Yhteistyöprojekteilla ja sponsoroinnilla haluamme rakentaa aitoja suhteita, rohkaista ihmisiä olemaan luovia ja tekemään valintoja, jotka tekevät hyvää sekä itselle että ympäröivälle maailmalle. Kumppanuusohjelman tavoitteena on tehdä konkreettisia tekoja ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa. Yhteistyökumppanuudet ovat meille strateginen työkalu strategiamme toteuttamisessa; haluamme tulla tunnetuksi modernina, vastuullisena ruokayhtiönä. Sponsoroinnin avainteemamme on yhdessä syöminen. Fazerin kumppanuusohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: järjestöyhteistyöstä, sponsoroinnista ja humanitäärisestä avusta. Pääkohteemme ovat SOS-Lapsikylän työ Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, Olympiakomitean Lasten Liike ja konfliktinratkaisujärjestö CMI:n työn tukeminen

Fazer tekee yhteistyötä monien hyvien hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Tuemme SOS-Lapsikylän työtä Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Edistämme liikkeen lisäämistä olemalla Lasten Liike -hankkeen perustajakumppani ja keskitämme paikallisille urheilu- ja liikuntatoimijoille annettavan tuen tähän liikuntaa edistävään hankkeeseen. 

Luonnon monimuotoisuutta tuemme yhteistyössä WWF Suomen, Baltic Sea Action Groupin, Vesijärvisäätiön ja Korkeasaaren kanssa. Vastuullista kaakaonhankintaa edistämme toimimalla World Cocoa Foundationissa. Meille tärkeitä teemoja ovat lasten ja nuorten liikkumisen mahdollistaminen sekä tasapainoisiin elämäntapoihin kannustaminen. Olemme Euroopan suurimman koululiikuntatapahtuman, Stafettkarnevalenin pääyhteistyökumppani. Omaa toimialaamme kehitämme yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Tuotelahjoituksilla haluamme olla mukana mahdollistamassa hyviä hetkiä. Tuki-ilmoituksia hankimme harkinnan mukaan tehdaspaikkakunnillamme.

Vuoden 2019 kumppanuusohjelma on koottu emmekä tällä hetkellä etsi uusia yhteistyökumppanuuksia


Missä sponsoroimme?

Sponsoroimme kotimarkkina-alueellamme Itämeren ympärillä. Lisäksi olemme mukana projekteissa niissä maissa joista tärkeimmät raaka-aineemme, kuten kaakao, tulevat. Valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden lisäksi osallistumme harkinnan mukaan yhteiskuntavastuullisiin hankkeisiin niillä paikkakunnilla, joilla Fazerilla on toimipaikkoja. 

Yhteistyökumppanuuksien avulla haluamme tehdä brändilupauksemme todeksi

 • Fazerin brändilupauksen mukaan
  • brändimme perustuu tasa-arvolle, erilaisuuden hyväksynnälle ja osallisuudelle
  • Kohtaamme toisemme aidosti ja rehellisesti
  • Haluamme tehdä hyvää ympäröivälle maailmalle
  • Arvostamme kädentaitoja ja rohkeutta kokeilla uutta

Emme sponsoroi

 • kohteita jotka ovat ristiriidassa brändilupauksemme, eettisten periaatteidemme tai ympäristötavoitteidemme kanssa
 • uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutuneita kohteita
 • yksilöurheilua ja yksittäisiä urheilujoukkueita sponsoroimme ainoastaan poikkeustapauksissa.

Hakemusten tekeminen

Tuotelahjoitukset