Keskitymme ruokaelämyksiin ja suuntaamme kohti täydellisiä päiviä. Uusi visiomme ohjaa meitä kehittyvässä elintarviketeollisuudessa.

Fazer on ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö, jonka keskeinen tehtävä on luoda arvoa. Vahvistamme asemaamme johtavana kuluttajatuoteyhtiönä strategiaamme toteuttamalla. Vuonna 2020 jalkautimme kuluttajalähtöistä strategiaamme aktiivisesti ja saimme hyvän tuloksen aikaiseksi kaikissa liiketoiminnoissamme, koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta.

Päivitimme strategiaamme vuoden 2020 aikana pystyäksemme vastaamaan entistä paremmin kehittyviin kuluttajatarpeisiin ja ruokajärjestelmän muutokseen. Keskitymme jatkossakin neljään strategiseen kasvualueeseemme.

Ne ovat:

  • Johtavan kuluttajatuotebrändin hyödyntäminen markkina-aseman vahvistamiseksi Suomessa
  • Johtavan aseman kehittäminen Pohjois-Euroopassa
  • Kasvun vauhdittaminen innovaatioilla, trendikkäillä kategorioilla ja ruokateknologioilla
  • Toiminnan laadun kehittäminen alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi

Strategiamme pohjautuu missioomme – Ruokaa, jolla on merkitys – ja vie meitä lähemmäs visiotamme – Kohti täydellisiä päiviä. Strategian toteuttamista tukee brändilupauksemme, Northern Magic. Made Real., joka näkyy koko tuotevalikoimassamme, kaikissa brändeissämme ja tekemisessämme. Fazerin brändilupaus heijastuu myös hiljattain päivitetyissä yrityksemme arvoissa, jotka ovat pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus.

Olemme toteuttaneet päivitettyä strategiaamme muun muassa myymällä Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen ja keskittymällä vahvasti kuluttajaliiketoimintaan. Tavoitteemme on parantaa kannattavuuttamme ja kasvattaa markkinaosuuttamme kaikilla ydinmarkkinoilla ja -kategorioissa. Kasvamme sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla. Kannattava kasvu ja vahva tase varmistavat kilpailukykyisen osinkotuoton jakaessamme yli puolet nettotuloksestamme osinkona.

Strategiamme rakentuu vahvuuksillemme ja katsoo rohkeasti eteenpäin. Tartumme aktiivisesti sekä nykyisten kategorioidemme tarjoamiin mahdollisuuksiin että uusiin tilaisuuksiin.

Vahvistamme markkinajohtajuuttamme Suomessa

Fazer on Suomen johtava kuluttajatuotebrändi ja markkinajohtaja useissa kategorioissa, kuten makeisissa, leipomotuotteissa, kekseissä, smoothieissa ja aamiaistuotteissa. Vahvistamme jatkossakin asemaamme kuluttajatuotebrändien kärjessä, sovittamalla rakastetun tuotevalikoimamme ja uudet innovaatiot yhteen kuluttajien kehittyvien tarpeiden kanssa. Hyödynnämme rooliamme luotettavana brändinä ja kumppanina ja syvennämme strategisia kumppanuuksia avainasiakkaidemme kanssa. Rakensimme vuonna 2020 yhtenäisen kenttämyyntiorganisaation ja aloitimme koko konsernin kattavan markkinoinnin uudistusohjelman saavuttaaksemme entistäkin vahvemman aseman Suomen kuluttajatuotemarkkinoilla.

Kehitämme johtavaa asemaa myös Pohjois-Euroopan markkinoilla

Päämäärämme on vahvistaa entisestään jalansijaamme myös Suomen ulkopuolella ja saavuttaa strategisen kumppanin asema suurimpien pohjoiseurooppalaisten vähittäiskauppojen kanssa. Meillä on vahva perusta ja se rakentuu useiden tuotekategorioidemme suosituimmille tuotteille Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Se tuo meille voimaa ja nopeutta, kun etsimme jatkuvasti uusia tapoja herättää kiinnostusta kasvavan pohjoiseurooppalaisen kuluttajajoukon mielessä. Olemme vauhdittaneet kehitystä yhtenäistämällä myyntitoimintoja Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Kiihdytämme kasvua uusilla tuotekategorioilla, ruokateknologioilla ja innovaatioilla

