Rainforest Alliance työskentelee luonnon monimuotoisuuden ja kestävien elinkeinojen puolesta muuttamalla maankäyttö- ja liiketoimintatapoja sekä kuluttajien käyttäytymistä. Fazer ostaa Rainforest Alliance -sertifioitua kaakaota. Rainforest Alliancen Jeff Hayworth kertoo Rainforest Alliancen työstä ja merkityksestä viljelijöille.

Mitä Rainforest Alliance sertifiointi tarjoaa viljelijöille?

Tuemme viljelijöitä tarjoamalla heille koulutusta ja teknistä apua kestävämpien maanviljelykäytäntöjen soveltamisessa, luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa ja talouden liiketoiminnan kehittämisessä. Tarjoamme myös tukea suojellaksemme työntekijöiden ja heidän perheidensä yhteiskunnallisia oikeuksia.

Maanviljelykäytäntöjä muuttamalla viljelijät voivat parantaa satonsa määrää ja laatua, mikä auttaa vähentämään kustannuksia ja kasvattamaan tuloja. Sertifioidut viljelijät myös suojaavat ja palauttavat luonnon monimuotoisuutta, vesiresursseja ja maaperän laatua.

Sertifiointiverkosto auttaa viljelijöitä pääsemään paremmin markkinoille.

Mitä Rainforest Alliance sertifiointimaksaa viljelijälle?

Sertifioinnin hinta on 0,50–3,50 Yhdysvaltain dollaria hehtaarilta*. Kustannukset voi maksaa tuottajaryhmä tai kaupanvälittäjä esirahoituksen avulla.

* Pelkkä sertifioinnin hinta ei anna kokonaiskuvaa investoinneista, joita viljelijän on tehtävä sertifioinnin saadakseen. Useimpien viljelijöiden pitää tehdä alkuinvestointeja, jotta he voisivat noudattaa kriteerejä niin, että sertifiointi olisi mahdollista. Nämä sertifiointiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat usein paljon suurempia kuin sertifioinnin hinta.

Mitkä ovat seuraavien periaatteiden keskeiset kriteerit?

Rainforest Alliance -sertifiointi perustuu Sustainable Agriculture Networkin (SAN) kehittämään riippumattomaan standardiin, joka puolestaan perustuu seuraaviin kestävyysperiaatteisiin.

a) Ihmisten hyvinvointi – Kriteerit, jotka koskevat työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua ja hyviä työoloja. Työterveys ja -turvallisuus ja yhteisösuhteet.
b) Elinympäristöstä huolehtiminen – Kriteerit, jotka koskevat ekosysteemin ja vesien suojelua sekä luonnonsuojeluohjelmaa ja integroitua jätehuoltojärjestelmää.
c) Kannattavuus – Maanviljelykäytäntöjen kehittäminen satojen ja laadun parantamiseksi. Hallintajärjestelmät kustannusten vähentämiseksi
d) Jäljitettävyys – Kaikki kauppatapahtumatat tallennetaan verkkopohjaiseen järjestelmään, jolla voidaan jäljittää tuotteet yksittäiseen tilaan asti.

Miten mittaatte sertifioinnin/ohjelman vaikuttavuutta?

Rainforest Alliance teettää jatkuvasti tutkimuksia ja/tai osallistuu tutkimuksiin arvioidakseen työnsä vaikuttavuutta. Keräämme ja analysoimme tietoa kolmella eri tasolla: keskitetty tutkimus (vaikuttavuustutkimukset ja hypoteesien testaus) sekä otantaperusteinen ja ohjelmanlaajuinen seuranta, jossa tietoa kerätään teknisen avustamisen ja tarkastusten aikana. Luettelo meneillään olevista ja hiljattain päättyneistä tutkimuksista löytyy nettisivuiltamme.

Mikä on tärkein aikaansaamanne muutos? Mistä saavutuksesta olette ylpeimpiä?

