Haluamme tarjota merkityksellisiä ruokakokemuksia ja herkullisia ruokahetkiä - nopeasti muuttuva markkinaympäristömme sekä taloudelliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat tähän monin tavoin.

Maailma ympärillämme, liiketoimintaympäristömme ja elämäntyylimme muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa, mikä asettaa uusia vaatimuksia eri aloilla toimiville yrityksille. Jatkuvat trendit, kuten väestön kasvu ja ikääntyminen, työurien pidentyminen, kaupungistuminen, teknologia ja vastuullisuus, vaikuttavat toimintaympäristöömme.

Vaikka Fazerin päämarkkina-alueiden taloudessa jatkui suotuisa kehitys, kilpailu kiristyi kaikissa liiketoiminnoissamme.

Talouskehitys: kasvua kaikilla päämarkkinoilla

Suomen talous kasvoi yksityisen kulutuksen, työttömyyden vähentymisen ja hitaan inflaation ansiosta. Työllisyysaste parani merkittävästi, mutta kasvun odotetaan hidastuvan tulevien kuukausien aikana, koska maailmantaloudessa on epävarmuustekijöitä, eivätkä työvoiman saatavuus ja kysyntä kohtaa.

Ruotsin taloudessa nähtiin tasaista kasvua vuonna 2018. Työmarkkinoilla tilanne oli edelleen tiukka. Inflaatio (ruuan ja energian hinnat pois lukien) oli normaalilla tasolla, minkä ansiosta Ruotsin talouteen kohdistui vain kohtuullisia hintapaineita. Ruotsin kruunun odotetaan pysyvän heikkona elvyttävän rahapolitiikan, asuntomarkkinoiden epävarmuuden ja mahdollisten kauppasotien vaikutusten vuoksi.

Venäjän taloutta uhkaavat edelleen talouspakotteet ja sisäiset uudistukset, vaikka niiden vaikutuksia lievittävätkin vahvat makrotalouden indikaattorit ja varovainen rahapolitiikka. Maan työttömyysaste pysyy alhaisena, kun taas inflaatioriski on lisääntynyt useiden eri tekijöiden vuoksi. Venäjän valuutta on erittäin riippuvainen poliittisista tekijöistä, minkä vuoksi näkymät pysyvät epävarmoina.

Valuuttojen heikentyminen vaikuttaa kannattavuuteen

Kaikki Fazerin päävaluutat ovat heikentyneet suhteessa euroon vuonna 2018. Heikentyneet valuutat vaikuttavat suoraan Fazerkonsernin tuloslukuihin, kun paikalliset valuutat muunnetaan takaisin euroiksi. Ne voivat vaikuttaa epäsuotuisasti myös paikallisiin tuloksiin, jos ne esimerkiksi nostavat raaka-aineiden tai tuotteiden kustannuksia.

Englannin punta, joka on kaakaon hankinnassa yleisimmin käytetty valuutta, on pysynyt suhteellisen vakaana vuonna 2018, mutta oli selkeästi heikompi vuoden 2018 lopulla kuin ennen vuoden 2016 Brexit-äänestystä. Tämä on vaikuttanut Fazerin raakaainekustannuksiin suotuisasti.

Markkinakehitys: ankaraa kilpailua ja runsaasti kysyntää hyvinvointituotteille

Terveys- ja hyvinvointituotteiden kysyntä pysyy suurena, ja myymäläleipomo-liiketoiminta saa lisää jalansijaa Suomessa. Kilpailu on kuitenkin ennätyksellisen kovaa, ja leipomoliiketoimintamme markkinaosuus supistuikin Ruotsissa ja Venäjällä.

Suomessa kotimainen ruis ja kaura ovat riittäneet Fazer Leipomoiden tarpeisiin poikkeuksellisen haasteellisesta satovuodesta huolimatta. Vehnän osalta vajetta joudutaan mahdollisesti paikkaamaan tuonnilla.

Artesaanileipä on pysynyt suosittuna erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Venäjällä leivän kulutus pieneni lisäarvosegmenteissä arvossa mitattuna, joskin kuluttajat siirtyivät edullisista segmenteistä keskihintaisiin kasvattaen näin markkinan arvoa Moskovassa. Poikkeuksellisen kuuma sää vaikutti kulutukseen kesällä.

Fazer Makeisten liikevaihto vuonna 2018 kasvoi edellisvuodesta kuuman kesän aiheuttamista haasteista huolimatta. Fazer Makeisten suklaalevyjen markkinaosuus kasvoi Suomessa, mutta kova kilpailu aiheuttaa edelleen haasteita. Keksien markkinaosuus säilyi ennallaan.

Ruokapalvelumarkkinoilla sopimusmyynti kehittyi positiivisesti vuonna 2018 voitettuamme muutamia isoja kilpailutuksia. Olemassa olevien sopimusten määrä onnistuttiin pitämään lähes tavoitetasolla ja muutamista kannattamattomista sopimuksista irtaannuttiin. Toteutimme onnistuneesti tehostamistoimenpiteitä, jotka tukevat kannattavuutta myös vuonna 2019.

Fazer Lifestyle Foods kohtaa lisääntyvää kilpailua kauppojen omien tuotemerkkien kanssa maidottomien tuotteiden ja smoothiejuomien kategorioissa. Raaka-aineiden nousevat hinnat haastavat viljapohjaisten tuotteiden, kuten puurojen ja myslien kannattavuutta. Fazer Mylly kärsi korkeista viljan hinnoista vuoden 2017 heikon sadon jälkeen ja kuuman kesän vuoksi vielä huonomman vuoden 2018 sadon jälkeen.

Fazer Retailin vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat myynnin haasteet keväällä ja kesällä, mutta vuoden loppupuolella oli nähtävissä parannusta etenkin Suomessa. Markkinatilanne Tukholmassa jatkuu erityisen haastavana.