Toteutamme yhdessä strategiaamme. Asettamalla selkeät tavoitteet ja mittaamalla suoritusta kannustamme jokaista fazerilaista kehittymään.

Konserninlaajuinen suorituksen johtaminen keskittyy strategiamme toteuttamiseen. Ihmiset ovat tämän toimintatavan keskiössä, ja näemme, ettäonnistumisen edellytyksiä ovat kilpailukykyinen tuote- ja palveluvalikoima, tehokkaat toiminnot ja hyvä johtaminen.

Näiden menestystekijöiden ja niihin liittyvien toimintojen kehittämistä seurataan jatkuvasti ja jokaisen työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet perustuvat niihin. Tällä tavalla voimme toteuttaa strategiaamme ja mitata tuottamaamme lisäarvoa, mutta myös palkita kaikkia fazerilaisia hyvästä suorituksesta tasa-arvoisesti.

Työn vaativuusluokitus auttaa jokaista työntekijää etenemään

Meillä käytössä oleva työn vaativuusluokittelujärjestelmä määrittelee tasa-arvoisella tavalla tehtävänimikkeet ja esimerkiksi sen, millaisiin koulutusohjelmiin työntekijällä on mahdollisuus osallistua. Operatiivisen työn tekijöiden palkitseminen perustuu enemmän paikallisiin sääntöihin ja politiikkoihin, koska tällä osa-alueella paikalliset määräykset ovat usein sitovampia.

Vaativuusluokitusjärjestelmä ei tarkoita sitä, että palkka olisi kiveen hakattu; henkilökohtaisella panoksella on aina mahdollista vaikuttaa siihen. Sitoutuminen ja tulokset ovat meille tärkeitä, mikä heijastuu myös palkkausjärjestelmäämme.