Savulaiset ry on vuonna 2006 perustettu kehitysvammaisten lasten ja heidän vanhempiensa yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa eritysasumisen edellytyksiä ja kehitysvammaisten henkilöiden elämän laatua. Yhdistys rakennuttaa Helsingin Kalasatamaan asumisyhteisö Kipparintalon, jonne muuttaa vuonna 2015 14 lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaista savulaista.

Savulaiset pyrkii toiminnallaan ehkäisemään syrjäytymistä edistämällä tuettua työllistymistä ja fyysisen kunnon ylläpitoa. Nuorten muuttajien toimintaedellytysten turvaamiseksi yhdistys haluaa turvallisen asuinympäristön lisäksi tarjota talon asukkaille laadukkaan mahdollisuuden elinkaariasumiseen sekä luontevan integraation lähiympäristöön.

Fazer on tukenut Kipparintalo-projektin varainhankintaa ja jatkaa nuorten toimintaedellytysten tukemista.