Noin 30 prosenttia kaakaostamme on peräisin suoriin ohjelmiin kuuluvilta viljelijöiltä. Mistä ohjelmissa on kyse?

Viljelijäohjelmien avulla pystymme jäljittämään kaakaon sen viljelmälle saakka. Tuntemalla kaakaon alkuperän, pystymme vaikuttamaan juuri niiden viljelijöiden oloihin, joiden kaakaota ostamme. Tärkeintä on, että voimme yhdessä kehittää viljelyohjelmaa takaamaan parhaan mahdollisen sadon ja toimeentulon viljelijöille.

Käytämme suklaan valmistuksessa sekä sertifioitua kaakaota (Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme) että suorien ohjelmien kautta ostettua kaakaota. Viljelijöiden tukemiseen keskittyvät suorat ohjelmamme ovat Nigeriassa ja Ecuadorissa. Ohjelmiin kuuluvilta viljelijöiltä tuleva kaakao on jäljitettävissä aina viljelmälle saakka.

Mihin suorat ohjelmat tähtäävät?

Tällä hetkellä maailman kaakaoviljelijöistä noin 4/5 ei kuulu sertifiointijärjestelmien piiriin ja tarvitsee tukea kehittääkseen toimintaansa. Me haluamme tukea paitsi sertifioitua kaakaontuotantoa, myös niitä viljelijöitä, jotka eivät kuulu sertifiointijärjestelmien piiriin.

Viljelijäohjelmien tavoite on, että kaakaonviljely olisi mielekästä, ja että se tarjoaisi viljelijöille ja heidän perheilleen tien hyvään toimentuloon. Haluamme varmistaa, että käyttämämme kaakao tulee viljelijöiltä, jotka saavat työstään parhaan mahdollisen hyödyn. Tämä tarkoittaa sadon laadun ja määrän parantamista esimerkiksi koulutuksen ja viljelmien uudistamisen avulla. Uskomme, että viljelijöiden tukeminen on asia, johon voimme vaikuttaa ja jolla on vaikutuksia myös koko viljelijäyhteisöihin. Osana ohjelmaa tehdään myös viljelijäyhteisöjen kehittämiseen tähtääviä projekteja.

Miten ohjelmat toimivat?     

Ohjelmien keskiössä ovat viljelijät. Koska paremman toimeentulon taustalla ovat paremmin tuottavat viljelmät, ohjelmissa keskitytäänkin koulutukseen. Koulutusta järjestetään myös esimerkiksi viljelyn ympäristövaikutuksiin ja työoloihin liittyen. Ohjelmiin kuuluville viljelijöille tarjotaan myös mahdollisuus parempiin kaakaopuun taimiin ja lannoitteisiin. Viljelijöillä on näin mahdollisuus kehittää omaa liiketoimintaansa ja sen myötä tulotasoaan. Nigeriassa ohjelmiin kuuluvissa viljelijäyhteisöissä toimii myös lapsityövoiman ehkäisyyn nimitetyt ja koulutetut vastuuhenkilöt.

Viljelijäyhteisöissä tehdään osana ohjelmia myös infrastruktuurin kehittämishankkeita, joilla pyritään luomaan koko viljely-yhteisöä hyödyttäviä vaikutuksia, Kohteet (esimerkiksi kaivo, koulun laajennus) valitaan yhdessä viljelijäyhteisön kanssa. Viljelijäyhteisöjä tuetaan myös toimittamalla heille tarpeellisia viljelyyn ja hyviin käytäntöihin liittyviä materiaaleja ja tarvikkeita esimerkiksi suojavarusteita ja lannoitteita.

Ohjelmat toteutetaan mahdollisimman pitkälle viljelijöiden ehdoin ja heidän itsensä toteuttamana. Esimerkiksi Nigeriassa viljelijöiden kouluttajat, taimitarhojen vastuuhenkilöt ja monet muut ohjelman toteuttamisessa keskeisessä roolissa olevat on viljelijäryhmien itsensä keskuudestaan valitsemia viljelijöitä.

Mitkä ovat ohjelmien hyödyt viljelijöille?

Kaakaonviljelijöille ohjelmaan kuulumisen hyödyt ovat:

  • viljelymenetelmien kehitys ja ammattitaidon kasvattaminen
  • turvalliset työtavat ja tarkoituksenmukainen lannoitus
  • sadon määrä ja laadun parantuminen
  • kehittyneemmät taimet, jotka mahdollistavat viljelmän kaakaopuukannan uudistamisen
  • preemiot
  • viljelmän pinta-alan ja sijainnin kartoitus

Viljelijäyhteisöille hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • lapsityövoiman ehkäiseminen ja koulutuksen tukeminen
  • yhteisöjen kehittämisprojektit, esim. kaivot
  • suojavarusteet

Kuinka ohjelmia valvotaan?

Alkuperämaissa ohjelmia toteuttavat kumppanimme kouluttavat viljelijöitä ja valvovat vastuullisuuskriteereidemme täyttymistä. He seuraavat viljelijöitä ja raportoivat Fazerille sovitun prosessin mukaisesti. Tämän lisäksi Fazer käyttää omia ja kolmansien osapuolten toteuttamia auditointeja. 

Mitkä ovat ohjelmien hyödyt Fazerille?

Uskomme, että ohjelmien avulla voimme tehdä kaakaon arvoketjusta vastuullisemman ja varmistaa kaakaon saatavuuden ja laadun. Ilman kaakaota ei ole suklaata – siksi kaakaonviljelystä on tehtävä viljelijöille taloudellisesti houkuttelevaa. Merkittävä etu ohjelmissa on myös se, että kaakao on jäljitettävää viljelmälle saakka. Kaikki ohjelmaan kuuluvat viljelijät on rekisteröity, heidän viljelmänsä kartoitettu ja viljelijöiden kanssa voidaan tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä.   

Kaakaon tulevaisuus Fazerilla

Eettinen ja kestävä kaakaonviljely on suklaan valmistuksen elinehto tulevaisuudessa. Siksi me Fazerilla teemme parhaamme, jotta tärkein raaka-aineemme ja sen viljelijät voivat hyvin.

Vuodesta 2017 lähtien käyttämämme kaakaon alkuperä on jäljitettävissä ja täyttää vastuullisuuden kriteerit. Tämä tarkoittaa, että kaikki ostamamme kaakao on sertifioitua tai tulee suoriin ohjelmiimme kuuluvilta viljelijöiltä.

100 % käyttämästämme kaakaosta on vastuullisesti tuotettua.