Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajan yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa konsernin kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Nämä velvollisuudet on määritelty tarkemmin asiaa koskevassa lansäädännössä ja hyvää tilintarkastustapaa koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat hallituksen vuotuiseen kokoukseen, jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä, sekä tarkastusvaliokunnan kokouksiin.