Mistä Fazerin kaakao tulee? Miksi kaikki Fazerin käyttämä kaakao ei ole sertifioitua? Miksi Fazer ostaa kaakaota pienviljelijöiltä? Miten lapsityövoiman käyttöä valvotaan? Tutustu useimmin kysyttyihin kysymyksiin liittyen kaakaon vastuulliseen hankintaan.

Mistä Fazerin kaakao tulee?
Ostamastamme kaakaosta 25% on peräisin Ecuadorista ja 75%  Länsi-Afrikasta. Kaakao jalostetaan joko Euroopassa tai kaakaon alkuperämaassa. Fazer valmistaa suklaata jalostetuista kaakaotuotteista – kaakaomassasta, kaakaovoista ja kaakaojauheesta. Tällä hetkellä alkuperämaissa jalostetaan noin 40 % kaakaostamme. 

Miksi niin suuri osa kaakaota on peräisin Länsi-Afrikasta?
Länsi-Afrikka on maailman suurin kaakaontuotantoalue. Noin 70 prosenttia koko maailman kaakaosta on peräisin Länsi-Afrikasta.

Onko Fazerin suklaa sertifioitua?
Fazerin tuotepakkauksissa ei ole sertifiointimerkintää, mutta ostamme viljelijäohjelmien lisäksi myös sertifioitua kaakaota (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme)

Tuotteissamme ei ole sertifiointimerkintää, koska hankimme kaakaota laajapohjaisesti, emmekä  ole halunneet valita yhtä järjestelmää yli muiden. Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia maailman kaakaonviljelijöistä ei ole minkään sertifiointijärjestelmän piirissä. Haluamme kehittää vastuullista kaakaonviljelyä myös näiden viljelijöiden kanssa, ja siksi Fazerin vastuullisen kaakaonhankinnan ohjelma, Fazer for Better Cocoa, muodostuu sertifioidusta kaakaosta ja viljelijäohjelmien kautta ostetusta kaakaosta. Tuemme suoraan yli 6000 viljelijää Nigeriassa ja Norsunluurannikolla. Lisäksi olemme vuoden 2020 aikana tehneet ensimmäiset ostot Cocoa Horizons -ohjelman kautta

Miksi Fazer ei osta pelkästään sertifioitua kaakaota?
Sertifiointien ja yritysten ylläpitämien viljelijäohjelmien suhde on herättänyt vilkasta keskustelua. Sertifioidun kaakaon hankkiminen on hyvä alku, mutta se ei yksistään riitä ratkomaan kaakaonviljelyn isoja ongelmia: ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja metsäkatoa. Useat isot kansainväliset suklaanvalmistajat ovatkin siirtyneet hankkimaan kaakaota viljelijäohjelmien kautta. Myös me katsomme, että näiden kahden hankintatavan yhdistelmä on paras vaihtoehto.

Vain noin 20 prosenttia maailman kaakaonviljelijöistä toimii sertifiointijärjestöjen piirissä. Meidän on varmistettava, että kaikilla kaakonviljelijöillä on mahdollisuus tuottaa kaakaota kestävästi.  Viljelijäohjelmien toteuttaminen vaatii enemmän resursseja kuin sertifioidun kaakaon hankkiminen, mutta pidämme tätä välttämättömänä, jotta kaakaon saatavuus voidaan taata myös tulevaisuudessa.

Mikä on viljelijäohjelma? 
Fazer ostaa vastuullisen tuotannon kriteerit täyttävää kaakaota omien viljelijäohjelmien kautta Norsunluurannikolta ja Nigeriasta. Lisäksi olemme vuoden 2020 aikana tehneet ensimmäiset ostot Cocoa Horizons -ohjelman kautta ja olemme käynnistämässä uutta viljelijäohjelmaa Ecuadorissa. Ohjelmien kautta ostettava kaakao on jäljitettävää viljelmälle asti ja tuemme juuri niitä viljelijöitä jotka kaakaomme viljelevät. Tuemme suoraan yli 6000 viljelijää Nigeriassa ja Norsunluurannikolla.

