Fazerin Nigerian viljelijäohjelmassa on mukana 53 kaakaonviljelijäyhteisöä, joissa on 4500 viljelijää. Tilat ovat pieniä perheviljelmiä ja yhden tilan keskikoko on noin 3,8 hehtaaria. Perheiden lapset osallistuvat usein tilan töihin, aivan kuten eurooppalaisillakin maatiloilla, mutta koulunkäyntiä häiritsevä tai lapsen hyvinvointia uhkaava työskentely on kiellettyä.

Jokaisen kaakaonviljelijäyhteisön sisältä on valittu ja koulutettu yhteistyössä Nigerian oikeusministeriön kanssa lapsityövoiman valvontaan valittu vastuuviljelijä. Vastuuviljelijät elävät ja työskentelevät paikallisyhteisöissä ja ovat näin jatkuvasti läsnä. Vastuuviljelijöiden tehtäviin kuuluu puuttua mahdollisiin tapauksiin ensin keskustelemalla viljelijän kanssa ja sitten raportoimalla tapauksesta paikallisyhteisölle. Mikäli tapaus toistuu, vastuuviljelijä raportoi siitä valvontaa hoitavaan yksikköön ja kansalaisoikeuksien osastolle Nigerian oikeusministeriöön. Vuosien 2016-2017 välisenä aikana yhtään tapausta ei ole löytynyt eikä ole rekisteröity. Vuoden 2018 osalta tilanne on jatkanut samanlaisena. Mikäli tapauksia esiintyy, niistä ilmoitetaan välittömästi.