelleen. Uusi rakenne koostuu viidestä itsenäisestä liiketoimintayksiköstä, joilla on vastuu toiminnan kaikista osa-alueista, mikä mahdollistaa vastaamisen asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin entistä paremmin. Yksi uusista yksiköistä on Fazer Foodtech, joka vauhdittaa Fazerin kasvipohjaisen kuluttajatuotevalikoiman laajentamista ja toimii näin keskeisenä osana strategista kehittymistä. Ruokateknologialla on tärkeä rooli Fazerin uudistumisessa nykyaikaiseksi, innovatiiviseksi elintarvikealan yritykseksi, ja se ohjaa konsernin toimintaa kehittyvällä elintarvikealalla.
 • Kauratuotteiden valmistukseen investoitiin rakentamalla huipputeknologiaa hyödyntävä palaleipälinja Vantaan leipomoon ja uudistamalla Vantaan suklaatehtaan yksi tuotantolinja kaurapohjaisten Fazer Oat Choco -tuotteiden tuotantoa varten. Uudet tuotantolinjat aloittavat toimintansa vuoden 2022 aikana.
 • Fazerin myllykapasiteetti kasvoi merkittävästi Lahdessa ja Lidköpingissä Ruotsissa, ja huipputeknologiaa hyödyntävän Fazerin ksylitolitehtaan tuotantoa käynnistettiin Lahdessa.
 • Fazerin asemaa gluteenittomien leipomotuotteiden markkinoilla vahvistettiin tuoteportfolion vahvalla kehittämisellä ja lanseeraamalla markkinoille 12 gluteenitonta uutuustuotetta.
 • Fazerin myymäläleipomoketjua laajennettiin Suomessa ja Baltian maissa. Joulukuun lopussa Fazer Leipomoiden myymäläleipomoita oli yhteensä 130.
 • Fazer Retailin verkostoa laajennettiin avaamalla yhtensä viisi uutta Fazer Caféta Suomessa ja Gateau-leipomomyymälää Suomessa ja Ruotsissa.
 • Fazer allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Trensums Foodin ostosta. Trensums Food on johtava kasvipohjaisten juomien valmistaja, jonka strateginen painopiste on kaurapohjaisissa juomissa.
 • Työtapoja kehitettiin alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi useilla muutosohjelmilla ja tehokkuutta parantavilla toimenpiteillä.
 • Fazerin brändilupauksen, Northern Magic. Made Real., toteuttamista jatkettiin ja Fazer- kuluttajabrändiä vahvistettiin.
 • ESG-asioihin (ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasiat) panostettiin vahvasti mm. päivittämällä ja laajentamalla ESG:n soveltamisalaa ja määrittämällä vastuullisuustyön painopistealueet, asettamalla tutkimustuloksiin perustuvat ilmastotavoitteet ja tarkentamalla niihin liittyviä liiketoimintaalakohtaisia etenemissuunnitelmia päästöjen vähentämiseksi, määrittämällä uudelleen konsernin ESG-hallinnon rakenteen, uusimalla tiettyjä raaka-aineita koskevat sitoumukset ja työskentelemällä toimittajien kanssa konsernin tason päivitettyjen toimittajien vastuullisuusvaatimuksien osalta.

FAZER-KONSERNIN KEHITYS VUONNA 2021

Vuosi 2021 lyhyesti

130-vuotisjuhliaan vuonna 2021 viettäneen Fazerin vakaa kehitys jatkui. Edellisvuoden tapaan vuotta 2021 leimasivat koronapandemia ja sen vaikutukset maailmantalouteen. Panostukset työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen jatkuivat, ja liiketoiminnan jatkuvuus pystyttiin turvaamaan samalla, kun matkustamista ja liikkumista koskevat rajoitukset vaikuttivat työskentelytapoihin. Pandemiatilanteen jatkumisen lisäksi haasteita aiheuttivat raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja kuljetusten saatavuus sekä niiden nousevat kustannukset. Liiketoimintaan vaikuttivat myös kohonneet palkka- ja energiakustannukset. Vaikka Fazer ei täysin säästynyt pandemian vaikutuksilta, yhtiön aktiiviset toimet vaikutusten hillitsemiseksi, vahva Fazer tuotemerkki ja rakastetut tuotteet sekä rohkea innovaatiotyö tukivat liiketoiminnan kestävyyttä ja toimintakykyä. Näiden tekijöiden ansiosta konsernin liikevaihto kasvoi mutta liikevoitto jäi edellisvuodesta.

Liikevaihto ja kannattavuus

Fazer-konsernin liikevaihto nousi viime vuoteen verrattuna 4 prosenttia 1 139,8 miljoonaan euroon (1 101,2). Fazer Leipomoiden liikevaihto oli 553,9 miljoonaa euroa (548,0), Fazer Makeisten 433,5 miljoonaa euroa (400,1) ja Fazer Lifestyle Foodsin 179,5 miljoonaa euroa (177,3).

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, MEUR

 

1–12/2021

1–12/2020

1–12/2019

Fazer Leipomot

553,9

548,0

555,6

Fazer Makeiset

433,5

400,1

409,4

Fazer Lifestyle Foods

179,5

177,3

158,1

Konsernin tukifunktiot

18,1

15,1

16,7

Eliminoinnit

-452

-39,2

-42,8

Liikevaihto, yhteensä

1 139,8

1  101,2

1 097,0

 

Vuonna 2021 Fazer Leipomoiden liikevaihdon vakaa kehitys jatkui ja oli 553,9 milj. euroa (548,0). Aktiivinen liiketoiminnan kehittäminen jatkui vuoden aikana ja Fazer Leipomot Ruotsissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, johon kuuluu jakelusopimus Polfärsktin kanssa. Lundin leipomo suljettiin syyskuussa. Uusi malli on ollut menestyksekäs, ja merkkejä positiivisista tuloksista kannattavuuden, asiakaspalvelun ja ympäristöjalanjäljen osalta on jo nähtävissä. Venäjällä kysyntä oli vahvaa, etenkin paistopistemarkkinoilla. Samaan aikaan raaka-ainehintojen nousu ja tuotantotyövoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat merkittävällä tavalla Venäjän liiketoimintaan. Fazer Leipomot Suomen vuosi oli menestyksekäs. Vuoden aikana avattiin 17 uutta myymäläleipomoa, mikä nosti myymäläleipomoiden määrän 120:een. Suuren suosion saavuttanut myymäläleipomokonsepti on viety myös Viroon, jossa on tällä hetkellä kymmenen myymäläleipomoa. Näistä viisi avattiin vuonna 2021.

Fazer Makeisten vuosi 2021 oli poikkeuksellisen vahva. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia, 433,5 milj. euroon (400,1). Kaupallisesti vuosi oli vahva, ja kasvu oli erinomaista etenkin suklaapatukoissa sekä lahja- ja kausituotteissa. Jatkuvasti muuttuvien rajoitteiden vuoksi Fazer Retailin liiketoiminta oli epävakaista koko vuoden, mutta toiminnot elpyivät osin vuoteen 2020 verrattuna. Myös matkustajamyynti alkoi vilkastua vuoden 2020 alhaisiin lukuihin verrattuna, mutta jäi yhä selkeästi normaalia alhaisemmalle tasolle.

Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla ja oli 179,5 milj. euroa (177,3). Vuoden aikana liiketoiminnan kehittäminen jatkui, ja liiketoiminta-alueen toiminnot järjestettiin uudelleen viiteen liiketoimintayksikköön, tavoitteena hyödyntää liiketoiminta-alueen täysi potentiaali liikevaihdon ja tehokkuuden kasvattamiseen. Syksyllä uudet kauramyllyt Ruotsissa ja Suomessa otettiin käyttöön. Uusien myllyjen myötä yhtiön kauramyllykapasiteetti kaksinkertaistui molemmilla markkinoilla. Myös ksylitolitehtaan tuotannon aloittamista valmisteltiin.

Liikevaihto maittain

 

1–12/2021

1–12/2020

1–12/2019

Suomi

638,5

615,3

583,3

Ruotsi

218,6

230,8

230,0

Venäjä

157,4

147,9

168,2

Viro

23,5

19,9

21,3

Latvia

15,5

14,8

14,9

Norja

15,5

7,5

8,7

Liettua

14,0

13,6

12,3

Tanska

13,8

14,8

13,8

Muut maat

42,9

36,8

44,6

Liikevaihto, yhteensä

1 139,8

1 101,2

1 097,0

 

Fazer-konsernin vuoden 2021 liikevoitto oli yhteensä 39,9 miljoonaa euroa (51,9) ja 3,5 prosenttia (4,7 %) liikevaihdosta. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen ja energia- ja kuljetuskustannusten nousu sekä palkkainflaatio rasittivat kaikkia liiketoiminta-alueita.

 

1–12/2021

1–12/2020

1–12/2019

Liikevoitto, MEUR

39,9

51,9

49,1

Liikevoitto, %

3,5 %

4,7 %

4,5 %

Oman pääoman tuotto, %

3,5 %

58,8 %

13,4 %

Omavaraisuusaste, %

68,3 %

70,7 %

52,6 %

Nettovelkaantumisaste, %

-10,9 %

-22,8 %

-22,5 %

 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa (-10,1). Rahoituserien merkittävä parannus johtui pääasiassa valuuttakurssieroista. Voitto ennen veroja nousi 45,6 miljoonaan euroon (41,8), ja kauden tulos oli yhteensä 32,0 miljoonaa euroa (440,4 miljoonaa, mukaan lukien 414,3 miljoonan myyntivoitto Fazer Food Servicesin myynnistä tammikuussa 2020 sekä Fazer Food Servicesin kauden tulos tammikuulta 2020).

