Tällä sivulla kerromme muutoksista Fazerin tietosuojaselosteeseen.

Marraskuu 2022

Olemme lisänneet kohtaan 6. tiedon siitä, että voimme luovuttaa tuotepalautteisiin ja -kyselyihin liittyen tietoja myös jakelijoillemme palautteiden ja kyselyiden joustavan hoitamisen tarkoituksessa.

Olemme lisänneet Palvelukohtaisiin tietoihin / MyFazer-mobiilisovelluksen tietoihin, että voimme kerätä myös sovelluksen käyttäjän suostumuksella sijaintitietoja kohdennettujen mainosten lähettämiseksi.

Syyskuu 2022

Olemme lisänneet kohtaan 1. tiedon siitä, että keräämme tietoja myös uutiskirjetilauksista ja että käsittelemme myös lehdistön edustajien ja vaikuttajien henkilötietoja ja hankimme vaikuttajatietoja myös palveluntarjoajaltamme Cisionilta.

Kohdassa 2. olemme tarkentaneet käsittelemiämme tietotyyppejä.

Kohdassa 4. olemme tarkentaneet käsittelytarkoitusten oikeusperusteita.

Kohdassa 6. olemme kertoneet tarkemmin tietojen luovutuksista lakisääteisten velvoitteiden perusteella ja toiminnassamme käyttämistämme kumppaneista, jotka ovat henkilötietojen käsittelijöitä.

Fazer-konserni on perustanut Fazer Poland sp. z o.o.-nimisen yhtiön, joka on lisätty kohtaan 10. rekisterinpitäjäksi. 

Huhtikuu 2022

Olemme lisänneet kohtaan 2. tiedon siitä, että yritysten ja yhteisöjen edustajien tietoihin kerätään tietoa myös pääsynhallintaan tai koulutuksiin osallistumiseen liittyen.

Olemme lisänneet kohtaan 6. tiedon siitä, että voimme luovuttaa tuotepalautteisiin ja -kyselyihin liittyen tietoja vähittäiskaupan toimijalle tai tuotemerkin haltijalle palautteiden ja kyselyiden joustavan hoitamisen tarkoituksessa.

Fazer-konserni on ostanut Trensums Food AB-nimisen yhtiön, joka on lisätty kohtaan 10. rekisterinpitäjäksi.  

Palvelukohtaisiin tietoihin olemme lisänneet tiedon uudesta Shop-in-Shop-leipomoiden verkkokaupastamme.

Lokakuu 2021

Olemme lisänneet kohtaan 4. tiedon henkilötietojen käsittelemisestä petosten ehkäisemisen ja sääntelyn noudattamisen tarkoituksiin.

Kesäkuu 2021

Olemme lisänneet Fazer Café:n kakkukaupan ja Tilaa ja nouda -palvelun palvelukohtaisiin tietoihin ja kohtaan 7., jossa kerrotaan Fazerin verkkokaupoista. Olemme poistaneet Fazer Leipurit-verkkokaupan samoista kohdista sen lopetettua toimintansa.

Olemme poistaneet kohdasta 10. seuraavat rekisterinpitäjät, jotka ovat sulautuneet muihin Fazer-yhtiöihin: Kaslink Aito Oy, Kaslink Foods Oy, Kaslink Oy ja Fazer Konfektyr AB.

Palvelukohtaisista tiedoista olemme poistaneet My Gateau-mobiilisovellusta koskevat tiedot lopetettuamme sovelluksen tarjoamisen ja selventäneet tietoja lisäämällä MyFazer-mobiilisovellusta koskevat tiedot myös mobiilisovelluksia koskevan otsikon alle.

Olemme tarkentaneet evästeiden käyttöä koskevia tietoja ja selventäneet markkinoinnin kohdentamisesta kertovia tietoja jaksoissa 2., 3. ja 4.

Lokakuu 2020

Olemme lisänneet tiedonkeruutapoja koskevaan jaksoon 1. mahdollisuuden ostaa yritysasiakkaiden ja muiden sidosryhmien edustajien yhteystietoja kaupallisilta toimijoilta.

Kohtaa ”7. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (ns. kolmanteen maahan)?” on päivitetty EU-tuomioistuimen Schrems 2-päätöksen vaikutusten ja sen huomioimiseksi, että EU-US Privacy Shield ei ole enää käytössä siirtomekanismina.

Palvelukohtaisista tiedoista on poistettu jaksot koskien Fazer Brainhow-palvelua sekä MyFazerCafe-sovellusta, joiden tarjoaminen asiakkaille on lopetettu.

