Keskitymme ruokaelämyksiin ja suuntaamme kohti täydellisiä päiviä. Uusi visiomme ohjaa meitä kehittyvässä elintarviketeollisuudessa.

Me laajennumme suomalaisyhtiöstä pohjoiseurooppalaiseksi yhtiöksi, jolla on toimintaa myös muualla maailmassa.

Seuraavien vuosien aikana luomme arvoa vahvistamalla asemaamme Suomen johtavana kuluttajatuotebrändinä, kehittämällä johtoasemaamme Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa, kiihdyttämällä kannattavaa kasvua innovaatioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian avulla sekä parantamalla työskentelytapojamme yhtenäisenä yhtiönä, jotta voimme olla alan johtava toimija kannattavuudella mitattuna.

Tuemme tätä strategiaa uudistamalla yrityskulttuuriamme ja kehittämällä ruuasta ratkaisuja, jotka ovat vastuullisia sekä ympäristön että liiketoiminnan kannalta. Kuluttajille tätä viestiä vie brändilupauksemme Northern Magic. Made Real.

Kehittyvä ruokajärjestelmä muuttaa toimintaympäristöä

Kuluttajatuoteyritysten toimintaympäristö on muuttunut ruokajärjestelmän kehittyessä ja kasvaessa selkeästi erilaisten vakiintuneiden kategorioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian myötä. Menestyminen pitkällä aikavälillä vaatii, että me kuluttajatuoteyhtiönä menestymme näillä kaikilla kolmella osa-alueella. Muutosten taustalla on parhaillaan käynnissä oleva disruptio myyntikanavissa, mikä myös kiihdyttää muutosta entisestään.

Erityisesti verkkokaupan merkitys kasvaa nopeasti – ei lisämyyntikanavana vaan vaihtoehtona perinteiselle kaupalle. Tämän kehityksen ajureita ovat milleniaalien vaikutus ja sitäkin vaativampi Z-sukupolvi, haastajabrändien kasvu isompien ja perinteisempien ruoka-alan toimijoiden kustannuksella sekä ruokateknologian mahdollistamat innovaatiot ja muutokset. Ruokateknologian avulla elintarvikejärjestelmästä voidaan saada tuottavampi, edullisempi, vastuullisempi ja terveellisempi. Sitä uudistavat innovaatiot, jotka liittyvät teknologiaan, viljelymenetelmiin, uusiin ainesosiin ja uudenlaisiin palveluihin. Samaan aikaan helppouden, terveellisyyden, yksilöllisyyden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden merkitys kasvaa. Jotta voimme vastata ruoka-alan sirpaloitumiseen niin tuotannon kuin kanavienkin näkökulmasta, meidän pitää hyödyntää rooliamme luotettavana ja aitona brändinä kuluttajien ja vähittäiskaupan parissa sekä vahvistaa osaamistamme ja rooliamme kasvukanavissa.

Samalla meidän pitää omaksua parhaita käytäntöjä menestyviltä haastajabrändeiltä, jotta voimme saada lisäkasvua selkeästi määritellyn ja kommunikoidun brändiposition ja -portfolion avulla. Meidän on nopeutettava innovointia trendikkäitä ainesosia hyödyntämällä ja ennakoitava jatkuvasti kuluttajien uusia mieltymyksiä. Kehitämme Fazerin asemaa ruokateknologia-alalla sekä kykyämme kaupallistaa merkittäviä innovaatioita. Näillä toimilla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli kunnianhimoisen kasvustrategiamme toteutuksessa. Kuluttajatrendien ennakoinnissa, innovaatioiden nopeuttamisessa ja ruokateknologiassa meidän on pystyttävä osallistamaan kuluttajia modernien teknologioiden avulla. Siten voimme pysyä uskottavien, osaavien ja monimuotoisten kilpailijoidemme vauhdissa tai mieluummin jopa ohittaa ne.

Tavoitteena johtava asema kuluttajatuotteissa

Keskitymme ruokaelämyksiin Pohjois-Euroopassa ja sen ulkopuolella. Missiomme on Ruokaa, jolla on merkitys ja visiomme Kohti täydellisiä päiviä. Näin toimimalla pystymme lähivuosien aikana luomaan arvoa ja vahvistamaan asemaamme Suomen johtavana kuluttajatuoteyhtiönä, luomaan johtoaseman Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa, kiihdyttämään kasvua johtavan asemamme avulla trendikkäissä kategorioissa, innovaatioissa ja ruokateknologiassa sekä saavuttamaan alan parhaan kannattavuuden.