Rahoitusasema ja kassavirta

Fazer-konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 77,5 miljoonaa (152,4). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääoman kehityksestä. Rahavarat olivat 226,5 miljoonaa euroa (345,6). Korolliset nettovelat olivat -95,2 miljoonaa euroa (-213,3) ja velkaantumisaste oli -10,9 prosenttia (-22,8 %). Joulukuun lopussa konsernin tase oli 1 278,2 miljoonaa euroa (1 322,8). Konsernin omavaraisuusaste oli 68,3 prosenttia (70,7 %).

Investoinnit

Investoinnit olivat 82,4 miljoonaa euroa (104,1), pois lukien rahoitusomaisuuteen tehdyt investoinnit. Suurin osa suurista investoinneista tehtiin Fazer Lifestyle Foodsiin, ja ne liittyivät Lahden uuteen ksylitolitehtaaseen, kauramyllylaajennuksiin Suomessa ja Ruotsissa sekä uusiin kasvipohjaisten tuotteiden tuotantolaitteisiin Korialla. Muihin merkittäviin investointeihin kuuluivat uusiin tuotantolaitteistoihin ja olemassa olevien koneiden päivityksiin tehdyt investoinnit Fazer Leipomoilla ja Fazer Makeisilla.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 64,7 miljoonaa euroa (65,5).

Henkilöstö

Fazerin henkilöstömäärä oli joulukuun 2021 lopussa 8 049 henkilöä (8 496). Fazer Leipomoilla työskenteli 5 170 henkilöä (5 880), Fazer Makeisilla 2 044 henkilöä (1 904), Fazer Lifestyle Foodsilla 551 henkilöä (428) ja konsernin tukifunktioissa 284 henkilöä (284). Fazer Leipomoiden henkilöstömäärän vähentyminen liittyy Ruotsin uuden toimintamallin käyttöönottoon. Konsernin henkilöstöstä 51 prosenttia työskenteli Suomessa, 29 prosenttia Venäjällä ja 13 prosenttia Ruotsissa.

Koronapandemian alusta lähtien vuodesta 2020 suurin osa Fazerin toimistotyöntekijöistä on ollut etätyössä oman terveytensä ja tuotantotyöntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Kaikki tuotantoyksiköt ovat olleet täydessä toiminnassa pandemian aikana. Vuonna 2021 pandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat Fazer Retail -yksikön toimintaan Suomessa ja Ruotsissa. Vaihtelevien rajoitusten ja yleisen epävarmuuden seurauksena osa yksikön henkilökunnasta vaihtoi töihin vakaammille aloille. Kaikki liiketoiminta-alueet kärsivät tuotantotyöntekijöiden heikosta saatavuudesta ja palkkainflaatiosta, etenkin Venäjällä ja Baltian maissa. Fazer vastasi tilanteeseen useilla toimilla vuoden aikana, esimerkiksi ottamalla käyttöön määräaikaisia rekrytointiohjelmia ja tekemällä yhteistyötä henkilöstövuokrausyritysten kanssa.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain

 

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

Fazer Leipomot

5170

5 880

5 956

Fazer Makeiset

2 044

1 904

2 060

Fazer Lifestyle Foods

551

428

471

Konsernin tukifunktiot

284

284

318

 

Henkilöstö maittain

 

31.12.201

31.12.2020

31.12.2019

Suomi

4 079

3 681

3 808

Venäjä

2 344

2 376

2 416

Ruotsi

1 027

1 762

1 886

Latvia

275

296

317

Liettua

212

250

267

Viro

77

72

63

Tanska

24

52

39

Norja

11

7

8

USA

-

-

1

 

Muutokset ylimmässä johdossa

Mats Liedholm, entinen Fazer Lifestyle Foodsin ja Fazer Ruotsin toimitusjohtaja, siirtyi kokoaikaiseksi Fazer Ruotsin toimitusjohtajaksi marraskuun alussa. Marraskuun lopussa Aaron Barsness nimitettiin konsernin markkinointijohtajaksi (Executive Vice President) ja Fazerin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti uudessa roolissaan 1. tammikuuta 2022.

Fazer Leipomot Baltian toimitusjohtaja Klavs Berzins jätti yhtiön elokuussa 2021 ja Anne Mere nimitettiin Baltian uudeksi toimitusjohtajaksi syyskuusta 2021 lähtien. Petri Kujala toimi Fazer Leipomot Ruotsin toimitusjohtajana toukokuuhun 2021 asti, ja hänen seuraajansa Patrik Hellgren aloitti uudessa tehtävässään kesäkuussa 2021.

Hallitus ja tilintarkastajat

14.4.2021 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Casper von Koskull (puheenjohtaja), Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow ja Juhani Mäkinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Elisabeth Dreijer von Sydow ja Laura Tarkka. Tilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell, KHT.

Tutkimus ja kehitys

Vuonna 2021 Fazer jatkoi mittavaa tutkimustyötään, etenkin Fazer Xtech -ohjelmalla. Ohjelma pitää sisällään useita ruokateknologiaan liittyviä T&K-hankkeita, joissa keskitytään etenkin kasvipohjaisiin ruokaratkaisuihin, kasvipohjaisen ruokavalion ravitsemuksellisiin tekijöihin, sokerin käytön vähentämiseen ja ruokatuotannon sivuvirtojen hyötykäyttöön lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Fazer ja Solar Foods jatkoivat strategista kumppanuuttaan Solein2Food-hankkeessa, jonka tavoitteena on kaupallistaa Solar Foodsin kehittämä uusi proteiinituote Solein®. Hankkeessa saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun hanke jätti uuselintarvikehakemuksen EU:n elintarviketurvallisuusviraston EFSAn arvioitavaksi. Fazer oli myös mukana väitöskirjatutkimuksessa, joka koskee viljakuituja ja suoliston ja aivojen välistä yhteyttä. Tutkimukseen kuuluva kliininen interventiotutkimus toteutettiin Örebron yliopistossa Ruotsissa.

Vuonna 2021 Fazer-konsernin tutkimus- ja kehityskulut olivat 8,9 miljoonaa euroa (8,4).

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KEHITYS VUONNA 2021

Fazerin liiketoiminta keskittyy leipomotuotteisiin, makeistuotteisiin, kasvipohjaisiin tuotteisiin sekä myllyliiketoimintaan. Liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintaalueeseen, jotka ovat Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Lifestyle Foods.

Fazer Leipomot: vakaa kehitys haasteellisessa toimintaympäristössä

Pitkittynyt pandemiatilanne koetteli leipomoliiketoimintaa läpi koko vuoden. Työntekijöiden joustavuuden ja ammattitaidon ansiosta leipomoiden toimintojen jatkuvuus saatiin varmistettua, ja kaikkien leipomoiden ja myymäläleipomoiden toiminta jatkui koko vuoden. Huolimatta haasteista, jotka syntyivät raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen noususta, energia- ja kuljetuskustannuksista sekä työvoiman saatavuuteen liittyvistä haasteista etenkin Venäjällä ja Baltian maissa, Fazer Leipomoiden tulos oli vakaa vuonna 2021 ja liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla.

Vuoden aikana Fazer Leipomot jatkoi aktiivista liiketoiminnan kehittämistä. Keväällä Ruotsissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, johon kuului jälleenmyynti- ja jakelusopimus Polfärsktin kanssa sekä Fazerin omasta kenttämyynnistä ja jakeluorganisaatiosta luopuminen. Syyskuussa Lundin leipomo suljettiin. Toimintamallin muutokset vaikuttivat myyntiin keväällä, mutta jo kesän jälkeen myyntimäärät ja markkinaosuudet lähtivät kasvuun.

Fazer Leipomot Suomi oli menestyksekäs ja kehittyi vahvasti vuonna 2021. Gluteenittomien tuotteiden vahvan kehityksen ja 12 uuden gluteenittoman tuotteen lanseerauksen ansiosta Fazer Leipomot saavutti markkinajohtajuuden gluteenittomien tuotteiden segmentissä. Vaalean leivän, ja etenkin artesaanileivän, kysyntä kasvoi läpi koko vuoden. Tumman leivän kysyntä laski, mutta se on yhä merkittävä tuotekategoria Fazer Leipomoille etenkin Suomessa ja Baltian maissa. Fazer Leipomot Suomi investoi uuteen palaleipälinjaan Vantaan leipomossa. Uuden linjan ansiosta tuotannossa voidaan keskittyä entistä vahvemmin kauratuotteisiin, joka on kasvava kategoria Suomessa. Fazerin suosittuun myymäläleipomokonseptiin avattiin 17 uutta leipomoa Suomessa, jossa myymäläleipomoita on nyt kaikkiaan 120. Suomen myymäläleipomoissa työskentelee yhteensä jo 700 ihmistä. Vähittäiskaupan kiinnostus konseptia kohtaan on vahva, ja leipomoverkoston laajentamiselle on suunnitteilla jatkoa. Myymäläleipomokonsepti on viety myös Viroon, jossa on tällä hetkellä kymmenen myymäläleipomoa. Näistä viisi avattiin vuonna 2021.

