Hankimme kaakaota sekä UTZ-, Rainforest Alliance- ja Fairtrade Cocoa Programme -sertifiointijärjestelmien että suorien viljelijäohjelmien kautta. Kaikki ohjelmat ja sertifioinnit, joita Fazer käyttää kaakaon hankinnassa, ovat kolmannen osapuolen auditoimia.

Nigerian suora viljelijäohjelma auditointiin kesäkuussa 2016 ja Ecuadorin suora viljelijäohjelma elo-syyskuussa 2017. Alla on esitetty auditointien tärkeimmät tulokset ja niiden pohjalta käynnistetyt kehitystoimet.

Ecuadorin viljelijäohjelma

Auditointien tärkeimmät tulokset

 • Toteutetut koulutukset ovat vaikuttaneet positiivisesti kaakaota tuottavien perheiden viljelykäytäntöihin.
 • Kaakaonviljelijät ovat sitoutuneet ohjelmaan.
 • Kaakaonviljelijät haluavat ylläpitää ja kehittää työolosuhteita viljelmillään.
 • Viljelijöiden keskuudessa on yleisesti tiedossa, että ohjelmaan kuuluvilla viljelmillä tuotetusta kaakaosta maksetaan enemmän.
 • Viljelijät eivät sovella ohjelmaan kuuluvien teknikkojen antamia teknisiä suosituksia vaan ottavat lopulta käyttöön maataloustuotteita, kuten kemikaaleja, myyvien yritysten ehdottamia käytäntöjä.
 • Viljelijöiden terveyteen ja turvallisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota (ensiapu, suojavarusteet, kemiallisten aineiden käsittely).
 • Kirjanpitoon on kiinnitettävä huomioita.

Kehitystoimet

 • Koulutuksiin on sisällytettävä enemmän viljelijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevaa tietoa.
 • Koulutuksissa on annettava lisää tietoa kemiallisten aineiden käsittelystä ja suojavarusteista.
 • Kentällä toimiville teknikoille on annettava koulutusta tuholaistorjunnan, työterveyden, jätehuollon, maatalouskemikaalien käsittelyn ja hyvien viljelykäytäntöjen soveltamisessa. Viljelijöille järjestetään uudelleenkoulutusta vuonna 2018.
 • Viljelijöille tarjotaan käytännönläheisiä mallipohjia kirjanpitoa varten (viljelmää koskevat maanviljelystiedot, myynti- ja tuotantotilastot, maatalouskemikaalien käyttö ja kulttuuristen viljelykäytäntöjen soveltaminen, kemikaalien määrät, varoajat, kasvinsuojeluaineiden levitysajat, kylvöalat). Kirjanpitokoulutusta jatketaan.

Nigerian viljelijäohjelma

Auditointien tärkeimmät tulokset

 • Sisäinen auditointi ja valvonta ovat Nigeriassa asianmukaisella tasolla.
 • Lapsityövoiman käyttöä valvotaan, ja auditointitulokset ovat siltä osin parhaat mahdolliset.
 • Asiakirjapohjaiseen henkilötunnistukseen liittyy haasteita, sillä henkilötodistusta ei ole tapana pitää mukana eikä syntymätodistusta välttämättä löydy.
 • Suojavarusteita ei aina ole.
 • Jätteidenkäsittelyä tulee kehittää (hävittämistapana käytetään yhä hautaamista).
 • Viljelijöiden terveyteen ja turvallisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.
 • Kirjanpito puuttuu yhä joillain osa-alueilla (esimerkiksi viljelytiedot, kasvitaudit, tuottavuus).
 • Ympäristönsuojelu on useilla osa-alueilla hyvällä tasolla (luonnonvaraisten eläinten suojelu, vesiensuojelu).
 • Viljelijöillä on selkeä käsitys koulutuksessa esille nostetuista aiheista.
 • Tietämys hyvistä viljelykäytännöistä ja ymmärrys sosiaalisista riskeistä ovat hyvällä tasolla.

Kehitystoimet

 • Koulutuksiin sisällytetään enemmän viljelijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevaa tietoa.
 • Toimitetaan suojavarusteita: 400 yksikköä toimitettu.
 • Tutkitaan mahdollisuuksia integroida jätteidenkäsittely kemikaalihuollon ja kemikaalien hävittämisen yhteyteen.
 • Lapsityövoiman ehkäisyyn liittyvää työtä jatketaan.
 • Kirjanpitoon liittyvää koulutusta jatketaan.
 • Jatketaan infrastruktuurihankkeita tarpeiden arvioinnin pohjalta.