Tarjoamme merkityksellisiä ruokaelämyksiä ihmisille Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä sekä viemme tuotteita eri puolille maailmaa. Maailmantalouden ja markkinakehityksen muutokset vaikuttavat toimintaamme.

Kuluttajatuoteyritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti, mikä haastaa meitä vastaamaan uusiin tarpeisiin. Markkinat kasvavat selvästi erilaisten vakiintuneiden kategorioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian myötä, ja verkkokauppa on nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle kaupalle. Samaan aikaan terveellisyyden, yksilöllisyyden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden merkitys kasvaa.

Elintarviketeollisuus liittyy jokaisen ihmisen elämään kaikkialla maailmassa. Globaalien trendien, maailmantalouden ja politiikan vaikuttaessa kuluttajakäyttäytymiseen seuraamme tarkasti muutoksia markkinaympäristössämme voidaksemme tarjota kuluttajille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisia tuotteita ja palveluita.

Positiivista talouskehitystä markkina-alueilla globaalista epävarmuudesta huolimatta

Euroopan yleinen taloustilanne oli edelleen positiivinen, mutta monilla markkinoilla kasvu hidastui. Brexit sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota aiheuttivat epävarmuutta maailmantaloudessa.

Suomessa talouskehitys jatkui positiivisena. Vuonna 2019 BKT:n kasvu oli arviolta 1,5 % (1,7 % vuonna 2018). Työttömyysaste laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Yksityinen kulutus on pienentynyt jonkin verran lisääntyneestä ostovoimasta huolimatta.

Ruotsin talouden kasvu oli hidasta, mutta sen odotetaan elpyvän kotimaisen kulutuksen ja viennin kasvaessa. Kasvuvauhti jää kuitenkin potentiaalia heikommaksi. Palkat nousivat maltillisesti ja inflaation arvioidaan laskevan edelleen.

Venäjän BKT:n kasvu vuonna 2019 oli arvion mukaan 1,2 % ja hidastui edellisvuoteen verrattuna. Kasvua vauhditti loppuvuodesta maatalouden ja teollisuussektorien vahva suoritus. Talouspakotteiden uhka lisää edelleen epävarmuutta eri sektoreilla. Työttömyysaste pysyi likimäärin samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Julkisen kulutuksen kasvu on hidasta, mutta sen odotetaan piristyvän vuonna 2020.

Ruotsin kruunun heikentyminen vaikuttaa liikevaihtoon

Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat suoraan taloudelliseen tilanteeseemme, kun paikalliset valuutat muutetaan euroiksi. Vaihtelut voivat vaikuttaa myös paikallisiin tuloksiin, jos ne esimerkiksi nostavat raaka-aineiden kustannuksia.

Ruotsin kruunu heikentyi edellisvuoteen verrattuna, mikä vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon. Venäjän rupla vahvistui hieman, kuten myös Englannin punta, joka on kaakaon hankinnassa yleisimmin käytetty valuutta.

Markkinakehitys: ankaraa kilpailua kaikissa kategorioissa

Kilpailutilanne on pysynyt kovana kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Leipomoliiketoiminnassa kilpailu oli ankarinta Ruotsissa ja Venäjällä. Onnistuneet lanseeraukset varmistivat markkinaosuuden kasvun makeismarkkinoilla. Maidottomien tuotteiden markkinoilla kilpailu oli kiivasta etenkin Ruotsissa, ja kahvilatoiminnassa markkinoille tuli uusia toimijoita.

Suomessa leipomomarkkinat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, ja vaalea leipä, paistopisteet ja artesaanileipä kasvattivat suosiotaan. Ruotsissa markkina-arvo kasvaa rieskan ja tumman täysjyväleivän vetämänä, mutta volyymi on aavistuksen laskussa. Venäjällä leivänkulutus pieneni volyymilla mitattuna Pietarissa ja Moskovassa, mutta kasvoi arvoltaan Moskovassa. Fazer Leipomot kasvatti markkinaosuuttaan edellisvuoteen verrattuna Suomessa ja Latviassa, mutta menetti osuuttaan Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa.

Makeismarkkinoiden arvo kasvoi Suomessa, ja onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme suklaalevyissä ja -patukoissa sekä makeispusseissa. Keksimarkkinoiden arvo kasvoi, ja kasvatimme loppuvuodesta markkinaosuuttamme. Ruotsissa markkinaosuutemme kasvoi Karl Fazer -maitosuklaalevyjen lanseerauksen ja Tutti Frutti -makeispussien jatkuvan menestyksen myötä.

Ruokailupalvelumarkkinoiden kehitys oli positiivista edellisvuoteen verrattuna. Sopimusmyynti kääntyi positiiviseksi vuoden jälkipuoliskolla ja myyntinäkymät olivat vahvat. Liiketoimintasuunnitelman onnistunut toteuttaminen kaikissa maissa sekä keskittyminen katteen hallintaan ja kannattavaan kasvuun paransivat koko liiketoiminnan tulosta. Fazer Food Services myytiin Compass Groupille 31.1.2020.

Maidottomien tuotteiden markkinat jatkavat vahvaa kasvuaan Pohjoismaissa. Ruotsin markkinat ovat erittäin kilpaillut, kun taas Norjan markkinat eivät ole vielä kypsässä vaiheessa. Tämä asettaa haasteita Fazer Lifestyle Foodsin kasvulle näillä markkinoilla. Froosh menetti markkinaosuuttaan kovan kilpailun vuoksi. Myös kauppojen omat tuotemerkit ovat aktiivisia.

Suomessa ja Ruotsissa Fazer Retail toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla, joilla on sekä vakiintuneita että uusia, läsnäoloaan kasvattavia toimijoita.

Vuoden 2020 näkymät ovat epävakaat. Koronavirus (COVID-19) tulee vaikuttamaan merkittävästi kaikkiin Fazerin markkina-alueisiin ja liiketoimintoihin.