Paistopistetuotteiden kysyntä jatkui vahvana Venäjällä, ja kysyntään vastaamiseksi Fazer investoi uuteen pakastettujen paistotuotteiden infrastruktuuriin. Raaka-ainehintojen nousu ja tuotantotyövoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat vahvasti Fazer Leipomot Venäjän liiketoimintaan vuoden aikana.

HoReCa-sektori alkoi elpyä keväällä, mutta kysyntä oli yhä selkeästi heikompaa kuin ennen pandemiaa. Uudet rajoitteet alkoivat vaikuttaa sektoriin jälleen Suomessa ja Baltian maissa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vähittäismyynnin päivittäisten asiakasmäärien suuren vaihtelevuuden vuoksi tuoreen leivän menekkiä oli vaikea arvioida, minkä vuoksi leipähävikin määrä kasvoi jonkin verran, etenkin myymäläleipomoissa. Verkkomyynti kasvoi merkittävästi kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Fazer Makeiset: vahva kehitys epävakailla markkinoilla

Fazer Makeisten vuosi 2021 oli vahva. Koko vuoden jatkuneesta kysynnän vaihtelusta huolimatta makeistuotteiden markkinat kasvoivat, ja Fazer pystyi vahvistamaan asemaansa kaikilla markkinoilla. Kesällä makeismarkkinoita heikensivät kuumat säät, jotka siirsivät kulutusta muihin kategorioihin. Syksyllä kysyntä kuitenkin palautui vahvalle tasolle, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä saavutettiin kaikkien aikojen korkein myynti. Kaikki pääkategoriat kasvoivat. Suurinta kasvu oli lahja- ja kausituotteiden sekä suklaapatukoiden kategorioissa. Geisha Crunchy -suklaapatukka oli yksi Fazer Makeisten menestyksekkäimmistä tuotteista vuonna 2021. Ruotsissa kysyntä siirtyi pakatuista makeistuotteista ja karkkipusseista irtokarkkeihin.

Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikeuttivat merkittävästi HoReCa-sektorin, matkustajamyynnin ja Fazer Retailin toimintaa. Suomessa ravintolat määrättiin suljettaviksi huhtikuussa, ja ainoastaan take away-aterioiden myynti oli sallittua. Asiakasmäärille asetettiin rajoitukset Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa rajoitettiin myös aukioloaikoja. Syksyllä sekä Fazer Retailin että matkustajamyynnin toiminta elpyi, vaikkakin jäi yhä molemmissa selkeästi pandemiaa edeltävää aikaa heikommaksi. Fazer Retail avasi yhteensä viisi uutta Fazer Caféta ja Gateau-leipomomyymälää vuonna 2021 sekä lanseerasi uuden Gateau-konseptin Ruotsissa. Tukholman tuotantotilat siirrettiin Skogåsiin keskustan ulkopuolelle.

Fazer Makeiset lanseerasi projektin tutkiakseen vaihtoehtoja makeistuotannon uudistamiseksi Suomessa. Selvityksen tuloksena Fazer Makeiset suunnittelee investoivansa uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi tehdas korvaisi olemassa olevat Vantaan ja Lappeenrannan makeistehtaat. Muutos astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2025. Mahdollinen rakennuspäätös ja päätös uuden tehtaan sijainnista tehdään vuoden 2022 aikana.

Fazer Lifestyle Foods: aktiivinen kehittäminen jatkui

Fazer Lifestyle Foodsin aktiivinen kehittäminen jatkui vuoden 2021 aikana, tavoitteena hyödyntää liiketoiminta-alueen täysi potentiaali liikevaihdon ja tehokkuuden kasvattamiseen. Vuoden aikana lanseerattiin useita uutuuksia, mm. Dumle-kaurajuoma, Fazerina Granola -täysjyvämysli, Ruotsissa Avaimenreikäravitsemusmerkinnän saanut Frebaco Granola ja Vihreät kuulat -marmeladi. Tuotteet otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Myös Frebaco-ruokakauran kysyntä oli Ruotsissa vahvaa.

Kasvipohjaisten tuotteiden markkinat kasvoivat Suomessa, ja kuluttajien valinnoissa näkyi yhä siirtyminen maidosta kasvipohjaisiin juomavaihtoehtoihin. Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja ylitti selkeästi Fazerin kapasiteetin. Orgaanisen kasvun vauhdittamiseksi Fazer investoi kasvipohjaisten tuotteiden kapasiteetin kasvattamiseen ja Korian tehtaan toimintojen tehokkuuden parantamiseen.

Syksyllä avattiin uudet kauramyllyt Ruotsissa ja Suomessa. Niiden myötä Fazerin kauramyllykapasiteetti kaksinkertaistui. Joulukuussa Fazer ilmoitti sopineensa ruotsalaisen, johtavan kasvipohjaisten juomien tuottajan Trensums Foodin hankinnasta. Huipputeknologiaa hyödyntävän Lahden ksylitolitehtaan toimintoja alettiin käynnistää syksyllä. Kaikki toimenpiteet vahvistivat merkittävällä tavalla Fazer Lifestyle Foodsin asemaa nopeasti kasvavilla globaaleilla kauramarkkinoilla Fazerin kaurastrategian mukaisesti.

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi toimintamalli, joka käsittää viisi itsenäistä liiketoimintayksikköä, joilla on vastuu toiminnan kaikista osa-alueista. Lisäksi toteutettiin ohjelmia tärkeimpien osa-alueiden kehittämiseksi. Liiketoiminta-alueelle perustettiin myös uusi liiketoimintayksikkö, Fazer Foodtech, jonka tehtävänä on vauhdittaa Fazerin innovaatio-ohjelmaa ja vahvistaa Fazerin asemaa innovaatioyrityksenä. Fazer Lifestyle Foods sai useita innovaatiopalkintoja vuoden aikana. Fazerin ksylitolitehtaalle myönnettiin ensin Tähtiteko 2020 -palkinto ja sen jälkeen Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatiopalkinto. Näiden lisäksi ksylitolitehdas voitti ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hankkeen jakaman kiertotalouspalkinnon. Myös Fazer Myllyn ruokakaurainnovaatio (Oat rice) sai huomiota ja palkittiin vuoden parhaana ruokapalvelutuotteena (Årets Foodservicevara) Ruotsissa. Vuonna 2020 ruokakaura palkittiin Ruotsissa Livsmedelspriset 2020 -elintarvikepalkinnolla.

MUUT KUIN TALOUDELLISET TIEDOT 2021

Fazerin muita kuin taloudellisia tietoja koskevassa selvityksessä kuvataan yrityksen lähestymistapaa ympäristöja henkilöstöasioiden sekä sosiaalisten asioiden osalta. Lisäksi annetaan tietoa toimenpiteistä ihmisoikeuksiin, korruptioon ja lahjonnan torjumiseen liittyen. Nämä vapaaehtoisesti ilmoitettavat tiedot on koottu läpinäkyvyyden edistämiseksi perustuen Suomen kirjanpitolain muita kuin taloudellisia tietoja koskeviin säännöksiin. Fazer on myös sisällyttänyt tähän selvitykseen tiedot Fazerin liiketoiminnan ympäristövaikutuksista, ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen ilmoittamista koskevien suositusten (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) mukaisesti. Lisätietoja Fazerin vastuullisuustoimista ja vastuullisuuden tulosmittareista on saatavilla Fazerin vuosikatsauksessa.

Vastuullisuus – erottamaton osa Fazerin liiketoimintaa

Fazer on ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö, joka tuo ihmisille iloa ja hyvinvointia laadukkailla tuotteilla ja palveluilla. Fazer toimii pääasiassa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Yhteensä toimintamaita on noin 40. Fazerin liiketoiminta keskittyy leipomotuotteiden, makeisten ja konditoriatuotteiden sekä maidottomien ja kasvipohjaisten tuotteiden markkinoille. Fazer on myös merkittävä toimija pohjoismaisilla viljamyllymarkkinoilla, ruokateknologiassa ja vähittäismyynnissä. Fazerilla on lähes 200 myymäläleipomoa, leipomomyymälää ja kahvilaa eri puolilla Suomea, Ruotsia ja Baltian maita.

Fazer kehittää ruokaa ratkaisuna ympäristön ja liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi. Vastuullisuus on erottamaton osa Fazerin liiketoimintaa: se kuuluu yrityksen strategiaan ja vaikuttaa kaikkiin Fazerin toimiin johtamisesta, toiminnoista ja toimitusketjusta tuoteinnovaatioihin ja ruokateknologiaan, markkinointiin ja brändin kehittämiseen. Fazer edistää ruokakulttuurin muutosta innovaatioiden ja vastuullisten tuotteiden avulla. Yrityksen tavoitteena on minimoida elintarvikkeiden ympäristövaikutukset ja varmistaa, että toimitusketju on vastuullinen ja reilu.