Investoimme kasvuun, joka tulee erityisesti uusista tuotekategorioista, innovaatioista ja ruokateknologioista. Ennakoimme jatkuvasti kuluttajien tarpeita ja tutkimme ajankohtaisia trendejä. Kehitämme koko ajan olemassa olevia tuotevalikoimiamme ja panostamme uusiin innovaatioihin sekä tartumme rohkeasti ruokateknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Uudet ruokateknologiat ovat ruoka-alalla tulevaisuuden muutoksen ajureita, ja ne ovat jo nyt luoneet lukuisan määrän uusia innovaatioita ja ideoita. Fazer on ottanut johtavaa roolia ruokateknologioiden kehittämisessä. Yksi erinomainen esimerkki on Lahteen rakentuva ksylitolitehtaamme, joka käyttää raaka-aineenaan sivutuotteena syntyviä kaurankuoria.

Toinen esimerkki on vuonna 2019 aloittamme yhteistyö Solar Foodsin kanssa tutkiaksemme ja kehittääksemme yhdessä yhtiön uutta Solein®-proteiiniainesosaa. Strateginen kumppanuutemme jatkuu, ja sitä vahvisti elokuun 2020 rahoituskierros, jolla toimimme pääsijoittajana ja jonka myötä Fazerista tuli yrityksen suurin osakkeenomistaja.

Vuohelan Herkun osto tammikuussa 2020 toi meille laajempaa jalansijaa gluteenittomien tuotteiden markkinoilla ja teki meistä yhden Suomen gluteenittomien leipomotuotteiden markkinan suurimmista toimijoista.

Fazer Café -kahviloista ja Gateau-artesaanileipomomyymälöistä koostuva Fazer Retail -liiketoiminta sulautettiin osaksi Fazer Makeisten liiketoimintaa vuonna 2020. Muutos auttaa meitä vahvistamaan vuoropuhelua kuluttajien kanssa ja mahdollistaa uutuuksien ja muiden Fazer-tuotteiden lanseeraamisen tehokkaammin kanavissa, joissa tavoitamme kuluttajat suoraan.

Kehitämme työtapojamme alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi

Fazer Food Services -liiketoiminnan myynti vuoden 2020 alussa vahvistaa keskittymistämme kuluttajatuotteisiin. Panostamme entistä enemmän yhtenäisiin työtapoihin ja tehokkuuteen kaikissa toiminnoissamme.

Vahvempi fokusoituminen kuluttajatuoteliiketoimintaan vaatii meiltä oikeanlaista osaamista ja yrityskulttuuria, joka ruokkii innovaatioita, sitoutumista ja omistajuutta. Keskitymme erityisesti henkilöstömme avainosaamisten kehittämiseen ja sitouttamiseen, painotamme henkilökohtaista vastuunottoa sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen.

Vuonna 2020 käynnistimme kaksi mittavaa, konserninlaajuista uudistamisohjelmaa; markkinoinnissa ja hankinnassa. Uudistamisohjelmien avulla yhtenäistämme toimintatapoja ja tunnistamme synergiaetuja liiketoiminnoissamme. Lisäksi jatkoimme tuotannon tehostamista ja toteutimme huomattavia muutoksia, kuten kaurapohjaisten tuotteiden valmistuksen siirron Kaarinasta Korialle ja pastilli- ja purukumituotannon siirron Karkkilasta Lappeenrannan-tehtaallemme.

Vuoden 2021 alussa ilmoitimme myös ottavamme käyttöön uuden liiketoimintamallin Fazer Leipomot Ruotsissa. Uuteen malliin kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus ruotsalaisen leipomoalan myyntiyhtiön Polfärsktin kanssa sekä leipomoiden määrän vähentäminen neljästä kolmeen.

Kyky toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa

Koronapandemian aiheuttamat nopeat ja ennakoimattomat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä muuttivat kysynnän kokonaiskuvaa ja meidän oli otettava nopeasti käyttöön uusia työskentelytapoja. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta, onnistuimme jatkamaan strategian toteutusta täydellä teholla. Kuluttajalähtöinen strategiamme osoittautui elintärkeäksi, sillä tutkimme tarkasti muutoksia ja mahdollisia kuluttajakysynnän skenaarioita ja ryhdyimme toteuttamaan niitä. Koronapandemian luomat olosuhteet osoittivat toden teolla strategiamme kriisinkestävyyden ja ajankohtaisuuden sekä organisaatiomme erinomaisen kyvyn toimia muutostilanteissa.