Ohjelman myötä yhteensä 20:lle ruoasta innostuneelle tarjoutuu mahdollisuus opiskella kokiksi oppisopimuksella. Vuoden mittaiselta opiskeluajalta maksetaan palkkaa, ja valmistumisen jälkeen luvassa on kokoaikainen ja vakituinen työsopimus.

Koulutuksen päätyttyä jokainen ohjelman suorittanut saa omien vahvuuksiensa mukaisen työpaikan Fazerin monipuolisesta ravintolatarjonnasta. Valmistuneita odottaa työpaikka koulu-, päiväkoti-, sairaala- tai keskuskeittiössä, joten ihmisten kohtaaminen ja asiakaskunnan erityispiirteiden huomioiminen on tärkeä osa työtä.

Myös itse ruoan osuus on merkittävä. Ruoka on tärkeää niin lasten kuin ikäihmisten kehityksessä ja jaksamisessa. Makuun, ulkonäköön, rakenteeseen ja terveellisyyteen tulee kiinnittää huomiota, että ruoka tulee syödyksi. Vain siten lapset saavat ravintoaineet oppimiseen ja kasvamiseen ja ikäihmiset pysyvät toimintakykyisinä.

Fazerin KokkiTrainee-ohjelma käynnistyy ensi syksynä 12 paikkakunnalla ympäri Suomea. Monipuolisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä ja itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen sisältöä on kehitetty aikaisemmilta opiskelijoilta, asiantuntijoilta ja opettajilta saadun palautteen perusteella. Lähiopetuspäiviä on lisätty, samoin opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen käytetään jatkossa enemmän aikaa. Lisäksi koulutukseen on lisätty esimerkiksi dieettikokin opintoja, jotta asiakaskunnan erityispiirteet osataan ottaa myös ruoan osalta huomioon. Erityisen ilahduttavaa on, että kerätyn palautteen perusteella 100% ensimmäisen KokkiTrainee -ryhmän opiskelijoista suosittelisi koulutusta muille.

Fazerilla pääsee tekemään töitä korkealaatuisten makuelämysten puolesta – yhteistyössä muiden ammattitaitoisten fazerilaisten kanssa. Työilmapiiri on kannustava, ja jokainen työntekijä pääsee kehittämään itseään ja ammattitaitoaan. Fazerille on kunnia-asia, että työntekijöiden työelämä ja vapaa-aika ovat tasapainossa, ja että jokaiselle päivälle riittää mielekkäitä haasteita.