Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa Fazer-konsernin ylintä päätösvaltaa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, viimeistään kesäkuussa, Helsingissä tai Vantaalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään sen vastuualaan kuuluvia kysymyksiä voimassa olevan lainsäädännön ja Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan, muiden muassa vahvistetaan konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, päätetään osingonjaosta, nimitetään yhtiön hallitus ja tilintarkastaja ja päätetään heidän palkkioistaan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksesta ilmoitetaan postitse viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokouksen ajankohtaa.

Ylimääräinen kokous järjestetään esimerkiksi, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena.