Fazer on tukenut Korkeasaaren eläintarhan luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatustyötä vuodesta 1999 tekemällä vuotuisen lahjoituksen eläintarhan ja Korkeasaaren ystävät ry:n yhteiselle AMUR-hankkeelle. Yhteistyön aikana on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita amurinleopardien suojelutyössä: amurinleopardien määrä luonnossa on yli kaksinkertaistunut!

Amur -hankkeessa kerätään varoja Venäjän ja Kiinan rajaseuduilla elävien amurinleopardin ja amurintiikerin suojeluun luonnossa. Lisäksi Korkeasaaressa tehdään kissapetoihin liittyvää ympäristökasvatusta. Kansainvälisesti yhteinen tavoite eläintarhoissa tehtävälle suojelutyölle on eläinkantojen palauttaminen takaisin luontoon. Tällä hetkellä maailman harvinaisimman kissapedon tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin vuosikymmeniin. Land of the Leopard -suojelualueella tehdyissä uusimmissa riistakameralaskennoissa on löydetty yli 100 amurinleopardia, kun 1990-luvun lopulla luonnossa arvioitiin olevan noin 40 yksilöä. Kannan kasvu on seurausta laajalla rintamalla tehdystä suojelutyöstä ja salametsästystä koskevien lakien kiristymisestä.

Amurinleopardi, eli tuttavallisemmin pantteri, lukeutuu maailman uhanalaisimpien lajien joukkoon. Venäjän ja Kiinan rajaseudulla on pitkään elänyt enää noin 40 yksilöä, joten sukupuuton vaara on ollut suuri. Salametsästyksen lisäksi tilanteen syntymiseen on vaikuttanut elinalueiden kutistuminen hakkuiden ja metsäpalojen takia.

 Amurinleopardien suojelemiseksi on käynnissä vaiheittain etenevä luontoonpalautushanke. Suojelualueeksi on varmistunut Lazovsky Nature Reserve Kaakkois-Venäjällä, jossa leopardeja eli vielä n. 30 vuotta sitten. Nykyisin elinolosuhteet alueella ovat parantuneet mm. saaliseläinten määrän lisäännyttyä.  Hankeen suunnitteluun ovat osallistuneet sekä paikalliset että kansainväliset asiantuntijat, mm. WCS (Wildlife Conservation Society), ZSL (Zoological Society of London) ja WWF.

Pitkäjänteisen suojelutyön ansioista amurinleopardien luonnonpopulaatio on kaksinkertaistunut 1990-luvulta. Lahjoitusvaroilla on mm. hankittu leopardien kannanseurannassa käytettäviä riistakameroita, tehostettu metsänvartijoiden partiointia salametsästäjien estämiseksi sekä tehty työtä sen eteen, että paikalliset asukkaat ja viranomaiset ovat mukana kissapetojen suojelussa.

Eläintarhat ovat osallistuneet amurinleopardin säilyttämistyöhön ja esimerkiksi Korkeasaaressa on asunut amurinleopardeja 1970-luvun lopulta lähtien. Korkeasaaressa syntyneitä yksilöitä on myös voitu lähettää muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan. Korkeasaaren eläintarha ja Kissojen Yö -tapahtuma saivat kiitoksia kesällä 2014 ilmestyneessä Amur Leopard and Tiger Alliancen (ALTA) vuosiraportissa. ALTA koordinoi amurinleopardien ja amurintiikerien suojeluprojekteihin kerättyjä varoja, joista suomalaiset lahjoittivat viime vuonna 23 %. Fazer on hankkeen merkittävin yksittäinen tukija.

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeä osa Fazerin yritysvastuuohjelmaa. Maailman ruuantuotanto on lajien ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen suurin yksittäinen syy. Luonnon monimuotoisuus tukee ekosysteemien toimintaa ja niiden tuottamia ihmisen hyvinvoinnille olennaisia palveluita. Se mahdollistaa elintarviketarpeen tyydyttämisen sekä puhtaan veden ja ilman. Ilmastonmuutos, maan käytön muuttuminen, saastuminen, rehevöityminen, happamoituminen, metsien hävittäminen ja ylikalastus kaikki vaikuttavat biologiseen monimuotoisuuteen.

Fazer on suomalainen perheyritys joka toimii kahdeksassa maassa Itämeren alueella, mm. Venäjällä. Fazerin perustaja Karl Fazer oli suuri luonnonystävä ja erityisesti lintujen tuntija, joka mm. perusti linnuston suoja-alueita Ahvenanmaan saaristoon ja Viipurin läänissä olleen maatilansa maille. Fazerin yhteistyö Korkeasaaren eläintarhan kanssa alkoi vuonna 1999 Fazerin Pelastakaa Pantterit-kampanjasta ja jatkuu edelleen. Suosikkituote Pantteria on valmistettu Lappeenrannassa jo vuodesta 1961 ja nykyään Pantteri-tuotteita valmistetaan noin 1,5 miljoonaa kiloa vuodessa.