Tällä sivulla kerromme muutoksista Fazerin tietosuojaselosteeseen.

Toukokuu 2019

Palvelukohtaisia tietoja on päivitetty

  • Vanha MyFazer-palveluosio on poistettu, koska uusi My Fazer -kanta-asiakasohjelma korvaa entisen palvelun.
  • My Fazer -kanta-asiakasohjelmaosioon on lisätty uudet tavat liittyä ohjelmaan.

Maaliskuu 2019

Palvelukohtaisiin tietoihin on lisätty

  • maaliskuussa 2019 lanseerattava palvelu: My Fazer -kanta-asiakasohjelma
  • osio, jossa kerrotaan tietojen käsittelystä Fazerin Facebook-yhteisösivulla ja tähän liittyvästä yhteisrekisterinpitäjyydestä Facebookin Irlannin yhtion kanssa sekä
  • Kamera- ja kulunvalvonnan kuvaukset

Lisäksi palvelukohtaisten tietojen Verkkokaupat-osiota on täsmennetty Fazer Candy Storen käyttämän verkkokauppa-alustan ja käyttöön otetun uuden maksupalveluntarjoajan osalta.

Fazer-konserni on yksinkertaistanut yhtiörakennettaan vuoden 2018 jälkipuoliskolla jatkuen alkuvuoteen 2019. Rekisterinpitäjät -osiota on muutettu siten, että yhtiörakenteen yksinkertaistamisen myötä tapahtuneet yhtiöiden sulautumiset ja nimenmuutokset on huomioitu. Rekisteröidyn kannalta merkityksellistä on, että rekisterinpitäjyys on yhä Fazer-konsernissa eikä yhtiörakenteen selkiyttäminen ole muuttanut tietojen käsittelyä.

Toukokuu 2018

Fazer-konsernin valmistumista toukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen on jatkettu ja tehostettu. Samalla myös tietosuojaselostettamme on päivitetty. Päivityksien myötä pystymme entistä tarkemmin ja selkeämmin kuvaamaan, miten käsittelemme henkilötietojasi. Lisäksi olemme parantaneet tietosuojaselosteen ulkoasua miellyttävämmäksi lukea. 

Keskeiset muutokset ovat:

Kuvaamme tietosuojaselosteessamme nyt myös sitä, miten käsittelemme henkilötietojasi silloin, kuin olet meihin yhteydessä yrityksen tai muun yhteisön edustajana.

Olemme tarkentaneet Mistä keräämme tietoa -osiota.

Kerromme sinulle Palvelukohtaisissa tiedoissa, mitä henkilötietojasi keräämme missäkin palvelussa ja mihin käytämme niitä. Jatkossa sinun on helppo tarkistaa tietojesi käsittelyä koskevat asiat palvelukohtaisesti.

Olemme tarkentaneet Millaista tietoa keräämme -osiossa esimerkkejä siitä, millaista henkilötietoa keräämme sinusta. Olemme esimerkiksi lisänneet tarkennuksia siihen, miten käsittelemme terveyttä koskevia henkilötietojasi.

Olemme tarkentaneet Evästeet -kohdassa sitä, miten Fazer-konserni käyttää evästeitä.

Olemme tarkentaneet sitä, mihin tietojasi käytetään. Pyrimme mahdollisimman selvästi kertomaan sinulle, mihin käsittelemme henkilötietojasi, ja mitkä ovat käsittelyn perusteet.

Olemme tehneet tarkennuksia siihen, kuinka kauan säilytämme tietojasi. Säilytämme tietojasi vain sen ajan, jota se tarkoitus, jota varten tietosi on kerätty, edellyttää. Olemme lisänneet taulukon, josta voit helposti tarkistaa palvelukohtaisesti, mitkä käyttötarkoitukset ovat, ja mitkä ovat tietojen säilytysaikojen määrittämiskriteerit.

Olemme tarkentaneet sitä, ketkä voivat käsitellä tietojasi. Esimerkiksi joissain palveluissa käytämme kolmansia osapuolia, joille luovutamme tietojasi, jotta voimme esimerkiksi täyttää sopimuksen kanssasi. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi maksuvälitystä ja kuljetuspalveluita tarjoavat toimijat.

Olemme tarkentaneet sitä, miten siirrämme tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eli ns. kolmansiin maihin.

Olemme tarkentaneet sitä, kenen puoleen voit kääntyä tietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä.

Olemme luetelleet Rekisterinpitäjät -osiossa kaikki Fazer-konsernin rekisterinpitäjät. Oy Karl Fazer Ab toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä yhdessä samaan konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kanssa, jotka ovat rekisterinpitäjiä oman toimintansa osalta.

 

Helmikuu 2018  

Fazer-konserni valmistautuu toukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Olemme yhdenmukaistaneet ja keskittäneet henkilötietojen käsittelyä Fazer-konserniin kuuluvissa yrityksissä, jotta voimme suojella henkilötietojasi mahdollisimman hyvin. 

Merkittävin muutos on, että jatkossa Oy Karl Fazer Ab toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä yhdessä samaan konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kanssa, jotka ovat rekisterinpitäjiä oman toimintansa osalta. Päivitetyssä tietosuojaselosteessa tarkennamme, miten henkilötietojasi käsitellään Fazer-yhtiöissä ja miten voit käyttää oikeuksiasi mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.  

Keskeiset muutokset ovat:   

Olemme tarkentaneet Mistä keräämme tietoa -osiota.  

Olemme tarkentaneet Millaista tietoa keräämme -osiossa esimerkkejä siitä, millaista henkilötietoa keräämme sinusta. Pyrimme siihen, että voit olla jatkossa paremmin tietoinen siitä, millaisia tietoja tallennamme sinusta.  

Olemme tarkentaneet sitä, mihin tietojasi käytetään. Olemme pyrkineet olemaan entistä selkeämpiä siinä, millä perusteella käytämme tietojasi.  

Olemme tehneet tarkennuksia siihen, kuinka kauan säilytämme tietojasi

Olemme tarkentaneet sitä, ketkä voivat käsitellä tietojasi.   

Olemme lisänneet osion, jossa kerromme, miten voit käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi ja vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn

 Olemme myös lisänneet osion siitä, miten pystyt seuraamaan muutoksia tietosuojaselosteessamme