Fazer on SOS-Lapsikylän yrityskumppani Suomessa ja Venäjällä. Olemme olleet mukana tukemassa järjestöä yli neljänkymmenen vuoden ajan. Virallisena pääyhteistyöyrityksenä olemme olleet vuodesta 2010. Yhteistyömme muodostuu taloudellisesta tuesta ja yhteisistä hyvistä hetkistä.

Missiomme on Ruokaa, jolla on merkitys. Tuomme ihmisten hetkiin iloa, hyvinvointia ja rakkautta. Se tulee todeksi muun muassa yhteistyössämme SOS-Lapsikylän kanssa. Uskomme vahvasti, että perhe on tärkeä voimavara yksilön kasvussa tasapainoiseksi aikuiseksi. Fazer on perinteisesti kantanut vastuuta paikallisyhteisön hyvinvoinnista, kertoo Fazerin kumppanuus-ohjelmista vastaava viestintäjohtaja Liisa Eerola. ”SOS-Lapsikylän kumppa-nuudella haluamme tukea järjestön toimintaa turvallisen perheympäristön luomisessa lapsille ja nuorille. 

Suomessa taloudellista tukeamme on kohdistettu mm. SOS-lapsikylän perhekuntoutuksenkehittämiseen sekä lapsikylien rakentamiseen Tampereen Vuorekseen, Espoon Niittykumpuun ja Vantaan Kivistöön. Uusimmat lapsikylät muodostuivat kerrostaloista hankituista kodeista, joissa huostaan otetut lapset asuvat sijaisvanhempiensa kanssa. SOS-Lapsikylä on aktiivisesti mukana kehittämässä alueiden lapsiperheiden palveluita ja vaikuttamassa lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Yhteisön tuki muodostaa toiminnan vahvan perustan. 

Suomessa on lähes 19 000 lasta, jotka eivät voi turvallisesti asua omassa kodissaan, ja kaikista lapsista joka kymmenes kasvaa turvattomissa oloissa. Nykyisin Fazerin tuki kohdennetaan SOS-Lapsikylän yleishyödylliseen, ennaltaehkäisevään ja varhaisen tuen toimintaan ja sen kehittämiseen. Yleishyödylliseksi luokiteltavat palvelut tukevat SOS-Lapsikylän palvelutarjontaa ja heikoimmassa asemassa oleville lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja tarvelähtöisiä palvelupolkuja. Yleishyödyllisen työn tavoitteena on lapsen oikeuksien puolustaminen, lapsen osallisuuden varmistaminen ja kestävä tulevaisuus. Esimerkiksi Unelmista Totta on ennaltaehkäisevää työtä, joka vahvistaa lapsen itsetuntoa mieluisan harrastuksen sekä ilon ja onnistumisen hetkien kautta. Lähellä-hanke torjuu yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Lämminhenkisissä Mummun ja vaarin tuvissamme Vantaalla ja Espoossa vapaaehtoiset varaisovanhemmat ja lapsiperheet kohtaavat. Ylitse MentorApp tarjoaa vertaistukea itsenäistä elämää harjoittelevalle nuorelle. 

Fazerin pitkäjänteinen ja sitoutunut tuki SOS-Lapsikylän työlle turvallisemman perheympäristön eteenon vaikuttavaa ja valtavan merkityksellistä. Fazerilla on erityinen paikka SOS-Lapsikylän väen sydämissä, olemme kuin samaa perhettä! Ruoka on yksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin peruspilareista, ja perheen yhteisillä ruokailuhetkillä on kauaskantoinen vaikutus lasten elämään. SOS-Lapsikylän työssä ruuan merkitys hoivan välineenä on suuri, kertoSOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.  

Tuki on kasvanut alkuaikojen tuotetuesta monipuoliseen yhteistyöhön 

Yhteistyö alkoi eräänä juhannuksena 1960-luvun lopulla, kun Fazerin leipomopäällikkö otti yhteyttä hiljattain avattuun Tapiolan lapsikylään ja kysyi, voisiko Fazer toimittaa perheille juhannusherkkuja. Kylän johtaja kertoo odottaneensa muutamaa laatikollista ja hämmästys olikin suuri, kun leipää ja herkkuja tuotiin kuorma-autollinen. 

Vuodesta 2010 lähtien Fazer on ollut SOS-Lapsikylän virallinen yrityskumppaniFazerin Sininen -suklaa oli aikoinaan tärkeä osa Theraplay-vuorovaikutusterapiaa. SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä oleville lapsille ja nuorille on järjestetty kokkikouluja Fazer Experience 
-vierailukeskuksessa. Muita projekteja ovat muun muassa Unelmista totta -harrastustukiSOSdinner ja Apuu-chat 

Yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa on tärkeää myös Fazerin työntekijöille. Vuonna 2015 fazerilaiset valitsivat 50 000 euron joulusumman saajaksi SOS-Lapsikylän. Tällä tuettiin muun muassa SOS-Lapsikylän perhetyötä Vantaalla. Fazerilaiset ovat osallistuneet myös erilaisiin talkoisiin lapsikylissäTyöntekijöistä löytyy myös SOS-Lapsikylän kummeja ja Mummun ja vaarin tuvan vapaaehtoisia.  

Venäjällä tuemme Pietarin eteläpuolella sijaitsevaa Pushkinin SOS-lapsikylää, jossa asuu kuusikymmentä lasta yhteensä kymmenessä sijaiskodissa. Fazerin tuella katetaan kahden sijaisperheen vuotuiset kulut. 
 
Kuuntele SOScastista, miten Fazerin yritysvastuu toteutuu käytännössä!