Ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä tuomme ihmisille iloa ja hyvinvointia laadukkailla tuotteillamme ja palveluillamme Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja noin 40 muussa maassa. Toimimme leipomotuotteiden, makeisten, maidottomien tuotteiden ja kasvipohjaisten ruokien markkinoilla. Olemme myös merkittävä toimija Pohjoismaiden viljamyllymarkkinoilla, ja meillä on kasvava rooli ruokateknologioissa. Muuttuvat taloudelliset olosuhteet, markkinakehitys, kulutustrendit ja kuluttajakäyttäytyminen vaikuttavat liiketoimintamme.

Koronapandemia vaikutti kaikkiin ihmisten elämän osa-alueisiin: julkiseen terveydenhuoltoon, kotitalouksien kuluttamiseen ja käytettävissä oleviin tuloihin, työllisyyteen, matkustamiseen ja sosiaalisiin kontakteihin. Vaikutus kuluttajatuotesektoriin oli merkittävä, ja yritykset joutuivat sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja säännöksiin sekä ennakoimaan kuluttajakysynnän muutoksia. 

Muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä kaikilla markkina-alueilla

Kuluttajakäyttäytyminen muuttui monin tavoin koronapandemian vuoksi. Pandemian kesto määrittää, ovatko muutokset väliaikaisia vai pysyvämpiä. Näkyvin muutos liittyi kotona syötyjen aterioiden määrän kasvuun, kun ravintolat olivat suljettuina tai niitä vältettiin. Sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen lisäsi myös verkko-ostamista ja ruuan kotiinkuljetusta huomattavasti.

Tietyt jo ennen koronapandemiaa havaitut trendit saivat lisävauhtia, mutta pandemia myös polarisoi kulutuskäyttäytymistä. Hyvinvointitrendi on ollut kasvussa vuosia ja kiihtyi entisestään, kun ruuan rooli osana terveellistä elämäntapaa alettiin tiedostaa yhä laajemmin. Kun mielihyvän lähteet arjessa vähenivät, monet etsivät tutuista ruuista turvaa. Hygieniasta tuli kulutusvalintoja ohjaava tekijä, mikä vaikutti esimerkiksi pakkaamattomien tuotteiden, kuten irtokarkkien, myynnin laskuun.

Taloudellinen epävarmuus lisäsi kuluttajien hintatietoisuutta. Trendi on nähty myös aiempien kriisien yhteydessä, kun edullisempien vaihtoehtojen suosio on kasvanut. Lähellä tuotetut raaka-aineet vetosivat läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta arvostaviin kuluttajiin. Tätä kehitystä tuki kotimaan matkailu.

Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon

Valuuttakurssien vaihtelut, pääasiassa Venäjän ruplan heikentyminen, laskivat liikevaihtoamme. Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat esimerkiksi Fazer Makeisten Ruotsissa ja Venäjällä myymien tuotteiden kustannuksiin. Lisäksi ne vaikuttivat kaakaon hankintaan, jossa valuuttana käytetään Englannin puntaa.

Markkinakasvua leipomotuotteissa, makeisissa ja maidottomissa tuotteissa

Suomessa leipomotuotteiden markkina kääntyi kasvuun loppuvuodesta. Irto- ja paistopistetuotteiden myynti elpyi nopeasti, ja valmiiksi pakattujen tuotteiden myynti oli vahvaa läpi vuoden. Ruotsissa markkinat kasvoivat joka kuukausi koronapandemian alusta lähtien. Venäjällä markkinat alkoivat hitaasti elpyä kolmannella vuosineljänneksellä. Matalampien hintasegmenttien kasvu jatkui Baltian maissa ja Venäjällä.

Makeismarkkinat kasvoivat Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa Fazerin markkinaosuus pysyi lähellä edellisvuoden tasoa, ja Ruotsissa markkinaosuutemme kasvoi. Matkustajamyynti pysähtyi koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Etätyöt, kokoontumisrajoitukset ja -suositukset sekä yleinen varovaisuus vaikuttivat erityisesti kaupunkien keskustojen ja kauppakeskusten asiakasmääriin ja sitä kautta Fazer Retail -yksikön liiketoimintaan.

Fazer Lifestyle Foodsin maidottomien tuotteiden markkinat jatkoivat kasvuaan ja aamiaiskategoria vahvistui. Kaura- ja ruisjauhon kysyntä jatkui vahvana myllyliiketoiminnassa. Smoothie-kategoriassa oli laskua erityisesti mukaan otettavien tuotteiden myyntikanavissa, kun kuluttajat vähensivät matkustamista ja päivittäisiä työmatkoja.