Kestävä kaakaonviljely on suklaan valmistuksen elinehto tulevaisuudessa. Siksi Fazer on työskennellyt pitkäjänteisesti edistääkseen sekä tärkeimmän raaka-aineensa saatavuutta että kaakaonviljelijöiden toimeentuloa. Vuoden 2017 alussa saavutettiin tavoite ja nyt kaikki käytettävä kaakao on vastuullista. Fazer ostaa viljelijäohjelmien lisäksi Rainforest Alliance ja Fair Trade Cocoa Programme -sertifioitua kaakaota. Vuonna 2019 ostimme 72 % kaakaosta sertifiointiohjelmien kautta ja 28 % viljelijäohjelmiemme kautta.

Vuoden 2017 alusta kaikki Fazerin käyttämä kaakao on vastuullisesti tuotettua ja jäljitettävää. Kaakaosta neljäsosa tulee Ecuadorista ja loput kolme neljäsosaa Länsi-Afrikasta.

Kaakao on suklaan tärkein raaka-aine. Fazerin suklaatehtaassa Vantaalla valmistetaan vuorokaudessa noin 100 000 kiloa suklaata. Lisäksi kaakaota käytetään Fazeri leipomoissa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa sekä kahviloissa Suomessa ja Ruotsissa.

Merkintä vastuullisesta kaakaonhankinnasta myös pakkauksiin

Fazer toi syksyllä 2016 Fazerin Sininen -suklaalevyihin merkinnän vastuullisesta kaakaonhankinnasta ja avasi kuluttajille verkkosivuston osoitteessa www.forbettercocoa.com. Pakkausmerkintä laajeni vuoden 2017 aikana myös muihin Karl Fazer -tuotteisiin ja myös muihin suklaatuotteisiin.

Tuotteissamme ei ole sertifiointimerkintää, koska emme ole halunneet valita yhtä järjestelmää yli muiden. Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia maailman kaakaonviljelijöistä ei ole minkään sertifiointijärjestelmän piirissä. Haluamme kehittää vastuullista kaakaonviljelyä myös näiden viljelijöiden kanssa, ja siksi Fazerin vastuullisen kaakaonhankinnan ohjelma, Fazer for Better Cocoa, muodostuu sertifioidusta kaakaosta ja viljelijäyhteistyön kautta ostetusta kaakaosta. Tuemme suoraan yli 6000 viljelijää Nigeriassa ja Ecuadorissa. Suorien viljelijäohjelmien avulla pystymme jäljittämään kaakaon sen viljelmälle saakka.

Vain viidesosa kaakaonviljelijöistä on sertifioituja viljelijöitä

Maailmassa on noin viisi miljoonaa kaakaoviljelijää. Kaakaotilat ovat yleensä muutaman hehtaarin kokoisia perheviljelmiä, joita sama perhe viljelee sukupolvesta toiseen. Näistä tiloista jopa 70 prosenttia sijaitsee Länsi-Afrikassa, missä kaakaonviljelijät kamppailevat monien haasteiden kanssa.

Tällä hetkellä vain viidesosa kaakaonviljelijöistä on sertifioituja viljelijöitä.

Valtaosa maailman kaakaonviljelijöistä tarvitsee siis tukea vastuullisen kaakaonviljelyn edistämiseksi. Suorien viljelijäohjelmien tavoitteena on tehdä kaakaonviljelystä yhä mielekkäämpää työtä, joka tarjoaa viljelijöille ja heidän perheilleen tien parempaan toimentuloon. Koska paremman toimeentulon taustalla ovat paremmin tuottavat viljelmät, ohjelmissa keskitytäänkin koulutukseen. Kun viljelijät oppivat moderneja viljelykäytäntöjä, he voivat parantaa kaakaoviljelmiensä tuottavuutta.

 ”Kaakao on yksi maailman hienoimmista raaka-aineista ja me Fazerilla olemme ylpeitä, että saamme työskennellä sen kanssa. Arvostamme kaakaonviljelijöitä ja heidän työtään ja yhdessä viljelijöiden kanssa haluamme toteuttaa alkuperämaissa juuri niitä toimenpiteitä, joista viljelijät saavat parhaan hyödyn. Vain yhteistyöllä kaakaoviljelijöiden kanssa voimme edistää kaakaon saatavuutta ja laatua tulevaisuudessa” sanoo Fazerin kaakao- ja suklaa-asiantuntija Majlen Fazer.

Fazerin viljelijäohjelmissa maksettavat preemiot ovat samalla tasolla kuin sertifioinneissakin. Lisäksi viljelijöille tarjotaan koulutusta ja uusia, parempia kaakaopuun taimia. Ohjelmiin sisältyy myös tukea koko yhteisölle esimerkiksi koulujen ja kaivojen rakentamisen muodossa. Projektit valitaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Vastuullisen kaakaonviljelyn edistämisen lisäksi on tärkeää tukea koko viljelijäyhteisöä ja vahvistaa mahdollisuuksia tulotason kasvattamiseen pidemmälle tulevaisuuteen.   .

 

Hyvät tulokset Nigerian viljelijäohjelman auditoinnista

Fazerin viljelijäohjelmia valvotaan kolmannen osapuolen auditoinnein. Nigerian viljelijäohjelman auditointi toteutettiin vuonna 2016 Ecocert-auditointiyrityksen toimesta. Lisäksi Ecocert on auditoinut myös Fazerin koko vastuullisen kaakaon hankintamallin.

Auditointitulosten perusteella viljelijöiden koulutuksessa painotetut asiat, kuten viljelykäytännöt, ympäristönsuojelu ja sosiaaliset käytännöt, näkyivät viljelijöiden toimintatavoissa. Hyvä tulos saavutettiin myös lapsityövoiman ehkäisyssä. Nigeriassa jokaisen kaakaonviljelijäyhteisön sisältä on valittu ja koulutettu yhteistyössä Nigerian oikeusministeriön kanssa yksi lapsityövoiman valvontaan valittu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöitä on yhteensä noin 50. Auditoinnissa kehityskohteena nousi esille suojavarusteiden puuttuminen ja syksyn aikana on toimitettu 400 yksikköä suojavarusteita sekä koulutettu asiaan erikoistuvia ja vastuutettuja viljelijöitä niiden käyttöön.