Me Fazerilla uskomme, että jokainen työntekijä on ainutlaatuinen ja jokaisella on paljon annettavaa toisille

Olemme kehittäneet kattavan koulutusohjelman Fazer Food Servicesin Suomen organisaatiossa. Ohjelman tavoitteena on jakaa fazerilaisilla olevaa tietoa ja kehittää työntekijöiden ymmärrystä eri rooleista. Ohjelma edistää kollegoiden välistä yhteistyötä kuuntelemisen ja keskustelun keinoin. Tavoitteena on myös pystyä vaikuttamaan asenteisiin ja edistää ihmisten urakehitystä.

Opimme tuntemaan toisemme

Koulutusohjelma on tarkoitettu kaikille esimiesasemassa oleville ravintolapäälliköistä johtoryhmien jäseniin sekä asiantuntijoille. Osallistujien kokonaismäärä on lähes 700.

“Erilaisuuden, kollegoiden ja kollegoiden työn parempi ymmärtäminen ovat motivoituneen työympäristön ja työntekijöiden hyvinvoinnin kulmakivet”, sanoo henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Kaakkola. Päivi johtaa valmentavan johtamisen koulutusohjelmaa ja on ollut mukana kaikissa tilaisuuksissa tähän mennessä. ”Tilaisuuksien paras anti on ollut se, mitä ihmiset ovat oppineet toisiltaan ja toisistaan”, hän sanoo.

Osaamisen kehittäminen

Työskentely Fazerin kaltaisessa suuressa kansainvälisessä yrityksessä tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden saada arvokkaita neuvoja ja ohjausta menestyneiltä ammattilaisilta, joilla on vuosien kokemus takanaan. Aina voi oppia uutta ja tarjoamme täydellisen ympäristön henkilökohtaiselle kasvulle ja ammatilliselle kehitykselle.

 

Operatiivinen päällikkö Maarit Lehtiniemi on työskennellyt Fazerilla 22 vuotta. Hän sanoo: “En usko, että voit koskaan väittää tietäväsi kaiken johtamisesta tai ihmisistä. Opin joka päivä jotain sellaista, mikä auttaa ymmärtämään kollegoita ja itseäni paremmin. Uskon, että koulutusohjelmasta on ollut apua siinä, että osaamme nyt ratkoa ongelmia ja motivoida tiimejämme paremmin.”

Kuunnellen ja oppien

Kun kuuntelee, mitä työkavereilla on sanottavaa, saa luotua selkeämmät toimintatavat.   Hyvän ja toimivan suhteen rakentaminen vaatii aina aikaa ja vaivannäköä, vaikka ajattelee tuntevansa kollegansa hyvin.

Ravintolapäällikkö Päivi Kauppinen, joka on työskennellyt Fazerilla 33 vuotta, sanoo: “Osallistuminen yhteiseen koulutukseen lähimpien kollegoiden kanssa oli yhdistävä kokemus ja se auttoi meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Ihmiset ovat erilaisia ja jo pelkästään kuuntelemalla heitä voi oppia paljon.”

Ravintolaryhmäpäällikkö Sari Fiessinger Jyväskylästä on työskennellyt Fazerilla 8 vuotta. ”Olin utelias oppimaan, kuinka kohdata vaikeita tilanteita operatiivisella tasolla. Uusi ajattelutapa tuoreuttaa vanhoja metodeja, joten olin innoissani koulutuksesta. Olen aina ollut sitä mieltä, että uudet näkökulmat auttavat luomaan uusia innovaatioita, sekä suuria että pieniä. Olen oppinut kuuntelemaan työntekijöitäni tarkemmin ja tulemaan paremmin toimeen heidän kanssaan. Me olemme kaikki yksilöitä, meillä on erilainen tausta ja kaikilla on heikkouksia ja vahvuuksia – on tärkeää ymmärtää tämä.”