Vuoden 2021 aikana Fazer laajensi vastuullisuustoimiensa kattavuutta. Samalla vastuullisuustavoitteet järjesteltiin uudelleen Fazerin vastuullisuustyön painopistealueiksi (Sustainability Ambitions). Fazerin vastuullisuustyön painopistealueita ovat Ilmasto ja kiertotalous, Vastuulliset tuotteet ja innovaatiot, Vastuullinen hankinta ja Ihmiset ja hyvinvointi. Fazer uskoo, että näiden painopistealueiden kautta se pystyy parhaalla tavalla luomaan arvoa yrityksen mission – Ruokaa, jolla on merkitys – mukaisesti. Lisätietoja Fazerin vastuullisuustyön painopistealueista on saatavilla Fazerin vuosikatsauksessa.

Fazerin operatiivista toimintaa määrittelevät toimintojen korkea laatu, tehokkuus, tavoitteellinen työskentelykulttuuri ja tehokas suorituksen hallinta. Yrityksen tavoitteena on luoda turvallinen ja inspiroiva työympäristö, jossa sen työntekijät pystyvät antamaan parhaan työpanoksensa ja menestymään työssään. Fazerilla on laaja sidosryhmäverkosto, johon kuuluu muun muassa koulutus- ja tutkimuslaitoksia, viljelijäjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Vastuullisuuden hallinnointi ja johtaminen

Fazerin vastuullisuustyön hallinnointikäytännöt perustuvat YK:n Global Compact -aloitteessa vahvistettuun kymmeneen kansainväliseen periaatteeseen, ja yritys on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Fazerin toimintaa ja vastuullisuustyötä ohjaavat yrityksen arvot, konsernin eettiset ohjeet, vastuullisuuspolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka ja laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustoimia ohjaava QEHS-politiikka. Hankintojen osalta Fazerilla on käytössä toimittajien vastuullisuusvaatimukset (Fazer’s Supplier Code of Conduct), joita yrityksen käyttämien raaka-aineiden ja palvelujen toimittajien on noudattava. Fazerin johtamis- ja hallinnointiprosesseilla varmistetaan, että politiikkoja noudatetaan johdonmukaisesti. Vastuullisuutta koskevissa asioissa ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä. Esimerkiksi yhtiön hallitus tarkastaa konsernintason riskiarvioinnin, joka sisältää muun muassa tunnistetut vastuullisuus- ja ilmastoriskit. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös hallituksen vastuullisuussponsorina. Vuonna 2021 Fazer perusti ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasioiden (ESG) ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii konsernin toimitusjohtaja. Ohjausryhmä valmistelee strategiset vastuullisuusaiheet, keskustelee niistä ja tekee päätökset ESG-asioissa. Ohjausryhmä perustettiin, jotta yhtiössä olisi selkeä foorumi ESG-asioiden päätöksentekoa varten. Operatiivisesta vastuullisuustyön johtamisesta vastaavat vastuullisuustiimi sekä vastuullisuus- ja QEHS-verkosto. Neljännesvuosittain kokoontuva Fazerin vastuullisuusfoorumi toimii tiedonvaihto- ja yhteistyökanavana Fazerin sisäisille sidosryhmille, mukaan lukien liiketoiminta-alueet, hankinta ja henkilöstöresurssit. Kullakin toiminnolla ja foorumilla on selkeästi määritetyt roolit ja tarkat vastuualueet.

Toimipaikkojen tasolla vastuullisuusasiat on integroitu operatiivisiin hallintajärjestelmiin. Esimerkiksi Fazerin toimipaikkojen työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmät perustuvat vähintään paikallisiin lakisääteisiin vaatimuksiin, ja useimmilla on myös ISO 45001 -sertifikaatti. Kaikilla Fazerin sisäisillä tuotantolaitoksilla on Global Food Safety Initiative -aloitteen hyväksymät elintarviketurvallisuuden hallintasertifikaatit (FSSC 22000, IFS). Kaikkien Fazerin toimipaikkojen sertifiointistatukset julkaistaan Fazerin verkkosivuilla.

Lisätietoja vastuullisuusasioiden hallinnointia koskevista toiminnoista ja vastuista on saatavilla Fazerin vuosikatsauksessa.

Kestävyysriskit ja niiden hallinta

Fazer arvioi ja analysoi liiketoimintaansa liittyvät vastuullisuusriskit osana konsernin tason riskinarviointiprosessia. Liiketoiminta-alueet ja -yksiköt toteuttavat erilliset vastuullisuuden riskiarvioinnit ja laativat riskien pienentämistä koskevat suunnitelmat osana laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustoimien (QEHS) operatiivista hallinnointia. Vuonna 2021 liiketoiminta-alueet myös toteuttivat laaja-alaisen arvioinnin ilmastoriskeistä ja ilmastotoimiin liittyvistä mahdollisuuksista. Lisäksi ongelmanhallintatiimit tunnistavat mahdollisia vastuullisuusongelmia eri markkinoilla ja toteuttavat ennakoivia toimia niihin valmistautumiseksi. Kaikki sisäiset arvioinnit toimivat lähteinä konsernin tason arvioinnissa.

Jotkin Fazerin merkittävimmistä strategisista ja operatiivisista riskeistä liittyvät vastuullisuuteen, sekä omien toimintojen että etenkin toimitusketjun osalta. Merkittävimmät tunnistetut vastuullisuusriskit liittyvät tärkeimpien raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, elintarviketurvallisuuteen, mahdollisiin vastuullisuusongelmiin toimitusketjuissa, etenkin koskien tiettyjen raaka-aineiden hankintaa korkean riskin maista, sekä epäeettisestä toiminnasta seuraavaan maineen heikkenemiseen. Ilmastoriskejä ja niiden pienentämistä sekä ilmastotoimien mahdollisuuksia käsitellään tarkemmin jäljempänä.

Elintarviketurvallisuuteen liittyvät riskit koskevat esimerkiksi jäämiä, kontaminantteja tai muita haitallisia aineita, joita saattaa esiintyä Fazerin tuotteissa tai sen ostamissa raaka-aineissa. Fazer työskentelee tuotteidensa ensiluokkaisen turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi muun muassa kaikissa sen toimipaikoissa käytössä olevilla sertifioiduilla elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmillä (esim. FSSC 22000). Näihin kuuluvat myös sisäiset ja ulkoiset auditoinnit elintarviketurvallisuusmääräysten noudattamisen osalta. Yrityksen toiminnoissa noudatetaan myös tiukkoja vaatimuksia allergeenien osalta. Fazerilla on käytössään useita toimenpiteitä, joilla pienennetään elintarvikepetoksiin liittyviä riskejä ja parannetaan elintarvikkeiden suojelua. Näihin kuuluvat esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmät.

Toimitusketjun vastuullisuusriskien osalta Fazer tunnistaa ja pyrkii aktiivisesti vähentämään ihmisoikeuksiin, työskentelyolosuhteisiin ja liiketoimintakäytäntöjen eettisyyteen liittyviä ongelmia. Fazer kiinnittää erityistä huomiota korkean riskin raaka-aineiden, kuten kaakaon, palmuöljyn, kananmunien ja soijan, toimitusketjuihin. Raaka-aineiden täyden jäljitettävyyden varmistamiseen liittyvät epävarmuustekijät on tunnistettu merkittäväksi riskiksi Fazerille.

Fazer toteuttaa useita toimia toimitusketjun riskien pienentämiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa riskiperusteiset toimittajien auditoinnit ja raaka-aineiden hankinta vastuulliselle hankinnalle asetettujen tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Kaikkia Fazerin toimittajia koskevat perusvaatimukset on kirjattu Fazerin toimittajien vastuullisuusvaatimuksissa (Fazer’s Supplier Code of Conduct). Näiden lisäksi Fazer soveltaa tiukempia vastuullisuusstandardeja tiettyjen raaka-aineiden, kuten kaakaon, viljan, palmuöljyn, soijan ja hasselpähkinöiden, osalta. Kaikkien Fazerin toimittajien, alihankkijat mukaan lukien, on noudatettava toimittajia koskevia vastuullisuusvaatimuksia. Toimittajien valintamenettelyssä Fazer toteuttaa laadunvarmistustoimenpiteitä useilla tasoilla ennen kuin toimija hyväksytään toimittajaksi. Hankintaa keskitetään niihin toimittajiin, joilla on käytössä kehittyneet vastuullisuuskäytännöt tai jotka ovat muutosmyönteisiä. Toimitusketjuun liittyvien ihmisoikeusrikkomus- sekä korruptio- ja lahjontariskien osalta Fazer vahvisti kolmansien osapuolien seurantaa ottamalla käyttöön sanktioriskien seulontavälineen vuonna 2021.

Fazerin maineen ja brändi-imagon edistäminen ja suojeleminen on ensiarvoisen tärkeä osa yrityksen liiketoiminnan menestystä. Jottei Fazerin brändeihin liittyisi kielteisiä mielikuvia, sen on otettava huomioon kuluttajien hyvinvointiin, tuotteiden ravitsemuksellisiin tekijöihin ja ainesosien vastuullisuuteen liittyvät odotukset. Vastuullisuusriskit voivat materialisoitua myös siinä tapauksessa, että Fazer ei pysty toimimaan tekemiensä vastuullisuussitoumusten ja -tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2021 Fazer laajensi vastuullisuuden painopistealueitaan, jotta vastuullisuusnäkökohtia voidaan edistää entistä tehokkaammin koko toimitusketjussa.

Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Fazer on mukana ilmastonmuutoksen torjumista koskevissa globaaleissa toimissa ja jatkaa vastuullisten ratkaisujen innovointia ihmisten ja ympäristön hyväksi. Fazer näkee myös ilmastotoimiin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet. Yrityksen strategiassa ne näkyvät esimerkiksi trendikkäiden kategorioiden, ruokateknologian ja innovoinnin painopistealoina. Fazer seuraa tarkasti kuluttajien tarpeita ja ennakoi niissä tapahtuvia muutoksia esimerkiksi kehittämällä kasvipohjaisten tuotteiden liiketoimintaansa, jotta ympäristön kannalta vastuullisten kuluttajatuotteiden kysyntään voidaan vastata entistä paremmin. Vuonna 2021 Fazer asetti kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat (Science Based Targets) ilmastotavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussa.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi Fazer on tunnistanut ilmastonmuutoksesta johtuvat operatiiviset ja strategiset riskit liittyen raaka-aineiden saatavuuteen. Vaikka raakaaineiden saatavuuteen vaikuttavat myös useat muut tekijät, ilmastonmuutoksen myötä syntyvät fyysiset riskit ovat yksi huomattavimmista, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa koko globaaliin ruuantuotanto- ja -jakelujärjestelmään.

Operatiivisella tasolla Fazer on tunnistanut ilmastonmuutoksesta johtuvat akuutit fyysiset riskit mahdollisena raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan vaikuttavana tekijänä. Äärimmäiset sääolot, kuten rankkasateet tai kuivuus, voivat pienentää satomääriä ja heikentää logistiikkaverkoston toimintaa ja aiheuttaa näiden kautta väliaikaisia katkoksia materiaalitoimituksiin. Nämä riskit ovat erityisen oleellisia Fazerin liiketoiminnan kannalta kriittisten raaka-aineiden, kuten kaakaon, mutta myös viljan, kasviöljyjen, sokerin, pähkinöiden ja maitotuotteiden, osalta. Fazer pienentää näitä riskejä muun muassa varmistamalla, että kriittisille raaka-aineille on vaihtoehtoisia hankintakanavia ja riittävät varastot.

Strategisella tasolla Fazer näkee, että ilmastonmuutoksesta voi syntyä pitkäaikaisia fyysisiä riskejä, jotka voivat vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen myös pysyvämmällä tavalla. Keskilämpötilojen nousu ja tästä seuraavat ilmiöt, kuten epävakaat sääolot ja kuivuus, aiheuttavat merkittävän riskin Fazerille tärkeiden raaka-aineiden viljelyolosuhteille, etenkin trooppisilla alueilla. Näitä riskejä pyritään pienentämään useilla toimilla, joihin lukeutuvat vastuullisen viljelyn ja hankinnan ohjelmat sekä uusien reseptien kehittäminen. Fazer on myös mukana useissa pitkän tähtäimen tutkimus- ja yhteistyöhankkeissa, joissa kehitetään tulevaisuuden innovaatioita ja teknologioita elintarvikkeiden saatavuuden ja tuotannon turvaamiseksi.

Ympäristövastuu

Fazer on mukana ilmastonmuutoksen torjumista koskevissa toimissa muun muassa vähentämällä päästöjä, optimoimalla resurssien käytön kiertotalouden periaatteiden mukaisesti sekä vähentämällä ruokahävikkiä ja jätteen kokonaismäärää. Ilmasto ja kiertotalous on yksi Fazerin vastuullisuustyön painopistealueista. Fazer nostaa jatkuvasti ympäristövastuullisuuden tasoa koko arvoketjussa raaka-aineiden valinnasta ja tuotekehityksestä tuotannossa syntyviin päästöihin ja ruokajätteeseen. Fazerin toimintojen suurimmat ympäristövaikutukset ovat peräisin arvoketjusta, etenkin raaka-aineiden tuotannosta ja kuljetuksista.

Vuonna 2021 Fazer vahvisti ilmastotoimiaan asettamalla kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet sekä sen omissa toiminnoissa että koko arvoketjussa syntyville kasvihuonekaasuille. Fazer sai Science Based Targets (SBTi) -aloitteen hyväksynnän tieteeseen perustuville tavoitteilleen, jotka tukevat Pariisiin ilmastosopimuksessa vahvistettua päämäärää rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 °C:een. Fazerin tavoitteena on vähentää absoluuttisia hiilidioksidipäästöjään scope 1:n ja 2:n osalta vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja samalla aikavälillä vähentää myös absoluuttisia scope 3 mukaisia hiilidioksidipäästöjä 42 prosenttia. Fazer pyrkii myös sitouttamaan toimittajansa tieteeseen perustuviin tavoitteisiin. Tavoitteena on, että 53 prosenttia Fazerin arvoketjun hankinnoista (ml. raaka-aineet, palvelut, logistiikka ja jakelu) tehdään SBTi:hin sitoutuneilta toimittajilta vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2021 Fazerin kokonaishiilidioksidipäästöt olivat noin 1,7 miljoonaa tonnia, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Sekä Fazerin omista toiminnoista (scope 1 ja 2) että arvoketjusta (scope 3) peräisin olevat päästöt kasvoivat. Vuonna 2021 Fazerilla oli aiempaa energiaintensiivisempi tuotevalikoima, johon kuului enemmän fossiilipohjaisesta tuotannosta riippuvaisia pakastetuotteita. Scope 3:n päästöjen kasvu johtuu pääosin toimitusketjun loppupään kuljetuksista ja jakelusta syntyneiden päästöjen lisääntymisestä.

Hävikin vähentäminen on Fazerille erittäin tärkeä asia. Yhtiöllä on ollut pitkän aikavälin hävikinvähentämistavoitteita jo vuodesta 2015. Vuonna 2021 Fazer päivitti lähestymistapansa vastuullisuuteen, jossa yksi painopistealue on käyttää resursseja tehokkaasti kiertotalouden avulla. Tämän seurauksena Fazer myös päivitti hävikkitavoitteensa ohjatakseen entistä paremmin toimia vältettävissä olevan ruokahävikin minimoimiseksi. Päivitetty hävikkitavoite on 50 % vähemmän vältettävissä olevaa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon (112,7 kg/tuotettu tonni). Vuonna 2021 nähtiin hyvää kehitystä eli ruokahävikki väheni 1,4 % (111,1 kg/tuotettu tonni).

Kiertotalouden konseptit ja sivuvirtojen hyödyntäminen ovat olennainen osa Fazerin vastuullisuustyötä ja yritystoiminnan ratkaisuja. Fazer jatkaa työskentelyä materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden aloilla ja kehittää uusia menetelmiä, jotta yrityksen toiminnoissa syntyvää ruokahävikkiä saadaan vähennettyä. Esimerkiksi vuonna 2021 Vantaan leipomossa investoitiin ylijäämätaikinan kierrättämiseen käytettävään laitteistoon, jonka avulla taikina voidaan kierrättää takaisin tuotantoon. Fazer myös aloitti liittymisvalmistelut koskien Suomen elintarvike- ja vähittäisalojen materiaalitehokkuussitoumusta vuosille 2022–2026. Sitoumuksen sisällöstä vastaavat ministerit ja alan järjestöt Suomessa.

Fazerin tavoitteena on minimoida liiketoimintansa ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset koko arvoketjussa käyttämällä vastuullisesti hankittuja raaka-aineita. Fazer tekee jatkuvaa työtä toimittajiensa kanssa, jotta sen käyttämien raaka-aineiden tuotannosta syntyviä päästöjä saadaan vähennettyä. Näihin toimiin kuuluu esimerkiksi Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Reaktorin kanssa tehtävä yhteistyö, jonka tarkoituksena on luoda maanviljelijöille tarkoitettu uudistavan viljelyn verkkokoulutusalusta. Uudistavan viljelyn käytännöillä viljelymaaperä muutetaan päästöjen lähteestä hiilinieluksi. Tavoitteena on vähentää pelloilta peräisin olevaa vesistöjen ravinnekuormitusta ja ehkäistä Itämeren rehevöitymistä.

Vastuulliset tuotteet, innovaatiot ja elintarviketurvallisuus

Yksi Fazerin vastuullisuuden painopistealueista on Vastuulliset tuotteet ja innovaatiot. Fazer haluaa tarjota yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita, sillä lisäämällä kasvipohjaisten ruokien osuutta ruokavaliossa voidaan sekä vähentää ilmastopäästöjä että edistää ihmisten terveyttä. Vuonna 2021 45 prosenttia kaikista Fazerin tuotteista ja 43 prosenttia uutuuksista oli kasvipohjaisia.

Fazerilla on useita ruokateknologiaan liittyviä aloitteita, joiden avulla se vahvistaa asemaansa innovaatiojohtajana tärkeimmissä kasvipohjaisten tuotteiden kategorioissa, joihin kuuluu etenkin kaura. Yksi Fazerin innovaatioista on Lahden uusi ksylitolitehdas, joka tuottaa ksylitolia kauramyllyn sivuvirtana saatavasta kaurankuoresta. Lisäksi Fazer kehittää entistä vastuullisempia pakkausinnovaatioita ja on mukana edistämässä pakkausten kierrättämistä, kuten palautusjärjestelmiä. Tärkeä osa Fazerin innovaatiotoimintaa on asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö yhteisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä tavoin myös varmistetaan yrityksen asema luotettavana ja arvokkaana kumppanina.

