Merkityksellisten ruokaelämysten sanansaattajana Fazer haluaa varmistaa, että terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita on hyvin saatavissa. Tukemalla kasvipohjaista ruokavaliota edistämme ihmisten terveyttä ja vähennämme samalla ympäristöhaittoja. Lisäksi haluamme tarjota kaikille fazerilaisille turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Ihmisiin liittyvä päätavoitteemme on kasvipohjaisen tarjooman kasvattaminen. Fazer haluaa vastata kuluttajien entistä terveellisempien ja vastuullisempien elämäntapojen tarpeeseen. Kasvipohjaisten tuotteiden markkinapotentiaali kasvaa jatkuvasti. Kasvisten käytön lisääminen ja lihan käytön vähentäminen ovat siirtymässä varhaisista omaksujista valtavirtaan. Tahdomme olla tämän trendin ytimessä. 

Fazerilla on myös muita ihmisiin liittyviä kärkiteemoja:

Haluamme edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.  Noudatamme YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita ja niihin liittyviä prosesseja, ja olemme toteuttaneet niiden pohjalta ihmisoikeusvaikutusten arviointeja eri liiketoiminnoissamme. Myös monimuotoisuus on keskeinen tekijä, joka auttaa meitä kasvamaan nykyaikaiseksi ja vastuulliseksi elintarvikeyhtiöksi. Haluamme luoda  monimuotoisuuden ja osallisuuden kulttuurin. Haluamme tarjota tasavertaisen työyhteisön, jossa kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan ja jossa työympäristö koetaan motivoivaksi ja turvalliseksi.