Koulujen liikuntakerhotoiminta saa vuodesta 2017 lähtien merkittävän tuen, kun suomalaisyritykset mahdollistavat yhdessä Lasten Liike -nimellä kulkevan valtakunnallisen toiminnan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Fazerin aloitteesta alkanut pilotointi sai aikaan erinomaisia tuloksia eri paikkakunnilla. Toimintamallin vakiinnuttamiseen tulee mukaan Fazerin lisäksi myös muita yrityksiä. Tavoitteena on suunnata alakoulujen iltapäivätoimintaan seuraavien kolmen vuoden aikana vähintään miljoona euroa.

Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittava uusi Olympiakomitea toimii laajasti lasten liikkeen lisääjänä yhdessä päiväkotien, koulujen, lajiliittojen ja seurojen kanssa. Yhteistyö liittyy suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteiseen menestyssuunnitelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on luoda liikunnan avulla lapselle hyvä päivä. Päivässä toteutuvat innostus, monipuolisuus ja -lajisuus, paljon liikettä ja leikkiä sekä terveelliset elämäntavat.