Konkreettiset tavoitteemme ovat:

  • Keskimääräinen vuosittaisen liikevaihdon kasvu 6–8 % (mukaan lukien orgaaninen kasvu ja yritysostot)
  • Käyttökateprosentti >12 %
  • Vakaa tase ja omavaraisuusaste >50 %
  • Osinkotuoton pysyminen hyvänä ja osinkoprosentti >50 %
  • Markkinaosuuksien kasvattaminen ydinmarkkinoilla ja -kategorioissa

Uusi visio strategian toteuttamisen perustana

Missiomme on Ruokaa, jolla on merkitys. Se kertoo, miksi olemme olemassa, ja se on kaiken toimintamme perusta.

Olemme ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö. Päivitimme visiomme vuoden 2020 alussa: Kohti täydellisiä päiviä. Visiomme määrittelee, mitä haluamme yhtiönä saavuttaa. Se asettaa meille suunnan ja luo pohjan strategiallemme.

Päivitimme visiota, koska markkinaympäristö antaa meille mahdollisuuden vedota kuluttajiin entistä kokonaisvaltaisemmin. Fazer Food Servicesin myynnin jälkeen voimme keskittyä paremmin kuluttajatuotteisiin. Selkeä, johtotähtenämme toimiva visio luo tälle paremmat edellytykset.

Nyt on aika löytää täysi potentiaalimme ja valjastaa se käyttöön. On aika tarkastella rooliamme ihmisten elämässä uudessa valossa. Toimimalla näin haluamme olla osa kaikkia niitä ikimuistoisia hetkiä, joista täydellinen päivä syntyy.

Kyseessä on suuri muutos, mutta jos voimme luoda edes yhden täydellisen päivän yhdelle ihmiselle, teemme maailmasta paremman ja iloisemman paikan. Näin toteutamme missiotamme Ruokaa, jolla on merkitys.

Vuodesta 2019 uudelle vuosikymmenelle

Vuonna 2019 toteutimme strategiaamme onnistuneesti monin tavoin. Asemoimme Fazerin kuluttajatuoteyhtiöksi myymällä Fazer Food Servicesin. Toteutimme myös aktiivisesti Fazerin uudistettua brändiä: Northern Magic. Made Real.

Investoimme orgaaniseen kasvuun Fazer Makeisissa ja Fazer Leipomoiden myymäläleipomoissa, ja laajensimme Fazer Lifestyle Foods -liiketoimintaa ostamalla Kaslinkin. Kehitimme Fazer Retailissa konsepteja ja laajensimme liiketoiminnan verkostoa.

Investoimme innovaatio- sekä tutkimus- ja kehitystyöhön muun muassa käynnistämällä Lahden uuden ksylitolitehtaan rakentamisen, solmimalla kumppanuuden Solar Foodsin kanssa ja järjestämällä sisäisen innovaatiohaasteen.

Vuodelle 2020 suunniteltuihin strategisiin toimenpiteisiin kuuluu Suomen myyntihenkilöstön uudelleenjärjestely, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Fazer Makeisissa investoimme kasvuun Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Vahvistamme maidottomien tuotteiden tarjoomaa ja jakelua Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminnassa.

Suunnitelmissa on myös laajentaa myymäläleipomotoimintoja, minkä lisäksi tutkimme mahdollisuuksia tehostaa Fazer Makeisten ja Fazer Leipomoiden tuotantoa. Viemme loppuun vuonna 2019 julkistetut ksylitolitehdas- ja kauramyllyinvestoinnit, jotka lisäävät kaurakapasiteettiamme merkittävästi ja hyödyntävät samalla kiertotalouden periaatteita tuotannossamme.

Tunnistamme ja hyödynnämme eri toimintojemme mahdollisuuksia, jotka voivat tehdä meistä yhtenäisemmän kuluttajatuoteyhtiön Food Servicesin myynnin jälkeen. Keskitymme integroimaan ostamiemme Kaslinkin ja Vuohelan Herkun liiketoiminnot omiin toimintoihimme ja työskentelytapoihimme, mutta kartoitamme myös muita hankintoja orgaanisten panostusten tueksi.