Kaakao on Fazerille merkittävä raaka-aine ja teemme aktiivisesti työtä kaakaon vastuullisuuden kehittämiseksi. Teemme yhteistyötä kansainvälisten kaakao- ja suklaateollisuuden toimijoiden kanssa parantaaksemme viljelijäyhteisöjen oloja.

Valmistamme suklaata eurooppalaisilta toimittajilta ostamistamme jalostetuista kaakaotuotteista: kaakaomassasta, kaakaojauheesta ja kaakaovoista. Kaakaostamme ecuadorilaista alkuperää on neljäsosa ja kolme neljäsosaa tulee Länsi-Afrikasta. Ecuadorilainen kaakaomassa on tärkein tekijä suurimman suklaatuotteemme Fazerin Sininen -suklaan makuun.

Tavoitteemme on vastuullinen ja läpinäkyvä kaakaon arvoketju

Fazerin kaakaovision mukainen tavoite on, että vuoteen 2017 mennessä kaakaomme alkuperä on jäljitettävissä ja kaikki käyttämämme kaakao täyttää vastuullisuuden kriteerit. Fazerin vastuullisen kaakaohankinnan lähtökohdat ovat jäljitettävyyden kehittäminen ja World Cocoa Foundationin 3 periaatetta: ihmisten hyvinvointi, elinkeinon kannattavuus ja elinympäristöstä huolehtiminen.

Ihmisten hyvinvoinnin kriteereihin kuuluu esimerkiksi kansainvälisten työelämän periaatteiden kunnioittaminen. Elinkeinon kannattavuus sisältää muun muassa tuottavuuden tukemisen kaakaon laadun parantamisen ja satomäärien kasvattamisen kautta. Elinympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa esimerkiksi lannoitteiden käyttöön, ympäristövaikutuksten huomiointiin ja niistä kouluttamiseen liittyviä tekijöitä. Fazer on sitoutunut kasvattamaan vastuullisen kaakaohankinnan kriteerit täyttävän raaka-aineen osuutta 10–15 prosentilla vuosittain.

Vuonna 2013 vastuullisesti tuotetun kaakaon määrä Fazerin ostoista oli 40 prosenttia. Se sisälsi esimerkiksi UTZ-sertifioidun kaakaon ostot. Aloitimme sertifioidun kaakaon ostot vuonna 2010, jolloin hankimme ensimmäiset erät UTZ-sertifioitua kaakaota. 

Jäljitettävyyden kehittäminen yhteistyön kautta

Jäljitettävyyden kehittäminen kaikkien alan toimijoiden kanssa yhteistyössä on tärkeää, sillä sen avulla voimme parantaa kaakaon viljelyolosuhteita. Haluamme tietää, mistä kaakaomme on peräisin ja sitä kautta voimme pyrkiä vaikuttamaan olosuhteisiin alkuperämaissa.

Jäljitettävyyden puute on koko kaakao- ja suklaateollisuuden yhteinen haaste ja se ulottuu myös sertifiointijärjestelmiin. Kaakaon hankintaketju on ollut perinteisesti melko monimutkainen monine välikäsineen. Tämä on aiheuttanut haasteita jäljitettävyydelle. Tekemällä yhteistyötä alkuperämaan toimijoiden kanssa ja tukemalla viljelijäyhteistyötä pyrimme pääsemään lähemmäs itse viljelijöitä. Tavoitteemme on kaakaon hankintaketjun parempi hallinta ja läpinäkyvyys.

Tällä hetkellä Fazer tekee yhteistyötä toimittajien kanssa jäljitettävyyden parantamiseksi erityisesti Länsi-Afrikassa. Olemme myös aktiivisesti mukana yhteistyössä, joka tähtää yhteisen eurooppalaisen jäljitettävyys- ja vastuullisuusstandardin (CEN) luomiseen kaakaolle.

Yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa

Fazer on ollut kestävän kaakaotuotannon edistämiseen tähtäävän, vuonna 2000 perustetun World Cocoa Foundation -järjestön jäsen vuodesta 2005. Järjestän tavoitteena on edistää vastuullista kaakaonviljelyä ja kasvattaa viljelijöiden tulotasoa. Järjestö tukee kaakaonviljelijöitä ja heidän perheitään erilaisten ohjelmien avulla kaikilla kolmella suurimmalla kaakaonviljelyalueella Länsi-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Fazer tukee Biéby-nimistä kylää Norsunluurannikolla ECHOES -ohjelman (Empowering Cocoa Households with Opportunities and Education Solutions) kautta. Lue lisää kyläprojektistamme.

Olennainen osa työtä on varmistaa, että viljelijäperheiden lapset ja nuoret käyvät koulua.

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Tiedostamme kaakaoviljelmien haasteet ja haluamme osallistua viljelmien ja yhteisöjen olojen kehittämiseen. Lapsityövoimaan liittyvät moninaiset ongelmat vaativat yhä aktiivista otetta ja alan eri sidosryhmien yhteistyötä. Tärkeä osa työtä on varmistaa, että viljelijäperheiden lapset käyvät koulua. Yhteisöjen nuorten tukeminen koulutuksen kautta tarjoaa heille mahdollisuuden oppia uusia taitoja, joita he voivat hyödyntää urallaan. Tämä voi johtaa heidän tulo- ja elintason nousuun.

Haluamme päästä lähemmäksi kaakaonviljelijöitä, sillä yhteisöjen tukeminen vaatii enemmän tietoa kaakaon alkuperästä. Tämän vuoksi kaakaon jäljitettävyyden parantaminen on tärkeä tavoite kaakaonhankinnassamme.

Viime vuosina Fazerin edustajat ovat vierailleet kaakaon tuotantomaissa Ecuadorissa, Ghanassa, Nigeriassa ja Norsunluurannikolla saadakseen uutta tietoa paikallisista olosuhteista ja alueiden haasteista.

Kaakaoviljelmät ovat yleensä muutaman hehtaarin kokoisia perheviljelmiä, joita sama perhe viljelee sukupolvesta toiseen. Yksikään hallitus, yritys tai organisaatio ei yksin voi ratkaista haasteita esimerkiksi Länsi-Afrikassa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja kansainvälisen yhteistyön kautta.