Vuonna 2018 aloimme toteuttaa uutta strategiaamme. Haluamme olla nykyaikainen vastuullinen ruokayhtiö PohjoisEuroopassa ja muualla maailmassa. Tämän strategisen tavoitteen pohjalta olemme vahvistaneet kuluttajalähtöisyyttämme ja uudistaneet Fazerin brändipositiointia. Tavoitteemme ovat kasvu, arvon luominen optimoidun liiketoimintaportfolion avulla, operatiivisen laadun ylläpitäminen ja rakenteelliset parannukset.

Olemme käynnistäneet muutoksemme nykyaikaiseksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen strateginen suunta. Strategiakaudella 2018–2022 tavoitteenamme on kasvattaa vuosittain liikevaihtoamme keskimäärin 6–8 prosenttia. EBITDA:n osalta tavoittelemme vähintään 12 prosentin tasoa. Suhteessa näihin tavoitteisiin vuosi 2018 oli haastava. Meillä on kuitenkin vankka tahto parantaa tulostamme strategisten toimenpiteiden avulla kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikilla markkina-alueillamme. Olemme asettaneet tavoitteet korkealle ja panostamme niiden saavuttamiseen.

Yksi strategiamme kulmakivistä on liiketoiminta- ja tuoteportfolioiden kehittäminen. Vahvan asiakastuntemuksen ja tiiviin tieteellisen yhteistyön avulla luomme uusia ja houkuttelevia tuotteita ja ratkaisuja. Liiketoiminnoissa tapahtuvan kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäksi hyödynnämme Fazer Labia, joka kehittää uusia kasvun ajureita Fazerille ja kiihdyttää liiketoiminnan muutoskehitystä koko konsernissa. Ideoimme innovaatioita yhteistyössä ja luomme näin lisäarvoa sekä asiakkaillemme että kumppaneillemme.

Uudistettu brändi tukee strategista laajentumista

Brändiuudistuksen avulla varmistamme, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa. ”Northern Magic. Made Real.” on ainutlaatuinen, eteenpäin katsova ja kunnianhimoinen lupaus, joka pohjautuu perinteisiimme ja kurkottaa tulevaisuuteen. Se tukee tavoitettamme laajentua voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Erinomaisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi kuluttajat odottavat brändeiltä syvempää tarkoitusta sekä arvoja, asenteita ja tekoja, jota ovat hyödyksi yhteiskunnalle. Me haluamme kuluttajien valitsevan Fazerin. Uudistettu brändimme auttaa meitä viestimään paremmin, keitä olemme, mitä tarjoamme ja mitä edustamme.

Vuonna 2018 toimme markkinoille uusia tuotteita eri kategorioissa, kuten terveysvaikutteiset Froosh-smoothiet ja Fazer Alku -viljatuotteet, kaurapohjaiset Fazer Yosa -välipalatuotteet, juomat ja ruoanlaittotuotteet sekä rapeat ja runsaskuituiset Fazer Snacks -tuotteet. Kehitimme myös tuotteita ja palveluita, jotka tulevat markkinoille vuodesta 2019 eteenpäin.

Kuluttajaymmärrys ohjaa portfoliokehitystä

Kuluttaja on strategiassamme etusijalla. Vaalimalla yhteyttä kuluttajiin kanssa kaikissa kohtaamisissa – verkossa, kahviloissamme, leipomomyymälöissämme ja ravintoloissamme – opimme ymmärtämään, mitä ihmiset arvostavat. Kun ymmärrämme kuluttajien tarpeita syvällisemmin, voimme luoda uusia tuotteita, palveluita ja kokemuksia nopeammin. Teemme rohkeita kokeiluja, jotta voimme yllättää kuluttajat uusilla maku- ja palveluelämyksillä. Merkityksellinen rooli ihmisten elämässä heijastuu lisäarvona asiakassuhteisiin. Terveys- ja hyvinvointitrendi on edelleen voimissaan, ja kuluttajien mielenkiinto vastuullisuutta kohtaan jatkaa kasvuaan. Vuonna 2018 Fazer teetti ruokatrenditutkimuksen, josta kävi ilmi, että 41 % suomalaisista on kiinnostunut kasviproteiinien suosimisesta ympäristön suojelemiseksi ja 54 % söisi ruokaa, joka on räätälöity heidän terveydentilansa mukaan.

