Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazer Leipomot 2021: myötätuulta myrskyisänä vuonna

Vuoden 2021 haastavuudesta huolimatta toteutimme useita muutoksia ja menestyimme monella rintamalla. Lisäksi kannattavuus parani.

Fazer Leipomot leipoo maukkaita leipiä sekä herkullisia makeita leivonnaisia ja kakkuja. Meillä on arvostettu, markkinoilla paikkansa vakiinnuttanut tuotevalikoima, jonka lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia houkuttelevia tuotteita pakattujen, pakastettujen ja myymäläleipomoissa valmistettavien vastaleivottujen tuotteiden valikoimiin. Tarjoamme maittavia leipomotuotteita joka makuun.

Vuonna 2021 loimme koko liiketoiminta-alueen kattavan strategian. Määrittelimme strategian mukaiset painopistealueet paikallisille liiketoimintayksiköille kaikissa toimintamaissa, ja kehitimme koko liiketoiminta-alueen kattavaa toimintamallia. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on luotava toimintamalli, jolla varmistamme kaikkien tuotekategorioiden läsnäolon, pakatuista tuotteista myymäläleipomotuotteisiin, kaikilla markkinoilla. Haluamme luoda kuluttajille huippulaatuisen ostokokemuksen kaikissa kanavissa, kuten myymälöissä ja verkossa. Kehitämme skaalautuvia ratkaisuja, joilla vahvistamme rooliamme alan innovaattorina. Maarajat ylittävien synergioiden ja joustavuuden saavuttamiseksi pyrimme kehittämään ja optimoimaan tuotantoamme. Pystymme vastaamaan vastuullisen ruuantuotannon vaatimuksiin entistä paremmin. Kasvatamme toimintamme kestävyyttä vähentämällä päästöjä, minimoimalla ruokahävikin määrää ja varmistamalla raaka-aineiden vastuullisuuden yhdessä viljelijöiden ja tuottajien kanssa. Myös ympäristöä säästävien pakkausten kehittäminen on tärkeä osa vastuullisuustyötämme.

Fazer Leipomoiden kehitys vakaata kaikilla markkinoilla

Toteutimme useita muutoksia ja menestyimme monella osa-alueella vuoden 2021 haasteellisista toimintaolosuhteista huolimatta. Vaikka ennätyskorkeiden raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannusten vuoksi toimitusketjuun jouduttiin tekemään muutoksia, toimintamme ja valikoimamme laajuus, hyvin kaupaksi käyneet uutuudet ja tuloksellinen asiakasyhteistyö pitivät meidät kilpailukykyisenä.

Helmikuussa ilmoitimme ottavamme käyttöön uuden toimintamallin Ruotsissa. Malli otettiin käyttöön toukokuussa, ja se sisältää jälleenmyynti- ja jakelusopimuksen ruotsalaisen leipomoalan yrityksen Polfärsktin kanssa. Muutosten yhteydessä siirsimme Lundin leipomon tuotannon Eskilstunan, Umeån ja Lidköpingin leipomoihin, ja Ruotsin leipomoiden lukumäärä supistui neljästä kolmeen. Samalla investoimme leipomoiden valmistuskapasiteettiin. Muutosten tavoitteena on lisätä joustavuutta ja nostaa palvelutasoa asiakastoiminnan parantamiseksi. Luotamme näiden kehitysaskelien luovan vahvan ja kannattavan pohjan tulevalle leipomoliiketoiminnalle Ruotsissa.

Menestyksekäs myymäläleipomoverkostomme jatkaa laajentumistaan. Vuonna 2021 avasimme 17 uutta myymäläleipomoa Suomessa, jossa meillä oli vuoden lopussa 120 myymäläleipomoa. Virossa oli vuodenvaihteessa kymmenen leipomoa, joista viisi avattiin vuonna 2021. Tiivis yhteistyö strategisten asiakkaidemme kanssa on auttanut meitä vastaamaan kaupan erilaistumistarpeisiin entistä paremmin sekä luomaan asiakaskohtaisia valikoimia ja myymäläkonsepteja. Tutkimme mahdollisuuksia laajentaa myymäläleipomokonseptia myös muille markkinoille.

Suomessa Fazer on leipomoalan markkinajohtaja. Vuonna 2021 saavutimme markkinajohtajuuden myös tummien palaleipien ja gluteenittomien leipomotuotteiden segmenteissä. Aloitimme uuden palaleipälinjan rakennustyöt Vantaan leipomossa. Tämän tärkeän investoinnin ansiosta pystymme jatkossa panostamaan entistä vahvemmin kauratuotteiden leivontaan. Lappeenrannan leipomossa laajensimme puuronkeiton tuotantokapasiteettia, millä tehostamme riisipiirakoiden tuotantoa.

