Fazerin kumppanuusohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: järjestöyhteistyöstä, sponsoroinnista ja humanitäärisestä avusta. Keskeisiä teemoja ovat lasten ja perheiden hyvinvointi sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Kumppanuusohjelman tavoitteena on tehdä konkreettisia tekoja ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa. Pääkohteemme ovat SOS-Lapsikylän työ Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, sekä Olympiakomitean Lasten Liike.

Fazer tekee yhteistyötä monien hyvien hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Tuemme SOS-Lapsikylän työtä Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Edistämme liikkeen lisäämistä olemalla Lasten Liike -hankkeen perustajakumppani ja keskitämme paikallisille urheilu- ja liikuntatoimijoille annettavan tuen tähän liikuntaa edistävään hankkeeseen. 

Luonnon monimuotoisuutta tuemme yhteistyössä WWF Suomen, Baltic Sea Action Groupin, Vesijärvisäätiön ja Korkeasaaren kanssa. Vastuullista kaakaonhankintaa edistämme toimimalla World Cocoa Foundationissa. Meille tärkeitä teemoja ovat lasten ja nuorten liikkumisen mahdollistaminen sekä tasapainoisiin elämäntapoihin kannustaminen. Olemme Euroopan suurimman koululiikuntatapahtuman, Stafettkarnevalenin pääyhteistyökumppani. Omaa toimialaamme kehitämme yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Tuotelahjoituksilla haluamme olla mukana mahdollistamassa hyviä hetkiä. Tuki-ilmoituksia hankimme harkinnan mukaan tehdaspaikkakunnillamme.

Vuoden 2018 kumppanuusohjelma on koottu emmekä tällä hetkellä etsi uusia yhteistyökumppanuuksia


Missä sponsoroimme?

Sponsoroimme kotimarkkina-alueellamme Itämeren ympärillä. Lisäksi olemme mukana projekteissa niissä maissa joista tärkeimmät raaka-aineemme, kuten kaakao, tulevat. Valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden lisäksi osallistumme joihinkin yhteiskuntavastuullisiin hankkeisiin niillä paikkakunnilla, joilla Fazerilla on toimipaikkoja. Pääkaupunkiseudun lisäksi Fazerilla on valmistusta mm. Lahdessa, Lappeenrannassa ja Karkkilassa.

 

Yhteistyökumppaneilta edellytämme

  • Fazerin arvoja tukevaa toimintaa
  • viestintäyhteistyötä jossa yhteistyön sisältö ja merkitys voidaan kertoa ja välittää selkeästi sidosryhmille.
  • elementtejä joissa voimme olla läsnä ja toimia, pelkkä mainonta ei riitä

Emme sponsoroi

  • kohteita jotka ovat ristiriidassa ympäristötavoitteidemme kanssa
  • uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutuneita kohteita
  • yksilöurheilua ja yksittäisiä urheilujoukkueita sponsoroimme ainoastaan poikkeustapauksissa.

Hakemusten tekeminen

Tuotelahjoitukset