Heinäkuu 2020

Tietoja on päivitetty vastaamaan muutettua evästekäytäntöämme, jonka mukaan evästeiden asettaminen edellyttää pääsääntöisesti käyttäjän suostumusta. Olemme myös selventäneet osiota, jonka otsikkona on ”Analysointi, tilastointi sekä liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen”. Lisäksi olemme selventäneet osiota, jossa kerrotaan tietojen säilytysajoista.

Kohtaan ”7. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (ns. kolmanteen maahan)?” on lisätty tieto uusien verkkokauppojen osalta.

Rekisterinpitäjälistaukseen on lisätty tieto liittyen Kaslink-yhtiöiden tulevasta sulautumisesta Fazer Finland Oy:öön.

Mobiilisovelluksia käsittelevään kohtaan on lisätty Gateau-mobiilisovellus.

MyFazer Kanta-asiakasohjelmasta kertovaan kohtaan on lisätty tieto evästeiden lisäksi käytettävistä muista vastaavista teknologioista.

Helmikuu 2020

Fazer-konsernista on kesäkuussa 2019 myyty Fazer Food Services-yhtiöt Fazer Food Services Oy, Fazer Food Services AB, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S ja Fazer Food OÜ, ja ne on poistettu selosteen Rekisterinpitäjät-listasta niiden siirryttyä uuteen omistukseen.

Tietoja on päivitetty liittyen henkilötietojen siirtoon EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muutos koskee käyttöliittymää kehittävää työkalua, jota tuottava palveluntarjoajamme ja sen käyttämä alihankkija sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Joulukuu 2019

Tietojen keruuta koskevaan osioon on lisätty tilanteet, joissa henkilö ilmoittautuu Fazerin järjestämään tilaisuuteen.

Palvelukohtaisia tietoja on päivitetty

  • Fazer Candy Store-verkkokauppa on muuttanut nimensä Fazer Storeksi. Fazer Store-verkkokaupan kohdalle on lisätty tarkempi kuvaus henkilötietojen käsittelystä siinä yhteydessä, kun verkkokauppa muistuttaa asiakasta ns. hylätystä ostoskorista.
  • Kamera- ja kulunvalvontaa koskevassa kappaleessa on kerrottu tarkemmin valvontajärjestelmästä ja lisätty tieto, että kussakin maassa noudatetaan paikallista lainsäädäntöä ja viranomaissuosituksia kerätyn aineiston säilytysaikojen osalta. Säilytysaikataulukkoon on lisätty näihin tietoihin liittyvä säilytysaikojen vaihteluväli.

Fazer-konserni on kesäkuussa 2019 ostanut kolme yhtiötä, Kaslink Oy:n, Kaslink Aito Oy:n ja Kaslink Foods Oy:n. Yritykset on lisätty selosteen Rekisterinpitäjät -listaan. Oy Karl Fazer Ab toimii yhteisrekisterinpitäjänä Kaslink-yhtiöiden käsittelemien henkilötietojen osalta.

Kesäkuu 2019

Tietoja on päivitetty liittyen henkilötietojen siirtoon EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muutos koskee USA:ssa sijaitsevaa inventaario- ja toimitushallinnan työkalun palveluntarjoajaamme, joka käyttää alihankkijoita, jotka sijaitsevat kolmansissa maissa.

Toukokuu 2019

Palvelukohtaisia tietoja on päivitetty

  • Vanha MyFazer-palveluosio on poistettu, koska uusi My Fazer -kanta-asiakasohjelma korvaa entisen palvelun.
  • My Fazer -kanta-asiakasohjelmaosioon on lisätty uudet tavat liittyä ohjelmaan.

Maaliskuu 2019

Palvelukohtaisiin tietoihin on lisätty

  • maaliskuussa 2019 lanseerattava palvelu: My Fazer -kanta-asiakasohjelma
  • osio, jossa kerrotaan tietojen käsittelystä Fazerin Facebook-yhteisösivulla ja tähän liittyvästä yhteisrekisterinpitäjyydestä Facebookin Irlannin yhtion kanssa sekä
  • Kamera- ja kulunvalvonnan kuvaukset

Lisäksi palvelukohtaisten tietojen Verkkokaupat-osiota on täsmennetty Fazer Candy Storen käyttämän verkkokauppa-alustan ja käyttöön otetun uuden maksupalveluntarjoajan osalta.

Fazer-konserni on yksinkertaistanut yhtiörakennettaan vuoden 2018 jälkipuoliskolla jatkuen alkuvuoteen 2019. Rekisterinpitäjät -osiota on muutettu siten, että yhtiörakenteen yksinkertaistamisen myötä tapahtuneet yhtiöiden sulautumiset ja nimenmuutokset on huomioitu. Rekisteröidyn kannalta merkityksellistä on, että rekisterinpitäjyys on yhä Fazer-konsernissa eikä yhtiörakenteen selkiyttäminen ole muuttanut tietojen käsittelyä.