Vuonna 2017 perustettu Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alue palvelee tiedostavia asiakkaita, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan ruuan avulla. Se keskittyy maidottomiin, kasvipohjaisiin ruokiin ja aamiaistuotteisiin sekä vastuullisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin. Fazer Lifestyle Foods on meille vahva kasvualue, jonka orgaanista kasvua tuetaan mahdollisilla yritysostoilla. Fazer Brainhow -ohjelma otettiin käyttöön Fazer Food Services -liiketoiminta-alueella. Sen avulla, pyrimme lisäämään tietoutta aivojen terveyttä edistävästä ruuasta. Jatkamme aiheen tutkimista edelleen.

Vuoden 2018 alussa muodostimme Fazer Retail -liiketoimintayksikön vahvistamaan suoraa kuluttajaliiketoimintaa. Fazer Retail palvelee kahviloiden ja leipomomyymälöiden asiakkaita yhdistämällä laadukkaat artesaanituotteet erinomaiseen asiakaskokemukseen. Teimme vuoden aikana strategisia rekrytointeja organisaation tulevan kasvun turvaamiseksi.

Tavoitteemme on laajentua päämarkkinoidemme – Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Venäjän – ulkopuolelle. Tavoittelemme uusia asiakkaita Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa tarjoomalla, joka keskittyy vahvoihin brändeihin kasvavissa kategorioissa. Lifestyle-kategoria ja suklaa ovat lippulaivamme matkalla kansainvälisille markkinoille.

Älykkäämpi, nopeampi, digitaalinen Fazer

Olemme luoneet konsernille digitaalisen vision ja suunnitelman sen toteuttamiseksi. Fazer Digital tarkoittaa, että meistä tulee älykkäämpiä ja nopeampia. Haluamme ymmärtää paremmin kuluttajien käyttäytymisen kehittymistä ja innovoida kaikissa kategorioissamme. Digitaalisaatio-ohjelmamme vuosille 2019–2020 keskittyy neljään teemaan:

Suoraan kuluttajalle – Haluamme olla suorassa yhteydessä kuluttajiin ja oppia ymmärtämään heitä paremmin. Näin voimme luoda tulevaisuudessa entistä merkityksellisempää tarjoomaa ja kokemuksia, jotka vahvistavat kuluttajien ja Fazerin välistä suhdetta. Kuluttajatuntemus, tarjooma ja näkemys vakiinnuttavat Fazerin asemaa ensisijaisena liikekumppanina ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitaalinen kaupankäynti – Varmistamme, että pystymme palvelemaan asiakkaita eri kanavissa. Luomme uusia liiketoimintamalleja, tulovirtoja ja markkinoillemenostrategioita samalla, kun kehitämme nykyisiä.

Toimintojen verkosto – Teemme datan ja analytiikan avulla toimitusketjustamme läpinäkyvän ja tehostamme toimintaamme. Luomme uusia toimitus- ja jakelumalleja parantamalla ketteryyttä ja responsiivisuutta toisiinsa liitettyjen prosessien, tiedon jakamisen ja kysyntäanalytiikan avulla.

Datan hyödyntäminen – Prosesseista, markkinoista ja transaktioista saatava data auttaa meitä ymmärtämään kuluttajia paremmin ja uudistamaan toimintaamme. Luomme oman ympäristön oppimiselle ja tiedon jakamiselle.

Fazerin arvot ovat toimintamme ydin

Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme ja muodostavat ytimen, jonka ympärille strategia, missio ja visio on rakennettu. Arvot luovat pohjan päivittäiselle toiminnallemme ja ohjaavat meitä eteenpäin.

Lue lisää arvoistamme

Ketterä, tavoitteellinen ja yrittäjähenkinen työskentelykulttuuri

Kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää nopeita liikkeitä. Pitkien suunnitteluprosessien sijasta suosimme toimintaa. Otamme muut ajoissa mukaan ja teemme jatkuvasti yhteistyötä, jotta voimme huomioida eri näkökulmia matkan varrella. Tämä vaatii luottamusta ja valmiutta oppia toisilta. Yhteinen tehtävämme on edistää työskentelykulttuuria, jossa on turvallista jakaa keskeneräisiäkin ideoita pelkäämättä arvostelua. Fazer-käyttäytymiset mahdollistavat aidosti yrittäjähenkisen kulttuurin: me osallistamme, me teemme tulosta, me kehitämme.

Pyrimme kehittämään tavoitteellista työskentelykulttuuria, jossa toimimme enemmän yrittäjän kuin työntekijän tavoin. Sen osatekijöitä ovat omaa tehtävää laajempi näkökulma, oman työpanoksen vaikutusten ymmärtäminen, nopea sopeutuminen ympäristön muutoksiin sekä vastuun kantaminen tuloksista. Meillä kaikilla on tärkeä rooli Fazerin muutoksessa.