Olemme määritelleet vuosille 2018–2022 uuden strategian, jonka tavoitteena on kehittää yrityksestämme tulevaisuuden Fazer. Keskitymme tulevina vuosina arvon luomiseen liiketoimintaportfolion valintojen, kasvun sekä jatkuvan operatiivisen laadun ja rakenteellisten uudistusten avulla.

Jatkamme liiketoimintaportfoliomme ja tuotevalikoimamme kehittämistä vahvan asiakastuntemuksen ja tutkimustiedon pohjalta. Tiivis yhteistyö tiedeyhteisön kanssa tuo mahdollisuuksia tutkia uusia, ihmisten hyvinvointia parantavia ratkaisuja.

Uusi liiketoiminta-alueemme, Fazer Lifestyle Foods, perustettiin vuonna 2017 vastaamaan terveyttä, hyvinvointia ja vastuullisuutta korostaviin kuluttajatarpeisiin. Vuoden 2018 alussa leipomomyymäläliiketoiminta ja Fazer Cafés yhdistettiin uudeksi Fazer Retail -liiketoimintayksiköksi, joka vahvistaa suoraa kuluttajaliiketoimintaamme.

Aiomme kasvaa Pohjoismaiden ulkopuolella ja tavoittaa tarjoomallamme uusia kuluttajia vuoteen 2022 mennessä. Uskomme, että merkitykselliset brändikokemukset kasvavissa tuotekategorioissa ovat avain laajemman asiakaskunnan tavoittamiseen Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Kun kehitämme tulevaisuuden Fazeria, hyödynnämme digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja tutkimme, miten voimme niiden avulla parantaa tulostamme ja tukea työturvallisuuskulttuuriamme.

Uusi Fazer ja yhteinen strateginen suunta

Tavoitteenamme on kasvattaa vuosittain liikevaihtoamme 6–8 prosenttia ja saavuttaa EBITDA:n osalta vähintään 12 prosentin taso. Kehitymme nykyaikaiseksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen strateginen suunta. Vahvistamme kuluttajakeskeisyyttämme ja vakiinnutamme asemamme innovatiivisena edelläkävijänä. Tavoitteemme on olla kahden suurimman joukossa kategorioissamme valituilla Pohjois-Euroopan markkinoilla.

Toimintamme perustan muodostavat laajan tarjontamme laadukkaat tuotteet ja palvelut, omistautunut ja asiantunteva henkilöstömme, tavoitteellinen työskentelykulttuurimme ja erinomaiset brändimme. Niiden avulla saavutamme tavoitteemme. Tätä työtä tukevat tehokkaat tuotantolaitoksemme, laaja jakeluverkostomme ja läheiset asiakassuhteet.

Jatkamme liiketoimintamme ja tuoteportfoliomme kehittämistä kasvualuelähtöisesti. Meidän on myös varmistettava, että organisaatiorakenteemme tukee tavoitteitamme ja vastuitamme. Kehitämme pitkäjänteisesti osaamistamme, jotta pystymme vastaamaan tuleviin tarpeisiin.

Valituista kasvualueista merkittävää arvon kasvua

Uuden Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen kehittäminen jatkuu, ja orgaanista kasvua täydennetään mahdollisilla yritysostoilla. Aiomme kasvattaa makeisten tarjoomaamme Pohjoismaissa. Tämän kehityksen keskeinen tuotekategoria on suklaa, jonka johdolla pyrimme kansainvälisille markkinoille.

Vahvistamme suoraa tarjontaamme kuluttajille leipomomyymälöissä, kahviloissa ja verkkokaupassa. Kasvua etsitään myös julkisten ruokapalveluiden sektorista, jossa tärkeimpiä kasvun ajureita ovat lisääntyvä ulkoistaminen ja uusi osaaminen.

Maantieteellisesti tavoittelemme kasvua Pohjoismaissa mutta pyrimme myös laajentumaan Pohjois-Euroopan suuremmille markkinoille sekä valituille markkinoille Euroopan ulkopuolella.

Tavoitteemme on olla johtava, nykyaikainen ja vastuullinen ruokayhtiö Pohjois-Euroopassa. Yhteisen strategisen suunnan avulla saavutamme vahvan aseman Euroopassa ja sen ulkopuolisilla vähittäiskaupan markkinoilla ja kasvamme nopeammin Suomen ulkopuolella.

Fazerin arvot ohjenuorana

Tavoitteellinen työskentelykulttuurimme perustuu arvoihimme, ja pyrimme viemään sen uudelle tasolle. Varmistamme, että jokainen Fazerin työntekijä tietää roolinsa yhtiön menestyksen luomisessa. Vahvistamme motivaatiota johdonmukaisella ja innostavalla johtamisella ja viestinnällä. Korostamme toimintamme vastuullisuutta ja rohkaisemme itsensä kehittämistä. Haluamme Fazerin jokaisen työntekijän olevan ylpeä työstään.

Lue lisää arvoistamme