Viljelijäohjelmissa mukana olevat tilat ovat pieniä, noin 4 hehtaarin kokoisia perhetiloja. Perheessä on keskimäärin 6-8 jäsenttä ja lapset osallistuvat usein tilan töihin, aivan kuten eurooppalaisillakin maatiloilla. Koulunkäyntiä häiritsevä tai lapsen hyvinvointia uhkaava työskentely on kiellettyä ja sitä valvotaan (raskaat taakat, vaaralliset työkalut, torjunta-aineet, pitkät työpäivät)

Mitä toimenpiteitä viljelijäohjelmissa tehdään?

 • Viljelijöiden kouluttaminen
 • Työturvallisuuden parantaminen
 • Naisten toimeentulotason parantaminen
 • Lasten koulunkäynnin edistäminen
 • Nuorten työllistäminen
 • Metsäkadon estäminen uusia puita istuttamalla

Maksaako Fazer preemioita vastuullisesta kaakaosta?
Kyllä, maksamme preemioita sekä sertifioidusta kaakaosta että kaakaosta, jonka ostamme suorien viljelijäohjelmien kautta. Preemioiden suuruus on samaa tasoa sertifioinneissa ja suorissa ohjelmissa, mutta viljelijäohjelmissa suurempi osa, jopa 90 % menee viljelijälle. Preemioita käytetään projekteihin viljelijäyhteisöissä.

Mitä viljelijöille maksettavalla preemiolla tehdään?
Viljelijäohjelmissa mukana olevat osuuskunnat käyttävät vastuullisen kaakaon viljelemisestä saatavat preemiot omiin sosiaalisiin hankkeisiin, jotka edistävät lapsityövoiman torjuntaa yhteisöissä, mm. luokkahuoneiden varustaminen, koulujen rakentaminen ja koulutarvikkeiden jakelu

Miksi lapsityövoimaa on edelleen kaakaontuotannossa?Lapsityövoiman käytön pääsyy on köyhyys. Suklaata valmistavat yritykset voivat vaikuttaa lapsityövoiman käyttöön kouluttamisella, viljelijöiden tulotason parantamisella, lasten koulumahdollisuuksien parantamisella ja lapsityövoiman käytön monitoroinnilla. Fazerin viljelijäohjelmissa tehtävät toimenpiteet vastaavat näihin tarpeisiin.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä Fazer on tehnyt?

 • Viljelijöille maksetaan preemiota vastuullisesta kaakaosta
 • Viljelijöitä koulutetaan monipuolisesti
 • Lapsityövoiman käyttöä monitoroidaan jatkuvasti
 • Lasten koulunkäyntimahdollisuuksia edistetään


 

Norsunluurannikolla lapsityövoiman käyttöä ehkäistään seuranta- ja toimenpideohjelmalla (Child Labour Monitoring and Remediation Systems, CLMRS). Välittömän tapauksiin puuttumisen ohella keskitytään taustasyiden ratkaisemiseen yhteisötasolla, erityisesti naisten tulotason parantamiseen esimerkiksi kylälainojen ja sivutulohankkeiden avulla.

Vuonna 2019 Fazerille raportoitiin, että kaakaoviljelijäperheistä Norsunluurannikolla löytyi 43 lasta, joilla ei ollut syntymätodistusta, koska siihen ei ollut varaa. Ilman syntymätodistusta lapset eivät pääse kouluun. Viljelijäohjelman puitteissa syntymätodistukset saatiin järjestettyä.

Nigerian viljelyohjelmassamme pyritään aktiivisesti löytämään ja poistamaan lapsityövoimaa. Viljelijöille on koulutuksia lapsityövoimasta ja lasten oikeuksista. Satunnaisten auditointien sijaan jokaisen kaakaonviljelijäyhteisön sisältä on valittu ja koulutettu yhteistyössä viranomaisten kanssa lapsityövoiman valvontaan valittu vastuuviljelijä. Vastuuviljelijät elävät ja työskentelevät paikallisyhteisöissä ja ovat näin jatkuvasti läsnä.

