Viljelijäohjelma teki unelmasta totta - Fidelis Adie kolminkertaisti satonsa ja panostaa nyt laatuun.

Fidelis Adie viljelee kaakaota Etungin alueella Nigeriassa. Kolmea tilaa viljelevä Adie sai ennen viljelijäohjelmaa 3 200 kilon vuosittaisen kaakaosadon. Viljelyssä oli kuitenkin haasteita: puut olivat vanhoja ja sadot heikkoja, hyönteiset ja kasvitaudit tekivät tuhojaan ja tilojen hoito oli puutteellista. Torjunta-ainekulut olivat suuria.

Viljelijäohjelman aikana Adie oppi, miten kaakaopapujen määrää ja laatua voidaan parantaa. Ohjelmassa kerrottiin myös raskaiden torjunta-aineruiskutusten vaikutuksista vesistöihin, lannoitteiden käytöstä ja integroidusta kasvinsuojelusta. Adie vei opit omille kaakaotiloilleen, seurasi ohjeita ja otti käyttöön koulutuksessa saamansa lannoitteen. Tuloksena hänen satonsa kasvoi 200 prosenttia 9 600 kiloon ja torjunta-aineiden käyttö väheni alle puoleen entisestä.

Sadon huikean kasvun ansiosta Adie saattoi toteuttaa haaveensa ja ostaa lisää maata. Hän kannustaa myös muita viljelijöitä seuraamaan tarkkaan viljelijäohjelman oppeja, jotta he voivat tuottaa markkinoille entistä laadukkaampia, terveitä kaakaopapuja. Hän toivoo, että ohjelma Nigeriassa jatkuu, jotta maan kaakaontuotanto voidaan palauttaa entiseen asemaansa ja viljelijät nostaa elintasoaan.