Rainforest Alliance tavoittaa yli 1 200 000 tilaa kautta maailman. Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että Rainforest Alliancen sertifioimien tilojen tulokset ovat yleensä parempia kuin sertifioimattomien tilojen tulokset neljällä keskeisellä osa-alueella:

• luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja suojelu
• tilan tuottavuus ja kannattavuus
• viljelijän, työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvointi
• luonnonvarojen säästäminen.

Näihin vaikutuksiin perustuvat näytöt ovat johtaneet useisiin yhteistyöhankkeisiin eri maiden hallitusten kanssa. Yksi esimerkki tällaisista hankkeista on Ghanan hallituksen adoptoimien kaakaonviljelijöiden ilmastollisesti älykkääseen maanviljelyyn (Climate Smart Agriculture) keskittyvä vertailuohjelma. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sadot Ghanan ja Norsunluurannikon kaakaotiloilla ovat 1,5–2 kertaa suurempia.

SAN/Rainforest Alliance Impacts Report 2015 sisältää yhteenvedon sertifiointijärjestelmän tuloksista vuosina 2010–2014.

Mikä on Rainforest Alliancen suurin haaste tai kehityskohde?

Rainforest Alliancen suurin haaste on varmistaa, että edistämme monia erilaisia tavoitteita ja reagoimme moniin erilaisiin riskeihin samanaikaisesti. Voi olla kyse ilmastonmuutoksen vaikutuksista, metsäkadon pysäyttämisestä tai ympäristöystävällisemmän kulutuksen tukemisesta, eri sidosryhmien eduista luonnonvarojen hallinnassa tai siitä, miten suhtautua nuorten ihmisten motivaation puutteeseen jatkaa maanviljelyä tai miten parantaa naisten edelleen puutteellisia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja koulutukseen.
Sertifiointiohjelman merkittävin kehitysaskel edellä mainittujen asioiden kokonaisvaltaisessa käsittelyssä on vuoden 2017 SAN-standardin julkaisu. Standardi pyrkii tukemaan viljelijöitä edistämällä kestäviä elinkeinoja sekä parantamalla tilojen tuottavuutta ja kestävyyttä ilmastonmuutoksen kannalta luomalla suuntaviivoja tehokkaille viljelysuunnitelmille ja niiden johtamiselle, monimuotoisuuden ja luonnonvarojen suojelulle sekä paremmalle toimeentulolle. Hyödyntämällä voimakkaammin teknologiassa ja viestinnässä tapahtuneen kehityksen luomia mahdollisuuksia voimme myös jäljittää kaikki toimitusketjun sidosryhmät ja ylläpitää tiiviimpiä suhteita heihin.

Kaakaon hankintaketjun vastuullisuus edellyttää, että viljelijät saavat kaakaonviljelystä riittävän toimeentulon. Mikä on tehokkain tapa saavuttaa tämä päämäärä? 

Kaakaonviljelijöillä on monia erilaisia haasteita. Ei ole mitään yhtä patenttiratkaisua ongelmiin.

Kaikkien toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden on tehtävä työtä rinta rinnan erilaisten ratkaisujen löytämiseksi. Joitakin esimerkkejä ovat

  • kehittyneemmät viljelykäytännöt, joissa otetaan käyttöön ilmastollisesti älykkäitä maanviljelytapoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi
  • kaakaopuiden uudistaminen/uudelleenistutus tuottavuuden ja laadun parantamiseksi ja sairauksia/kuivuutta paremmin kestävien kasvien lisäämiseksi
  • tuotannon monipuolistaminen, jotta kaakaotilat voivat kehittää myös muita tulonlähteitä.
  • Viljelijät tarvitsevat myös taloudellista peruskoulutusta, jotta he osaavat luotottaa toimintaansa, ja
  • suklaanvalmistajien on tehtävä enemmän turvatakseen hintojen vakautta ja niiden nostamista ennen pitkää. Näin kaakaonviljelijät saisivat turvaa, jota he tarvitsevat tulevaisuuteensa investoidakseen.

Lisätietoa 
http://www.rainforest-alliance.org