Seuraa edistymistämme vastuullisen kaakaon parissa.

Saamme työskennellä yhden maailman hienoimman raaka-aineen, kaakaon kanssa. Meille on tärkeää varmistaa raaka-aineen saatavuus nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme aktiivisesti työtä kaakaon vastuullisuuden ja jäljitettävyyden kehittämiseksi.

Ostamme tarkoin valituilta ja auditoiduilta toimittajiltamme sekä suoriin ohjelmiin kuuluvilta viljelijöiltä tulevaa kaakaota että sertifioitua kaakaota.

Kaakao ostetaan toimittajilta valmiiksi jalostettuna, kuten kaakaomassana, kaakaojauheena ja kaakaovoina, joista valmistamme suklaata.

Ostamastamme kaakaosta neljäsosa tulee Ecuadorista ja loput kolme neljäsosaa Länsi-Afrikasta. Esimerkiksi juuri ecuadorilainen kaakaomassa on tärkein tekijä suurimman suklaatuotteemme Fazerin Sininen -suklaan maun kannalta, joten laadukkaan kaakaon hankinta on elinehto rakkaan suklaamme valmistukselle.

lähestymistapa

Kaakaon alkuperällä on väliä

Kehitämme kaikkien alan toimijoiden kanssa yhteistyössä arvoketjua entistä vastuullisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Tähän työkaluinamme ovat suorat viljelijäohjelmat Nigeriassa ja Ecuadorissa sekä sertifiointijärjestelmät. Tällä hetkellä käytössämme olevat sertifiointijärjestelmät ovat UTZ, Rainforest Alliance ja Fairtrade Cocoa Programme.

Vuodesta 2017 lähtien käyttämämme kaakaon alkuperä on jäljitettävissä ja täyttää vastuullisuuden kriteerit.

Fazer on kasvattanut vastuullisen kaakaohankinnan kriteerit täyttävän kaakaoraaka-aineen osuutta 10–15 prosentilla vuosittain. Vuodesta 2017 lähtien käyttämämme kaakaon alkuperä on jäljitettävissä ja täyttää vastuullisuuden kriteerit. Tämä tarkoittaa, että kaikki ostamamme kaakao on sertifioitua tai tulee suoriin ohjelmiimme kuuluvilta viljelijöiltä.

Vastuullisen kaakaon periaatteet

Fazerin vastuullisen kaakaohankinnan lähtökohdat ovat jäljitettävyyden kehittäminen sekä kolme periaatetta: ihmisten hyvinvointi, elinkeinon kannattavuus ja elinympäristöstä huolehtiminen.

  • Ihmisten hyvinvoinnin kriteereihin kuuluu esimerkiksi kansainvälisten työelämän periaatteiden kunnioittaminen.
  • Elinkeinon kannattavuus tarkoittaa muun muassa viljelijöiden toimeentulon parantamista sekä kaakaon laadun ja satoisuuden kehittämistä.
  • Elinympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa esimerkiksi koulutusta lannoitteiden käytöstä ja viljelyn ympäristövaikutuksista.

Voimme jäljittää suorien ohjelmien kautta ostamamme kaakaon Fazerin suklaatehtaalta Vantaalta aina yksittäiseen viljelmään ja viljelijään asti. Näin tiedämme, mistä ostamiimme kaakaotuotteisiin käytettävät kaakaopavut tulevat ja meillä on mahdollisuus tukea juuri niitä viljelijöitä, joilta kaakaomme on peräisin.

Todellista vaikutusta viljelijäyhteisöissä suorien ohjelmien avulla

Maailmassa on noin viisi miljoonaa kaakaoviljelmää. Kaakaotilat ovat yleensä muutaman hehtaarin kokoisia perheviljelmiä, joita sama perhe viljelee sukupolvesta toiseen. Näistä tiloista jopa 70 prosenttia sijaitsee Länsi-Afrikassa, missä kaakaonviljelijät kamppailevat monien haasteiden kanssa.

Tällä hetkellä vain viidesosa kaakaonviljelijöistä on sertifioituja viljelijöitä. Jopa neljä viidesosaa viljelijöistä ei kuulu minkään sertifiointijärjestelmän piiriin, mutta he voivat olla juuri niitä viljelijöitä, jotka tarvitsevat tukea vastuullisen kaakaonviljelyn edistämiseksi. Haluamme tukea suorien viljelijäohjelmien kautta juuri eniten apua tarvitsevia viljelijöitä.

Pääsemme lähemmäs itse viljelijöitä ja viljelijäyhteisöjä, kun teemme yhteistyötä alkuperämaan toimijoiden kanssa ja tuemme viljelijäyhteistyötä suorien vastuullisuusohjelmien kautta.

Kaakaoviljelijöiden koulutus ratkaisevassa asemassa

Suorien viljelijäohjelmien tavoitteena on tehdä kaakaonviljelystä yhä mielekkäämpää työtä, joka tarjoaa viljelijöille ja heidän perheilleen tien parempaan toimentuloon. Koska paremman toimeentulon taustalla ovat paremmin tuottavat viljelmät, ohjelmissa keskitytäänkin koulutukseen. Kun viljelijät oppivat moderneja viljelykäytäntöjä, he voivat parantaa kaakaoviljelmiensä tuottavuutta. Ohjelmiin kuuluville viljelijöille tarjotaan myös mahdollisuus parempiin kaakaopuun taimiin ja lannoitteisiin. Viljelijöillä on näin mahdollisuus kehittää omaa liiketoimintaansa ja sen myötä tulotasoaan.

Nigeriassa ohjelmiin kuuluvissa viljelijäyhteisöissä toimii myös lapsityövoiman ehkäisyyn nimitetyt ja koulutetut vastuuhenkilöt. Tärkeää on varmistaa, että viljelijäperheiden lapset käyvät koulua.

Viljelijäyhteisöissä tehdään osana ohjelmia myös kehittämishankkeita, joilla luomaan koko viljelijäyhteisöä hyödyttäviä vaikutuksia. Kohteet (esimerkiksi kaivo, koulun laajennus) valitaan yhdessä viljelijäyhteisön kanssa. Viljelijäyhteisöjä tuetaan myös toimittamalla heille tarpeellisia viljelyyn ja hyviin käytäntöihin liittyviä materiaaleja ja tarvikkeita esimerkiksi suojavarusteita ja lannoitteita.

Lisää ohjelmista Nigeriassa ja Ecuadorissa

Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti vastuullisempaa kaakaontuotantoa

Yksikään hallitus, yritys tai organisaatio ei yksin voi ratkaista haasteita esimerkiksi Länsi-Afrikan viljelmillä, vaan siihen tarvitaan laaja-alaista kansainvälistä yhteistyötä.

Tällä hetkellä Fazer tekee vastuullisen kaakaon yhteistyötä eri toimittajien kanssa jäljitettävyyden parantamiseksi erityisesti Länsi-Afrikassa. Olemme myös aktiivisesti mukana yhteistyössä, joka tähtää yhteisen eurooppalaisen jäljitettävyys- ja vastuullisuusstandardin (CEN) luomiseen kaakaolle.

Fazer on ollut myös kestävän kaakaotuotannon edistämiseen tähtäävän, vuonna 2000 perustetun World Cocoa Foundation -järjestön (WCF) jäsen vuodesta 2005. Fazer tukee WCF:n kautta Biéby-nimistä kylää Norsunluurannikolla.