Mistä Fazerin kaakao tulee? Mitkä ovat kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle? Miksi jäljitettävyys on tärkeää Fazerille? Tutustu useimmin kysyttyihin kysymyksiin liittyen kaakaon vastuulliseen hankintaan.

Mistä Fazerin kaakao tulee?

Fazer valmistaa suklaata jalostetuista kaakaotuotteista – kaakaomassasta, kaakaovoista ja kaakaojauheesta. Fazer hankkii raaka-aiheet eurooppalaisilta toimittajilta. Ostamastamme kaakaosta neljännes on peräisin Ecuadorista ja kolme neljännestä Länsi-Afrikasta. Kaakao jalostetaan joko Euroopassa tai kaakaon alkuperämaassa. Tällä hetkellä alkuperämaissa jalostetaan noin 40 % kaakaostamme. 

Miksi niin suuri osa kaakaota on peräisin Länsi-Afrikasta?

Länsi-Afrikka on maailman suurin kaakaontuotantoalue. Noin 70 prosenttia koko maailman kaakaosta on peräisin Länsi-Afrikasta.

Mitkä ovat Fazerin kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle?

Fazerin kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle perustuvat sueraaviin periaatteisiin: ihmiset (people), elinkeinon kannattavuus (profit) ja ympäristö (planet). Fazerin kriteereihin kuuluu myös jäljitettävyys.

Jokaisen periaatteen alle Fazer on asettanut listan kriteerejä.

  • Ihmisten hyvinvoinnin kriteereihin kuuluu esimerkiksi kansainvälisten työelämän periaatteiden kunnioittaminen.
  • Elinkeinon kannattavuus sisältää muun muassa tuottavuuden tukemisen kaakaon laadun parantamisen ja satomäärien kasvattamisen kautta.
  • Elinympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa esimerkiksi lannoitteiden käyttöön, ympäristövaikutusten huomiointiin ja niistä kouluttamiseen liittyviä kriteerejä.

Viljelijäohjelmien osalta kaakao on jäljitettävää viljelmälle asti. Sertifioidun kaakaon osalta vähimmäisvaatimus on massatasapaino (volyymiseuranta, mass-balance). Vaadimme sekä kaakaontoimittajilta että sertifiointiorganisaatioilta tietoa niistä yhteisöistä, joista sertifioitu kaakao on peräisin.

Miksi jäljitettävyys on niin tärkeää Fazerille?

Jäljitettävyyden kehittäminen yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa on tärkeää, koska se antaa meille mahdollisuuden päästä lähemmäs viljelijöitä, vaikuttaa olosuhteisiin, joissa kaakaota viljellään sekä parantaa läpinäkyvyyttä/avoimuutta koko ketjussa.

Voitteko taata, että Fazerin ostaman kaakaon tuotantoon ei ole käytetty lapsityövoimaa?

Fazer ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä, ja me teemme päivittäin työtä kaakaon arvoketjun kanssa. Suorien viljelijäohjelmien kautta voimme valvoa jatkuvasti sitä, ettei lapsityövoimaa käytetä, sillä koulutamme paikallista väestöä tähän tehtävään. Tapa on tehokkaampi kuin satunnaiset tarkastukset.

Lapsityövoimaan liittyvät monimutkaiset ongelmat vaativat edelleen aktiivista otetta ja yhteistyötä arvoketjuun kuuluvien sidosryhmien välillä. Olemme tietoisia haasteista ja tiedostamme, että mikään organisaatio ei yksin kykene ratkaisemaan lapsityövoimaan ja sen perimmäisiin syihin liittyviä ongelmia. 

Fazerin viljelijäohjelmia valvotaan kolmannen osapuolen auditoinnein. Nigerian viljelijäohjelman auditointi toteutettiin vuonna 2016 Ecocert-auditointiyrityksen toimesta. Auditointitulosten perusteella viljelijöiden koulutuksessa painotetut asiat, kuten viljelykäytännöt, ympäristönsuojelu ja sosiaaliset käytännöt, näkyivät viljelijöiden toimintatavoissa. Hyvä tulos saavutettiin myös lapsityövoiman ehkäisyssä. Nigeriassa jokaisen kaakaonviljelijäyhteisön sisältä on valittu ja koulutettu yksi lapsityövoiman valvontaan valittu vastuuhenkilö. Koulutus on tehty yhteistyössä Nigerian oikeusministeriön kanssa. Vastuuhenkilöitä on yhteensä noin 50

 

Eikö teidän mielestänne ole epäreilua myydä tuotteita, joiden raaka-aineet tuotetaan köyhyydessä?

Maailmassa on noin viisi miljoonaa kaakaonviljelijää. Kaakaotilat ovat tyypillisesti muutaman hehtaarin suuruisia perhetiloja, joita sama perhe on hoitanut ja viljellyt usean sukupolven ajan. Näistä tiloista 70 % sijaitsee Länsi-Afrikassa, missä kaakaonviljelijät kamppailevat monien ongelmien kanssa. Mikään valtio, yritys tai organisaatio ei pysty yksin ratkaisemaan kaakaonviljelyn olosuhteisiin liittyviä ongelmia. Tavoitteena onkin sen sijaan löytää ratkaisuja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Onko Fazerin suklaa sertifioitua?

