Fazer kannustaa työntekijöitään kehittämään henkilökohtaisia ja ammatillisia taitojaan.

Me Fazerilla ymmärrämme, että erilaiset työroolit vaativat erilaista osaamista ja erilaisia taitoja. Tuemme henkilöstömme kehitystä, jotta heillä olisi pätevyys johtaa paremmin itseään, tiimejään ja liiketoimintaa. Uuden oppiminen  ja tavoitteiden asettaminen uralla tukevat ammatillista kehitystä ja mahdollistavat Fazerin menestyksen.

Fazerin  osaamisen kehittämisen mallilla  varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttaminen huolehtimalla siitä, että yrityksessä on riittävä määrä oikeanlaisia johtajia ja asiantuntijoita. Se tarkoittaa sitä, että työntekijät ovat osa  jatkuvaa prosessia, jossa rakennetaan osaamispohjaa ja tarjotaan uusia mahdollisuuksia.

Tukea urakehitykseen

Oman roolin ymmärtäminen ja Fazerin arvoihin, strategiaan ja liiketoimintoihin sitoutuminen ovat onnistumisemme kannalta olennaisia asioita. Tarvitsemme hyvää valmentavaa johtamista ja kannustavan ilmapiirin, jotta voimme saavuttaa sovitut tavoitteet ja luoda yksilöille ja tiimeille onnistumisia sekä ammatillista kehitystä tukevan ympäristön.

Uuden ja olemassa olevan osaamisen tukemiseksi meillä on kehitysohjelmat Fazer Leap ja Fazer Navigator. Fazer Leapin osallistujat ovat keskijohtoa ja tavoitteena on valmistaa heitä korkeamman johtotason tehtäviin. Fazer Navigator -koulutuksen tavoite on kehittää globaalia ajattelua ja strategista näkemystä, joilla edistetään Fazer-konsernin kasvua tukevia muutoksia.

Fazer tarjoaa myös tukea sellaisten taitojen kehittämiseen, joita työntekijät tarvitsevat voidakseen hoitaa tehtävänsä tehokkaammin. Kielitaidon tai projektijohtamisen kehittäminen ovat esimerkkejä yrityksen tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.

Operatiivisen työn tekijöille on myös tarjolla lukuisia koulutusohjelmia.  Tuotantofasilitaattorikoulutus Bakery School, kokkien Get-Together -koulutus kaksi kertaa vuodessa ja ammatilliseen tutkintoon tähtäävä koulutus, kuten makeistajakoulutus, ovat esimerkkejä Fazerin tarjoamista mahdollisuuksista.