Venäjällä vahvistimme asemaamme nopeasti kasvavilla paistopistemarkkinoilla. Smolenskayan leipomossa investoimme linjastoon, jolla voimme joustavasti valmistaa sekä pakastettua että pakattua tuoretta leipää. Näin pystymme vastaamaan entistä joustavammin markkinoiden tarpeisiin. Investoimme myös Nevan leipomoon, ja hankimme maalaisleivän valmistukseen uuden paistopisteleipälinjan.

Baltiassa voitimme markkinaosuuttamme takaisin Latviassa ja Liettuassa keskittymällä vahvasti kasvaviin kategorioihin, kuten esimerkiksi street food -tuotteisiin. Suurimmat Baltian investointimme liittyvät kasvavaan paahtoleipäsegmenttiin. Uusi linjasto valmistuu maaliskuussa vuonna 2022.

Kuluttajien tarpeiden parempi ymmärtäminen ja ennakoiminen auttaa meitä tarjoamaan ainutlaatuisen asiakaskokemuksen.

Fazer Leipomot panostaa vastuullisuuteen

Fazer on yksi Itämeren alueen suurimmista viljanostajista ja merkittävä myllyviljan käyttäjä. Siksi vastuullisen viljelyn edistäminen on tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Tavoitteenamme on, että kaikki Fazerin kuluttajatuotteissa käytetty vilja Suomessa ja Ruotsissa täyttää vastuullisen viljanviljelyn periaatteet vuoteen 2025 mennessä. Teemme yhteistyötä lukuisten kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa läpi koko arvoketjun vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Esimerkiksi Fazerin viljavision kautta teemme tiivistä yhteistyötä Fazer Myllyn johdolla paikallisten viljelijöiden kanssa, jotta voimme vähentää vesien rehevöitymistä ja kemikaalien käyttöä, tukea resurssitehokkuutta ja tuottavuutta sekä ottaa käyttöön uudistavan hiiliviljelyn menetelmiä.

Vähensimme vuoden 2021 aikana Suomen leipomoilla muovin vuosikäyttöä 55 000 kg. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme vähentäneet muovien käyttöä lähes 130 000 kg. Olemme myös alkaneet käyttää leipäpakkauksissamme uutta, helpommin kierrätettävää muovia. Investoimme uuteen taikinankierrätysjärjestelmään, joka vähentää ruokahävikkiä 300 tonnia joka vuosi. Lisäksi otimme käyttöön viisi erikoispitkää rekkaa Suomen kuljetuksiin. Näiden muutosten ansiosta pääsemme huomattaviin päästövähennyksiin. Vähensimme päästöjä myös Ruotsissa, suurelta osin Polfärsktin kanssa solmitun uuden jälleenmyyntisopimuksen ansiosta. Baltiassa keskityimme pääasiassa jätehuollon tehostamiseen.

Rohkeasti eteenpäin

Ykkössija leipomotuotteiden ostokokemusten tarjoajana edellyttää meiltä panostuksia digitalisaatioon myös jatkossa. Verkkomyynti kasvoi huippulukuihin pandemian aikana, mikä loi uusia innovointi- ja kehitysmahdollisuuksia myös meille. Meidän on lisättävä digitaalista osaamistamme kaikissa toiminnoissamme, syvennettävä kuluttajaymmärrystämme ja hyödynnettävä datan ja digitaalisten kanavien tarjoamat mahdollisuudet entistä tehokkaammin.

Työvoiman saatavuus on kriittinen tekijä, jotta liiketoimintamme on menestyksekästä myös tulevaisuudessa. Osaavan työvoiman saaminen on haastavaa etenkin Venäjällä ja Baltian maissa. Meidän on toimittava aktiivisesti tilanteen kielteisten vaikutusten lieventämiseksi voidaksemme varmistaa toimintamme tuloksellisuuden jatkossakin.

Meidän on myös kehitettävä jatkuvasti tuotevalikoimaamme, jotta se vastaa kuluttajien mieltymyksiä, ja mukauduttava nopeasti syntyviin trendeihin. Artesaanituotteet ovat tulevien vuosien kasvava trendi. Meidän on vastaavasti varmistettava, että vastaamme terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruuan kasvavaan kysyntään. Kasvipohjaiset tuotteemme liittyvät vastuulliseen elämäntapaan, jonka merkitys kuluttajille kasvaa. Jatkamme tämän alueen vahvistamista tulevaisuudessakin.