Fazerilla on käytössä useita valvontamenettelyjä, joilla varmistetaan tuotteiden elintarviketurvallisuus ja tasalaatuisuus. Fazerilla on korkeat laatustandardit raaka-aineille ja systemaattiset laadunvarmistusprosessit valmiille tuotteille. Vuonna 2021 tehtiin kolme elintarviketurvallisuuteen liittyvää takaisinvetoa. Tuotteet vedettiin takaisin varotoimena liittyen allergeeneihin ja lisäaineisiin, joiden havaittiin sisältävän etyleenioksidia EU:n sallitun rajan ylittävinä pitoisuuksina.

Henkilöstö, työllistäminen ja sosiaaliset asiat

Kolmas Fazerin vastuullisuuden painopistealueista on Ihmiset ja hyvinvointi. Fazer haluaa luoda turvallisen ja inspiroivan työympäristön, jossa sen työntekijät pystyvät antamaan parhaan työpanoksensa ja menestymään työssään. Fazerin vastuisiin henkilöstönsä osalta kuuluvat terveyden, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja sitoutumisen edistäminen sekä työntekijöiden osaamisen ja osallistavan työympäristön kehittäminen. Fazer työllistää sekä suoraan että epäsuorasti. Vuonna 2021 Fazer työllisti noin 8 000 ihmistä kahdeksassa maassa. Fazerin epäsuorat työllistämisvaikutukset syntyvät hankinnoista, kumppanuuksista ja esimerkiksi investointihankkeista.

Henkilöstön turvallisuus on luonnollisesti etusijalla Fazerilla. Yritys pyrkii aktiivisesti ”nolla tapaturmaa” -tavoitteeseen. Vuonna 2021 Fazerin tapaturmataajuus (Lost time accident frequency, LTAF) oli 5,0, eikä tavoitteeseen (4,2) näin ollen päästy. Yritys jatkaa systemaattista työtä työympäristöjen ja -tapojen turvallisuuden parantamiseksi sekä työntekijöiden sitoutumisen lisäämiseksi pitkällä aikavälillä. Vuonna 2021 tehtiin 11 783 turvallisuuteen liittyvää havaintoa. Lisäystä vuoteen 2020 verrattuna oli 16 prosenttia. Vuonna 2021 ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Vuonna 2021 toteutetun työntekijöiden sitoutumista mittaavan kyselyn mukaan Fazerin työntekijät ovat ylpeitä työstään ja ovat valmiita antamaan lisäpanoksen oman työnsä eteen. He myös erittäin todennäköisesti suosittelisivat Fazeria työpaikkana. Kyselyyn vastasi lähes 77 prosenttia työntekijöistä. Vuonna 2021 Fazer lanseerasi myös monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevan verkkokurssin, jonka tavoitteena on auttaa työntekijöitä tunnistamaan ja haastamaan mahdolliset ennakkoasenteet.

Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta on yksi Fazerin vastuullisuuden painopistealueista. Fazerilla on hyvin laaja arvoketju, ja tätä kautta myös merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, yhteisöihin ja yksilöihin. Fazerin tavoitteena on, että sen käyttämät raaka-aineet ovat vastuullisesti hankittuja kaikkien toimittajien ja arvoketjujen osalta vuoteen 2030 mennessä. Vastuullinen hankinta käsittää sekä ympäristö- että sosiaaliset näkökohdat. Lisäksi Fazer kiinnittää erityistä huomiota korkean riskin raaka-aineiden, kuten kaakaon, palmuöljyn ja soijan toimitusketjuihin.

Kriittisten raaka-aineiden osalta Fazer on sitoutunut hankkimaan vain vastuullista segregoitua palmuöljyä vuoteen 2024 mennessä kaikissa tuotekategorioissa ja toimintamaissa. Vuonna 2021 Pohjoismaissa ja Baltiassa käytetystä palmuöljystä 46 prosenttia oli segregoitua, joka on vastuullisin menetelmä RSPO-sertifikaattijärjestelmässä (Roundtable for Sustainable Palm Oil). Loppuosuus oli hankittu joko pientilallisia tukevalla Book & Claim -sertifiointimenetelmällä tai massatasemenetelmällä.

Kaakao kuuluu Fazerin tärkeimpiin raaka-aineisiin. Fazerin käyttämä kaakao on 100-prosenttisesti vastuullista. Hankitusta kaakaosta 48 prosentilla on Rainforest Alliancen tai Fairtrade Cocoa Programin sertifikaatti, ja 52 prosenttia hankitaan viljelijäohjelmien kautta. Suunnitellun mukaisesti Fazer kasvatti viljelijäohjelmista peräisin olevan kaakaon osuutta, joka vuonna 2020 oli 31 prosenttia.

Viljan osalta Fazerin tavoitteena on, että kuluttajatuotteissa käytetty vilja Suomessa ja Ruotsissa täyttää 100-prosenttisesti Fazerin vastuullisen viljanviljelyn periaatteet vuoteen 2025 mennessä.

Vastuullisen viljanviljelyn periaatteiden laatimiseen on osallistunut useita eri sidosryhmiä, muun muassa viljelijöitä, tuottajajärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä.

Fazer tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa useilla aloilla. Näihin kuuluvat muun muassa paikallisille yhteisöille ja kaakaoviljelijöille suunnattujen koulutusohjelmien kehittäminen ja valvontatoimet lapsityövoiman käytön ehkäisemiseksi Fazerin raaka-ainetuotannossa. Fazer toteuttaa riskiperusteisia toimittajien auditointeja ja ostaa raaka-aineita vastuulliselle hankinnalle asetettujen tiukkojen vaatimusten mukaisesti joko sertifioitujen lähteiden tai viljelijäohjelmien kautta. Kaikkien Fazerin toimittajien, alihankkijat mukaan lukien, on noudatettava toimittajia koskevia vastuullisuusvaatimuksia. Vuoden 2021 loppuun mennessä 78 prosenttia tavarantoimittajistamme (osuus kokonaisostoista) oli allekirjoittanut Fazerin toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimukset. Vuonna 2020 vastaava osuus oli 52 prosenttia. Lisätietoja vastuullisesta hankinnasta on saatavilla Fazerin vuosikatsauksessa.

Ihmisoikeudet, korruption vastainen työ ja lahjonnan ehkäiseminen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Fazerille ensisijaisen tärkeää. Ihmisoikeudet kuuluvat vastuullisen raaka-aineiden hankinnan määritelmään ja tavoitteisiin, ja niiden tukeminen on osa Fazerin vastuullisen hankinnan käytäntöjä. Fazer ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota, ei omassa toiminnassaan eikä tavarantoimittajiensa tai kumppaniensa toiminnassa. Fazer kouluttaa jatkuvasti henkilöstöään varmistaakseen, että yrityksen lahjonnantorjuntaohjelmaa ja toimintamaiden omaa lainsäädäntöä noudatetaan.

Vuonna 2021 Fazer päivitti konsernin tason eettiset ohjeensa, joilla korvattiin aiemmin voimassa olleet Fazerin eettiset periaatteet. Fazer myös vahvisti kolmansien osapuolien seurantaa ottamalla vuonna 2021 käyttöön sanktioriskien seulontavälineen ihmisoikeusrikkomus-, korruptio- ja lahjontariskien vähentämiseksi toimitusketjussa. Lisäksi Fazer uudisti ihmisoikeuspolitiikkaansa ja koulutti ylimmän johdon vuonna 2021. Fazerin tavoitteena on kouluttaa koko organisaatio vuoden 2022 aikana. Fazer jatkaa toimittajien vastuullisuusvaatimusten soveltamista toimittajia koskevana vähimmäisvaatimuksena.

Henkilöstö ja kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä whistleblowing-järjestelmän kautta. Vuonna 2021 järjestelmän kautta ilmoitettiin 22 tapauksesta, joista jokainen otettiin tutkintaan. Ilmoitukset liittyivät HR- ja QEHS-toimintoihin, eturistiriitoihin ja muihin epäiltyihin väärinkäytöksiin.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Fazer arvioi ja analysoi säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä ja toimii riskien vähentämiseksi.

Raaka-aineiden ja tuotteiden hinta ja saatavuus

Kannattava kasvu on oleellinen osa Fazerin strategiaa. Fazer ostaa suuria määriä raaka-aineita, ja tiettyjen avainraaka-aineiden oikeudenmukainen hinnoittelu ja saatavuus on kriittisen tärkeä osa Fazerin liiketoiminnan menestystä. Raaka-aineiden, tuotteiden tai kuljetusten kustannusten merkittävä ja nopea nousu saattaa vaikuttaa Fazerin kannattavuuteen, mikäli kustannusten nousua ei pystytä siirtämään tuotteiden hintoihin viiveettä.