Mitkä ovat Fazerin kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle?
Fazerin kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle perustuvat seuraaviin periaatteisiin: ihmiset (people), elinkeinon kannattavuus (profit) ja ympäristö (planet). Fazerin kriteereihin kuuluu myös jäljitettävyys.

Jokaisen periaatteen alle Fazer on asettanut listan kriteerejä.

 • Ihmisten hyvinvoinnin kriteereihin kuuluu esimerkiksi kansainvälisten työelämän periaatteiden kunnioittaminen.
 • Elinkeinon kannattavuus sisältää muun muassa tuottavuuden tukemisen kaakaon laadun parantamisen ja satomäärien kasvattamisen kautta.
 • Elinympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa esimerkiksi lannoitteiden käyttöön, ympäristövaikutusten huomiointiin ja niistä kouluttamiseen liittyviä kriteerejä.

Viljelijäohjelmien osalta kaakao on jäljitettävää viljelmälle asti. Sertifioidun kaakaon osalta vähimmäisvaatimus on massatasapaino (volyymiseuranta, mass-balance). Vaadimme sekä kaakaontoimittajilta että sertifiointiorganisaatioilta tietoa niistä yhteisöistä, joista sertifioitu kaakao on peräisin.

Miksi jäljitettävyys on niin tärkeää Fazerille?
Jäljitettävyyden kehittäminen yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa on tärkeää, koska se antaa meille mahdollisuuden päästä lähemmäs viljelijöitä, vaikuttaa olosuhteisiin, joissa kaakaota viljellään sekä parantaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta koko ketjussa.

Miten kaakaon vastuullisuus todennetaan? Miten varmistatte, että kriteerit täyttyvät?
Sertifiointi ja viljelijäohjelmien auditoinnit  tarjoavat kolmannen osapuolen varmennuksen vastuullisuuskriteereille. Alkuperämaissa ohjelmia toteuttavat kumppanimme kouluttavat viljelijöitä ja valvovat vastuullisuuskriteereidemme täyttymistä. He seuraavat viljelijöitä ja raportoivat Fazerille sovitun prosessin mukaisesti.

Fazerin viljelijäohjelmia valvotaan kolmannen osapuolen auditoinnein. Nigerian viljelijäohjelman auditointi toteutettiin vuonna 2017 Ecocert-auditointiyrityksen toimesta. Lisäksi Ecocert on auditoinut myös Fazerin koko vastuullisen kaakaon hankintamallin. Vuodelle 2020 suunnitellut auditoinnit jouduttiin pandemian takia siirtämään vuodelle 2021.

Julkaisetteko viljelijäohjelmien auditointiraportit?
Olemme julkaisseet päälöydökset aiemmin toteutetuista auditoinnesta. Jatkossa (vuodesta 2021 eteenpäin) tulemme julkaisemaan auditointiraportit. 

Miksi tuottavuuden tukeminen on niin tärkeää?
Tuottavuuden tukeminen on ratkaisevan tärkeää niin viljelijöille kuin kaakaon tulevaisuudellekin. Monissa viljelijäyhteisöissä kaakaopuut tuottavat paljon enimmäispotentiaaliaan pienempiä satoja vanhentuneiden viljelykäytäntöjen takia. Kaakaota koettelevat monet tuholaislajit ja sairaudet. Myös kaakaopuut ikääntyvät nopealla vauhdilla. Parempi tuottavuus antaa viljelijöille enemmän rahaa elämiseen ja mahdollisuuden investoida tiloihinsa ja kehittää yhteisöjään. Pyrkimykset lisätä tuottavuutta auttavat myös vastaamaan kaakaon maailmanlaajuisesti kasvavaan kysyntään.

Kaakaon riittävyydestä tulevaisuudessa on esiintynyt huolta. Onko tämä mielestänne uhka Fazerille?
Pitkällä aikavälillä se on riski kaikille kaakaota käyttäville yrityksille. Muun muassa ilmastonmuutoksella, ikääntyvällä viljelijäväestöllä ja kaupungistumisella on vaikutuksensa kaakaontuotantoon ja siten myös tarjontaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi Fazer tekee työtä kestävämmän kaakaosektorin eteen.

Lisätietoa: World Cocoa Foundation