Kaakaosato kasvuun koulutusohjelman avulla - terveemmät puut turvaavat Eta Christopherin perheen toimeentulon.

Eta Christopher, 55-vuotias kaakaonviljelijä Ikomin alueelta Nigeriasta, osallistuu Fazerin viljelijäohjelmaan. Viittä tilaa hoitava Christopher käytti vuosittain suuria määriä rahaa maatalouskemikaalien ostoon suojatakseen kaakaopuitaan kasvitaudilta. Sadot olivat silti heikkoja, ja Christopher joutui lähettämään seitsemän lastaan kouluun lainarahalla.

Koulutuksessa Christopher sai uutta tietoa puiden karsimisesta ja vahingoittuneiden kaakaohedelmien keräämisestä kasvitautien leviämisen estämiseksi. Näillä keinoilla hän pystyi vähentämään kemikaalien käyttöä alle puoleen entisestä, ja tilojen puut voivat paremmin. Christopher osallistui myös viljelijäyhteisössä toteutettuun taimistohankkeeseen, jonka kautta hän sai 100 nuorta taimea vanhojen puidensa tilalle. Yhteensä taimistohankkeessa onnistuttiin kasvattamaan lähes 75 000 kaakaontaimea.

Koulutuksen ja uusien taimien ansiosta Christopherin vuosittainen kaakaosato kasvoi 65 prosenttia, 1 152 kilosta 3 456 kiloon. Perheen elintaso parani huomattavasti ja Christopher rakentaa nyt kahta taloa. Hän toivoo, että koulutusohjelmaa laajennettaisiin myös muihin viljelijäyhteisöihin, jotta muutkin kaakaonviljelijät voivat parantaa elintasoaan.

Nigeriassa moni elättää yhä itsensä viljelemällä kaakaota perinteisin keinoin, ilman minkäänlaista koulutusta viljelyyn. Tämän takia viljely voi olla tehotonta ja sadot heikkoja. Koulutuksen avulla kaakaotuotantoa voidaan kasvattaa ja kemikaalien käyttöä vähentää.