Markkinaympäristömme ja toimintamaidemme yleinen taloustilanne vaikuttavat meihin monin tavoin, kun pyrimme tarjoamaan asiakkaille merkityksellisiä ruokakokemuksia.

Liiketoimintaympäristömme ja kuluttajien elämäntyyli muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa, ja ruoka-alan toimijoiden tulee tarttua toimeen. Muun muassa väestön kasvu ja ikääntyminen, työurien pidentyminen, tiukempi sääntely ja kaupungistuminen vaikuttavat yrityksiin kaikkialla maailmassa. Jotta yritys voi menestyä tämän päivän liike-elämässä, sen on tunnistettava nämä ilmiöt ja toimittava niiden pohjalta.

Maailmantalouden myönteinen kehitys näyttää yhä jatkuvan. BKT on ollut vahvassa kasvussa kaikissa toimintamaissamme, ja kuluttajien näkymät ovat parantuneet. Kilpailu on kuitenkin ankaraa, ja saavutettujen markkinaosuuksien säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät kovaa työtä.

Talouskehitys: myönteisiä näkymiä kaikilla päämarkkinoilla

Suomen talous kasvoi selvästi vuonna 2017 – BKT kasvoi arviolta 3,1 prosenttia. Työttömyys väheni hieman vuonna 2017, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Inflaatio nousi 0,8 prosenttiin vuonna 2017. Venäjän talous on elpymässä, mikä pienentää Suomen talouden riskejä.

Venäjän talouskehitys oli myönteistä – maan BKT kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2017. EU:n Venäjälle asettamien talouspakotteiden voimassaoloa pidennettiin heinäkuuhun 2018, ja Venäjän määräämä elintarvikkeiden tuontikielto on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Ruplan kurssi on edelleen heilahdellut öljyn hinnan muutosten takia, mutta se tasaantui hieman vuonna 2017. Inflaatio jatkoi laskuaan. Joulukuun 2017 lopussa se oli 2,5 prosenttia.

Ruotsin markkinatilanteen odotetaan pysyvän vahvana. Maan talouskehitys on ollut myönteistä, ja sen BKT kasvoi 3 prosenttia vuonna 2017. Tulevina vuosina kehityksen odotetaan kuitenkin olevan jonkin verran hitaampaa. Inflaatio on kasvussa, mutta se on toistaiseksi pysynyt melko kohtuullisella tasolla. Joulukuussa 2017 inflaatioprosentti oli 2,0.

Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat kannattavuuteen

Venäjän ruplan arvo vahvistui edellisvuoteen verrattuna. Norjan kruunu pysyi melko vakaana ja Ruotsin kruunu heikentyi vuodesta 2016. Nämä muutokset vaikuttivat Fazerin tulokseen. Heikommat valuuttakurssit voivat myös laskea paikallisten yksiköiden kannattavuutta, koska ulkomaanvaluutassa ostettujen raaka-aineiden hinta on korkeampi. Valuuttojen heikkeneminen voi myös luoda painetta myyntihintoihin: Fazer Makeiset Venäjä ja Ruotsi ostavat makeistuotteensa Suomesta, ja näin ollen ne ovat alttiita valuuttakurssien vaihteluille, mikä näkyy niiden kustannuksissa.

Englannin punta, joka on kaakaon hankinnassa yleisimmin käytetty valuutta, on heikentynyt suhteessa euroon vuoden 2016 Brexit-äänestyksestä lähtien. Tämä kehitys on pienentänyt Fazerin raaka-ainekustannuksia jonkin verran, joskaan ei kuitenkaan merkittävästi, sillä puntamääräiset ostohinnat vakiinnutettiin pitkäksi ajaksi eteenpäin jo ennen Brexitiä hinnoittelun vakauttamiseksi.

Markkinakehitys: ankaraa kilpailua ja runsaasti kysyntää kestäville ja terveyttä parantaville tuotteille

Terveys- ja hyvinvointitrendi on yhä vahva, mikä näkyy terveyttä parantavien leipomotuotteidemme menestyksessä. Yleisesti ottaen leipomomarkkinoiden kehitys on kuitenkin pysähtynyt tai taantunut vähän kaikilla markkinoillamme.

Suomessa kilpailu suklaalevymarkkinoilla oli kovaa ja markkinaosuutemme supistui hieman. Keksimarkkinoilla kehitys oli sen sijaan myönteistä.

Kilpailu on koventunut myös ruokailupalvelumarkkinoilla, erityisesti suomalaisissa yliopistoissa. Uusien sopimusten myynti vie aikaa, mutta myynnissä on merkkejä paranemisesta, joten vuoden 2018 alku näyttää lupaavalta.

Maidottomien ja kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvoi edelleen vuonna 2017, mikä loi otollisen toimintaympäristön Fazer Lifestyle Foodsille. Näillä markkinoilla tuotekehitys on ollut vauhdikasta, ja myös kilpailijat ovat tuoneet markkinoille uusia tuotteita. Vähittäismyyjät laajentavat valikoimiaan ja ottavat mielellään tähän tuoteryhmään uusia tuotteita.

Vehnä- ja ruismarkkinat supistuivat Suomessa, mutta Ruotsissa tilanne pysyi ennallaan. Kaura on edelleen suosittua, ja kaurajohdannaismarkkinat näyttävät erityisen lupaavilta. Luomukauran kysyntä ylitti toimituskapasiteettimme, mikä kohotti huomattavasti sen hintaa. Kylmä kesä ja sateinen syksy voivat vaikuttaa viljan saatavuuteen ja hintoihin kielteisesti.

Kilpailun koveneminen erityisesti Helsingin alueella synnytti painetta kahvilasektorilla.

Yritysvastuun alalla kuluttajat kaipaavat aktiivista vuoropuhelua ja odottavat yritysten ottavan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Fazerin maine on kehittynyt vakaasti kaikilla markkinoilla. Lue lisää yritysvastuutyöstämme täältä.