UTZ on kahvin, kaakaon, teen ja hasselpähkinöiden kestävää viljelyä edistävä ohjelma ja sitä ilmaiseva merkki. Se tukee parempien mahdollisuuksien ja paremman tulevaisuuden luomista viljelijöille, heidän perheilleen ja elinympäristöllemme. Fazer ostaa UTZ-sertifioitua kaakaota.

Mitä UTZ-sertifiointi tarjoaa viljelijöille?
Alla oleva kuva esittää tästä yhteenvedon hyvin: UTZ-viljelijöiden on noudatettava hyviä maanviljelytapoja, luotava hyvät työolosuhteet ja pidettävä parempaa huolta ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. Korvaukseksi tästä UTZ-ohjelma auttaa heitä tuottamaan parempia satoja, kasvattamaan tulojaan sekä luomaan paremman elinympäristön ja elämän kaikille. 

Mitä UTZ-sertifiointi maksaa viljelijälle?
Viljelijöiden ei tarvitse maksaa mitään UTZ-ohjelmaan osallistumisestaan, koska haluamme tehdä jäsenyydestä mahdollisimman helpon. Näin yhä useammalla pienviljelijällä on mahdollisuus ottaa käyttöön kestäviä viljelykäytäntöjä. Viljelijöiden on kuitenkin maksettava vuosittaisista sertifiointitarkastuksistaan ja ne investoinnit, joita tarvitaan UTZ:n vaatimusten toteuttamiseen. Tähän he voivat käyttää sertifioidun kaakaon myymisestä saamaansa lisähintaa.

Mitkä ovat seuraavien periaatteiden keskeiset kriteerit?
a) Ihmisten hyvinvointi - UTZ-viljelijöiden on luotava turvallinen ja terveellinen työympäristö. Esimerkkejä ovat suojavaatetus, työntekijöille järjestetyt kunnolliset asuinolot sekä se, että saatavissa on puhdasta vettä, toimiva viemäröinti ja käymälä sekä terveydenhuolto. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä, ja viljelijöitä kannustetaan lähettämään lapsensa kouluun. 

b) Elinympäristöstä huolehtiminen - UTZ-viljelijöiden on käytettävä maata, vettä ja energiaa huolellisesti ja tehokkaasti. Esimerkkejä ovat metsäkadon ehkäiseminen, keinolannoitteiden käytön vähentäminen, suojeltujen alueiden, kasvien ja luonnon kunnioittaminen sekä tehokas jätteiden keräys.

c) Kannattavuus - UTZ-viljelijät oppivat hoitamaan tilojaan kannattavalla tavalla. Heidät on koulutettu käyttämään parempia viljelymenetelmiä, jotka johtavat laadukkaampiin ja suurempiin satoihin pienemmin kustannuksin. Viljelijät nostavat tulojaan neuvottelemalla tuotteilleen paremman hinnan.

d) Jäljitettävyys - Tuotteessa oleva UTZ-merkki on kuluttajalle takuu siitä, että heidän ostoksensa tukee kestävää viljelyä. Kaikkien viljelijöiden ja valmistajien on rekisteröitävä UTZ-sertifioituja tuotteita koskevat kauppansa verkossa olevaan järjestelmään. Tämä takaa täyden jäljitettävyyden läpi koko toimitusketjun.


Miten mittaatte UTZ-sertifioinnin vaikuttavuutta?

Seurannat ja arvioinnit ovat keskeinen osa ohjelmaamme, ja me investoimme tutkimuksiin, joissa arvioidaan UTZ:n taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Tämä edistää jatkuvan parantamisen prosessiamme ja antaa UTZ-sertifioituja tuotteita hankkiville yrityksille mahdollisuuden kertoa kuluttajille kestävän hankinnan vaikutuksista. Katso, minkälaisia vaikutuksia UTZ:n toiminnalla on.

Mikä on tärkein aikaansaamanne muutos? Mistä saavutuksesta olette ylpeimpiä?

UTZ pyrkii siihen, että kestävästä viljelystä tulee maailman luonnollisin asia. Ei pelkästään kaakaon, vaan myös kahvin, teen ja hasselpähkinöiden viljelyssä. Tällä hetkellä UTZ on maailman suurin kaakaon ja kahvin sertifiointiohjelma. Teemme yhteistyötä lukuisten yritysten kanssa kautta maailman, ja nämä yritykset myyvät UTZ-sertifioituja tuotteita yhteensä 136 maassa. Tämän ansiosta voimme tukea yhä useampia viljelijöitä ja heidän perheitään saavuttamaan tavoitteensa. Ja olemme selvästi oikeilla jäljillä, sillä olemme tavoittaneet jo yli miljoona viljelijää ja työntekijää 36 maassa!

Ylpeimpiä olemme silloin, kun kuulemme viljelijöiltä itseltään, miten UTZ:hen liittyminen on parantanut heidän elämäänsä. Esimerkiksi Norsunluurannikon kaakaonviljelijöiden parissa tehty tutkimus osoitti, että 92 % viljelijöistä koki sertifioinnin saaneen aikaan myönteisiä muutoksia.

Mikä on UTZin suurin haaste tai kehityskohde?

UTZ haluaa tehdä kestävästä viljelystä normin. Sertifiointi on selvästi ollut tehokasta; toiminnallamme on jo myönteinen vaikutus yli miljoonan viljelijän ja työntekijän sekä heidän perheidensä elämään ympäri maailmaa. Ymmärrämme toki, että sertifiointi ei yksin riitä tavoitteemme saavuttamiseen. Monet niistä ongelmista, joiden parissa UTZ työskentelee, juontavat juurensa muulle kuin viljelijätasolle. Näitä ovat lapsityövoiman käyttö, sukupuolten välinen epätasa-arvo ja ilmastonmuutos.

Nämä ovat myös viljelijöiden kannalta kriittisen tärkeitä ongelmia, joita on muutettava sektoritasolla, olivat viljelijät sitten sertifioituja tai eivät. Yksin emme kuitenkaan voi tehdä tätä, ja nämä rakenneongelmat selvittääksemme meidän on tehtävä yhteistyötä hallitusten, kansalaisyhteiskuntien ja yksityisen sektorin kanssa. Tämän takia UTZ on laajentanut strategiaansa vuodesta 2016 alkaen. Tulemme löytämään uusia tapoja työskennellä yhdessä markkinoiden johtavien yhtiöiden kanssa, jotta voimme edistää kestävyyttä ja vahvistaa viljelijäryhmien ja kansalaisjärjestöjen kykyä saada aikaan muutoksia näissä tärkeissä asioissa.

Kaakaon hankintaketjun vastuullisuus edellyttää, että viljelijät saavat kaakaonviljelystä riittävän toimeentulon. Mikä on tehokkain tapa saavuttaa tämä päämäärä? 
Elannon saaminen maanviljelystä on kovaa työtä, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta UTZ-ohjelman tavoite on tehdä viljelijöiden liiketoiminnasta kannattavampaa ennen pitkää. UTZ-sertifioidut viljelijät lisäävät tulojaan kasvattamalla parempia satoja. Heidät on koulutettu käyttämään parempia viljelymenetelmiä, jotka johtavat laadukkaampiin tuotteisiin ja suurempiin satoihin pienemmin kustannuksin. Viljelijät saavat näistä korkealaatuisemmista tuotteista paremman hinnan. Lisäksi he saavat muuttuvan lisähinnan, joka maksetaan markkinahinnan päälle.

Lisätietoa 
www.utz.org