Toukokuu 2018

Fazer-konsernin valmistumista toukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen on jatkettu ja tehostettu. Samalla myös tietosuojaselostettamme on päivitetty. Päivityksien myötä pystymme entistä tarkemmin ja selkeämmin kuvaamaan, miten käsittelemme henkilötietojasi. Lisäksi olemme parantaneet tietosuojaselosteen ulkoasua miellyttävämmäksi lukea. 

Keskeiset muutokset ovat:

Kuvaamme tietosuojaselosteessamme nyt myös sitä, miten käsittelemme henkilötietojasi silloin, kuin olet meihin yhteydessä yrityksen tai muun yhteisön edustajana.

Olemme tarkentaneet Mistä keräämme tietoa -osiota.

Kerromme sinulle Palvelukohtaisissa tiedoissa, mitä henkilötietojasi keräämme missäkin palvelussa ja mihin käytämme niitä. Jatkossa sinun on helppo tarkistaa tietojesi käsittelyä koskevat asiat palvelukohtaisesti.

Olemme tarkentaneet Millaista tietoa keräämme -osiossa esimerkkejä siitä, millaista henkilötietoa keräämme sinusta. Olemme esimerkiksi lisänneet tarkennuksia siihen, miten käsittelemme terveyttä koskevia henkilötietojasi.

Olemme tarkentaneet Evästeet -kohdassa sitä, miten Fazer-konserni käyttää evästeitä.

Olemme tarkentaneet sitä, mihin tietojasi käytetään. Pyrimme mahdollisimman selvästi kertomaan sinulle, mihin käsittelemme henkilötietojasi, ja mitkä ovat käsittelyn perusteet.

Olemme tehneet tarkennuksia siihen, kuinka kauan säilytämme tietojasi. Säilytämme tietojasi vain sen ajan, jota se tarkoitus, jota varten tietosi on kerätty, edellyttää. Olemme lisänneet taulukon, josta voit helposti tarkistaa palvelukohtaisesti, mitkä käyttötarkoitukset ovat, ja mitkä ovat tietojen säilytysaikojen määrittämiskriteerit.

Olemme tarkentaneet sitä, ketkä voivat käsitellä tietojasi. Esimerkiksi joissain palveluissa käytämme kolmansia osapuolia, joille luovutamme tietojasi, jotta voimme esimerkiksi täyttää sopimuksen kanssasi. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi maksuvälitystä ja kuljetuspalveluita tarjoavat toimijat.

Olemme tarkentaneet sitä, miten siirrämme tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eli ns. kolmansiin maihin.

Olemme tarkentaneet sitä, kenen puoleen voit kääntyä tietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä.

Olemme luetelleet Rekisterinpitäjät -osiossa kaikki Fazer-konsernin rekisterinpitäjät. Oy Karl Fazer Ab toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä yhdessä samaan konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kanssa, jotka ovat rekisterinpitäjiä oman toimintansa osalta.

 

Helmikuu 2018  

Fazer-konserni valmistautuu toukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Olemme yhdenmukaistaneet ja keskittäneet henkilötietojen käsittelyä Fazer-konserniin kuuluvissa yrityksissä, jotta voimme suojella henkilötietojasi mahdollisimman hyvin. 

Merkittävin muutos on, että jatkossa Oy Karl Fazer Ab toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä yhdessä samaan konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kanssa, jotka ovat rekisterinpitäjiä oman toimintansa osalta. Päivitetyssä tietosuojaselosteessa tarkennamme, miten henkilötietojasi käsitellään Fazer-yhtiöissä ja miten voit käyttää oikeuksiasi mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.  

Keskeiset muutokset ovat:   

Olemme tarkentaneet Mistä keräämme tietoa -osiota.  

Olemme tarkentaneet Millaista tietoa keräämme -osiossa esimerkkejä siitä, millaista henkilötietoa keräämme sinusta. Pyrimme siihen, että voit olla jatkossa paremmin tietoinen siitä, millaisia tietoja tallennamme sinusta.  

Olemme tarkentaneet sitä, mihin tietojasi käytetään. Olemme pyrkineet olemaan entistä selkeämpiä siinä, millä perusteella käytämme tietojasi.  

Olemme tehneet tarkennuksia siihen, kuinka kauan säilytämme tietojasi

Olemme tarkentaneet sitä, ketkä voivat käsitellä tietojasi.   

Olemme lisänneet osion, jossa kerromme, miten voit käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi ja vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn

 Olemme myös lisänneet osion siitä, miten pystyt seuraamaan muutoksia tietosuojaselosteessamme