Tarve ryhtyä toimeen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja muiden ympäristöongelmien selättämiseksi kasvaa. Fazer on sitoutunut jatkamaan vastuullisten ratkaisujen innovointia ihmisten ja ympäristön hyväksi. Haluamme varmistaa, että toimitusketjun jokainen lenkki toimii vastuullisuusesti ja minimoida toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristölle.

Ympäristövastuuseen liittyviä päätavoitteitamme ovat päästöjen ja ruokahävikin vähentäminen 50 prosentilla. Fazerin keskeisiä toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Pyrimme koko konsernissa vähentämään ruokahävikkiä. Hävikin ehkäisemisen lisäksi painotamme sivuvirtojen kierrättämistä, mikä edistää myös kiertotaloutta. 

Fazerin muita ympäristöön liittyviä painopistealueita ovat

Arvioimme jatkuvasti arvoketjumme veteen liittyviä riskejä ja osallistumme myös kestävän veden käytön kehittämistyöhön. Optimoiduissa pakkauksissamme käytetään entistä vähemmän muovia. Tavoitteenamme on suljettu materiaalikierto: käytämme kierrätettäviä pakkauksia ja pyrimme kasvattamaan kierrätyskelpoisten materiaalien osuutta. Kestävän maatalouden tukemisessa toimintamme kärki on Fazerin viljavisio. Maapallon eri ekosysteemien säilyttämiseen tähtääviä toimenpiteitämme ovat WWF:n kalaoppaan suositusten noudattaminen ja metsäkadon pysäyttämiseen sekä palmuöljyn, soijan ja kanamunien hankintaan liittyvät sitoumuksemme.