Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää valiokuntien asettamisesta ja valiokuntien jäsenten nimittämisestä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita, jotka ovat tulossa päätettäviksi hallituksen kokouksiin. Fazerin hallitus asettaa vuosittain tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävä on avustaa hallitusta konsernin talouden asianmukaiseen hoitamiseen liittyvissä vastuissa. Tarkastusvaliokunta seuraa konsernin taloudellista tilannetta, tilinpäätöksen raportointiprosessia sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jan Fazer (puheenjohtaja), Ketil Eriksen, Juhani Mäkinen ja Laura Tarkka.

Vuonna 2021 tarkastusvliokunta piti neljä kokousta, joissa se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa tietoturvaan, ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien kehittämiseen, vaatimustenmukaisuuden päivittämishankkeisiin ja covid-19-pandemian vaikutuksiin.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on auttaa hallitusta sen velvollisuuksissa, jotka liittyvät työsuhteisiin ja toimitusjohtajan ja konsernin ylimmän johdon palkitsemiseen, johdon saamien kokonaispalkkioiden ja henkilöstön kannustinohjelmien seuraamiseen ja johdon työskentelyn arviointiin sekä muun muassa henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksien tarkasteluun.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Casper von Koskull (puheenjohtaja), Johan Linder ja Cecilia Marlow.

Vuonna 2021 henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa ja valmisteli hallitukselle asioita, jotka liittyvät muun muassa Fazerin henkilöstöstrategiaan, johtajuuden kehittämiseen ja henkilöstön kannustinohjelmiin.