Jotta Fazerilla olisi hyvät tiedot tärkeimpien raaka-aineiden markkinakehityksestä, se parantaa jatkuvasti yhteistyötä valittujen toimittajiensa kanssa ja etsii vaihtoehtoisia kilpailukykyisiä toimittajia riskien hallitsemiseksi. Uudet vaihtoehtoiset toimittajat parantavat hintojen kilpailukykyä, lisäävät tuotantokapasiteettia tarpeen mukaan ja voivat laskea hankintariskiä. Fazer-konsernin hankintojen tavoitteena on hallita hinnoitteluun, laatuun, kapasiteettiin, saatavuuteen ja muihin vaatimuksiin liittyviä riskejä. Raaka-aineiden hinnat on suojattu hyväksyttyjen politiikkojen mukaisesti. Vuonna 2021 pääraaka-aineiden hintoihin, energiaan ja kuljetuskustannuksiin kohdistunut nousupaine koetteli kaikkia liiketoiminta-alueita. Fazer toimi aktiivisesti tästä syntyneiden haittavaikutusten hillitsemiseksi. Tuotantokustannusten nousua ei pystytty kuitenkaan täysin kattamaan eikä tuotteiden hintojen nostoja näin voitu välttää.

Muutokset kilpailuympäristössä

Elintarvikeala on vahvasti kilpailtu. Fazerin merkittävimmissä kilpailijoissa on ruoka-alan yrityksiä, jotka toimivat useilla maantieteellisillä alueilla tai paikallisesti ja alueellisesti. Fazerin on pystyttävä vastaamaan tehokkaasti kilpailijoiden tahoilta tuleviin haasteisiin, jotta se voi ehkäistä kilpailun haittavaikutuksia liiketoiminnalleen. Suurten kilpailijoiden yhdentyminen voi muuttaa markkinadynamiikkaa ja mahdollisesti myös Fazerin asemaa. Kilpailua seurataan jatkuvasti konsernin ja liiketoiminta-alueiden tasolla riskien hallitsemiseksi. Fazerin tavoitteena on vastata kilpailuun korkeaprofiilisten brändituotteiden portfoliolla, hallitsemalla aktiivisesti asiakassuhteita ja kehittämällä tuoteportfoliota kilpailijoista erottumiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Saadakseen tietoa kuluttajien tarpeista ja odotuksista ja pystyäkseen vastaamaan niihin Fazer investoi vahvasti kuluttajatietämyksen lisäämiseen ja kehittää tuoteportfoliotaan tämän tietämyksen pohjalta. Vuonna 2021 kilpailuympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Maine ja brändi

Fazerin maineen ja brändi-imagon edistäminen ja suojeleminen on ensiarvoisen tärkeä osa konsernin menestystä. Fazerin menestys on yhteydessä sen kykyyn ylläpitää ja edistää brändejään ja kykyyn kehittää portfoliotaan uusilla tuotteilla, jotka vastaavat kuluttajien odotuksiin. Jotta Fazer-brändi pysyy merkityksellisenä kuluttajille eikä siihen kohdistu haitallisia assosiaatioita, sen on vastattava aktiivisesti kuluttajien hyvinvointia koskeviin tarpeisiin sekä otettava huomioon sellaiset muutokset kuluttajien tarpeissa ja näkemyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi tiettyjen ainesosien hyväksyttävyyteen, tuotteiden ravitsemuksellisia tekijöitä koskeviin odotuksiin sekä ainesosien, tuotantoketjun ja pakkausten vastuullisuuteen.

Lisäksi Fazerin kyky ylläpitää ja kehittää brändi-imagoa riippuu sen kyvystä ennakoida tulevat muutokset ja mukautua nopeasti muuttuviin markkinoihin ja mediaympäristöihin, mukaan lukien etenkin olemassa olevat ja nousevat sosiaalisen median ja verkkomyynnin alustat. Vuonna 2021 Fazer-brändin maine pysyi vahvana. Tämä oli yhdeksäs perättäinen vuosi, kun yritys valittiin Suomen kymmenen maineikkaimman brändin joukkoon.

Osaamisen hallinta

Fazerin strategian toteutuksessa ja strategisessa muutoksessa tarvitaan uusia taitoja ja osaamista. Jotta Fazer voi varmistaa kilpailukyvyn ja kannattavan kasvun sekä parantaa toimintojensa tehokkuutta, sen on pystyttävä houkuttelemaan ja pitämään työntekijät, joilla on tarvittavia taitoja ja osaamista. On olemassa riski, että elintarvikeala ei houkuttele kaikkein pätevintä työvoimaa. Fazer on saanut hyviä tuloksia työnantajakyselyissä Suomessa ja pystynyt houkuttelemaan osaavia työntekijöitä. Maissa, joissa Fazer on vähemmän tunnettu, esimerkiksi Ruotsissa, on keskitytty vahvasti työnantajabrändäykseen ja toteutettu muita toimenpiteitä, joilla Fazerin tunnettuutta työnantajana voidaan vahvistaa.

Fazer pyrkii jatkuvasti tunnistamaan sellaisia työntekijöitä, joissa on runsaasti potentiaalia ja joiden erikoisosaaminen vastaa tulevaisuuden tarpeita. Kehittämällä ja parantamalla palkitsemisjärjestelmiään, koulutusohjelmiaan ja urakehitysohjelmiaan Fazer varmistaa, että osaavaa työvoimaa on saatavilla myös tulevaisuudessa.

Yrityskauppoihin liittyvät riskit

Orgaanisen kasvun lisäksi mahdolliset yritysostot ovat yksi tapa, joilla Fazer pyrkii saavuttamaan tavoitteensa ja toteuttaa strategioitaan. Tuottamattomat hankinnat tai epäonnistuminen hankitun yrityksen integroimisessa voivat johtaa kannattavuuden heikentymiseen tai haitata yhtiöstrategian toteutumista. Fazer arvioi säännöllisesti mahdollisia strategisia toimia, kuten yrityshankintoja, yhteisyritysmahdollisuuksia ja muita strategisia liittoja, jotka tukevat sen strategisia tavoitteita. On mahdollista, ettei Fazer pysty tunnistamaan tai pienentämään näihin strategisiin toimiin liittyviä riskejä. Fazerin menestys on osittain riippuvainen sen kyvystä tunnistaa sopivat toimet, neuvotella suotuisista ehdoista, integroida liiketoimia tai erottaa niitä toisistaan, havaita strategisista ostoista syntyvien hyötyjen, säästöjen tai synergioiden koko laajuus sekä minimoida mahdolliset ostajien, myyjien ja strategisten kumppaneiden väliset kiistat. Fazerin yritysostot tai niihin liittyvät toimet, kuten uudelleenorganisoinnit, rakenneuudistusohjelmat ja muutosaloitteet, voivat johtaa siihen, että Fazerin on oston jälkeen kirjattava arvonalentumistappioita tai toimittava kustannusten vähentämiseksi, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Fazerin taloudelliseen tulokseen.

Fazer on luonut yrityskauppaprosesseja ja koonnut niistä vastaavan konsernin tasolla toimivan yrityskauppatiimin, joka hallinnoi yrityskauppatoimintaa ja tukee yrityskauppojen toteutusta. Näiden kauppojen onnistumista tuetaan myös ulkoisilla asiantuntijapalveluilla.

Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Toimitusketjun tehokas valvonta on tärkeää asiakkaiden ja kuluttajien luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Tiettyjen raaka-aineiden, kuten kaakaon, hankintaan liittyy ihmisoikeusongelmia. Fazer tekee järjestelmällistä sisäistä työtä määritelläkseen hankinnan vastuullisuuden varmistavat tekijät ja kehittääkseen näiden tekijöiden mukaiset hankintaprosessit. Ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä hallitaan lisäksi noudattamalla YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita ja niihin liittyviä prosesseja. Fazer on ottanut käyttöön whistleblowing-kanavan, jonka kautta epäillyistä väärinkäytöksistä voi ilmoittaa. Hankintaketjun toimittajiin liittyvien riskien kartoitus tehdään useiden indikaattoreiden perusteella. Fazer toteuttaa laaja-alaisia laatu-, turvallisuus- ja vastuullisuustoimia ja laadunvarmistusmenettelyjä useilla tasoilla ennen kuin toimija hyväksytään toimittajaksi. Hankintaa keskitetään niihin toimittajiin, joilla on käytössä kehittyneet vastuullisuuskäytännöt tai jotka ovat muutosmyönteisiä. Fazerin toimittajien on pyrittävä jatkuvasti parantamaan ihmisoikeuksiin, ympäristöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä toimiaan sekä liiketoimintansa eettisyyttä. Vuonna 2020 Fazer päivitti toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimuksensa ja kehitti toimittajiin kohdistuviin tarkastuksiin liittyviä prosesseja. Kaikkien Fazerin toimittajien sekä toimittajien työntekijöiden ja alihankkijoiden on noudatettava toimittajia koskevia vastuullisuusvaatimuksia. Joulukuun 2021 loppuun mennessä 78 prosenttia Fazerin toimittajista (osuutena Fazerin menoista) oli allekirjoittanut konsernin tavarantoimittajia koskevat päivitetyt vastuullisuusvaatimukset.