Fazerin tuotepakkauksissa ei ole sertifiointimerkintää. Me käytämme tuotteissamme sertifioitua (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme) kaakaoraaka-aineita.

Tuotteissamme ei ole sertifiointimerkintää, koska emme ole halunneet valita yhtä järjestelmää yli muiden. Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia maailman kaakaonviljelijöistä ei ole minkään sertifiointijärjestelmän piirissä. Haluamme kehittää vastuullista kaakaonviljelyä myös näiden viljelijöiden kanssa, ja siksi Fazerin vastuullisen kaakaonhankinnan ohjelma, Fazer for Better Cocoa, muodostuu sertifioidusta kaakaosta ja viljelijäyhteistyön kautta ostetusta kaakaosta. Tuemme suoraan yli 6000 viljelijää Nigeriassa ja Norsunluurannikolla.

Miksi Fazer ei osta pelkästään sertifioitua kaakaota?

Sertifiointien ja suorien ohjelmien suhde on herättänyt vilkasta keskustelua sidosryhmissämme. Katsomme, että
näiden kahden hankintatavan yhdistelmä on useista syistä paras vaihtoehto. Vain noin 20 prosenttia maailman kaakaonviljelijöistä toimii sertifiointijärjestöjen piirissä. Tämä tarkoittaa, ettei sertifioidun kaakaon tarjonta riitä
kattamaan suklaan tuottajien kaakaonkysyntää. Suoria ohjelmia tarvitaan täydentämään sertifioidun kaakaon tarjontaa.
Lisäksi meidän on varmistettava, että kaikilla kaakonviljelijöillä on mahdollisuus tuottaa kaakaota kestävästi. Suorien ohjelmien toteuttaminen on kalliimpaa kuin sertifioidun kaakaon hankkiminen, mutta pidämme tätä
välttämättömänä, jotta voidaan taata kaakaon saatavuus myös tulevaisuudessa.

Miten kaakaon vastuullisuus todennetaan? Miten varmistatte, että kriteerit täyttyvät?

Sertifiointi tarjoaa kolmannen osapuolen varmennuksen vastuullisuuskriteereille. Alkuperämaissa ohjelmia toteuttavat kumppanimme kouluttavat viljelijöitä ja valvovat vastuullisuuskriteereidemme täyttymistä. He seuraavat viljelijöitä ja raportoivat Fazerille sovitun prosessin mukaisesti.

Fazerin viljelijäohjelmia valvotaan kolmannen osapuolen auditoinnein. Nigerian viljelijäohjelman auditointi toteutettiin vuonna 2016 Ecocert-auditointiyrityksen toimesta. Lisäksi Ecocert on auditoinut myös Fazerin koko vastuullisen kaakaon hankintamallin.

Mikä on suora vastuullisuusohjelma?

Fazer ostaa kaakaota suorien viljelijäohjelmien kautta Norsunluurannikolta ja Nigeriasta. Näiden ohjelmien kautta Fazer ostaa kaakaota, joka täyttää vastuullisen tuotannon kriteerit. Ohjelmien kautta ostettava kaakao on jäljitettävää viljelmälle asti ja tuemme juuri niitä viljelijöitä – esimerkiksi koulutuksella – jotka kaakaomme viljelevät. Tuemme suoraan yli 6000 viljelijää Nigeriassa ja Norsunluurannikolla.

Miksi tuottavuuden tukeminen on niin tärkeää?

Tuottavuuden tukeminen on ratkaisevan tärkeää niin viljelijöille kuin kaakaon tulevaisuudellekin. Monissa viljelijäyhteisöissä kaakaopuut tuottavat paljon enimmäispotentiaaliaan pienempiä satoja vanhentuneiden viljelykäytäntöjen takia. Kaakaota koettelevat monet tuholaislajit ja sairaudet. Myös kaakaopuut ikääntyvät nopealla vauhdilla. Parempi tuottavuus antaa viljelijöille enemmän rahaa elämiseen ja mahdollisuuden investoida tiloihinsa ja kehittää yhteisöjään. Pyrkimykset lisätä tuottavuutta auttavat myös vastaamaan kaakaon maailmanlaajuisesti kasvavaan kysyntään.

Maksaako Fazer preemioita vastuullisesta kaakaosta?

Kyllä, maksamme preemioita sekä sertifioidusta kaakaosta että kaakaosta, jonka ostamme suorien viljelijäohjelmien kautta. Preemioiden suuruus on samaa tasoa sertifioinneissa ja suorissa ohjelmissa, mutta viljelijäohjelmissa suurempi osa, jopa 90 % menee viljelijälle. Preemioita käytetään projekteihin viljelijäyhteisöissä.

 Kaakaon riittävyydestä tulevaisuudessa on esiintynyt huolta. Onko tämä mielestänne uhka Fazerille?

Pitkällä aikavälillä se on riski kaikille kaakaota käyttäville yrityksille. Muun muassa ilmastonmuutoksella, ikääntyvällä viljelijäväestöllä ja kaupungistumisella on vaikutuksensa kaakaontuotantoon ja siten myös tarjontaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi Fazer tekee työtä kestävämmän kaakaosektorin eteen.