Fazerin Norsunluurannikon viljelijäohjelmassa on mukana 1000 viljelijää. Norsunluurannikon ohjelmassa on mukana kolme osuuskuntaa, jotka sijaitsevat maan kaakkoisosassa. Ohjelma kattaa nyt myös Biebyn alueen, jota Fazer on ollut tukemassa jo vuodesta 2012, jolloin aloitettiin alueen ensimmäisen toisen asteen koulun rakentaminen. Tuki kylälle on jatkunut erilaisin hankkein koulun sähköistyksestä, urheilukentän ja uusien luokkahuoneiden rakentamiseen erillisenä toimena kaakaon hankinnasta. Nyt alueelta tulee kaakaota Fazerin suklaan valmistukseen, mikä on hieno jatkumo yhteistyölle.

Viljelijäohjelmassa autamme viljelijöitä parantamaan toimeentuloaan. Kestävien viljelykäytäntöjen avulla saadaan parempia satoja ja parempaa laatua. Merkittävässä osassa ohjelmaa on viljelijöiden kouluttaminen, naisten toimeentulon parantaminen, lasten koulunkäynnin edistäminen, nuorison työllistäminen ja metsäkadon ehkäisy uusien puiden istutuksilla.

Inoy Coast programme Cassava field.jpg
Naisten toimeentulon parantaminen

Viiteen kyläyhteisöön on perustettu viljelijöiden toiveesta pankkiosuuskuntia turvaamaan rahoitusta naisten organisoimille projekteille ja myös mahdollistamaan säästöjen kerryttämisen. Yhteensä jäseniä viidessä yhteisössä on 171. Projektit ovat liittyneet ruokakasvien viljelyyn ja lasten koulutuksen varmistamiseen. Osuuskuntien naisille on järjestetty luku-, kirjoitus- ja laskutaidon koulutusta, jotta heillä on mm. mahdollisuus huolehtia osuuskuntien hallinnollisista tehtävistä.

Ivory Coast 2019 supporting women income.jpg

Lasten koulunkäynnin tukeminen

Osuuskuntien alueella on olemassa olevia koulurakennuksia otettu uudelleen käyttöön tekemällä niissä korjaustöitä. Koulujen luokkiin on lisäksi hankittu koulukalusteita sekä koulutarvikkeita, jotta lapsilla olisi paremmat olosuhteet opiskeluun ja koulunkäyntiin.
Fazerin tukeman Biebyn toisen asteen koulussa opiskelee 29 lasta, joiden vanhemmat viljelevät kaakaota, jota toimitetaan Fazerille.

Ivory Coast programme 2019 eggplant field.jpgLapsityövoiman käytön valvonta

Jokaisessa osuuskunnassa on lapsityövoiman käytön valvontakomitea. Valvojia on yksi 54 viljelijää kohti. Valvojat ovat koulutettuja ja suorittavat tilojen tarkastuksia, sekä sovitusti, että pistokoeluonteisesti. Tarkastusten yhteydessä ei ole löydetty yhtään tapausta lapsityövoiman käytöstä. Tarkastuksissa ilmeni, että 43 kouluikäisellä lapsella ei ollut syntymätodistusta, eikä heidän vanhemmillaan ole varaa hankkia niitä. Lapsella, jolla ei ole syntymätodistusta, ei ole mahdollisuutta päästä kouluun. Korjaavana toimenpiteenä ohjelman puitteissa lapsille on hankittu syntymätodistukset, jotta heillä olisi mahdollisuus koulunkäyntiin ja heille on myös hankittu koulutarvikkeet.

Ivory Coast programme 2019 meeting farmers' wifes and women associations.jpg
Metsien istutusta osana kaakaon metsäkadon ehkäisemisen tähtäävää hanketta

Fazer on mukana World Cocoa Foundationin metsäkadon ehkäisyä koskevassa sitoumuksessa (Forest and Cocoa Initiative). Tämän sitoumuksen puitteissa osuuskuntien viljelijät ovat istuttaneet suojapuita tiloilleen. Yhteensä uusia puita on istutettu 10 000. Taimien istuttamista ovat tehneet nuoremmat viljelijät saatuaan koulutuksen siihen paikallisilta agronomeilta. Kyläyhteisöjen työttömiä nuoria on myös koulutettu viljelyyn ja hyvien viljelykäytäntöjen edistämiseen. Haasteena osuuskunnissa on vanhat viljelykäytännöt ja niistä luopuminen, jolloin sadot jäävät heikoiksi. Viljelyohjelmissa käytetään sen vuoksi malliviljelmiä. joiden kautta konkreettisesti osoitetaan uusien viljelymetodien vaikutus satojen kasvamiseen. Tähän työhön on saatu mukaan kylien työttömiä nuoria.

Ivory Coast programme 2019 School supplies.jpg