Geopoliittinen epävarmuus

Fazer toimii kahdeksassa maassa ja myy tuotteitaan noin 40 maahan. Poliittiset kehityssuunnat ja muutokset lainsäädännössä voivat heikentää Fazerin liiketoimintaa. Fazer seuraa aktiivisesti poliittisen tilanteen ja lainsäädännön kehittymistä omilla markkinoillaan ja osallistuu eri viranomaisten kanssa käytävään vuoropuheluun hankkeista, jotka liittyvät läheisesti yrityksen toimintoihin.

Laeissa ja määräyksissä tapahtuneet muutokset

Elintarvikeala on vahvasti säänneltyä ja valtionhallinnon valvonnassa. Elintarvikkeiden tuotantoa, pakkausta ja jätehuoltoa sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevia käytäntöjä säännellään useilla laeilla ja määräyksillä. Valtionhallinnon viranomaiset muuttavat säännöllisesti sekä itse lakeja ja määräyksiä että olemassa olevien säännösten tulkintoja. Lisäverojen kohdentaminen tiettyihin tuotteisiin tai ainesosiin voi vaikuttaa haitallisesti Fazerin liiketoimintaan. Ilmastonmuutoksen eteneminen saattaa johtaa uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin, joiden avulla ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyritään vähentämään tai hillitsemään. Nämä muutokset saattavat lisätä energiaan tai pakkaamiseen liittyviä toimintakustannuksia niihin kohdentuvien verojen tai säännösten kautta. Osana laaja-alaisia vastuullisuustoimiaan Fazer parantaa toimintojensa energiatehokkuutta jatkuvasti ja pyrkii huomattaviin päästövähennyksiin koko toimintaketjussa.

Asiakaspohjan konsolidoituminen ja vähittäiskauppa-asiakkaiden vahvistuminen

Vähittäiskauppa-asiakkaat, kuten supermarketit, halpamyymälät, verkkokaupat ja vähittäiskauppaverkostot, saattavat jatkaa konsolidoitumista tai joutua uusien elintarvikkeiden vähittäiskauppamarkkinapelureiden ostokohteiksi. Tämän kehityksen myötä asiakkaita on vähemmän, ne ovat aiempaa suurempia ja näin myös neuvotteluasemaltaan vahvempia. Suuret vähittäiskauppa-asiakkaat voivat poistaa yhtiön tuotteita valikoimistaan tai vähentää niiden hyllytilaa tai vaatia alhaisempia hintoja, laajempia myynninedistämisohjelmia tai pidempiä maksuehtoja. Fazer hillitsee vähittäiskaupan konsolidoitumis- ja vähittäiskaupan vahvistumiseen liittyviä riskejään rakentamalla aktiivisesti asiakassuhteita ja strategisia kumppanuuksia, ylläpitämällä korkeaprofiilista tuote- ja brändivalikoimaa, kehittämällä palvelutasoa ja huolehtimalla tuotannon kustannustehokkuudesta kilpailukykyisten hintojen varmistamiseksi.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa Fazerin toimitusketjuun ja toimintoihin tulevaisuudessa. Hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut ilmakehässä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa säätiloihin eri puolilla maapalloa. Näiden muutosten odotetaan lisäävän äärimmäisten sääilmiöiden ja luonnonkatastrofien esiintyvyyttä sekä vaikuttavan veden saatavuuteen ja laatuun. Nämä vaikutukset nostavat globaaliin ruuantuotanto- ja jakelujärjestelmään kohdistuvia riskejä. Ilmastonmuutoksen myötä laskeva maatalouden tuotantokyky saattaa heikentää ostettavien tuotteiden saatavuutta. Näihin tuotteisiin kuuluu mm. kaakao, joka on erityisen herkkä ilmastonmuutoksille ja kriittinen raaka-aine Fazerille. Muita tähän ryhmään kuuluvia raaka-aineita ovat viljat, kasviöljyt, sokeri, pähkinät ja maitotuotteet.

Kyberturvallisuus

Fazer on yhä riippuvaisempi tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista datapalveluiden tuottajista. Verkostojen yhteenliittymisten, palveluiden ulkoistamisen ja verkkopalveluiden vuoksi yritysten on vaikea seurata tehokkaasti omien tietojensa tietoturvallisuutta. Pitkittyvät häiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa tai muut poikkeukselliset tilanteet, kuten kyberhyökkäykset, voivat keskeyttää yritysten toiminnot tai toimitusvirrat ja aiheuttaa näin merkittäviä taloudellisia tappioita. Fazer keskittyy yhä vahvemmin tietoturvallisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseen ja lisää tietoturvallisuutta koskevaa toimintakykyään koulutuksilla ja testaamisella sekä jatkuvalla liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelulla.

Covid-19 ja muut pandemiat

Globaalit ja alueelliset pandemiat, koronapandemia mukaan lukien, voivat heikentää Fazerin liiketoimintoja, taloudellista suoritusta ja toimintojen tuloksellisuutta. Pandemiat voivat haitata Fazerin liiketoimintaa monilla eri tavoilla, riippuen pandemian vakavuudesta, laajuudesta ja kestosta. Vaikka koronapandemia vaikutti Fazeriin, sen liiketoiminnot myös osoittivat kestävyytensä vuonna 2021. Fazer hallitsi ja hillitsi pandemiaan liittyvä riskejä ylläpitämällä ja toimeenpanemalla määrätietoisia liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmia sekä maa- ja toimintokohtaisia menettelyjä. Fazerin taloudellinen tilanne ja kassavirta pysyivät vahvoina.

Vahinkoriskit

Toimintojen merkittävät keskeytykset, jotka voivat johtua esimerkiksi tulipaloista, pölyräjähdyksistä tai tuotantolaitteistojen vioista, voivat heikentää Fazerin liiketoimintoja ja toimituskykyä. Näitä riskejä hallitaan prosessien jatkuvilla parannuksilla, riskiarvioinneilla, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmilla ja vakuutusten kautta tehtävällä riskien siirrolla.

Taloudellisten riskien hallinta

Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Näitä ovat mm. valuuttakurssi-, hyödyke-, korko-, likviditeetti- ja jälleen rahoitus sekä vastapuoliriskit. Taloudellisten riskien hallintaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet sekä hyödykekohtaista riskienhallintaa koskevat periaatteet määritellään yhtiön hallituksen hyväksymissä politiikoissa.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vuoden 2021 lopussa Fazer-konsernin emoyhtiö Oy Karl Fazer Ab:lla oli 4 341 039 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 prosentin osinkoon osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Vuonna 2021 jatkettiin konsernirakenteen yksinkertaistamista fuusioimalla ja purkamalla useita yhtiöitä. Tarkempi selvitys konsernirakenteen muutoksista löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 24.

Fazer jatkaa konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamista ja harkitsee tähän liittyen useita vaihtoehtoisia rakenteita, jotka voivat johtaa muun muassa sijoitusliiketoiminnan irrottamiseen emoyhtiöstä.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2022 Fazer allekirjoitti uuden, vastuullisuustavoitteisiin sidotun 200 miljoonan euron RCF-luottosopimuksen. Rahoitusjärjestely on Fazerille virstanpylväs taloudellisten tavoitteiden ja vastuullisuustavoitteiden yhdistämisessä ja vahvistaa yhtiön taloudellisen ja ei-taloudellisen kehityksen välistä yhteyttä tukien samalla Fazerin tavoitetta asemoitua johtavaksi yhtiöksi vastuullisuudessa.

Fazer ilmoitti tammikuussa 2022 suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi tehdas korvaisi olemassa olevat Vantaan ja Lappeenrannan makeistehtaat. Muutos astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2025. Mahdollinen rakennuspäätös ja päätös uuden tehtaan sijainnista tehdään vuoden 2022 aikana.

Tammikuussa 2022 Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksyi Fazerin ja Trensums Foodin välisen yrityskaupan, ja kauppa toteutui 28.2.2022.

Euroopan geopoliittinen tilanne muuttui dramaattisesti helmikuun lopussa. 2.3.2022 Fazer ilmoitti keskeyttävänsä tuotteidensa viennin Suomesta Venäjälle. Fazerin vienti Venäjälle on koostunut makeis- ja myllytuotteista. 6.3.2022 Fazer ilmoitti päätöksestään luopua kaikista toiminnoistaan Venäjällä. Yhtiö on toiminut leipomoliiketoiminnassa paikallisesti Moskovassa ja Pietarissa ja työllistänyt noin 2300 henkeä. Vuonna 2021 Venäjän liikevaihto oli noin 157 miljoonaa euroa, eli 13 % konsernin liikevaihdosta. Fazer jatkaa vaikutuksien arviointia vuoden 2022 taloudelliseen raportointiin.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Kaikkien Fazer-markkinoiden odotetaan kasvavan vuonna 2022, mutta COVID-pandemian epävarmuudesta johtuen, näkyvyys on edelleen heikko. Pandemian lisäksi energian, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien ja logistiikkakustannusten hintapaineet jatkuvat ja geopoliittiset jännitteet aiheuttavat epävarmuutta markkinoilla.

EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2021 oli 1 015 707 251,89 euroa, mistä tilikauden voitto on 30 830 830,89 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoinen oma pääoma käytettäisiin seuraavasti:

osinkona jaetaan 13,60 euroa / osake

91 204 850,40 euro

vapaaseen omaan pääomaan jätetään

924 502 401,49 euro

 

1 015 707 251,89 euro

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu osingonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.